Media Archive

Jenny and Antti Wihuri Foundation Media Archive

News and Press Releases

February 1, 2017

Stipendiaattiohjelma Wilson Centerissä (Washington D.C.)

Suomalaiset vaikuttajat pääsevät verkottumaan Washingtonin Wilson Centerissä. Suomalaisten säätiöiden tuella vuonna 2013 Wilson Centerissä käynnistetty Suomen-ohjelma sai jatkokauden, jota ra...

Read more →

December 20, 2016

Säätiöiden post doc -poolin ja PoDoCo-ohjelman apurahoja joulukuussa 2016

Säätiöiden post doc -poolin keväthaku on 15.12.2016-15.1.2017....

Read more →

December 12, 2016

“Humanistisen tutkimuksen arvo – kuusi murrettavaa myyttiä ja neljä uutta avainta”- teos julkistettu

Suomen Rooman-instituutin Villa Lanten johtaja Tuomas Heikkilä ja Helsingin yliopiston emerituskansleri Ilkka Niiniluoto julkistavat teoksen Humanistisen tutkimuksen arvo – kuusi murrettavaa myytti...

Read more →

September 16, 2016

PoDoCo APURAHAT HAETTAVINA

PoDoCo APURAHAT HAETTAVINA 15.9.-31.10.2016...

Read more →

June 13, 2016

PoDoCo apurahojen keväthaun tulokset

Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu PoDoCo(Post Docs in Companies)-yhteistyöohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoeläm...

Read more →

May 23, 2016

Wihurin stipendin vaikuttavuusselvitys valmistunut

Suomen Rooman-instituutin henkilökunnan Huk Juuso Kortelaisen, FM Johanna Litzenin, dosentti Tuomas Heikkilän ja FM Silja Aronpuron Wihurin stipendin vaikuttavuusselvitys valmistui kuukausi sitten. ...

Read more →

March 22, 2016

Säätiöiden post doc -poolin apurahat myönnetty 22.3.2016

Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 22.3.2016 kaikkiaan 33 tohtorille apurahoina yhteensä 1.378.000 euroa. Poolin perusidea on tarjota kokonaisrahoitus tohtorille, joka läht...

Read more →

March 1, 2016

PoDoCo apurahojen keväthaku

Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu PoDoCo(Post Docs in Companies)-yhteistyöohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoeläm...

Read more →

January 29, 2016

Wihurin tutkimuslaitoksen johtaja Kari Alitalolle Jacob Henle mitali Göttingenin yliopistossa (Jacob-Henle-Medaille)

Wihurin tutkimuslaitoksen johtajalle akatemiaprofessori Kari Alitalolle luovutettiin Göttingenissä 29. tammikuuta 2016 Jacob Henle mitali. Tämän mitalin jako ja siihen liittyvä tieteellinen luent...

Read more →

October 9, 2015

Wihurin rahastot jakoivat palkintoina ja apurahoina 11,5 miljoonaa euroa

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi Finlandia-talossa apurahoina historiansa suurimman summan 11,2 miljoonaa euroa (+ 1,8 %). Tukea myönnettiin 378 yksityishenkilölle tai työryhmälle ja 132 yhtei...

Read more →

Photo Gallery

Videos

January 31, 2016

Tieteen aallonharjalla – Wihurin tutkimuslaitoksen tarina

Watch the video →

December 9, 2015

Merenkulkijan perintö – Jenny ja Antti Wihurin rahaston tarina

Watch the video →