Tarkoitus

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on suomalainen yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on perustajiensa laatimien sääntöjen mukaan edistää ja tukea henkistä ja taloudellista suomalaista viljelystä sekä lujittaa isänmaallista maanpuolustustahtoa.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on laaja-alainen, yleishyödyllinen suomalainen kulttuurisäätiö, joka varsinaisena toimintanaan vuosittain

  • myöntää apurahoja ja palkintoja tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan harjoittajille
  • ylläpitää sydän- ja verisuonitautien perustutkimukseen keskittynyttä Wihurin tutkimuslaitosta sekä
  • kartuttaa Rovaniemen taidemuseoon lahjoitettua Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelmaa sekä ylläpitää kuvataiteen stipendi- ja residenssiohjelmia.

’’Kukaan ei tiedä, milloin seuraava Sibelius on tuossa ovella — onko se tänään vai kymmenen vuoden päästä. Kummallekin on oltava rahaa.’’

Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee laajasti ja monipuolisesti erilaisia tekijöitä, hankkeita ja niiden toteuttajia. Tasavertainen vuosittainen hakuprosessi mahdollistaa apurahojen hakemisen tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alueilla. Näin uusi, erilainen, mielenkiintoa herättävä, ennennäkemätön tai muuten tärkeä hanke voi saada rahoitusta.

Säätiön tukemien hankkeiden ensisijainen tarkoitus ei ole tuottaa rahallista hyötyä vaan olla vahvistamassa suomalaista osaamista ja henkisiä voimavaroja ja olla näin osaltaan mukana rakentamassa tulevaisuutta.