Kuvataiteen alueellinen kummitoiminta

Kuvataiteen alueellisessa kummitoiminnassa suomalaiset museot pääsevät suunnittelemaan unelmiensa museoprojekteja.

Kuvataiteen alueellinen kummitoiminta on Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuonna 2017 aloittama kuvataiteen tukimuoto. Sen tarkoituksena on elävöittää kuvataidetoimintaa eri puolilla Suomea tarjoamalla museoille mahdollisuus uusiin kokeiluihin niukkojen määrärahojen ulkopuolella.

Alueelliseen kummitoimintaan ei voi hakea, vaan säätiö lähestyy museoita itse. Säätiö käy läpi museon sekä alueen tarpeita ja toiveita avoimen ideoinnin kautta.

Alueellisen kummitoiminnan toisen kauden kohdemuseoiksi valittiin Lappeenrannan taidemuseo ja Torniossa sijaitseva Aineen taidemuseo. Kumpikin museoista sai 75 000 euroa hankkeen toteuttamiseen.

Lappeenrannan taidemuseo toteuttaa viikon kestävän videotaidefestivaalin Lappeenrannan historiallisella linnoitusalueella syyskuussa 2021. Video- ja mediataide valikoitui festivaalin taidemuodoksi, sillä Etelä-Karjalassa ei ole aiemmin esitelty vastaavanlaista taidetta yhtä laajasti.

Aineen taidemuseon vuosille 2020-2021 sijoittuvassa Lapin kullanmurut -hankkeessa museo tuo vaikutuspiiriinsä nuoria lappilaisia kuvataiteilijoita, jotka kukin vuorollaan saavat asua ja työskennellä Torniossa olevassa Viippolan residenssissä. Residenssin aikana nuori taiteilija  tutustuu taidemuseotyöhön ja sen käytäntöihin. Vuorovaikutuksen toivotaan heijastuvan pitkällä juoksulla taiteilijan työskentelyyn. Hanke levittäytyy myös museoseinien ulkopuolelle, sillä taiteilijoille tarjotaan mahdollisuus näyttelyn järjestämiseen epätyypillisissä tiloissa ympäri Tornion kaupunkia.

Kuvataiteen alueellisen kummitoiminnan pilottiversioon valittiin Rauman taidemuseo ja Joensuun taidemuseo ONNI. Rauman taidemuseo sai 50 000 euroa Rauma Triennalen toteuttamiseen ja Joensuun taidemuseo ONNI 100 000 euroa Näky&Täky -hankkeeseen.

Joensuun taidemuseon hankkeessa digitaaliset teknologiat otettiin mukaan taiteelliseen luomistyöhön. NÄKY & TÄKY -hankkeen ensimmäinen osa toteutettiin marraskuussa 2018, kun museorakennuksen julkisivulle heijastettiin NÄKY-videomappingteos. Toinen osan, TÄKY:n myötä, museossa julkistettiin joensuulaisen kuvataiteilija Tarja Malisen Onni-teos. Interaktiivinen, digitaalisia elementtejä hyödyntävä veistos on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille, joille halutaan tarjota uudenlaisia tapoja kokea taidetta ja osallistua siihen.

Rauman taidemuseon järjestämä nykytaidetapahtuma Rauma Triennale kutsui yleisönsä tarkastelemaan tylsyyttä 8.6.–15.9.2019 Tapahtuma koostui kansainvälisestä nykytaidenäyttelystä, paikallisen koululaisryhmän toteuttamasta kuunnelmasta sekä julkaisusta, joka sisälsi kirjallisuuden nobelisti Joseph Brodskyn In Praise of Boredom -esseen uuden suomennoksen.