Myönnetyt apurahat

Jenny ja Antti Wihurin rahasto myöntää apurahoja henkisen ja taloudellisen suomalaisen viljelyn edistämiseen.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi sunnuntaina 9.10.2016 hallituksen syyskokouksen yhteydessä palkintoina ja apurahoina 11,5 miljoonaa euroa. Yhteissumma on rahaston historian suurin. Tukea myönnettiin 381 yksityishenkilölle tai työryhmälle ja 111 yhteisölle eli yhteensä 492 hakijalle.

Rahasto sai toukokuussa yhteensä 5 325 apurahahakemusta haetun summan ollessa lähes 108 miljoonaa euroa. Täten noin 11 % haetusta määrästä voitiin myöntää. Jakosumma sisältää 115 kokovuotista, pääasiassa väitöskirjatyö- ja post doc apurahaa, joiden saajille varattiin mahdollisuus henkilövakuutuksen järjestämiseen lisäapurahalla.

Tänä vuonna oli mahdollisuus hakea 50 000 euron määräistä nk. homing-apurahaa. Tätä rahaston uutta apurahamuotoa myönnettiin kahdelle Suomeen palaavalle tutkijalle post doc –vaiheen jälkeiseen itsenäiseen tutkimukseen.

Merenkulkuneuvos Antti Wihurin ja rouva Jenny Wihurin ”henkisen ja taloudellisen suomalaisen viljelyn edistämiseen” vuonna 1942 perustama laaja-alainen kulttuurisäätiö on 74 vuoden aikana jakanut tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen palkintoja ja apurahoja nykyrahassa yhteensä 284,8 miljoonaa euroa.

Lue ohjeet apurahansaajalle

Siirry apurahojen maksatuspalveluun

Vuoden 2016 myönnetyt apurahat on julkistettu.

Lataa lista apurahan saajista alla olevasta linkistä.

MYÖNNETYT APURAHAT 2016 (pdf) ↓

MYÖNNETYT APURAHAT 2015 (pdf) ↓

MYÖNNETYT APURAHAT 2014 (pdf) ↓

MYÖNNETYT APURAHAT 2013 (pdf) ↓

MYÖNNETYT APURAHAT 2012 (pdf) ↓

MYÖNNETYT APURAHAT 2011 (pdf) ↓

MYÖNNETYT APURAHAT 2010 (pdf) ↓

MYÖNNETYT APURAHAT 2009 (pdf) ↓