Apurahan hakeminen

Apurahoja myönnetään tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan eri aloille.

Tutustu ystävällisesti hakuohjeisiin. Ohjeet päivitetään vuosittain ennen apurahahaun alkamista loppukeväällä.

Hakuaika alkaa toukokuun alussa.
Haku päättyy 31.5. klo 24.00 Suomen aikaa.
Apurahat myönnetään 9.10.

Laadi hakemus huolellisesti ja palauta se ajallaan

Kirjaudu hakuaikana apurahanhakijan verkkopalveluun ja täydennä hakemuslomakkeen tiedot soveltuvin osin.

Palvelu on avoinna hakuajan viimeiseen päivään klo 24.00 asti Suomen aikaa.

Hakemusta koskeviin tiedusteluihin vastataan Jenny ja Antti Wihurin rahastossa arkisin (ma-pe) klo 9-16, puhelin: 09 4542400, sähköposti: toimisto(at)wihurinrahasto.fi

Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse (hakemustuki(at)datalink.fi).

Hae apurahaa hakuaikana Apurahanhakijan verkkopalvelussa täytettävällä lomakkeella.

 1. Kirjaudu sisään hakemusjärjestelmään. JOS käytät järjestelmää ensimmäistä kertaa, rekisteröidy ja luo itsellesi oma käyttäjätunnus ja salasana.
 2. Aloita hakemuksen tekeminen luomalla uusi hakemus kohdasta ”Luo uusi hakemus”.
 3. Tutustu Lomakkeen täyttöohjeeseen
 4. Voit myöhemmin täydentää, muokata, esikatsella ja tulostaa hakemuksen tietoja valitsemalla toiminnon ”Muokkaa”.
 5. Lisää liitetiedostot
 6. Kun olet täyttänyt kaikki verkkolomakkeen tiedot, hyväksy ja lähetä hakemus  verkkopalvelussa hakuajan puitteissa Jenny ja Antti Wihurin rahastolle: ”Hyväksy hakemus ja lähetä se Jenny ja Antti Wihurin rahastolle” –toiminnolla.
 7. Kun verkkolomake on lähetetty onnistuneesti, näkyy verkkopalvelun pääsivulla lomakkeen tilana ”Lähetetty” tai ”Saapunut”. Apurahahakemusta ei erikseen tulosteta ja postiteta rahastolle.
 8. Osa hakemuksessa pyydettävistä tiedoista on pakollisia. Mikäli hakemus on puutteellinen, palvelu estää hakemuksen lähettämisen, kunnes puutteelliset tiedot on korjattu.

Jos haluat kuitenkin vielä lähettämisen jälkeen muokata hakemusta, valitse  ”Peruuta hakemus”. Peruuttaminen ei tuhoa hakemuksen tietoja vaan peruuttaa hakemuksen rahaston käsittelystä. Peruutuksen jälkeen voit muokata hakemusta. Muista lähettää hakemus rahastolle uudestaan hakuaikana mikäli haluat sen apurahakäsittelyyn! Vastaanotetun hakemuksen tila on  ”Lähetetty”. Tila muuttuu hakuajan päätyttyä ”Saapuneeksi”.

Käsiteltäväksi ei oteta faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä eikä myöskään myöhästyneitä hakemuksia.

Verkkopalvelussa oleva hakemuslomake koostuu seuraavista sivuista:

 • Hakija
 • Hakemus
 • Perustelut (työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelma aikatauluin  ja kustannuserittely sekä rahoitussuunnitelma)
 • Apurahat (myönnetyt ja vireillä olevat hakemukset)
 • Liitteet
 • Sitoumus

Hakemuslomakkeen Hakemus-sivulla kerrotaan apurahan käyttötarkoitus lyhyesti  esim. väitöskirjatyöhön ”Väitöskirjan työnimi”, viulun hankintaan tai näytelmän ”Nimi” valmistamiseen.

Kerro hakemuslomakkeen Perusteluissa (työsuunnitelman tiivistelmässä) ytimekkäästi ja yleistajuisesti, mihin tarkoitukseen haet apurahaa ja miten ja missä aikataulussa toteutat suunnitelmasi sekä kuluista ja rahoituksesta.  Jos mahdollista kerro myös, miksi rahoituksen saaminen on tärkeää ja miksi juuri sinä (tai työryhmä tai yhteisö) voit toteuttaa tämän hankkeen.

Laajemman työsuunnitelman voit esittää erillisessä liitteessä.

Voit täyttää sivut valitsemassasi järjestyksessä. Tallenna tiedot. Hakemusta ei tarvitse tehdä alusta loppuun kerralla. Se on aluksi luonnos ja siten täydennettävissä ja muokattavissa lähettämishetkeen asti. Lähetä hakemus ajoissa hakuaikana.

Täytä lomake soveltuvin osin, aivan jokaiseen kenttään ei ole pakko kirjoittaa.  Osa hakemuksessa pyydettävistä tiedoista on pakollisia.

Voit esikatsella hakemustasi tulostusmuodossa.

Tutustu hakemuksen täyttöohjeeseen.

Apurahaa voi hakea

 • henkilö yksin/ yksityishenkilö
 • useammasta henkilöstä koostuva työryhmä
 • yhteisö (esim. yleishyödyllinen yhdistys tai osuuskunta)

Apurahaa ei voi hakea toisen puolesta. Hakiessasi apurahaa työryhmälle täytä hakijasivu ryhmän vastuuhenkilön tiedoilla. Vastuuhenkilö vastaa myönnettävästä apurahasta rahastolle sekä tarvittaessa eri viranomaisille esim. eläkelaitokseen (Mela) ja verottajaan päin. Ilmoita apurahaa hakevan työryhmän kokoonpano hakemuksessa  (hankkeen toteuttamiseen osallistuva ryhmä voi olla laajempi kuin apurahaa hakevat työryhmän jäsenet). Työryhmän jäseneksi sopivia apurahansaajia ovat vain tieteellistä tai taiteellista työtä tekevät henkilöt. Esim. tutkimusavustaja ei tee tieteellistä työtä vaan hänet katsotaan aputyövoimaksi, jolle apurahansaajan tulisi maksaa korvaus tehdystä työstä palkkana.

Voit hakea apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin tieteen, taiteen ja kulttuurin alalla. Tyypillisiä rahoituskohteita ovat esim. väitöskirjatyö, taiteellinen työskentely sekä erilaiset tapahtumat.

Tieteen apurahat myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön, sen jälkeiseen tutkimukseen ja tutkimusryhmille. Kokovuotista väitöskirja-apurahaa voi uusilla hakemuksilla hakea myös toiseksi ja kolmanneksi vuodeksi. Jatkoapurahaa on haettava tavanomaisena hakuaikana keväällä, ja myöntämisen edellytykset harkitaan silloin uudelleen hakemuksen perusteella. Mahdollinen uusi myöntöpäätös edellyttää selvitystä hankkeen edistymisestä ja työnohjaajan lausuntoa.

Ns. homing-apurahaa voi hakea Suomeen palaava tutkija post doc –vaiheen jälkeiseen itsenäiseen tutkimukseen. Apurahaa on anottava viimeistään vuoden kuluttua hakijan saapumisesta Suomeen. Apuraha on suuruudeltaan 50 000 euroa ja se on tarkoitettu oman tutkimusryhmän perustamiseen. Siitä voidaan osa käyttää hakijan työskentelyapurahana.

Apurahalla työskentely kuin myös kuluapuraha on pääsääntöisesti tarkoitettu käytettäväksi apurahapäätöksen (9.10.) jälkeen syntyviin kuluihin.

Tieteen hakualojen rajoitukset: Lääketieteen ja biolääketieteen alojen määräraha käytetään Wihurin tutkimuslaitoksen ylläpitämiseen.

Taiteen aloista Kuvataide on rajoitettu hakuala. Haettavissa olevat kuvataiteen apurahat kohdistetaan taiteen tutkimukseen.  Kyseessä olevien haettavien apurahojen lisäksi Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee vuosittain kuvataidetta tekemällä taideostoja (hakemuksetta), ylläpitämällä taidevarastoa Helsingissä ja rahoittamalla Rovaniemellä vierailevien taiteilijoiden stipendiohjelmaa.

Rahasto ylläpitää myös Temppelikadun taiteilija-ateljeeta, jolle on oma hakuprosessinsa.

 • Apurahoja ei myönnetä väitöskirjan kielentarkistus- tai painatuskuluihin
 • Apurahoja ei myönnetä laitehankintojen yleiskustannusosuuksiin
 • Apurahoja ei myönnetä tieteen alojen perustutkintoihin
 • Rahasto ei pääsääntöisesti myönnä yksittäisiä matka-apurahoja

  Huomaa seuraava:

 • Lääketieteen ja biolääketieteen määräraha myönnetään Wihurin tutkimuslaitoksen toimintaan
 • Kuvataiteen apurahat kohdistetaan taiteen tutkimukseen; ei kuvataiteelliseen työskentelyyn tai näyttelyiden järjestämiseen

SÄÄTIÖIDEN YHTEISISTÄ POOLEISTA HAETTAVAT APURAHAT:

Ulkomailla tapahtuvaan vähintään yhden lukuvuoden kestävään väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen apurahat myöntää säätiöiden yhteinen post doc –apurahapooli, jonka jäsen Jenny ja Antti Wihurin rahasto on. Lisätietoja www.postdocpooli.fi

 

Rahasto myöntää sekä vapaamääräisiä/osavuotisia että kokovuotiseen työskentelyyn tarkoitettuja apurahoja. Apurahat myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan. Jatkoapurahaa on haettava normaalissa kevään apurahahaussa.

Hakemasi apurahan määrän on perustuttava tulo- ja menoarvioon.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu henkilökohtaisiin elinkustannuksiisi tietylle ajanjaksolle. Myös työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa siten, että sen jäsenet jakavat apurahan keskenään. Yhteisö ei voi hakea työskentelyapurahaa. Mikäli yhteisön hankkeeseen liittyy työskentelyä, kysymyksessä on apurahan hakeminen palkkaan/palkkioihin sivukuluineen tai ostopalveluihin eli hankkeen kuluihin.

Hakemasi apurahan määrään vaikuttaa työskentelyn kesto.

Kokovuotinen täysipäiväiseen työskentelyyn myönnetty apuraha kattaa henkilökohtaisen osuuden, vähintään noin 20 461 euroa (taiteilija-apurahan määrä 2018), lisäksi tavanomaiset matka-, laite- ja työhuonekustannukset sekä lakisääteisen MELA:n järjestämän sosiaaliturvan (n. 15 % työskentelyapurahan määrästä).

Kokovuotiset apurahat ovat:

 • 24 000 euroa/väitöskirjatyö ja
 • 28 000 euroa/väitöskirjatyön jälkeinen tutkimus

Puolen vuoden apuraha, väitöskirjatyö 12 000 euroa ja väitöskirjatyön jälkeinen tutkimus 14 000 euroa, on tarkoitettu puolen vuoden täysipäiväiseen ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn.

Ns. homing-apurahaa voi hakea Suomeen palaava tutkija post doc –vaiheen jälkeiseen itsenäiseen tutkimukseen. Apurahaa on anottava viimeistään vuoden kuluttua hakijan saapumisesta Suomeen. Apuraha on suuruudeltaan 50 000 euroa ja se on tarkoitettu oman tutkimusryhmän perustamiseen (esim. laitteisiin, reagensseihin ja aputyövoiman palkkaamiseen). Homing-apurahaa voidaan käyttää osin myös hakijan työskentelyapurahana.

Tieteen apurahat ovat pääsääntöisesti täyspäiväiseen työskentelyyn 1-12 kuukauden työskentelyjaksolle myönnettäviä. Mikäli apurahaa ei kuitenkaan haeta täyspäiväiseen työskentelyyn (Henkilökohtainen) vaan muun rahoituksen rinnalle kannustinapurahaksi, kestoksi voi merkitä 0.

Täysipäiväiseen työskentelyyn myönnetty apuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä. Täysipäiväiseen työskentelyyn myönnettyä apurahaa et voi käyttää mikäli olet palkallisessa tutkijakoulussa tai saat muuta rahoitusta esim. toista työskentelyapurahaa tai aikuiskoulutustukea.

Kuluapurahalla katetaan hankkeesta tai projektiluonteisesta toiminnasta syntyviä kuluja, kuten teatteriproduktion kuluja tai yksittäisiä hankintoja kuten soittimet. Kun haet kuluapurahaa hankkeelle, on tärkeää sisällyttää hakemukseen koko hankkeen yksityiskohtainen, kattava tulo- ja menoarvio.

Samalla hakemuksella voit hakea sekä työskentely- että kuluapurahalla katettavia eriä. Tällaisia ovat esim. tanssiproduktioon sisältyvä yksityishenkilö- tai työryhmähakijan  taiteellinen työskentely ja tilavuokrat, lavasteet ym. tuotantoon liittyvät kulut.

Apurahalla työskentelyn voit aloittaa vasta apurahapäätöksen jälkeen, aikaisintaan lokakuussa. Myös kuluapuraha on pääsääntöisesti tarkoitettu käytettäväksi apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin.

Taiteellista tai tieteellistä työtä tekeville henkilöhakijoille rahasto myöntää pääsääntöisesti apurahoja, ei rahoitusta palkkaan. Yksityisten säätiöiden, kuten Jenny ja Antti Wihurin rahaston, myöntämät apurahat yhteensä ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka (20.461,72 euroa/vuonna 2018). Lue lisää verotuksesta www.vero.fi

Apurahasta ei pääsääntöisesti makseta tuloveroa. Verovapausraja koskee kuitenkin ainoastaan yksityishenkilöille ja työryhmille myönnettyjä apurahoja. Esim. tutkimusavustaja ei tee tieteellistä työtä, vaan hänet katsotaan aputyövoimaksi, jolle apurahansaajan tulisi maksaa korvaus tehdystä työstä palkkana.  Jos apurahansaajana on yhdistys, sen edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat palkkaa, josta yhdistyksen tulee suorittaa sivukulut. Tämä on syytä ottaa huomioon tulo- ja menoarviota laadittaessa.

Apurahalla työskentely kerryttää henkilön eläkettä kun vakuuttamisen ehdot (käyttötarkoitus/euromäärä/apurahakauden kesto/apurahansaajan ikä) toteutuvat. Yksityishenkilö-apurahansaaja huolehtii itse MELA:n eläkevakuutuksen ottamisesta ja maksamisesta. Eläkevakuutussumma määräytyy saadun työskentelyapurahan mukaisesti. Lue lisää www.mela.fi

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahalla pyritään varmistamaan hankkeen toteutuminen. Erityisesti suuremmissa hankkeissa on myönteistä, jos rahoituspohja on laaja. Huolellisesti mietitty omarahoitus (esim. pääsylipputulot) luo vaikutelman uskottavasta ja toteuttamiskelpoisesta hankkeesta. Vaikka rahastolta haettaisiin ainoastaan osarahoitusta, hakemuksessa tulee myös ilmoittaa selkeästi ja jäsennellysti koko hankkeen kattava tulo- ja menoarvio.

Työskentelyapuraha (yksityishenkilö/työryhmä) on tarkoitettu henkilökohtaisiin elinkustannuksiin tietylle ajanjaksolle. Normaaleihin elinkustannuksiin käytettävän osuuden voit ilmoittaa yhtenä kulueränä.

Laadi hankkeen tulo- ja menoarvio huolellisesti ja realistisesti. Uskottava suunnitelma lisää hankkeen menestymismahdollisuuksia rahoittajan silmissä.

Apuraha on pääsääntöisesti tarkoitettu käytettäväksi apurahapäätöksen (9.10.) jälkeen toteutuviin  kuluihin.

 

Valitsemasi hakuala kertoo, minkä alan asiantuntijoiden toivoisit lukevan hakemuksesi.

Valitse hakulomakkeessa ensisijaisesti joku olemassa olevista vaihtoehdoista alajaossa. Jenny ja Antti Wihurin rahasto ei pysty järjestämään erillistä asiantuntijakäsittelyä jokaista hakemusta varten. Vain siinä tapauksessa ettei mikään valmiiksi annetuista aloista vastaa hankkeen alaa, valitse vaihtoehto ”Muut tarkoitukset”.

Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä mutta itse hakemus ja siinä olevat perustelut (hakemuslomakkeeseen sisältyvä työsuunnitelman tiivistelmä) tulee laatia suomeksi. Ulkomaalaiset hakijat voivat laatia koko hakemuksen englanniksi.

Henkilö-apurahahakijan on liitettävä hakemukseensa työsuunnitelma ja ansioluettelo sekä mahdollinen julkaisuluettelo.

Työryhmä-hakijan tulisi liittää hakemukseen kaikkien hakemuksella rahoitusta hakevien henkilöiden ansioluettelot.

Ansioluettelon ja muiden dokumenttien pohjalta arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi.

Yhteisön on liitettävä hakemukseensa jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien lausunnosta (julkisyhteisö-hakijan, esim. yliopiston, ei tarvitse liittää tilinpäätösdokumentteja hakemukseen).
Toimita hakemuksen liitteet rahastolle sähköisesti. Liitetiedostojen tulee olla pdf-tiedostoja. Muun tyyppisiä liitteitä et voi liittää apurahahakemukseen.

Työ-/tutkimussuunnitelmassa (yleensä n. 3-10 sivua) tulee kuvata

 • työn tausta, tavoite ja merkitys
 • suorituspaikka
 • tämänhetkinen vaihe
 • toteuttamissuunnitelma
 • aikataulu
 • tulo- ja menoarvio*

Henkilökohtainen työskentelyapuraha on tarkoitettu normaaleihin elinkustannuksiin, joita ei tarvitse eritellä.

Mikäli työsuunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan hakemuslomakkeen Perustelut-sivulle, sitä ei tarvitse oheistaa uudestaan erillisenä liitteenä.

Lataa ohjeissa pyydetyt liitteet (pdf) sähköisen hakemuslomakkeen Liitteet-sivulle. Liitä hakemukseesi kaikki oleellinen, mutta älä paisuta hakemustasi.

Apurahahakemuksia arvioidaan pääosin verkossa, joten on tärkeää, että kaikki liitteet on ladattu osaksi verkkohakemusta.

Ota huomioon, että arvioija harvemmin ehtii etsimään lisätietoa annettujen internetlinkkien kautta.

Hakuajan päättymisen jälkeen voit toimittaa  sellaiset hakemukseen oleellisesti kuuluvat liitteet, jotka olet saanut hakuajan päättymisen jälkeen.

 1. Ohjeista lausunnonantaja ajoissa.
  (Huomaa, että apurahahakemuksesi ei välity rahastosta lausunnonantajan katsottavaksi. Eikä rahasto välitä vastaanottamaansa lausuntoa apurahan hakijalle katsottavaksi.)
 2. Harkitse, tarvitsetko lausuntoja/suosituksia hakemuksesi tueksi.
  Etenkin, jos teet väitöskirjatyötä, niin työn ohjaajan tai muun työn hyvin tuntevan henkilön täyttämä lausuntolomake on merkittävä. Taiteen hakemuksissa lausunnot voivat olla tarpeellisia, jos olet urasi alussa. Yhteen hakemukseen voi liittää useamman lausunnon. Niiden lausunnonantajien nimet, joilta hakija on pyytänyt sähköisen tai kirjallisen lausunnon,  apurahahakija täyttää Hakulomakkeen kohtaan ”Kirjallisen lausunnon antajat”.
 3. Pyydä lausunnonantajaa antamaan lausunto suoraan rahastolle osoitteessa https://hakemukset.fi/wihlausunto/ määräaikaan mennessä. Jos olet kuitenkin saanut lausunnon itsellesi, voit liittää sen sähköiseen hakemukseesi liitetiedostona. Lue lisää lausunnonannosta.

Hyvä hakemus on suunniteltu ja perusteltu, selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettu ja tiiviisti esitetty.

 • Hakemuslomakkeen Hakemus-sivulla kerrotaan apurahan käyttötarkoitus lyhyesti esim. väitöskirjatyöhön ”Väitöskirjan työnimi”, viulun hankintaan, näytelmän ”Nimi” valmistamiseen
 • Hakemuslomakkeen ”Perustelut apurahan saamiseksi” kannattaa panostaa. Sen tehtävänä on herättää lukijan kiinnostus. Kerro asiasi jo ensimmäisessä virkkeessä. Mihin tarvitset apurahaa?
 • Jos haet työskentelyapurahaa, laadi realistinen ja uskottava työsuunnitelma
 • Jos haet kuluapurahaa, kiinnitä erityistä huomiota siihen, että tulo- ja menoarvio on seikkaperäinen, jäsennelty ja helppolukuinen / tulo- ja menopuoli yhtä suuret.
 • Kerro, mihin raha oikeasti käytetään. Älä puhu tuotantokuluista, jos tarkoitat tuottajan palkkaa. Hakemuksen arvioijan tulisi pystyä hahmottamaan rahan käyttökohde.
 • Lausunnoilla on merkitystä. Erityisen tärkeitä ne ovat, jos kirjoitat väitöskirjaa. Taiteen hakemuksissa ne voivat olla tarpeellisia, jos olet urasi alussa. Pyydä lausunnot ajoissa.
 • Liitä hakemukseesi kaikki oleelliset liitteet

Jenny ja Antti Wihurin rahasto edellyttää, että sitoudut noudattamaan hakemisen yhteydessä annettuja ohjeita, ilmoittamaan rahastolle hakemusten käsittelyn aikana muualta saamastasi vastaavasta rahoituksesta ja toimimaan esittämäsi suunnitelman mukaan. Jenny ja Antti Wihurin rahasto edellyttää myös, että sitoudut apurahansaajan ohjeisiin, mikäli apuraha myönnetään. Ohjeet apurahan saaneille löytyvät täältä.

Sitoumuksen lisäksi Jenny ja Antti Wihurin rahasto edellyttää, että vakuutat hakemuksessa antamasi tiedot oikeiksi ja annat suostumuksesi luovuttamiesi tietojen ja asiakirjojen käyttöön hakemusten arviointi- ja päätösprosessissa. Rahasto edellyttää myös, että hyväksyt sen, että tieto myönnettävästä apurahasta voidaan ilmoittaa muille rahoittajatahoille (säätiöt, taidetoimikunnat ymv.) ennen julkistamista päällekkäisten myöntöjen välttämiseksi. Myönnetystä apurahasta saa antaa tiedot julkisuuteen, vaikka myönnetty summa olisikin haettua pienempi.

Myönnetystä apurahasta tulee antaa käyttöselvitys määräajassa.