Hakuohjeet

Tutustu ystävällisesti hakuohjeisiin.

Kirjaudu hakuaikana apurahanhakijan verkkopalveluun ja täydennä hakemuslomakkeen tiedot soveltuvin osin.

Palvelu on avoinna hakuajan viimeiseen päivään klo 24.00 asti Suomen aikaa.

Hakemusta koskeviin tiedusteluihin vastataan Jenny ja Antti Wihurin rahastossa arkisin (ma-pe) klo 9-16, puhelin: 09 4542400, sähköposti: toimisto(at)wihurinrahasto.fi

Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse: hakemustuki(at)datalink.fi

Hae apurahaa hakuaikana Apurahanhakijan verkkopalvelussa täytettävällä lomakkeella.

 1. Kirjaudu sisään hakemusjärjestelmään. Jos käytät järjestelmää ensimmäistä kertaa, rekisteröidy ja luo itsellesi oma käyttäjätunnus ja salasana.
 2. Aloita hakemuksen tekeminen luomalla uusi hakemus kohdasta ”Luo uusi hakemus”.
 3. Tutustu lomakkeen täyttöohjeeseen.
 4. Voit myöhemmin täydentää, muokata, esikatsella ja tulostaa hakemuksen tietoja valitsemalla toiminnon ”Muokkaa”.
 5. Lisää liitetiedostot
 6. Kun olet täyttänyt kaikki verkkolomakkeen tiedot, hyväksy ja lähetä hakemus  verkkopalvelussa hakuajan puitteissa Jenny ja Antti Wihurin rahastolle: ”Hyväksy hakemus ja lähetä se Jenny ja Antti Wihurin rahastolle” –toiminnolla.
 7. Kun verkkolomake on lähetetty onnistuneesti, näkyy verkkopalvelun pääsivulla lomakkeen tilana “Lähetetty” tai “Saapunut”.  Apurahahakemusta ei erikseen tulosteta ja postiteta rahastolle.
 8. Osa hakemuksessa pyydettävistä tiedoista on pakollisia. Mikäli hakemus on puutteellinen, palvelu estää hakemuksen lähettämisen, kunnes puutteelliset tiedot on korjattu.

Jos haluat kuitenkin vielä lähettämisen jälkeen muokata hakemusta hakuaikana, valitse  ”Peruuta hakemus”. Peruuttaminen ei tuhoa hakemuksen tietoja vaan peruuttaa hakemuksen rahaston käsittelystä. Peruutuksen jälkeen voit muokata hakemusta. Muista lähettää hakemus rahastolle uudestaan hakuaikana mikäli haluat sen apurahakäsittelyyn. Vastaanotetun hakemuksen tila on  “Lähetetty”. Tila muuttuu hakuajan päätyttyä “Saapuneeksi”.

Käsiteltäväksi ei oteta faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä eikä myöskään myöhästyneitä hakemuksia.

Voinko lähettää hakemuksen liitteitä hakuajan päättymisen jälkeen tai poistaa hakemukseni kokonaan?
Liitteet tulee ladata apurahahakemukseen hakuaikana, ei sen jälkeen. Vain todistuksia tai muita hakemukseen olennaisesti kuuluvia dokumentteja, jotka olet saanut vasta hakuajan päätyttyä otetaan vastaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa, Hakemus-sivulla olevan Hakemuksen hallinta –toiminnon kautta.
Hakemus-sivulla olevan Hakemuksen hallinta –toiminnon kautta pitää myös ilmoittaa muualta saadusta rahoituksesta ja palkallisesta tohtorikoulutettavan tehtävästä.
Sitä kautta voi myös poistaa hakemuksen kokonaan rahaston käsittelystä.

 

 

 

Verkkopalvelussa oleva hakemuslomake koostuu seuraavista sivuista:

 • Hakija
 • Hakemus
 • Perustelut (työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelma aikatauluin  ja kustannuserittely sekä rahoitussuunnitelma)
 • Apurahat (myönnetyt ja vireillä olevat hakemukset)
 • Liitteet
 • Sitoumus

Hakemuslomakkeen Hakemus-sivulla kerrotaan apurahan käyttötarkoitus lyhyesti  esim. väitöskirjatyöhön ”Väitöskirjan työnimi”, viulun hankintaan tai näytelmän ”Nimi” valmistamiseen.

Kerro hakemuslomakkeen perusteluissa (työsuunnitelman tiivistelmässä) ytimekkäästi ja yleistajuisesti, mihin tarkoitukseen haet apurahaa ja miten ja missä aikataulussa toteutat suunnitelmasi sekä kuluista ja rahoituksesta.  Jos mahdollista kerro myös, miksi rahoituksen saaminen on tärkeää ja miksi juuri sinä (tai työryhmä tai yhteisö) voit toteuttaa tämän hankkeen.

Laajemman työsuunnitelman voit esittää erillisessä liitteessä.

Voit täyttää sivut valitsemassasi järjestyksessä. Tallenna tiedot. Hakemusta ei tarvitse tehdä alusta loppuun kerralla. Se on aluksi luonnos ja siten täydennettävissä ja muokattavissa lähettämishetkeen asti. Lähetä hakemus ajoissa hakuaikana.

Täytä lomake soveltuvin osin, aivan jokaiseen kenttään ei ole pakko kirjoittaa.  Osa hakemuksessa pyydettävistä tiedoista on pakollisia.

Voit esikatsella hakemustasi tulostusmuodossa.

Tutustu hakemuksen täyttöohjeeseen.

Apurahaa voi hakea

 • henkilö yksin/ yksityishenkilö
 • useammasta henkilöstä koostuva työryhmä
 • yhteisö (esim. yleishyödyllinen yhdistys tai osuuskunta)

Apurahaa ei voi hakea toisen puolesta. Hakiessasi apurahaa työryhmälle täytä hakijasivu ryhmän vastuuhenkilön tiedoilla. Vastuuhenkilö vastaa myönnettävästä apurahasta rahastolle sekä tarvittaessa eri viranomaisille esim. eläkelaitokseen (Mela) ja verottajaan päin. Ilmoita apurahaa hakevan työryhmän kokoonpano hakemuksessa  (hankkeen toteuttamiseen osallistuva ryhmä voi olla laajempi kuin apurahaa hakevat työryhmän jäsenet). Työryhmän jäseneksi sopivia apurahansaajia ovat vain tieteellistä tai taiteellista työtä tekevät henkilöt. Esim. tutkimusavustaja ei tee tieteellistä työtä vaan hänet katsotaan aputyövoimaksi, jolle apurahansaajan tulisi maksaa korvaus tehdystä työstä palkkana.

Katso video: Voiko hankkeeni sopia Jenny ja Antti Wihurin rahaston rahoitettavaksi?

Voit hakea apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alalla. Tyypillisiä rahoituskohteita ovat esim. väitöskirjatyö, taiteellinen työskentely sekä erilaiset tapahtumat. Apurahalla työskentely kuin myös kuluapuraha on pääsääntöisesti tarkoitettu käytettäväksi apurahapäätöksen (9.10.) jälkeen syntyviin kuluihin.

Tieteen aloille

Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti tutkimustyöhön. Apurahoja myönnetään laajasti eri tieteen aloille sekä perustutkimukseen että soveltavaan tutkimukseen.

Väitöskirjatyöhön

Kokovuotista väitöskirja-apurahaa (26 000 euroa/12 kk) voi uusilla hakemuksilla hakea myös toiseksi ja kolmanneksi vuodeksi. Jatkoapurahaa on haettava tavanomaisena hakuaikana keväällä, ja myöntämisen edellytykset harkitaan silloin uudelleen hakemuksen perusteella. Mahdollinen uusi myöntöpäätös edellyttää, että jatkohakemuksessa kerrotaan hankkeen edistymisestä. Lisäksi tarvitaan uusi työnohjaajan lausunto.

Tohtoreille ja väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen (30 000 euroa/12 kk)

Homing-apuraha

Suomeen palaava tutkija voi hakea homing-apurahaa post doc –vaiheen jälkeiseen itsenäiseen tutkimukseen. Apuraha on suuruudeltaan 50 000 euroa ja se on tarkoitettu oman tutkimusryhmän perustamiseen. Apurahaa on anottava viimeistään vuoden kuluttua hakijan saapumisesta Suomeen. Siitä voidaan osa käyttää hakijan työskentelyapurahana. Apurahaa on anottava viimeistään vuoden kuluttua hakijan saapumisesta Suomeen.

Muuta tutkimusrahoitusta esimerkiksi tutkimusryhmille

Taiteen aloille

Taiteen alojen apurahojen tarkoitus on luoda edellytyksiä taiteellisen toiminnan harjoittamiselle ja taiteen kohtaamiselle sekä kokemiselle yhteiskunnassa.

Edellytyksiä taiteellisen toiminnan harjoittamiselle voivat olla esimerkiksi työskentelyapurahat taiteelliseen tai kirjalliseen työskentelyyn sekä apurahat soitinhankintoihin tai esitysten järjestämiseen. Jenny ja Antti Wihurin rahastolta voi myös hakea apurahaa taiteen alojen kehittämishankkeisiin ja pilotointiin.

Yhteiskunnallisen toiminnan eri aloille

Yhteiskunnallisella toiminnalla tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka edistää aktiivisen, osallisuutta tuntevista ihmistä koostuvan, kansalaisyhteiskunnan rakentumista. Yhteiskunnallinen toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi nuorisotoimintaa, maanpuolustusta, kulttuuritoimintaa tai yrittäjyystaitojen edistämistä. Yhteiskunnallinen toiminta voi kuitenkin käsittää muitakin teemoja.

 

Tieteen hakualojen rajoitukset

Lääketieteen ja biolääketieteen alojen määräraha käytetään Wihurin tutkimuslaitoksen ylläpitämiseen.

Taiteen aloista kuvataide on rajoitettu hakuala

Jenny ja Antti Wihurin rahasto ei lähtökohtaisesti myönnä apurahoja kuvataiteelliseen työskentelyyn tai näyttelyiden järjestämiseen. Säätiö tukee vuosittain kuvataidetta tekemällä taideostoja (hakemuksetta), ylläpitämällä taidevarastoa Helsingissä ja rahoittamalla Rovaniemellä vierailevien taiteilijoiden stipendiohjelmaa.

Rahasto ylläpitää myös Temppelikadun taiteilija-ateljeeta, jolle on oma hakuprosessinsa. Tämä ei poislue apurahan hakemista taiteen tutkimusta.

 • Apurahoja ei myönnetä väitöskirjan kielentarkistus- tai painatuskuluihin
 • Apurahoja ei myönnetä laitehankintojen yleiskustannusosuuksiin
 • Apurahoja ei myönnetä tieteen alojen perustutkintoihin
 • Rahasto ei pääsääntöisesti myönnä yksittäisiä matka-apurahoja
 • Apurahoja ei myönnetä post doc -tutkimukseen ulkomailla lukuun ottamatta alle lukuvuoden pituisia vierailuja

Rajoitukset tieteen ja taiteen aloilla

 • Lääketieteen ja biolääketieteen määräraha myönnetään Wihurin tutkimuslaitoksen toimintaan
 • Kuvataiteen apurahat kohdistetaan taiteen tutkimukseen; ei kuvataiteelliseen työskentelyyn tai näyttelyiden järjestämiseen

Säätiöiden yhteisistä pooleista haettavat apurahat

Ulkomailla tapahtuvaan vähintään yhden lukuvuoden kestävään väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen apurahat myöntää säätiöiden yhteinen post doc -apurahapooli, jonka jäsen Jenny ja Antti Wihurin rahasto on. Lisätietoja www.postdocpooli.fi

Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu PoDoCo (Post Docs in Companies) -yhteistyöohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti. PoDoCo-ohjelman myöntämät apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovan tutkimukseen aiheesta, joka on elinkeinoelämän kannalta potentiaalisesti relevantti.

Lisätietoja https://www.podoco.fi/.

Rahasto myöntää sekä vapaamääräisiä, osavuotisia että kokovuotiseen työskentelyyn tarkoitettuja apurahoja. Apurahat myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan. Jatkoapurahaa on haettava normaalissa kevään apurahahaussa.

Hakemasi apurahan määrän on perustuttava tulo- ja menoarvioon.

Työskentelyapuraha

Työskentelyapuraha on tarkoitettu henkilökohtaisiin elinkustannuksiisi tietylle ajanjaksolle. Myös työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa siten, että sen jäsenet jakavat apurahan keskenään. Yhteisö ei voi hakea työskentelyapurahaa. Mikäli yhteisön hankkeeseen liittyy työskentelyä, kysymyksessä on apurahan hakeminen palkkaan/palkkioihin sivukuluineen tai ostopalveluihin eli hankkeen kuluihin.

Hakemasi apurahan määrään vaikuttaa työskentelyn kesto.

Kokovuotinen täysipäiväiseen työskentelyyn myönnetty apuraha kattaa henkilökohtaisen osuuden, vähintään noin 23 269,80 euroa (taiteilija-apurahan määrä 2020), lisäksi tavanomaiset matka-, laite- ja työhuonekustannukset sekä lakisääteisen MELA:n järjestämän sosiaaliturvan (n. 15 % työskentelyapurahan määrästä).

Kokovuotiset apurahat täyspäiväiseen työskentelyyn ovat:

 • 26 000 euroa/väitöskirjatyö ja
 • 30 000 euroa/väitöskirjatyön jälkeinen tutkimus

Puolen vuoden apuraha, väitöskirjatyö 13 000 euroa ja väitöskirjatyön jälkeinen tutkimus 15 000 euroa, on tarkoitettu puolen vuoden täysipäiväiseen ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn.

Tieteen apurahat ovat pääsääntöisesti täyspäiväiseen työskentelyyn 1-12 kuukauden työskentelyjaksolle myönnettäviä. Mikäli apurahaa ei kuitenkaan haeta täyspäiväiseen työskentelyyn (Henkilökohtainen) vaan muun rahoituksen rinnalle kannustinapurahaksi, kestoksi voi merkitä 0.

Täysipäiväiseen työskentelyyn myönnetty apuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä. Täysipäiväiseen työskentelyyn myönnettyä apurahaa et voi käyttää mikäli olet palkallisessa tutkijakoulussa tai saat muuta rahoitusta esim. toista työskentelyapurahaa tai aikuiskoulutustukea.

Apurahalla työskentelyn voit aloittaa vasta apurahapäätöksen jälkeen, aikaisintaan lokakuussa.

Homing-apuraha

Homing-apuraha on tarkoitettu Suomeen palaavalle tutkijalle post doc –vaiheen jälkeiseen itsenäiseen tutkimukseen. Apurahaa on anottava viimeistään vuoden kuluttua hakijan saapumisesta Suomeen. Apuraha on suuruudeltaan 50 000 euroa ja se on tarkoitettu oman tutkimusryhmän perustamiseen (esim. laitteisiin, reagensseihin ja aputyövoiman palkkaamiseen). Homing-apurahaa voidaan käyttää osin myös hakijan työskentelyapurahana.

Kuluapuraha

Kuluapurahalla katetaan hankkeesta tai projektiluonteisesta toiminnasta syntyviä kuluja, kuten teatteriproduktion kuluja tai yksittäisiä hankintoja kuten soittimet. Kun haet kuluapurahaa hankkeelle, on tärkeää sisällyttää hakemukseen koko hankkeen yksityiskohtainen, kattava tulo- ja menoarvio.

Samalla hakemuksella voit hakea sekä työskentely- että kuluapurahalla katettavia eriä. Tällaisia ovat esim. tanssiproduktioon sisältyvä yksityishenkilö- tai työryhmähakijan taiteellinen työskentely ja tilavuokrat, lavasteet yms. tuotantoon liittyvät kulut.

Kuluapuraha on pääsääntöisesti tarkoitettu käytettäväksi apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin.

Taiteellista tai tieteellistä työtä tekeville henkilöhakijoille rahasto myöntää pääsääntöisesti apurahoja, ei rahoitusta palkkaan. Yksityisten säätiöiden, kuten Jenny ja Antti Wihurin rahaston, myöntämät apurahat yhteensä ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka (23 269,80 euroa/vuonna 2020). Lue lisää verotuksesta www.vero.fi

Apurahasta ei pääsääntöisesti makseta tuloveroa. Verovapausraja koskee kuitenkin ainoastaan yksityishenkilöille ja työryhmille myönnettyjä apurahoja. Esim. tutkimusavustaja ei tee tieteellistä työtä, vaan hänet katsotaan aputyövoimaksi, jolle apurahansaajan tulisi maksaa korvaus tehdystä työstä palkkana.  Jos apurahansaajana on yhdistys, sen edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat palkkaa, josta yhdistyksen tulee suorittaa sivukulut. Tämä on syytä ottaa huomioon tulo- ja menoarviota laadittaessa.

Apurahalla työskentely kerryttää henkilön eläkettä kun vakuuttamisen ehdot (käyttötarkoitus/euromäärä/apurahakauden kesto/apurahansaajan ikä) toteutuvat. Yksityishenkilö-apurahansaaja huolehtii itse MELA:n eläkevakuutuksen ottamisesta ja maksamisesta. Eläkevakuutussumma määräytyy saadun työskentelyapurahan mukaisesti. Lue lisää www.mela.fi

Jos haet apurahaa yhteisölle (esim. yhdistykselle), et voi hakea henkilökohtaista työskentelyapurahaa vaan ainoastaan kuluapurahaa. Rekisteröidyn yhteisön edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat aina palkkaa, josta tulee suorittaa työnantajan sivukulut. Tämä on syytä ottaa huomioon hakemuksen tulo- ja menoarviossa.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahalla pyritään varmistamaan hankkeen toteutuminen. Erityisesti suuremmissa hankkeissa on myönteistä, jos rahoituspohja on laaja. Huolellisesti mietitty omarahoitus (esim. pääsylipputulot) luo vaikutelman uskottavasta ja toteuttamiskelpoisesta hankkeesta. Vaikka rahastolta haettaisiin ainoastaan osarahoitusta, hakemuksessa tulee myös ilmoittaa selkeästi ja jäsennellysti koko hankkeen kattava tulo- ja menoarvio.

Työskentelyapuraha (yksityishenkilö/työryhmä) on tarkoitettu henkilökohtaisiin elinkustannuksiin tietylle ajanjaksolle. Normaaleihin elinkustannuksiin käytettävän osuuden voit ilmoittaa yhtenä kulueränä.

Yhteisön edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat aina palkkaa, josta tulee suorittaa työnantajan sivukulut. Tämä on syytä ottaa huomioon hakemuksen tulo- ja menoarviossa.

Laadi hankkeen tulo- ja menoarvio huolellisesti ja realistisesti. Uskottava suunnitelma lisää hankkeen menestymismahdollisuuksia rahoittajan silmissä.

Apuraha on pääsääntöisesti tarkoitettu käytettäväksi apurahapäätöksen (9.10.) jälkeen toteutuviin kuluihin.

 

Valitsemasi hakuala kertoo, minkä alan asiantuntijoiden toivoisit lukevan hakemuksesi.

Valitse hakulomakkeessa ensisijaisesti joku olemassa olevista vaihtoehdoista alajaossa. Jos hankkeesi on monitieteinen tai -taiteinen, valitse aloista se, jonka asiantuntijan toivoisit lukevan hakemuksesi.

Vain siinä tapauksessa ettei mikään valmiiksi annetuista aloista vastaa hankkeen alaa, valitse vaihtoehto ”Muut tarkoitukset”.

Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä mutta itse hakemus ja siinä olevat perustelut (hakemuslomakkeeseen sisältyvä työsuunnitelman tiivistelmä) tulee laatia suomeksi. Ulkomaalaiset hakijat voivat laatia koko hakemuksen englanniksi.

Henkilö-hakijan on liitettävä hakemukseensa työsuunnitelma ja ansioluettelo sekä mahdollinen julkaisuluettelo.

Työryhmä-hakijan tulisi liittää hakemukseen kaikkien hakemuksella rahoitusta hakevien henkilöiden ansioluettelot.

Ansioluettelon ja muiden dokumenttien pohjalta arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi.

Yhteisön on liitettävä hakemukseensa jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien lausunnosta (julkisyhteisö-hakijan, esim. yliopiston, ei tarvitse liittää tilinpäätösdokumentteja hakemukseen).

Toimita hakemuksen liitteet rahastolle apurahojen verkkopalvelun kautta. Liitetiedostojen tulee olla pdf-tiedostoja. Muun tyyppisiä liitteitä et voi liittää apurahahakemukseen.

Työ-/tutkimussuunnitelmassa (yleensä n. 3-10 sivua) tulee kuvata

 • työn tausta, tavoite ja merkitys
 • suorituspaikka
 • tämänhetkinen vaihe
 • toteuttamissuunnitelma
 • aikataulu
 • tulo- ja menoarvio
  *
  Henkilökohtainen työskentelyapuraha on tarkoitettu normaaleihin elinkustannuksiin, jonka voi esittää yhtenä kulueränä.

Mikäli työsuunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan hakemuslomakkeen Perustelut-sivulle, sitä ei tarvitse oheistaa uudestaan erillisenä liitteenä.

Lataa ohjeissa pyydetyt liitteet (pdf) sähköisen hakemuslomakkeen Liitteet-sivulle. Liitä hakemukseesi kaikki oleellinen, mutta älä paisuta hakemustasi.

Apurahahakemuksia arvioidaan pääosin verkossa, joten on tärkeää, että kaikki liitteet on ladattu osaksi verkkohakemusta.

Ota huomioon, että arvioija harvemmin ehtii etsimään lisätietoa annettujen linkkien kautta.

Hakuajan päättymisen jälkeen voit toimittaa  sellaiset hakemukseen oleellisesti kuuluvat liitteet, jotka olet saanut hakuajan päättymisen jälkeen.

 1. Ohjeista lausunnonantaja ajoissa.
  Hän voi jättää lausunnon/suosituksen lausuntojärjestelmän kautta, vaikka et itse olisikaan vielä lähettänyt apurahahakemusta rahastolle. Lausunto ja hakemus täsmäytetään hakijan nimen perusteella hakuajan päätyttyä rahaston toimistossa.
  Huomaa, että apurahahakemuksesi ei välity rahastosta lausunnonantajan katsottavaksi eikä rahasto välitä vastaanottamaansa lausuntoa apurahan hakijalle katsottavaksi.
 2. Harkitse, tarvitsetko lausuntoja/suosituksia hakemuksesi tueksi.
  Etenkin, jos teet väitöskirjatyötä, niin työn ohjaajan tai muun työn hyvin tuntevan henkilön täyttämä lausuntolomake on merkittävä. Taiteen hakemuksissa lausunnot voivat olla tarpeellisia, jos olet urasi alussa. Yhteen hakemukseen voi liittää useamman lausunnon. Niiden lausunnonantajien nimet, joilta hakija on pyytänyt verkkopalveun kautta lähetetyn tai kirjallisen lausunnon,  apurahahakija täyttää Hakulomakkeen kohtaan ”Kirjallisen lausunnon antajat”.
 3. Pyydä lausunnonantajaa antamaan lausunto suoraan rahastolle lausuntojen verkkopalvelussa määräaikaan mennessä. Jos olet kuitenkin saanut lausunnon itsellesi, voit liittää sen hakemukseesi liitetiedostona. Lue lisää lausunnonannosta.

Apurahanhakijalla ei ole oikeutta saada tietoa itseään koskevista lausunnoista taikka niiden sisällöstä. Tietojen luottamuksellisuudella suojataan lausunnonantajan oikeutta yksityisyyteen.

Hyvä hakemus on suunniteltu ja perusteltu, selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettu ja tiiviisti esitetty.

Katso video: Näin hiot apurahahakemuksesi kuntoon.

 • Hakemuslomakkeen Hakemus-sivulla kerrotaan apurahan käyttötarkoitus lyhyesti esim. väitöskirjatyöhön ”Väitöskirjan työnimi”, viulun hankintaan, näytelmän ”Nimi” valmistamiseen
 • Hakemuslomakkeen ”Perustelut apurahan saamiseksi” kannattaa panostaa. Sen tehtävänä on herättää lukijan kiinnostus. Kerro asiasi jo ensimmäisessä virkkeessä. Mihin tarvitset apurahaa?
 • Jos haet työskentelyapurahaa, laadi realistinen ja uskottava työsuunnitelma
 • Jos haet kuluapurahaa, kiinnitä erityistä huomiota siihen, että tulo- ja menoarvio on seikkaperäinen, jäsennelty ja helppolukuinen / tulo- ja menopuoli yhtä suuret.
 • Kerro, mihin raha oikeasti käytetään. Älä puhu tuotantokuluista, jos tarkoitat tuottajan palkkaa. Hakemuksen arvioijan tulisi pystyä hahmottamaan rahan käyttökohde.
 • Lausunnoilla on merkitystä. Erityisen tärkeitä ne ovat, jos kirjoitat väitöskirjaa. Taiteen hakemuksissa ne voivat olla tarpeellisia, jos olet urasi alussa. Pyydä lausunnot ajoissa.
 • Liitä hakemukseesi kaikki oleelliset liitteet

Jenny ja Antti Wihurin rahasto edellyttää, että sitoudut noudattamaan hakemisen yhteydessä annettuja ohjeita, ilmoittamaan rahastolle hakemusten käsittelyn aikana muualta saamastasi vastaavasta rahoituksesta ja toimimaan esittämäsi suunnitelman mukaan. Jenny ja Antti Wihurin rahasto edellyttää myös, että sitoudut apurahansaajan ohjeisiin, mikäli apuraha myönnetään. Ohjeet apurahan saaneille löytyvät täältä.

Sitoumuksen lisäksi Jenny ja Antti Wihurin rahasto edellyttää, että vakuutat hakemuksessa antamasi tiedot oikeiksi ja annat suostumuksesi luovuttamiesi tietojen ja asiakirjojen käyttöön hakemusten arviointi- ja päätösprosessissa. Rahasto edellyttää myös, että hyväksyt sen, että tieto myönnettävästä apurahasta voidaan ilmoittaa muille rahoittajatahoille (säätiöt, taidetoimikunnat ymv.) ennen julkistamista päällekkäisten myöntöjen välttämiseksi. Myönnetystä apurahasta saa antaa tiedot julkisuuteen, vaikka myönnetty summa olisikin haettua pienempi.

Myönnetystä apurahasta tulee antaa käyttöselvitys määräajassa.

Liitteet tulee ladata apurahahakemukseen hakuaikana, ei sen jälkeen.
Vain todistuksia, tilinpäätösdokumentteja tai muita hakemukseen olennaisesti kuuluvia dokumentteja, jotka olet saanut vasta hakuajan päätyttyä otetaan vastaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa, Hakemus-sivulla olevan Hakemuksen hallinta –toiminnon kautta.
Hakemus-sivulla olevan Hakemuksen hallinta –toiminnon kautta pitää myös ilmoittaa muualta saadusta rahoituksesta ja palkallisesta tohtorikoulutettavan tehtävästä.
Sitä kautta voi myös poistaa hakemuksen kokonaan rahaston käsittelystä.

Hakemuksen hallinta sisältää seuraavia toimenpiteitä:
Ilmoita muualta samaan tarkoitukseen saatu apuraha
Poista hakemus käsittelystä (ts. Jenny ja Antti Wihurin rahasto ei ota hakemustasi käsittelyyn ja se poistetaan kokonaan hakukierrokselta)
Lataa tutkintotodistus tai muu dokumentti jonka olet saanut hakuajan päätyttyä