Yhteistyö ja jäsenyydet

Säätiöiden post doc -pooli

Säätiöiden post doc -poolin neljännen kolmivuotiskauden (2019–2021) perusajatuksena on osaltaan edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä helpottamalla nuorten tutkijoiden vähintään lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson kokonaisrahoituksen järjestämistä. Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu Säätiöiden post doc –pooli –hankkeeseen. Poolissa ovat mukana Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska Litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö. Osallistujat varaavat pooliin 3 200 000 euroa vuosittain.

Rahasto varasi poolin toimintaan 350 000 euroa vuodelle 2019.

Poolin apurahojen keväthaku on joulu-tammikuussa. Syyshaku järjestetään elo-syyskuussa.

http://www.postdocpooli.fi/

Säätiöiden professoripooli

Säätiöiden professoripooli on 15 säätiön määräaikainen (2014–2015) apurahapooli professoreiden tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Poolin kautta professoreille myönnetään apurahoja 12 kuukautta kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa. Professorin tutkimusjakson aikana professorin työnantajana oleva yliopisto maksaa professorin bruttopalkasta 55 %. Apurahan määrä vastaavana aikana on kaikille professoreille 27 000 euroa riippumatta professorin todellisesta henkilökohtaisesta palkasta.

Professoripoolista apurahaa voi hakea suomalaisessa yliopistossa vakinaisesti työskentelevä professori, jonka yliopisto sitoutuu vapauttamaan hallinnosta ja opetuksesta vuoden ajaksi. Apuraha myönnetään tutkimukseen ja tutkimusta edistäviin tarkoituksiin. Säätiöiden professoripoolin haku järjestetään kerran vuodessa. Poolin haku on avoin kaikilla tieteen aloilla. Apuraha myönnetään tutkimukseen ja tutkimusta edistäviin tarkoituksiin.

Säätiöiden professoripooli kannustaa professoreita vaihtamaan tutkimusympäristöään tutkimusjakson aikana. Stipendiaateille on varattu lisäksi 5 000 euron matka-apuraha, jonka apurahansaaja voi nostaa myönnön tehneestä säätiöstä erillistä suunnitelmaa vastaan.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi apurahat yhteensä yhdeksälle professorille Säätiöiden professoripoolin viimeisessä haussa. Professoripoolin viimeisen hakukierroksen apurahasaajat julkistettiin 11.6.2015.

http://www.professoripooli.fi/

PoDoCo(Post Docs in Companies)-yhteistyöohjelma

Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu PoDoCo(Post Docs in Companies)-yhteistyöohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti.

PoDoCo projektin kokonaispituus on 1-2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6-12 kuukauden osaan. Aluksi on säätiörahoitteinen tutkimusvaihe ja sitä seuraa samanpituinen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. PoDoCoa voi hyödyntää toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja siihen voi ilmoittautua kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö.

PoDoCo ohjelman myöntämät apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovan tutkimukseen aiheesta, joka on elinkeinoelämän kannalta potentiaalisesti relevantti. Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani voivat yhdessä ideoida tutkimushankkeen, johon voi hakea rahoitusta mukana olevilta säätiöiltä. Säätiöt myöntävät ohjelmaan valituille työskentelyapurahan vuodeksi tai puoleksi vuodeksi. Vuosiapurahan suuruus on 28 000€.

PoDoCo ohjelma järjestää vuosittain kaksi hakukierrosta, jossa kussakin jaetaan noin 10 apurahaa. Ohjelmaan rahoittajasäätiöt ovat Jenny ja Antti Wihurin rahaston lisäksi Nesslingin Säätiö, Kaute-säätiö, Liikesivistysrahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Tekniikan Edistämissäätiö, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry ja Paulon Säätiö. Ohjelman toteutuksesta vastaa FIMECC Oy.

Lisätietoa ohjelmasta ja apurahahausta saa PoDoCo ohjelman kotisivuilta, http://www.podoco.fi sekä ohjelman koordinaattori Seppo Tikkaselta, seppo.tikkanen(at)dimecc.com, puh. +358 40 8402780

Suomen stipendiaattiohjelma Wilson Centerissä, Washington D.C.

Suomalaiset vaikuttajat pääsevät verkottumaan Washingtonin Wilson Centerissä. Suomalaisten säätiöiden tuella vuonna 2013 Wilson Centerissä käynnistetty Suomen-ohjelma sai jatkokauden, jota rahoittavat vuosina 2017–2019 Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Helsingin Sanomain Säätiö, Saara ja Björn Wahlroosin säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Washington D.C:ssä toimiva Woodrow Wilson International Center for Scholars on Yhdysvaltain kongressin 1968 perustama puolueeton tutkimuskeskus, ajatushautomo ja avoin kohtaamispaikka, jossa stipendiaatit saavat syventää tietojaan ja taitojaan, vaihtaa ideoita ja luoda arvokkaita yhteyksiä.

Wilson Centerin Suomen-ohjelmaan sisältyy suomalaisten stipendiaattien vastaanottaminen 3–6 kuukaudeksi sekä Euroopan turvallisuuspoliittisia kysymyksiä luotaavien Ahtisaari-symposiumien järjestäminen. Hankkeen johtajana Suomessa toimii professori Henrik Meinander Helsingin yliopistosta.

Viimeisin stipendiaattihaku järjestettiin helmikuussa 2017. Haun tulokset julkistettiin kesäkuussa 2017. Hakukelpoisia ovat suomalaiset keskeisissä asemissa työskentelevät yhteiskunnalliset, talous- ja kulttuurielämän ja median vaikuttajat sekä näiden alojen tutkijat.

Lisätietoja: www.wilsoncenter-haku.fi sekä koordinaattori Mikko-Olavi Seppälä, info@wilsoncenter-haku.fi, p. 0400 868006.

Muu yhteistyö

Jenny ja Antti Wihurin rahasto tekee sijoitustoiminnassa yhteistyötä useiden suomalaisten säätiöiden kanssa. Yhteistyö toteutuu muun muassa kiinteistösijoituskohteiden yhteisomistusten kautta.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen. Neuvottelukunta toimii apurahoja jakavien tai vastaavalla tavalla toimivien suomalaisten yleishyödyllisten säätiöiden, rahastojen ja yhdistysten yhdyssiteenä ja edunvalvojana. Yhdistys mm. kouluttaa jäseniään ja julkaisee toimialaan liittyviä tutkimuksia ja ohjeita. Yhdistykseen kuului 167 jäsentä lokakuussa 2015. Rahaston asiamies Arto Mäenmaa on yhdistyksen hallituksen jäsen.

http://www.saatiopalvelu.fi/srnk.html

European Foundation Centre

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on jäsen yleishyödyllisten eurooppalaisten säätiöiden järjestössä European Foundation Centressä.

http://www.efc.be/

The Hague Club

Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamies Arto Mäenmaa on eurooppalaisten säätiöiden johtajien yhteistyöverkoston The Hague Clubin jäsen.