Yhteistyö ja jäsenyydet

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on aktiivinen jäsen säätiöiden välisissä verkostoissa.

Säätiöiden post doc -pooli

Säätiöiden post doc -poolin perusajatuksena on osaltaan edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä helpottamalla nuorten tutkijoiden vähintään lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson kokonaisrahoituksen järjestämistä. Poolin perusidea on tarjota väitöskirjan jälkeen tutkimustyötä ulkomailla tekeville tohtoreille kerralla kokonaisrahoitus. Poolista myönnetään arviolta 70–80 apurahaa vuodessa. Perustelluista syistä voidaan tukea myös lyhyempiä, vähintään 6 kuukauden ulkomaisia tutkimusjaksoja, sekä myöntää täydentävää rahoitusta.

Säätiöiden post doc -poolin viidennellä kolmivuotiskaudella (2022–2024) mukana ovat Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska kulturfonden, Svenska Litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Ulla Tuomisen Säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto sijoittaen pooliin yhteensä 3 250 000 euroa vuosittain. Jenny ja Antti Wihurin rahasto varasi poolin toimintaan 350 000 euroa vuodelle 2023.

Poolin apurahojen keväthaku on joulu-tammikuussa. Syyshaku järjestetään elo-syyskuussa. Lue lisää poolista täältä.

Post Docs in Companies -yhteistyöohjelma

Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu Post Docs in Companies -yhteistyöohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti.

PoDoCo-projektin kokonaispituus on 1-2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6-12 kuukauden osaan. Aluksi on säätiörahoitteinen tutkimusvaihe ja sitä seuraa samanpituinen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. PoDoCoa voi hyödyntää toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja siihen voi ilmoittautua kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö.

Ohjelman myöntämät apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovan tutkimukseen aiheesta, joka on elinkeinoelämän kannalta potentiaalisesti relevantti. Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani voivat yhdessä ideoida tutkimushankkeen, johon voi hakea rahoitusta mukana olevilta säätiöiltä. Säätiöt myöntävät ohjelmaan valituille työskentelyapurahan vuodeksi tai puoleksi vuodeksi.

PoDoCo järjestää vuosittain kaksi hakukierrosta, jossa kussakin jaetaan noin 10 apurahaa. Ohjelman rahoittajasäätiöt ovat Jenny ja Antti Wihurin rahaston lisäksi Nesslingin Säätiö, Kaute-säätiö, Liikesivistysrahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Tekniikan edistämissäätiö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Paulon Säätiö, Svenska Kulturfonden sekä Svenska litteratursällskapet. Ohjelman toteutuksesta vastaa DIMECC Oy.

Lisätietoa ohjelmasta ja apurahahausta löydät täältä.

Suomen stipendiaattiohjelma Wilson Centerissä

Washington D.C:ssä toimiva Woodrow Wilson International Center for Scholars on Yhdysvaltain kongressin 1968 perustama puolueeton tutkimuskeskus, ajatushautomo ja avoin kohtaamispaikka, jossa stipendiaatit saavat syventää tietojaan ja taitojaan, vaihtaa ideoita ja luoda arvokkaita yhteyksiä. Suomalais-amerikkalaisen vuoropuhelun edistämiseksi vuonna 2013 käynnistettiin Wilson Centerin Eurooppa-ohjelman yhteyteen stipendiaattiohjelma suomalaisille vaikuttajille yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa ja suomalaisten säätiöiden rahoituksen turvin. Ohjelman puitteissa stipendiaateiksi valitut suomalaiset tutkijat sekä talous- ja kulttuurielämän ja median vaikuttajat toteuttavat hankkeitaan Wilson Centerissä ja osallistuvat siellä käytävään keskusteluun ja ajatustenvaihtoon.

Suomalaisten säätiöiden tuella vuonna 2013 Wilson Centerissä käynnistetty Suomen-ohjelma sai jatkokauden, jota rahoittavat vuosina 2020–2022 Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Helsingin Sanomain Säätiö, Saara ja Björn Wahlroosin säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Lisätietoja ohjelmasta löydät täältä.

Säätiöt ja rahastot ry

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen. Yhdistys toimii apurahoja jakavien tai vastaavalla tavalla toimivien suomalaisten yleishyödyllisten säätiöiden, rahastojen ja yhdistysten yhdyssiteenä ja edunvalvojana. Yhdistys mm. kouluttaa jäseniään ja julkaisee toimialaan liittyviä tutkimuksia ja ohjeita. Yhdistykseen kuuluu 228 jäsentä.

Philea – Philanthropy Europe Association

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on jäsen yleishyödyllisten eurooppalaisten säätiöiden yhdistyksessä Phileassa.

The Hague Club

Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamies Arto Mäenmaa on eurooppalaisten säätiöiden johtajien yhteistyöverkoston The Hague Clubin puheenjohtaja.

Muu yhteistyö

Jenny ja Antti Wihurin rahasto tekee sijoitustoiminnassa yhteistyötä useiden suomalaisten säätiöiden kanssa. Yhteistyö toteutuu muun muassa kiinteistösijoituskohteiden yhteisomistusten kautta.

Säätiöiden professoripooli

Säätiöiden professoripooli oli 15 säätiön määräaikainen (2012–2015) apurahapooli professoreiden tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Poolin kautta professoreille myönnettiin apurahoja 12 kuukautta kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa. Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi 54 professorille apurahaa poolin kautta.