Meistä

Jenny ja Antti Wihurin rahasto rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa. Säätiö on 80 vuoden aikana jakanut nykyrahassa noin 446 miljoonaa euroa paremman huomisen rakentamiseen. Vuonna 2023 tuimme tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa lähes 15 miljoonalla eurolla.

Mikä ja mitä?

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on riippumaton suomalainen yleishyödyllinen säätiö. Toimimme tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla ja niiden risteyksissä. Säätiön tehtävänä on luoda mahdollisuuksia toteuttaa, kohdata ja kokea näitä kolmea elämänalaa.

Miten?

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on yhdistelmä apuraha- ja toiminnallista säätiötä. Säätiö toimii ensisijaisesti mahdollistaen muiden hankkeita mutta myös solmien kumppanuuksia ja tehden itse.

Keväisin haettavien apurahojen lisäksi säätiöllä on omaa toimintaa: se ylläpitää biolääketieteellistä tutkimusta tekevää Wihurin tutkimuslaitosta ja kartuttaa Rovaniemen taidemuseoon lahjoitettua Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaa. Lisäksi säätiö ylläpitää kuvataiteen stipendi- ja residenssiohjelmia sekä jakaa palkintoja.

Mesenaattipariskunnan lahjoitus mahdollistaa toiminnan

Säätiön varallisuus on peräisin Jenny ja Antti Wihurin vuonna 1942 tekemästä 30 000 000 markan peruspääomalahjoituksesta sekä perustajien myöhemmistä lisälahjoituksista. Säätiön toiminta ja sen tukemat hankkeet rahoitetaan sijoitusomaisuuden tuotoista. Lisää tietoa säätiön sijoitustoiminnasta löydät täältä.

Taustalla perustajien tahto

Jenny ja Antti Wihuri perustivat säätiön määrittelemänsä tarkoituksen edistämiseen. Vuonna 1942 sodan keskellä kirjoitettujen sääntöjen mukaan Jenny ja Antti Wihurin rahaston tarkoituksena on ”edistää ja tukea henkistä ja taloudellista suomalaista vilje­lystä sekä nykyoloissa sitäpaitsi avustaa maamme jälleenrakennustyötä sen eri muo­doissa. Niinikään on säätiön tarkoituksena lujittaa maamme isänmaallista maanpuo­lustustahtoa.” Nykyajassa tulkittuna säätiö rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa.

Hallitus tulkitsee tarkoitusta

Ylintä valtaa säätiössä käyttää kahdeksanhenkinen hallitus, jonka jäsenet on valittu perustajien määrittelemien yhteisöjen ehdottamista jäsenistä. Säätiön yli ajan vaihtuvien hallitusten tehtävänä on pohtia, kuinka säätiö kussakin ajassa toteuttaa tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla samalla kunnioittaen perustajien alkuperäistä tahtoa.