Meistä

Jenny ja Antti Wihurin rahasto rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa. Säätiö on 78 vuoden aikana jakanut nykyrahassa lähes 345 miljoonaa euroa paremman huomisen rakentamiseen. Vuonna 2020 tuimme tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa 12,8 miljoonalla eurolla.

Mikä ja mitä?

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on riippumaton yleishyödyllinen suomalainen säätiö. Toimimme tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla ja niiden risteyksissä. Säätiön tehtävänä on luoda mahdollisuuksia toteuttaa, kohdata ja kokea näitä kolmea elämänalaa.

Miten?

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on yhdistelmä apuraha- ja toiminnallista säätiötä. Säätiö toimii ensisijaisesti mahdollistaen muiden hankkeita mutta myös solmien kumppanuuksia ja tehden itse.

Keväisin haettavien apurahojen lisäksi säätiöllä on omaa toimintaa: se ylläpitää biolääketieteen tutkimukseen keskittynyttä Wihurin tutkimuslaitosta ja kartuttaa Rovaniemen taidemuseoon lahjoitettua Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelmaa. Lisäksi säätiö ylläpitää kuvatataiteen stipendi- ja residenssiohjelmia sekä jakaa palkintoja.

Mesenaattipariskunnan lahjoitus mahdollistaa toiminnan

Säätiön varallisuus on peräisin Jenny ja Antti Wihurin vuonna 1942 tekemästä peruspääomalahjoituksesta. Voit lukea lisää säätiön historiasta täältä. Säätiön toiminta ja sen tukemat hankkeet rahoitetaan sijoitusten tuotoista. Lisää tietoa säätiön sijoitustoiminnasta löydät täältä.

Taustalla perustajien tahto

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on mesenaattipariskunnan perustama säätiö. Jenny ja Antti Wihuri säätiöittivät vuonna 1942 suuren osan omaisuudestaan määrittelemäänsä tarkoitukseen. Sodan keskellä perustetun säätiön tehtäväksi määriteltiin “edistää ja tukea henkistä ja taloudellista suomalaista vilje­lystä sekä nykyoloissa sitäpaitsi avustaa maamme jälleenrakennustyötä sen eri muo­doissa. Niinikään on säätiön tarkoituksena lujittaa maamme isänmaallista maanpuo­lustustahtoa.” Nykyajassa tulkittuna säätiö rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa.

Hallitus tulkitsee tarkoitusta

Ylintä valtaa säätiössä käyttää hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksan henkilöä ja heidät on valittu säätiön perustajien määrittelemien yhteisöjen ehdottamista jäsenistä. Säätiön vaihtuvien hallitusten tehtävänä on pohtia, kuinka säätiö toteuttaa tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla kussakin ajassa samalla kunnioittaen perustajien alkuperäistä tahtoa.