Lausunnonantajalle

Lausunnot ja lausuntojen verkkopalvelu

Apurahan hakija pyytää lausunnonantajaa antamaan lausuntonsa Jenny ja Antti Wihurin rahaston lausuntojen verkkopalvelussa. Sähköisesti tehtyä lausuntoa ei tarvitse erikseen lähettää postitse.

Jos lausunnonantaja ei ole aiemmin käyttänyt palvelua, on hänen ensin luotava omat tunnukset kohdassa ”Luo uusi käyttäjätunnus”.

Etenkin väitöskirjatyötä koskevissa apurahahakemuksissa työn ohjaajan tai muun työn hyvin tuntevan henkilön täyttämä lausuntolomake on tärkeä.

Suositeltaessa useampaa hakijaa myös hakijoiden keskinäisellä järjestyksellä on tärkeä merkitys.

Erityisesti työryhmien kohdalla on tärkeää, että lausunnonantajalla on tiedossa, millä tai kenen nimellä apurahaa haetaan. Näin lausunto voidaan yhdistää oikeaan hakemukseen.

Tehtyä lausuntoa voi tarvittaessa muokata apurahojen hakuajan puitteissa.

Lausunto on suositeltavaa tehdä lausuntojen verkkopalvelussa. Lausunto on tehtävissä ja muokattavissa toukokuun loppuun asti. Lausuntoja ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua.

Lausuntojen verkkopalvelu on olemassa myös englanninkielisenä.