Lausunnonantajalle

Lausunnot ja lausuntojen verkkopalvelu

Apurahan hakija pyytää lausunnonantajaa antamaan lausuntonsa Jenny ja Antti Wihurin rahaston lausuntojen verkkopalvelussa. Sähköisesti tehtyä lausuntoa ei tarvitse erikseen lähettää postitse.

Jos lausunnonantaja ei ole aiemmin käyttänyt palvelua, on hänen ensin luotava omat tunnukset kohdassa ”Luo uusi käyttäjätunnus”.

Lausunnon voi jättää lausuntojärjestelmän kautta, vaikka apurahanhakija ei olisikaan vielä lähettänyt hakemustaan. Lausunto ja apurahahakemus täsmäytetään hakuajan päätyttyä hakijan nimen perusteella. Erityisesti työryhmien kohdalla on tärkeää, että lausunnonantajalla on tiedossa, millä tai kenen nimellä apurahaa haetaan. Näin lausunto voidaan yhdistää oikeaan hakemukseen.

Etenkin väitöskirjatyötä koskevissa apurahahakemuksissa työn ohjaajan tai muun työn hyvin tuntevan henkilön täyttämä lausuntolomake on tärkeä.

Suositeltaessa useampaa hakijaa myös hakijoiden keskinäisellä järjestyksellä on tärkeä merkitys.

On toivottavaa lausua myös hankkeen vaikuttavuudesta (esim. uutuusarvo, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, tieteenalan sisäinen vaikuttavuus, taiteellinen vaikuttavuus).

Kun verkkolomake on lähetetty onnistuneesti rahastolle, kuvaruudulle avautuu teksti:
“Lausunto lähetetty. Lausunto on nyt lähetetty ja se on saapunut Jenny ja Antti Wihurin rahastoon. Voitte halutessanne vielä muokata ja täydentää lausuntoa kunnes lausuntoaika päättyy. Tämän jälkeen lausunto siirtyy käsittelyyn eikä sitä voi enää muokata. Antamanne lausunnot näkyvät pääsivulla, josta pääsette tulostamaan ja muokkaamaan lausuntojanne.”

Tehtyä lausuntoa voi vapaasti muokata koko toukokuun ajan eli apurahojen hakuaikana.

Lausuntoja ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua.

Lausuntoja lukevat ainoastaan apurahahakemuksia arvioivat asiantuntijat ja niiden sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietojen luottamuksellisuudella suojataan lausunnonantajan oikeutta yksityisyyteen.

Lausuntojen verkkopalvelu on olemassa myös englanninkielisenä.

Vaihtoehtoisesti lausuntokirjeen voi toimittaa suoraan apurahanhakijalle, joka liittää lausunnon apurahahakemukseensa erillisenä liitetiedostona.