Lausunnonantajalle

Lausunnot ja lausuntojen verkkopalvelu

Apurahan hakija pyytää lausunnonantajaa antamaan lausuntonsa Jenny ja Antti Wihurin rahaston lausuntojen verkkopalvelussa. Sähköisesti tehtyä lausuntoa ei tarvitse erikseen lähettää postitse.

Jos lausunnonantaja ei ole aiemmin käyttänyt palvelua, on hänen ensin luotava omat tunnukset kohdassa ”Luo uusi käyttäjätunnus”.

Lausunnon voi jättää lausuntojärjestelmän kautta, vaikka apurahanhakija ei olisikaan vielä lähettänyt hakemustaan. Lausunto ja apurahahakemus täsmäytetään hakuajan päätyttyä.

Etenkin väitöskirjatyötä koskevissa apurahahakemuksissa työn ohjaajan tai muun työn hyvin tuntevan henkilön täyttämä lausuntolomake on tärkeä.

Suositeltaessa useampaa hakijaa myös hakijoiden keskinäisellä järjestyksellä on tärkeä merkitys.

Erityisesti työryhmien kohdalla on tärkeää, että lausunnonantajalla on tiedossa, millä tai kenen nimellä apurahaa haetaan. Näin lausunto voidaan yhdistää oikeaan hakemukseen.

On toivottavaa lausua myös hankkeen vaikuttavuudesta (esim. uutuusarvo, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, tieteenalan sisäinen vaikuttavuus, taiteellinen vaikuttavuus).

Tehtyä lausuntoa voi vapaasti muokata koko toukokuun ajan eli apurahojen hakuaikana.

Lausuntoja ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua.

Lausuntoja lukevat ainoastaan apurahahakemuksia arvioivat asiantuntijat ja niiden sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietojen luottamuksellisuudella suojataan lausunnonantajan oikeutta yksityisyyteen.

Lausuntojen verkkopalvelu on olemassa myös englanninkielisenä.