Apurahan raportointi (käyttöselvitys)

Apurahasta toimitetaan käyttöselvitys/raportti myöntämisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen kunnes apuraha on käytetty kokonaisuudessaan tai apurahahanke valmistunut.

Selvitys on joko  väliselvitys ja/tai kattavampi loppuselvitys koko apurahan käytöstä.

Selvitys/raportti täytetään apurahojen verkkopalvelussa.  Sähköistä raporttia ei tarvitse postittaa rahastoon.

Hankkeiden ja työryhmien raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja.

Selvitys apurahan käytöstä on annettava määräajassa. Selvityksen laiminlyöminen vaarantaa vastaiset apurahan saantimahdollisuudet.

On hyvän tavan mukaista kiittää apurahasta tieteellisessä opinnäytetyössä tai julkaisussa, konserttiohjelmassa, näyttelyluettelossa ja muussa vastaavassa yhteydessä sekä mainita saadut apurahat ansioluettelossaan.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston painokelpoisen tunnuksen voit noutaa täältä.