Apurahan käyttöselvitys

Jokaisesta apurahamyönnöstä toimitetaan käyttöselvitys myöntämisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen kunnes apuraha on käytetty kokonaisuudessaan tai apurahahanke valmistunut.

Väliselvitys toimitetaan käytössä olevasta tai nostamattomasta apurahasta. Loppuselvitys toimitetaan, kun apuraha on käytetty.

Selvitys on joko väliselvitys ja/tai kattavampi loppuselvitys koko apurahan käytöstä. Esimerkiksi jos apuraha on myönnetty 9.10.2019, siitä tulee toimittaa väli- tai loppuselvitys seuraavan vuoden (vuosi 2020) loppuun mennessä. Jos apurahan käyttö on kesken myöntämisvuotta (2019) seuraavan vuoden (2020) lopussa, toimitetaan väliselvitys vuonna 2020 ja tulevina vuosina loppuselvitys apurahasta.

Selvitys täytetään apurahojen verkkopalvelussa. Verkkopalvelussa tehtyä selvitystä ei tarvitse postittaa säätiölle.

Hankkeiden ja työryhmien selvityksestä vastaa toiminnasta vastaava henkilö (usein henkilö, joka on laitettu hakemukseen yhteyshenkilöksi).

Selvitys apurahan käytöstä on annettava määräajassa. Selvityksen laiminlyöminen voi vaarantaa apurahan saantimahdollisuudet tulevaisuudessa.

Jos hakee Wihurin rahastolta apurahaa hankkeeseen, johon on jo aiemmin saanut meiltä apurahaa, on saadun apurahan roolia ja hankkeen etenemistä hyvä avata hakemuksessa. Kyseessä ei kuitenkaan ole varsinainen apurahan käyttöselvitys. Apurahahakemus on oma prosessinsa ja käyttöselvitys omansa.