Apurahan raportointi

Apurahansaajan on annettava kalenterivuosittain, myöntämisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen, rahaston hallitukselle selvitys/raportti apurahan käytöstä.

Raportti on vapaamuotoinen. Raportista tulisi ilmetä:

  • kenelle apuraha on myönnetty, milloin ja mihin tarkoitukseen
  • miten apurahahanke on toteutunut/edistynyt
  • miten apurahaa on käytetty ja rahoituksen järjestyminen; esim. hankkeen suurimmat kuluerät ja rahoituslähteet 
(Selvitykseen ei tarvitse liittää kuitteja paitsi jos apuraha on nimenomaisesti myönnetty esinehankintaan)
  • hankkeen valmistumisaikataulu,  jatkosuunnitelma tmv.

Raportin tulisi olla selkeä, olennaiset asiat esittelevä, tiivis (yleensä noin 1–3 sivua).

Apurahasta toimitetaan käyttöselvitys myöntämisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen kunnes apuraha on käytetty kokonaisuudessaan tai apurahahanke valmistunut. Selvitys on joko ytimekäs väliselvitys ja/tai kattavampi loppuselvitys koko apurahan käytöstä.

Selvitys apurahan käytöstä on annettava määräajassa. Selvityksen laiminlyöminen vaarantaa vastaiset apurahan saantimahdollisuudet.

On hyvän tavan mukaista kiittää apurahasta tieteellisessä opinnäytetyössä tai julkaisussa, konserttiohjelmassa, näyttelyluettelossa ja muussa vastaavassa yhteydessä sekä mainita saadut apurahat ansioluettelossaan.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston painokelpoisen tunnuksen voit noutaa täältä.

Raportti/selvitys lähetetään Jenny ja Antti Wihurin rahastoon (Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki).