Apurahan raportointi (käyttöselvitys)

Apurahasta toimitetaan käyttöselvitys/raportti myöntämisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen kunnes apuraha on käytetty kokonaisuudessaan tai apurahahanke valmistunut.

Selvitys on joko  väliselvitys ja/tai kattavampi loppuselvitys koko apurahan käytöstä.

Selvitys/raportti täytetään apurahojen verkkopalvelussa.  Sähköistä raporttia ei tarvitse postittaa rahastoon.

Hankkeiden ja työryhmien raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja.

Selvitys apurahan käytöstä on annettava määräajassa. Selvityksen laiminlyöminen vaarantaa vastaiset apurahan saantimahdollisuudet.

On hyvän tavan mukaista kiittää apurahasta tieteellisessä opinnäytetyössä tai julkaisussa, konserttiohjelmassa, näyttelyluettelossa ja muussa vastaavassa yhteydessä sekä mainita saadut apurahat ansioluettelossaan.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston painokelpoisen tunnuksen voit noutaa täältä.

Tarkennus: Apurahahakemus liitteineen on oma prosessinsa. Jos on käynnissä olevaa hakua aiemmin saanut Wihurin rahastolta apurahaa samaan hankkeeseen, on apurahan roolia hankkeen edistämisessä hyvä selvittää hakemuksessa (tämä ei kuitenkaan ole nk. Apurahan käyttöselvitys vaan apurahahakemuksen käyttöselvitysliite tai osa työsuunnitelmaa).
Myönnetystä apurahasta on toimitettava erikseen käyttöselvitys rahastolle myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä. Esimerkiksi jos apuraha on myönnetty 9.10.2019, siitä tulee toimittaa väli- tai loppuselvitys seuraavan vuoden (vuosi 2020) loppuun mennessä. Jos apurahan käyttö on kesken myöntämisvuotta (2019) seuraavan vuoden (2020) lopussa, toimitetaan väliselvitys vuonna 2020 ja tulevina vuosina loppuselvitys apurahasta.