Apurahan käyttöselvitys

Jokaisesta apurahamyönnöstä toimitetaan käyttöselvitys myöntämisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen kunnes apuraha on käytetty kokonaisuudessaan tai apurahahanke valmistunut apurahan voimassaoloaikana.

Väliselvitys toimitetaan käytössä olevasta tai nostamattomasta apurahasta. Kattava loppuselvitys toimitetaan, kun apurahan käyttö on päättynyt. Näin ollen jokaisesta apurahamyönnöstä tulee aikanaan toimittaa loppuselvitys – toimita loppuselvitys, kun apuraha on käytetty kokonaisuudessaan tai hanke on valmistunut ja/tai osa apurahasta on peruutettu.

Esimerkiksi jos apuraha on myönnetty 9.10.2022, siitä tulee toimittaa väli- tai loppuselvitys seuraavan vuoden loppuun mennessä (31.12.2023). Jos apurahan käyttö on kesken myöntämisvuotta (2022) seuraavan vuoden (2023) lopussa, toimitetaan väliselvitys 31.12.2023 mennessä ja tulevina vuosina loppuselvitys kyseessä olevasta apurahasta.

Selvitys täytetään apurahojen verkkopalvelussa. Verkkopalvelussa tehtyä selvitystä ei tarvitse postittaa säätiölle.

Yksilöi selvityslomakkeen Käyttötarkoitus-kohdassa apuraha, esim. ”väitöskirjatyöhön: Väitöskirjan työnimi”.  Loppuselvityksessä tulee kertoa konkreettisesti, mihin apurahaa on käytetty. Esimerkiksi mitä kaikkea taiteellinen työ on sisältänyt, mitä sisältää ”suunnitelmien mukaan toimiminen” jne. Tee selvityksestäsi kertomus, joka kertoo lukijalle miten tämä tietty hankkeesi on edennyt apurahan avulla.

Hankkeiden ja työryhmien selvityksestä vastaa toiminnasta vastaava henkilö (usein henkilö, joka on laitettu hakemukseen yhteyshenkilöksi).

Selvitys apurahan käytöstä on annettava määräajassa. Selvityksen laiminlyöminen voi vaarantaa apurahan saantimahdollisuudet tulevaisuudessa.

Jos hakee Wihurin rahastolta apurahaa hankkeeseen, johon on jo aiemmin saanut meiltä apurahaa, on saadun apurahan roolia ja hankkeen etenemistä hyvä avata hakemuksessa. Kyseessä ei kuitenkaan ole varsinainen apurahan käyttöselvitys. Apurahahakemus on oma prosessinsa ja käyttöselvitys omansa.

Otamme mielellämme vastaan säätiön tuella tuotettuja kirjallisia teoksia (kaunokirjallisuus & tietokirjallisuus). Teokset voi postittaa toimistollemme osoitteeseen Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki.