Ihmiset

Hallitus päättää säätiön suurista linjoista, ja toimiston henkilökunta pyörittää jokapäiväistä toimintaa.

Hallitus

Hallitus valvoo säätiön etua ja alkuperäisen tarkoituksen toteutumista. Säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista jokaisen toimikausi kestää neljä vuotta kerrallaan. Säätiön hallitus muun muassa vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää seuraavan vuoden talousarviosta, sijoituspolitiikasta, jaettavan avustus- ja palkintosumman suuruudesta sekä tavasta, millä apurahat ja palkinnot jaetaan. Hallituksen esittelijänä toimii ja päätösten täytäntöönpanosta vastaa rahaston asiamies. Hallituksen muodostamisperusteet määritellään säätiön säännöissä.

Hallituksen jäsenet

Ekonomi Arto Hiltunen
puheenjohtaja

Ekonomi Tapani Väljä
varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja Risto Aarnio-Wihuri

Johtaja Jukka Paasikivi

Filosofian tohtori Seija Sihvola

Professori Petri Suomala

Dosentti Leena Svinhufvud

Liiketoimintajohtaja Minnaliisa Vehkala

Hallituksen jäsenet alkaen vasemmalta ylärivissä: Tapani Väljä, Petri Suomala, Risto Aarnio-Wihuri, Leena Svinhufvud. Alarivissä Seija Sihvola, Arto Hiltunen, Minnaliisa Vehkala ja Jukka Paasikivi. Kuva: Eino Ansio

Esteellisyyssäännöt

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksen hyväksymiä esteellisyyssääntöjä noudatetaan säätiön päätöksenteossa ja erityisesti apurahojen ja palkintojen jaossa. Rahaston päätöksenteko perustuu oikeellisuuteen, puolueettomuuteen ja objektiivisuuteen.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus tai sen valtuuttama varainhoitotoimikunta tekevät päätökset myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista. Hallitus ja varainhoitotoimikunta käyttävät tarvittaessa apunaan asiantuntijalautakuntien tai asiantuntijoiden ehdotuksia apurahojen ja palkintojen saajiksi.

Varainhoitotoimikunta

Varainhoitotoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi hallituksen jäsentä ja säätiön asiamies. Sen tehtävänä on muun muassa valmistella rahaston talousarvio ja tilinpäätös. Se myös suunnittelee ja toteuttaa rahaston sijoitustoimintaa hallituksen asettaman sijoituspolitiikan puitteissa. Varainhoitotoimikunnan esittelijänä toimii ja päätösten täytäntöönpanosta vastaa rahaston asiamies.

Varainhoitotoimikunnan jäsenet

  • ekonomi Arto Hiltunen, puheenjohtaja
  • ekonomi Tapani Väljä, varapuheenjohtaja
  • toimitusjohtaja Risto Aarnio-Wihuri
  • kauppatieteiden maisteri Arto Mäenmaa, rahaston asiamies

Toimiston henkilökunta

Arto Mäenmaa
asiamies

Kauppatieteiden maisteri, kanslianeuvos Arto Mäenmaa on toiminut Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamiehenä vuodesta 1998. Hän vastaa rahaston operatiivisesta sijoitus- ja apurahatoiminnasta sekä toiminnan suunnittelusta.

Hän on myös Wihurin kansainvälisten palkintojen rahaston asiamies ja Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön toimitusjohtaja. Lisäksi Arto Mäenmaa on mm. Reijo Rautauoman säätiön hallituksen varanpuheenjohtaja, Uuden Päivän Rahaston hallituksen jäsen ja Erätauko-säätiön hallituksen jäsen.

Jukka Lehmusvirta
kiinteistöpäällikkö

Varatuomari Jukka Lehmusvirta vastaa säätiön kiinteistöistä ja sopimuksista.

Eija Pitkänen
apuraha- ja kiinteistösihteeri

Eija Pitkänen palvelee apurahanhakijoita ja -saajia apurahan hakemiseen, maksatukseen ja muissa apurahoihin liittyvissä käytännön kysymyksissä. Lisäksi hän hoitaa kiinteistöreskontraa.

Sari Ulfstedt
asiamiehen assistentti

Asiamiehen assistenttina Sari Ulfstedt huolehtii toimiston arjen sujumisesta. Lisäksi hän hoitaa säätiön taidekokoelmaan liittyviä käytännön asioita kuten taidevarastoa.

Mervi Kauko
kirjanpitäjä

Mervi Kauko hoitaa säätiön kirjanpitoa, siihen liittyvää talouden viranomaisraportointia sekä maksuliikennettä.

Heini Huhtinen
viestintäasiantuntija

Heini Huhtinen suunnittelee ja toteuttaa säätiön viestintää.

Toimiston henkilökunta alkaen vasemmalta: Arto Mäenmaa, Heini Huhtinen, Mervi Kauko, Eija Pitkänen, Jukka Lehmusvirta ja Sari Ulfstedt. Kuva: Annukka Pakarinen