Ihmiset

Hallitus päättää säätiön suurista linjoista ja toimiston henkilökunta pyörittää jokapäiväistä toimintaa.

Hallitus

Hallitus valvoo säätiön etua ja alkuperäisen tarkoituksen toteutumista. Säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista jokaisen toimikausi kestää neljä vuotta kerrallaan. Säätiön hallitus muun muassa vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää seuraavan vuoden talousarviosta, sijoituspolitiikasta, jaettavan avustus- ja palkintosumman suuruudesta sekä tavasta, millä apurahat ja palkinnot jaetaan. Hallituksen esittelijänä toimii ja päätösten täytäntöönpanosta vastaa rahaston asiamies. Hallituksen muodostamisperusteet määritellään säätiön säännöissä.

Hallituksen jäsenet

Professori Erkki KM Leppävuori
puheenjohtaja

Ekonomi Arto Hiltunen
varapuheenjohtaja

Tradenomi Risto Aarnio-Wihuri

Johtaja Jukka Paasikivi

Filosofian tohtori Seija Sihvola

Dosentti Leena Svinhufvud

Tradenomi Minnaliisa Vehkala

Ekonomi Tapani Väljä

 

Esteellisyyssäännöt

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksen hyväksymiä esteellisyyssääntöjä noudatetaan säätiön päätöksenteossa ja erityisesti apurahojen ja palkintojen jaossa. Rahaston päätöksenteko perustuu oikeellisuuteen, puolueettomuuteen ja objektiivisuuteen.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus tai sen valtuuttama varainhoitotoimikunta tekevät päätökset myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista. Hallitus ja varainhoitotoimikunta käyttävät tarvittaessa apunaan asiantuntijalautakuntien tai asiantuntijoiden ehdotuksia apurahojen ja palkintojen saajiksi.

Varainhoitotoimikunta

Varainhoitotoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi hallituksen jäsentä ja säätiön asiamies. Sen tehtävänä on muun muassa valmistella rahaston talousarvio ja tilinpäätös. Se myös suunnittelee ja toteuttaa rahaston sijoitustoimintaa hallituksen asettaman sijoituspolitiikan puitteissa. Varainhoitotoimikunnan esittelijänä toimii ja päätösten täytäntöönpanosta vastaa rahaston asiamies.

Varainhoitotoimikunnan jäsenet

  • professori Erkki K.M. Leppävuori, puheenjohtaja
  • ekonomi Arto Hiltunen, varapuheenjohtaja
  • ekonomi Tapani Väljä
  • kauppatieteiden maisteri Arto Mäenmaa, rahaston asiamies

Toimiston henkilökunta

Arto Mäenmaa
asiamies

Kauppatieteiden maisteri, EMBA, Arto Mäenmaa on toiminut Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamiehenä vuodesta 1998. Hän vastaa rahaston operatiivisesta sijoitus- ja apurahatoiminnasta sekä toiminnan suunnittelusta.

Hän on myös Wihurin kansainvälisten palkintojen rahaston asiamies ja Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön toimitusjohtaja. Arto Mäenmaa on mm. Säätiöt ja rahastot ry:n, Reijo Rautauoman säätiön sekä Uuden Päivän Rahaston hallituksen jäsen.

Jukka Lehmusvirta
kiinteistöpäällikkö

Varatuomari Jukka Lehmusvirta vastaa säätiön kiinteistöistä ja sopimuksista.

Eija Pitkänen
apuraha- ja kiinteistösihteeri

Eija Pitkänen palvelee apurahanhakijoita ja -saajia apurahan hakemiseen, maksatukseen ja muissa apurahoihin liittyvissä käytännön kysymyksissä. Lisäksi hän hoitaa kiinteistöreskontraa.

Tuire Sauvala
asiamiehen sihteeri

Tuire Sauvala on asiamiehen sihteeri, joka mahdollistaa toimiston arjen sujuvuuden. Lisäksi hän vastaa säätiön taidekokoelmaan liittyvistä käytännön asioista kuten taidevarastosta.

Mervi Kauko
kirjanpitäjä

Mervi Kauko vastaa säätiön kirjanpidosta, siihen liittyvää talouden viranomaisraportoinnista sekä maksuliikenteestä.