Organisaatio

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallintoelimet koostuvat säätiön hallituksesta ja varainhoitotoimikunnasta. Säätiön juoksevien asioiden hoidosta vastaa rahaston toimistoa johtava asiamies.

Hallitus

Hallitus valvoo säätiön etua ja alkuperäisen tarkoituksen toteutumista. Säätiön hallitukseen, joka edustaa säätiötä ja hoitaa sen asiat, mikäli niitä ei ole jätetty varainhoitotoimikunnan tai asiamiehen hoidettaviksi, kuuluu kahdeksan jäsentä, joista jokaisen toimikausi kestää neljä vuotta kerrallaan. Säätiön hallitus muun muassa vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää seuraavan vuoden talousarviosta, sijoituspolitiikasta, jaettavan avustus- ja palkintosumman suuruudesta sekä tavasta, millä apurahat ja palkinnot jaetaan. Hallituksen esittelijänä toimii ja päätösten täytäntöönpanosta vastaa rahaston asiamies.

Hallituksen jäsenet:

 • professori Erkki KM Leppävuori, puheenjohtaja
 • ekonomi Arto Hiltunen, varapuheenjohtaja
 • tradenomi Risto Aarnio-Wihuri
 • johtaja Jukka Paasikivi
 • filosofian tohtori Seija Sihvola
 • dosentti Leena Svinhufvud
 • tradenomi Minnaliisa Vehkala
 • ekonomi Tapani Väljä

 

Esteellisyyssäännöt

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksen hyväksymiä esteellisyyssääntöjä noudatetaan säätiön päätöksenteossa ja erityisesti apurahojen ja palkintojen jaossa. Rahaston päätöksenteko perustuu oikeellisuuteen, puolueettomuuteen ja objektiivisuuteen.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus tai sen valtuuttama varainhoitotoimikunta tekevät päätökset myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista. Hallitus ja varainhoitotoimikunta käyttävät tarvittaessa apunaan asiantuntijalautakuntien tai asiantuntijoiden ehdotuksia apurahojen ja palkintojen saajiksi.

Varainhoitotoimikunta

Varainhoitotoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi hallituksen jäsentä ja säätiön asiamies. Sen tehtävänä on muun muassa valmistella rahaston talousarvio ja tilinpäätös. Se myös suunnittelee ja toteuttaa rahaston sijoitustoimintaa hallituksen asettaman sijoituspolitiikan puitteissa. Varainhoitotoimikunnan esittelijänä toimii ja päätösten täytäntöönpanosta vastaa rahaston asiamies.

Varainhoitotoimikunnan jäsenet:

 • professori Erkki K.M. Leppävuori, puheenjohtaja
 • ekonomi Arto Hiltunen, varapuheenjohtaja
 • ekonomi Tapani Väljä
 • kauppatieteiden maisteri Arto Mäenmaa, rahaston asiamies

Toimiston henkilökunta:

 • kauppatieteiden maisteri Arto Mäenmaa, asiamies puh. 09 4542 4010
 • varatuomari Jukka Lehmusvirta, kiinteistöpäällikkö puh. 09 4542 4020 m. 040 758 5513
 • Eija Pitkänen, toimistosihteeri: apuraha- ja kiinteistöasiat puh. 09 4542 4050
 • Tuire Sauvala, asiamiehen sihteeri & taidekokoelman yhteys puh. 09 4542 4024 m. 040 5165 444
 • Mervi Kauko, kirjanpitäjä puh. 09 4542 4040