Haettavat apurahat

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa vuosittain apurahoja henkisen ja taloudellisen suomalaisen viljelyn edistämiseen. Vuosittainen hakuprosessi mahdollistaa apurahojen hakemisen tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla. Apurahojen hakuaika on keväisin. Lisäksi rahasto on mukana säätiöiden yhteisissä apurahapooleissa.

Vuosittainen apurahojen hakuaika on toukokuussa.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahat

Jenny ja Antti Wihurin rahasto myöntää vuosittain apurahoja

 • tieteen eri aloille
  – väitöskirjatyöhön
  – väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen
  – post-doc -vaiheen jälkeiseen tutkimukseen Suomeen palaavalle tutkijalle
  – tutkimusryhmille
 • taiteen eri aloille
 • yhteiskunnallisen toiminnan eri aloille

Lääketieteen ja biolääketieteen määräraha käytetään Wihurin tutkimuslaitoksen toimintaan.

Kuvataiteen apurahat kohdistetaan taiteen tutkimukseen.

 

Jenny ja Antti Wihurin rahasto myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen työskentelyyn tarkoitettuja apurahoja.

Kokovuotinen apuraha, väitöskirjatyö 24 000 euroa ja väitöskirjatyön jälkeinen tutkimus 28 000 eu­roa, on tarkoi­tettu vuoden täysipäiväiseen ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn. Apuraha myönnetään vuodeksi kerrallaan. Kokovuotista apurahaa voi uusilla hakemuksilla hakea myös toiseksi ja kolmanneksi vuodeksi. Mahdollinen uusi myöntöpäätös edellyttää selvitystä hankkeen edistymisestä ja työnohjaajan lausuntoa. Puolen vuoden apuraha, väitöskirjatyö 12 000 euroa ja väitöskirjatyön jälkeinen tutkimus 14 000 eu­roa, on tarkoi­tettu puolen vuoden täysipäiväiseen ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn. Suomeen palaavalle tutkijalle post doc -vaiheen jälkeiseen itsenäiseen tutkimukseen myönnettävä ns. homing-apuraha on suuruudeltaan 50 000 euroa.

Apurahaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake. Apurahan hakuohjeet löytyvät täältä.

Apurahahakemusta tukevat lausunnot annetaan sähköisesti.

Apurahat myönnetään joka vuosi 9.10. Apurahapäätöksistä ilmoitetaan apurahansaajille sähköpostitse. Myönteisen apurahapäätöksen saaneet saavat tiedon myös kirjeitse.

Ulkomailla tapahtuvaan vähintään yhden lukuvuoden kestävään väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen apurahat myöntää säätiöiden yhteinen post doc –apurahapooli, jonka jäsen rahasto on. Lisätietoja www.postdocpooli.fi

Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu myös PoDoCo (Post Docs in Companies) -yhteistyöohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää nuorten tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti. Aluksi on säätiörahoitteinen 6-12 kuukauden pituinen tutkimusvaihe ja sitä seuraa samanpituinen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. Lisätietoja www.podoco.fi

Säätiöiden post doc -poolin kolmannen kolmivuotiskauden (2016–2018) perusajatuksena on edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä helpottamalla nuorten tutkijoiden vähintään lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson kokonaisrahoituksen järjestämistä.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu Säätiöiden post doc -poolin rahoittamiseen. Poolissa ovat mukana myös Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska Litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö ja Ulla Tuomisen Säätiö. Osallistujat varaavat pooliin 3 200 000 euroa vuosittain.

Rahasto varasi poolin toimintaan 300 000 euroa vuodelle 2018.

Poolin apurahojen keväthaku on joulu-tammikuussa. Syyshaku järjestetään elo-syyskuussa.

Lisätietoa ohjelmasta ja apurahahausta saa ohjelman kotisivuilta.

PoDoCo apurahat
Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu PoDoCo (Post Docs in Companies) -yhteistyöohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti.

PoDoCo-projektin kokonaispituus on 1-2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6-12 kuukauden osaan. Aluksi on säätiörahoitteinen tutkimusvaihe ja sitä seuraa samanpituinen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. PoDoCoa voi hyödyntää toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja siihen voi ilmoittautua kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikoina väittelevä henkilö.

PoDoCo-ohjelman myöntämät apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovan tutkimukseen aiheesta, joka on elinkeinoelämän kannalta potentiaalisesti relevantti. Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani voivat yhdessä ideoida tutkimushankkeen, johon voi hakea rahoitusta mukana olevilta säätiöiltä. Säätiöt myöntävät ohjelmaan valituille työskentelyapurahan vuodeksi tai puoleksi vuodeksi. Vuosiapurahan suuruus on 28 000 euroa.

PoDoCo-ohjelma järjestää vuosittain kaksi hakukierrosta, jossa kussakin jaetaan noin 10 apurahaa. Ohjelmaan rahoittajasäätiöt ovat Jenny ja Antti Wihurin rahaston lisäksi Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, Kaute-säätiö, Liikesivistysrahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Tekniikan edistämissäätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Ohjelman toteutuksesta vastaa FIMECC Oy.

Lisätietoa ohjelmasta ja apurahahausta saa PoDoCo-ohjelman kotisivuilta, sekä ohjelman koordinaattori Essi Hutulta, essi.huttu(at)fimecc.com, puh. +358 40 840 9259.