Haettavat apurahat

Jenny ja Antti Wihurin rahasto rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa. Apurahaa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alojen hankkeisiin voi hakea kerran vuodessa keväisin järjestettävän apurahahaun kautta. Lisäksi olemme mukana säätiöiden yhteisissä apurahapooleissa.

Seuraava apurahahaku on 3.5. – 31.5.2020. Hakuilmoitus julkaistaan huhtikuun puolessa välissä säätiön verkkosivuilla.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahat

Jenny ja Antti Wihurin rahasto myöntää vuosittain apurahoja

Tieteen aloille

Apurahoja tieteelliseen työskentelyyn

Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti tutkimustyöhön. Apurahoja myönnetään laajasti eri tieteen aloille sekä perustutkimukseen että soveltavaan tutkimukseen. Ainoastaan haku lääketieteen ja biolääketieteen aloilla on rajoitettu, koska rahasto edistää näitä aloja ylläpitämällä Wihurin tutkimuslaitosta.

Apurahaa voi hakea väitöskirjatyöhön ja väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen.

Lisäksi säätiö myöntää homing-apurahaa, joka on tarkoitettu post-doc -vaiheen jälkeiseen tutkimukseen Suomeen palaavalle tutkijalle oman tutkimusryhmän perustamiseen.

Säätiöltä voi hakea myös muuta tutkimusrahoitusta esimerkiksi tutkimusryhmille.

Muuhun tieteen asemaa tai alaa kehittävään toimintaan

Säätiöltä voi hakea apurahaa muuhunkin sellaiseen toimintaan, joka edistää tutkimustoimintaa ja tieteen näkyvyyttä tai arvostusta yhteiskunnassa.

Taiteen aloille

Taiteen alojen apurahojen tarkoitus on luoda edellytyksiä taiteellisen toiminnan harjoittamiselle ja taiteen kohtaamiselle sekä kokemiselle yhteiskunnassa.

Edellytyksiä taiteellisen toiminnan harjoittamiselle voivat olla esimerkiksi työskentelyapurahat taiteelliseen (mm. musiikki, tanssi- tai teatteritaide) tai kirjalliseen työskentelyyn sekä apurahat soitinhankintoihin tai esitysten järjestämiseen. Rahastolta voi myös hakea apurahaa taiteen alojen kehittämishankkeisiin ja pilotointiin.

Taiteen apurahoissa rajoitettu ala on kuvataide, jota Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee pääasiassa täydentämällä Rovaniemen taidemuseossa sijaitsevaa taidekokoelmaansa ja ylläpitämällä kuvataiteen residenssi- ja stipendiohjelmia. Rahasto ei siis lähtökohtaisesti myönnä apurahoja kuvataiteelliseen työskentelyyn tai näyttelyiden järjestämiseen.

Yhteiskunnallisen toiminnan eri aloille

Yhteiskunnallisella toiminnalla tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka edistää aktiivisen, osallisuutta tuntevista ihmisistä koostuvan kansalaisyhteiskunnan rakentamista/rakentumista. Yhteiskunnallinen toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi nuorisotoimintaa, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kulttuuritoimintaa tai yrittäjyystaitojen edistämistä. Yhteiskunnallinen toiminta voi kuitenkin käsittää muitakin teemoja.

Rahoitusta työskentelyyn ja kuluihin

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Rahasto myöntää pääasiassa työskentelyapurahoja yksityishenkilöille ja kuluapurahoja yhteisöille. Keväisin ennen hakua päivitettävistä hakuohjeista löydät ajankohtaiset tiedot esimerkiksi työskentelyapurahan suuruudesta ja muista hakemiseen liittyvistä asioista.

Hyvä tietää hausta

Apurahat myönnetään vuosittain 9.10. ja julkistetaan sen jälkeen kotisivuilla. Apurahoista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse sekä apurahansaajille lisäksi kirjeitse.

Myönnettävistä apurahoista päättää Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus. Hallitus käyttää apunaan eri alojen asiantuntijoita hakemusten arviointiin. Lue lisää hakemusten käsittelystä täältä.

Säätiöiden post doc -poolin neljännen kolmivuotiskauden (2019–2021) perusajatuksena on edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä helpottamalla nuorten tutkijoiden vähintään lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson kokonaisrahoituksen järjestämistä.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu Säätiöiden post doc -poolin rahoittamiseen. Poolissa ovat mukana myös Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska Litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö. Osallistujat varaavat pooliin 3 200 000 euroa vuosittain.

Rahasto varasi poolin toimintaan 350 000 euroa vuodelle 2019.

Poolin apurahojen keväthaku on joulu-tammikuussa. Syyshaku järjestetään elo-syyskuussa.

Lisätietoa ohjelmasta ja apurahahausta saa ohjelman kotisivuilta.

PoDoCo apurahat
Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu PoDoCo (Post Docs in Companies) -yhteistyöohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti.

PoDoCo-projektin kokonaispituus on 1-2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6-12 kuukauden osaan. Aluksi on säätiörahoitteinen tutkimusvaihe ja sitä seuraa samanpituinen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. PoDoCoa voi hyödyntää toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja siihen voi ilmoittautua kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikoina väittelevä henkilö.

PoDoCo-ohjelman myöntämät apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovan tutkimukseen aiheesta, joka on elinkeinoelämän kannalta potentiaalisesti relevantti. Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani voivat yhdessä ideoida tutkimushankkeen, johon voi hakea rahoitusta mukana olevilta säätiöiltä. Säätiöt myöntävät ohjelmaan valituille työskentelyapurahan vuodeksi tai puoleksi vuodeksi. Vuosiapurahan suuruus on 28 000 euroa.

PoDoCo-ohjelma järjestää vuosittain kaksi hakukierrosta, jossa kussakin jaetaan noin 10 apurahaa. Ohjelmaan rahoittajasäätiöt ovat Jenny ja Antti Wihurin rahaston lisäksi Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, Kaute-säätiö, Liikesivistysrahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Tekniikan edistämissäätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Paulon säätiö ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry. Ohjelman toteutuksesta vastaa DIMECC Oy.

Lisätietoa ohjelmasta ja apurahahausta saa PoDoCo ohjelman kotisivuilta sekä ohjelman koordinaattori Seppo Tikkaselta, seppo.tikkanen(at)dimecc.com, puh. +358 40 8402780