Haettavat apurahat

Jenny ja Antti Wihurin rahasto rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa. Apurahaa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alojen hankkeisiin voi hakea kerran vuodessa keväisin järjestettävän apurahahaun kautta. Lisäksi olemme mukana säätiöiden yhteisissä apurahapooleissa.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahat

Tieteen aloille

Apurahoja tieteelliseen työskentelyyn

Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti tutkimustyöhön. Apurahoja myönnetään laajasti eri tieteen aloille sekä perustutkimukseen että soveltavaan tutkimukseen. Ainoastaan haku lääketieteen ja biolääketieteen aloilla on rajoitettu, koska edistämme näitä aloja ylläpitämällä Wihurin tutkimuslaitosta.

Apurahaa voi hakea väitöskirjatyöhön ja väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen. Lisäksi myönnämme homing-apurahaa, joka on tarkoitettu post doc -vaiheen jälkeiseen tutkimukseen Suomeen palaavalle tutkijalle oman tutkimusryhmän perustamiseen. Säätiöltä voi hakea myös muuta tutkimusrahoitusta esimerkiksi tutkimusryhmille.

Muuhun tieteen asemaa tai alaa kehittävään toimintaan

Apurahaa voi hakea myös sellaiseen hankkeeseen, joka edistää tutkimustoimintaa, tieteen näkyvyyttä tai arvostusta yhteiskunnassa.

Taiteen aloille

Taiteen alojen apurahojen tarkoitus on luoda edellytyksiä taiteellisen toiminnan harjoittamiselle ja taiteen kohtaamiselle sekä kokemiselle yhteiskunnassa.

Säätiöltä voi hakea esimerkiksi työskentelyapurahaa taiteelliseen (musiikki, tanssi- tai teatteritaide) tai kirjalliseen työskentelyyn sekä apurahoja soitinhankintoihin tai esitysten ja tapahtumien järjestämiseen. Säätiöltä voi myös hakea apurahaa taiteen alojen kehittämishankkeisiin ja pilotointiin.

Taiteen apurahoissa rajoitettu ala on kuvataide, jota tuemme pääasiassa kartuttamalla Rovaniemen taidemuseossa sijaitsevaa taidekokoelmaa ja ylläpitämällä kuvataiteen residenssiohjelmia. Emme siis lähtökohtaisesti myönnä apurahoja kuvataiteelliseen työskentelyyn tai näyttelyiden järjestämiseen.

Yhteiskunnallisen toiminnan eri aloille

Yhteiskunnallisella toiminnalla tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka edistää aktiivisen, osallisuutta tuntevista ihmistä koostuvan kansalaisyhteiskunnan rakentumista. Yhteiskunnallinen toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi nuorisotoimintaa, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kulttuuritoimintaa tai yrittäjyystaitojen edistämistä. Yhteiskunnallinen toiminta voi kuitenkin käsittää muitakin teemoja.

Rahoitusta työskentelyyn ja kuluihin

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Säätiö myöntää pääasiassa työskentelyapurahoja yksityishenkilöille ja kuluapurahoja yhteisöille. Keväisin ennen hakua päivitettävistä hakuohjeista löydät ajankohtaiset tiedot esimerkiksi työskentelyapurahan suuruudesta ja muista hakemiseen liittyvistä asioista.

Hyvä tietää hausta

Apurahat myönnetään vuosittain 9.10. ja julkistetaan sen jälkeen kotisivuilla. Apurahapäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse sekä apurahansaajille lisäksi kirjeitse.

Myönnettävistä apurahoista päättää Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus. Hallitus käyttää apunaan eri alojen asiantuntijoita hakemusten arviointiin. Lue lisää hakemusten käsittelystä täältä.

Säätiöiden post doc -pooli on säätiöiden yhteinen apurahavaranto, joka on tarkoitettu tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn. Poolin on määrä edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla nuorille tutkijoille vähintään lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattava, joustava rahoitus yhdestä lähteestä.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu Säätiöiden post doc -poolin rahoittamiseen. Poolissa ovat mukana myös Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska Litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö. Osallistujat varaavat pooliin vuosittain yhteensä 3 200 000 euroa. Jenny ja Antti Wihurin rahasto varasi 350 000 euroa pooliin vuonna 2020.

Poolin apurahojen keväthaku on joulu-tammikuussa. Syyshaku järjestetään elo-syyskuussa. Lisätietoa ohjelmasta ja apurahahausta saa ohjelman kotisivuilta.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu Post Docs in Companies -yhteistyöohjelmaan (PoDoCo), jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti.

PoDoCo-ohjelman myöntämät apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovaan tutkimukseen, jolla voi olla merkitystä elinkeinoelämän kannalta. Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani voivat yhdessä ideoida tutkimushankkeen, johon voi hakea rahoitusta mukana olevilta säätiöiltä. Säätiöt myöntävät ohjelmaan valituille työskentelyapurahan vuodeksi tai puoleksi vuodeksi. Vuosiapurahan suuruus on 30 000 euroa.

PoDoCo-projektin kokonaispituus on 1–2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6–12 kuukauden osaan. Aluksi on säätiörahoitteinen tutkimusvaihe ja sitä seuraa samanpituinen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. PoDoCoa voi hyödyntää toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja siihen voi ilmoittautua kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikoina väittelevä henkilö.

PoDoCo-ohjelma järjestää vuosittain kaksi hakukierrosta, jossa kussakin jaetaan noin 10 apurahaa. Ohjelmaan rahoittajasäätiöt ovat Jenny ja Antti Wihurin rahaston lisäksi Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, Kaute-säätiö, Liikesivistysrahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Tekniikan edistämissäätiö, Paulon Säätiö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska kulturfonden, SLS ja Helsingin Sanomain Säätiö. Ohjelman toteutuksesta vastaa DIMECC Oy.

Lisätietoa ohjelmasta ja apurahahausta löydät täältä.