Hakuilmoitus

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahat henkisen ja taloudellisen suomalaisen viljelyn edistämiseen on julistettu haettaviksi.

Apurahojen hakuaika on 7.5.-31.5.2017.

Apurahoja myönnetään

 • tieteen eri aloille
  – väitöskirjatyöhön
  – väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen
  – post-doc -vaiheen jälkeiseen tutkimukseen Suomeen palaavalle tutkijalle
  – tutkimusryhmille
 • taiteen eri aloille
 • yhteiskunnallisen toiminnan eri aloille

Lääketieteen ja biolääketieteen määräraha käytetään Wihurin tutkimuslaitoksen toimintaan.
Kuvataiteen apurahat kohdistetaan taiteen tutkimukseen.

Ulkomailla tapahtuvaan vähintään yhden lukuvuoden kestävään väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen apurahat myöntää säätiöiden yhteinen post doc –apurahapooli, jonka jäsen rahasto on. Lisätietoja www.postdocpooli.fi

Jenny ja Antti Wihurin rahasto myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen työskentelyyn tarkoitettuja apurahoja.

Kokovuotinen apuraha, väitöskirjatyö 24 000 euroa ja väitöskirjatyön jälkeinen tutkimus 28 000 eu­roa, on tarkoi­tettu vuoden täysipäiväiseen ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn. Apuraha myönnetään vuodeksi kerrallaan. Kokovuotista apurahaa voi uusilla hakemuksilla hakea myös toiseksi ja kolmanneksi vuodeksi. Mahdollinen uusi myöntöpäätös edellyttää selvitystä hankkeen edistymisestä ja työnohjaajan lausuntoa. Puolen vuoden apuraha, väitöskirjatyö 12 000 euroa ja väitöskirjatyön jälkeinen tutkimus 14 000 eu­roa, on tarkoi­tettu puolen vuoden täysipäiväiseen ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn. Suomeen palaavalle tutkijalle post doc -vaiheen jälkeiseen itsenäiseen tutkimukseen myönnettävä ns. homing-apuraha on suuruudeltaan 50 000 euroa.

Apurahaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake. Hakemuslomake liitteineen lähetetään sähköisesti rahastolle. Verkkopalvelin sulkeutuu hakuajan päättyessä 31.5.2017 klo 24.00 Suomen aikaa.

Apurahahakemusta tukevat lausunnot annetaan sähköisesti osoitteessa https://hakemukset.fi/wihlausunto/

Apurahat myönnetään 9.10.2017 ja julkistetaan 10.10.2017 rahaston kotisivuilla.

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahansaajille kirjeitse.

Tarkempia tietoja saa rahaston toimistosta (arkisin ma-pe klo 9.00-16.00)
Kalliolinnantie 4,
00140 Helsinki
Puhelin 09 454 2400
Fax 09 444 590
Sähköposti toimisto@wihurinrahasto.fi

 

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus