Haettavat apurahat

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahaa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alojen hankkeisiin voi hakea kerran vuodessa keväisin järjestettävän apurahahaun kautta. Lisäksi olemme mukana säätiöiden yhteisissä apurahapooleissa.

Kevään yleinen apurahahaku

Seuraava haku järjestetään keväällä 9.5.–31.5.2024.

Tieteen apurahat

Tieteellinen työskentely

Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti tieteelliseen työskentelyyn.

Apurahaa voi hakea väitöskirjatyöhön, post doc -tutkimukseen ja muuhun tieteelliseen tutkimukseen. Lisäksi säätiöltä voi hakea erityistä homing-apurahaa, joka on tarkoitettu post doc -vaiheen jälkeiseen tutkimukseen Suomeen palaavalle tutkijalle oman tutkimusryhmän perustamiseen. Myös tutkimusryhmät voivat hakea osarahoitusta työlleen.

Apurahaa voi hakea eri tieteen aloille sekä perustutkimukseen että soveltavaan tutkimukseen. Ainoastaan lääketieteen ja biolääketieteen aloilla ei ole haettavana apurahoja, koska edistämme näitä aloja ylläpitämällä Wihurin tutkimuslaitosta.

Muu tieteen asemaa tai alaa kehittävä toiminta

Apurahaa voi hakea myös hankkeeseen, joka edistää tutkimustoimintaa tai tieteen näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa.

Taiteen apurahat

Taiteen apurahojen tarkoitus on luoda edellytyksiä taiteellisen toiminnan harjoittamiselle sekä taiteen kohtaamiselle ja kokemiselle yhteiskunnassa.

Säätiöltä voi hakea apurahaa taiteelliseen työskentelyyn musiikin, kirjallisuuden sekä tanssi- ja teatteritaiteen aloilla. Apurahaa voi myös hakea esimerkiksi soitinhankintoihin tai esitysten ja tapahtumien järjestämiseen sekä erilaisten kulttuurihankkeiden pilotointiin ja kehittämiseen.

Tuemme kuvataidetta kartuttamalla Rovaniemen taidemuseossa sijaitsevaa taidekokoelmaa sekä ylläpitämällä kuvataiteen residenssiohjelmia ja kuvataiteen alueellisen kummitoiminnan ohjelmaa. Emme siis lähtökohtaisesti myönnä apurahoja kuvataiteelliseen työskentelyyn tai näyttelyiden järjestämiseen.

Yhteiskunnallisen toiminnan eri aloille

Yhteiskunnallisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka rakentaa aktiivista, osallisuutta tuntevista ihmistä koostuvaa kansalaisyhteiskuntaa. Yhteiskunnallinen toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi nuorisotoimintaa, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kulttuuritoimintaa tai yrittäjyystaitojen edistämistä. Yhteiskunnallinen toiminta voi käsittää muitakin teemoja.

Rahoitusta työskentelyyn ja kuluihin

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, yksityishenkilöistä koostuvat työryhmät ja yhteisöt. Myönnämme pääasiassa työskentelyapurahoja yksityishenkilöille ja kuluapurahoja yhteisöille.

Lähtökohtana on, että apurahalla rahoitettavan hankkeen on oltava suomalaisen toteuttama, toteuduttava pääasiassa Suomessa tai sillä on oltava vahva kytkös suomalaiseen yhteiskuntaan.

Keväisin ennen hakua päivitettävistä hakuohjeista löydät ajankohtaiset tiedot esimerkiksi työskentelyapurahan suuruudesta ja muista hakemiseen liittyvistä asioista.

Hyvä tietää hausta

Apurahat julkistetaan 9.10. säätiön verkkosivuilla. Apurahoista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse syyskuu loppuun mennessä sekä apurahansaajille lisäksi kirjeitse.

Myönnettävistä apurahoista päättää Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus. Hallitus käyttää apunaan eri alojen asiantuntijoita hakemusten arviointiin. Lue lisää arvioinnista täältä.

Säätiöiden post doc -pooli on säätiöiden yhteinen apurahavaranto, joka on tarkoitettu tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn. Poolin on määrä edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla nuorille tutkijoille vähintään lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattava, joustava rahoitus yhdestä lähteestä.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu Säätiöiden post doc -poolin rahoittamiseen.  Säätiöiden post doc -poolin viidennellä kolmivuotiskaudella (2022–2024) mukana ovat myös Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska kulturfonden, Svenska Litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Ulla Tuomisen Säätiö Osallistujat varaavat pooliin vuosittain yhteensä 3 250 000 euroa. Jenny ja Antti Wihurin rahasto varasi 350 000 euroa pooliin vuodelle 2023.

Poolin apurahojen keväthaku on joulu-tammikuussa. Syyshaku järjestetään elo-syyskuussa. Lisätietoa ohjelmasta ja apurahahausta saa ohjelman kotisivuilta.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu Post Docs in Companies -yhteistyöohjelmaan (PoDoCo), jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti.

PoDoCo-ohjelman myöntämät apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovaan tutkimukseen, jolla voi olla merkitystä elinkeinoelämän kannalta. Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani voivat yhdessä ideoida tutkimushankkeen, johon voi hakea rahoitusta mukana olevilta säätiöiltä. Säätiöt myöntävät ohjelmaan valituille työskentelyapurahan vuodeksi tai puoleksi vuodeksi.

PoDoCo-projektin kokonaispituus on 1–2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6–12 kuukauden osaan. Aluksi on säätiörahoitteinen tutkimusvaihe ja sitä seuraa samanpituinen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. PoDoCoa voi hyödyntää toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja siihen voi ilmoittautua kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikoina väittelevä henkilö.

PoDoCo-ohjelma järjestää vuosittain kaksi hakukierrosta, jossa kussakin jaetaan noin 10 apurahaa. Ohjelman rahoittajasäätiöt ovat Jenny ja Antti Wihurin rahaston lisäksi Nesslingin Säätiö, Kaute-säätiö, Liikesivistysrahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Tekniikan edistämissäätiö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Paulon Säätiö, Svenska Kulturfonden sekä Svenska litteratursällskapet. Ohjelman toteutuksesta vastaa DIMECC Oy.

Lisätietoa ohjelmasta ja apurahahausta löydät täältä.