Myönnetyt apurahat

Laura Haapala tutkii väitöskirjassaan luovan luokan itsensätyöllistäjyyttä.

Alta löydät Jenny ja Antti Wihurin rahaston viimeisen kymmenen vuoden aikana myöntämät apurahat.

Vuonna 2019 Jenny ja Antti Wihurin rahasto käyttää 12,6 miljoonaa euroa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen. Kokonaissumma sisältää yleisen apurahahaun lisäksi monivuotisten hankkeiden osarahoitusta sekä rahaston omien toimintojen kuten kuvataideostojen ja residenssien sekä biolääketieteen tutkimusta tekevän Wihurin tutkimuslaitoksen toiminnan rahoittamisen.

Myönnetyt apurahat 2019

Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle 2019 ↓

Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle 2018 ↓

Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle 2017 ↓

Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle 2016 ↓

Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle 2015 ↓

Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle 2014 ↓

Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle 2013 ↓

Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle 2012 ↓

Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle 2011 ↓

Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle 2010 ↓

Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle 2009 ↓