Myönnetyt apurahat 2023

Väitöskirjatutkija Laura Cachon Alonso selvittää yksinäisyyden syitä ja seurauksia. Kuva: Miikka Pirinen

Alta löydät Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuonna 2023 myöntämät apurahat. Keväällä järjestetyn yleisen haun apurahat myönnettiin 9. lokakuuta 2023.

Doctor of Philosophy Faleh Abushahba
15000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Synergistic effect of coating titanium surface using hydroxyapatite by atomic layer deposition and bioactive glasses"
Master in Arts in Early Modern History A. Jorge Aguilera López
30000 €
väitöskirjatyöhön "The Royal Shipyard of Barcelona and the Mediterranean War: Shipbuilders, Forests and Galleys in the Age of Lepanto"
Oikeustieteen tohtori Julia Ahlfors
32000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Kaupallisten sopimusten purkaminen"
Tekniikan tohtori Antti Ahola
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "TCD-lovijännitykseen perustuva 4R-väsymismitoitusmenetelmä"
Valtiotieteiden tohtori Johanna Ahola-Launonen
17000 €
tutkimukseen "Haitallinen ja hyödyllinen teknologinen optimismi ja oikeudenmukaisuuden tunne kestävyyssiirtymissä"
Kauppatieteiden maisteri Esa Ahonen
4000 €
videohankkeeseen "Helsingin kauppakorkeakoulun päättäjien ja vaikuttajien ajatuksia elämästä, yliopistosta ja tulevaisuudesta”
Filosofian maisteri Saija Ahonen
15000 €
väitöskirjatyöhön "Herbivorian ja ilmaston lämpenemisen vaikutus maaperämikrobiyhteisöihin subarktisella tundralla ja tunturikoivikoissa"
Musiikinopiskelija Samuel Ahonen
6000 €
Buffet tradition A-klarinetin sekä siihen sopivan suukappaleen hankintaan
Steinerpedagogi Heidi Airaksinen
12000 €
sarjassaan kolmannen queer-historiallisen jännitysromaanin viimeistelemiseen
Filosofian maisteri Pinja Akkanen
15000 €
väitöskirjatyöhön "Tavoitteena somevapaampi arki: Interventiotutkimus nuorten aikuisten sosiaalisen median käytön hallinnasta"
Master of Science Basheer AL-Anesi
30000 €
väitöskirjatyöhön "Perovskite-Inspired materials for Indoor Photovoltaics – towards global net-zero emissions (InPho)"
Doctor in Economics and Business Administration Irfan Ameer
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Managing Global Disruptions in Industrial Markets: Insights from a qualitative study of Russia-Ukraine war"
Muusikko Anna Angervo ja muusikko Janne Pesonen
10000 €
Hannu Pohjannoron Birgitta-oopperan kantaesitykseen Tampere Biennalen yhteydessä keväällä 2024
Filosofian maisteri Ann-Christin Antell
28000 €
historiallisen romaanin kirjoittamiseen
Filosofian maisteri Sarella Arkkila
30000 €
väitöskirjatyöhön "Maatalouden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen linnustokantoihin"
Psykologian tohtori Tuija Aro ja työryhmä
100000 €
hankkeeseen "Kylmästä mielen hyvinvointia: lyhytryhmäpsykoterapian ja talviuinnin yhdistämisen vaikutukset"
Kasvatustieteen tohtori Outi Arvola, kasvatustieteen lisensiaatti Anna-Leena Lastikka ja kasvatustieteen tohtori Jonna Kangas
47000 €
tutkimukseen "Avaimia yhteiseen ymmärrykseen: Inkluusion, moninaisuuden ja osallisuuden toteutuminen lapsen koulutuspolulla"
Filosofian maisteri William Waldemar Erik Aspelin
30000 €
väitöskirjatyöhön "Perunan A viruksen helikaasiproteiinin ja isäntäkasvin väliset vuorovaikutukset ja niiden hyödyntäminen potyviruksille vastustuskykyisten tuotantokasvien tuotannossa"
Tanssitaiteen kandidaatti Janne Aspvik ja työryhmä
13000 €
"Mielen Varjot" -tanssiteoksen toteuttamiseen
Master of Science Maryam Astero
30000 €
väitöskirjatyöhön "Machine learning applications in prediction of metabolic pathways"
Filosofian maisteri Frans Autio
15000 €
väitöskirjatyöhön "Impossible Cars for Impossible Worlds: Future Expectations in 20th Century Industrial Automobile Design"
Master of Science Ambrin Farizah Babu
17000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Tissue-specific metabolic effects of whole grain rye consumption in high-fat diet-induced insulin-resistant mice"
Master of Science Misa Bakajic
14000 €
väitöskirjatyöhön "Perspectives in proactive decision making: The exploration of purposeful interventions in organizational, policy, and academic settings"
Master of Arts Jesse Barber
30000 €
väitöskirjatyöhön "From Fire and Ice to Ragnarok and Beyond"
Teatteritaiteen maisteri Aleksi Barrière ja työryhmä
12000 €
Keplerin uni -musiikkiteatteriteoksen kehitystyöhön
Tekniikan lisensiaatti Peter Boda
30000 €
väitöskirjatyön "Meaning in a Wider Sense: From Conversational Interaction Technologies to Patient Engagement and Experience Design for Digital Health" loppuunsaattamiseen
Filosofian maisteri Janica Brander
8000 €
romaanin viimeistelyyn
Filosofian tohtori Pauli Brattico
6000 €
kognitiotieteellistä kielentutkimusta käsittelevän monografian (Cambridge University Press) viimeistelytyöhön
Forensic Expert Silke Martta Christine Brodbeck
27500 €
väitöskirjatyöhön "The role of TBI with an emphasis in Bloodstain Pattern Analysis and Crime Scene Reconstruction"
Specialist degree in contemporary dance Nina Bulgakova ja työryhmä
11500 €
esitykseen "Women and the Sea"
Master of Psychology Laura Cachón Alonso
15000 €
väitöskirjatyöhön "Associations of social isolation and loneliness with cognitive performance: longitudinal trajectories across lifetime and the impact of socioeconomic position"
Musiikin maisteri Helmi Camus
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn liittyen cembalon käyttöön kansanmusiikkisoittimena
Teatteritaiteen maisteri Emma Castrén ja työryhmä
16000 €
Avaruuden nurkka -teoksen ennakkosuunnitteluun ja taiteellisen materiaalin tuottamiseen
Master of Arts Matias Lennart Castrén
30000 €
väitöskirjatyöhön "Structural conflict in the era of Global Value Chains – India’s strategic culture and integration into the global social relations of production"
Filosofian maisteri Marie Cazes
9000 €
väitöskirjatyöhön "Populismin evoluutio Suomessa: Jatkuvuudet ja katkokset suomalaisen populistisen identiteetin rakentumisessa vuodesta 1959 vuoteen 2019"
Doctor of Philosophy Alexandra Chadwick
34000 €
Thomas Hobbesin filosofiaa käsittelevään tutkimukseen ja monografian kirjoittamiseen
Master of Science Yian Chen
14000 €
väitöskirjatyön "Configuring Organisational Structure for Firm Innovation: A Cross-cultural Moderated Mediation Model" viimeistelyyn
Master of Science Marzia Cimmino
15000 €
väitöskirjatyöhön "Conflict Prevention in the post-Soviet Space: Assessing the Role of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in Early Warning and Preventive Diplomacy"
Teatteritaiteen maisteri Outi Alina Condit
7000 €
taiteellisen väitöstutkimuksen "How to be a medium?" viimeistelyyn
Master of Science Silvia Cotroneo
30000 €
väitöskirjatyöhön "Merging different views of brain function using mutual information"
Master of Arts Anica Cvetkovic
30000 €
väitöskirjatyöhön "Interactions with Smart Machines: Can We Trust AI?"
Bachelor of Arts Mintie Das
15000 €
romaanin kirjoittamiseen helsinkiläisestä nuorten ryhmästä maahanmuuttajan näkökulmasta
Master of Arts Adriana Delgado
30000 €
väitöskirjatyöhön "Building utopia: an application of Freire’s praxis to the design of critical civic games"
Master of Science Stephan van Dijk
15000 €
väitöskirjatyöhön "The effect of size-selective harvesting on fish"
Master of Science Jessie Do
30000 €
väitöskirjatyöhön "Leveraging Sustainable Marketing with Artificial Intelligence"
Master of Science Sherif Elashmawy
30000 €
väitöskirjatyöhön "Can Banks Weather This Storm? The Effect of IFRS 9’s Prudential Filters on Banks’ Incentives towards Corrective Actions"
Filosofian maisteri Eemeli Eronen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Nesteiden röntgenspektrien rakenneriippuvuudesta"
Lavastustaiteen maisteri Lotta Esko
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn lavastustaiteilijana
Diplomkauffrau Kerstin Falk
30000 €
väitöskirjatyöhön "Engagement matters - An employee perspective on management control effectiveness"
Master of Science Ruxia Fan
30000 €
väitöskirjatyöhön "Engineering Covalently Linked Infinitely Long Spider-Silk-Like Proteins With pH-Inducible Catcher/Tag System"
Doctor of Science Wenjie Fan
17000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "An empirical investigation on the effects of Big Data Curation to Consumers’ Decision-Making Experience"
Kirjailija Laura Finska
2000 €
romaanin kirjoittamiseen
Doctor of Philosophy Mari Aas Fjelldal
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Ilmastonmuutoksen vaikutukset lepakoiden talvehtimista edeltävään massan kasvattamiseen ja horrostamiseen"
Filosofian tohtori Tuomas Forsberg ja valtiotieteiden tohtori Marjo Uutela
40000 €
uusia arkistolähteitä ja psykologisia teorioita hyödyntävään Saksan ulkopolitiikkaa kylmän sodan päättymisen jälkeen käsittelevään tutkimukseen
Filosofian maisteri Eva Michelle Francett-Hermes
30000 €
väitöskirjatyöhön "Mattering the Sámi: Making space for inclusion of the Sámi in teacher training in Finland"
Master of Science Khalela Francis
15000 €
väitöskirjatyöhön "Do Banks Influence a Firm's Climate Change Exposure via Creditor Rights?"
Dokumentaristi Michael Franck
15000 €
Suomen tie Natoon -dokumentin suunnitteluun
Master of Science Peter Gaggl
14000 €
väitöskirjatyöhön "Risk management in the context of climate change"
Master of Business Administration Rahul Gaikwad
14000 €
väitöskirjatyöhön "Why do some individual investors outperform?"
Master of Science Morteza Gholami Haghighi Fard
30000 €
väitöskirjatyöhön "Next Generation of Cable Fire Models for Safety of Buildings"
Master of Science Eva González Carmona
30000 €
väitöskirjatyöhön "Development of Cellulose films from renewable raw materials by means of the Ioncell® technology, as an alternative to Cellophane and PET/PP films"
Filosofian maisteri Katja Grönfors
13000 €
naisten sivullisuutta tutkivan romaanin kirjoittamiseen
Kauppatieteiden tohtori Hannele Haapio
10000 €
väitöskirjaan perustuvan kirjan "Kuinka navigoida jatkuvassa epävarmuudessa" kirjoittamiseen
Musiikin opiskelija Lilja Haatainen
8000 €
viuluopintoihin kotimaassa, kansainvälisiin mestarikursseihin, jousen kustannuksiin ja soittimen huoltoon
Valtiotieteiden maisteri Aino Hakovirta
6000 €
väitöskirjatyöhön "Demokratia integraation laajentumisen ideana ja instrumenttina: Euroopan unioni – Länsi-Balkan"
Arkkitehti Jenni Hakovirta
30000 €
väitöskirjatyöhön "Indigenous Saami Architecture - Defining Saami Architecture as Part of International Indigenous Architecture"
Master of Science Andras Kristof Haris-Kiss
30000 €
väitöskirjatyöhön "Active young stars and their planets"
Musiikin maisteri József Hárs
5000 €
Väinö Raition Vesipatsas-baletin puhtaaksikirjoittamiseen ja digitalisointiin
Kauppatieteiden maisteri Lotta Hassi
30000 €
väitöskirjatyöhön "Supporting Experimentation in Explorative Innovation Projects"
Diplomi-insinööri Minna Heikinheimo
15000 €
väitöskirjatyöhön "Myynnin digitalisaatio kansainvälistyvissä yrittäjävetoisissa palveluyrityksissä. Strategisen myynnin johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien näkökulma."
Musiikinopiskelija Ruusu-Talvikki Heikkilä
5000 €
sellonsoiton opintoihin, selloakatemian maksuihin, mestarikursseille osallistumiseen, nuottimateriaaleihin sekä uuden sellon ja jousen hankintaan
Filosofian maisteri Janne Heikkinen
30000 €
väitöskirjatyön "Plasmonisten nanolaserien emittoimien pulssien aikakoherenssista löytyneen jaksollisen värähtelyn tutkiminen" viimeistelyyn
Filosofian maisteri Elisa Heilmann
30000 €
väitöskirjatyöhön "Järviruo’on (Phragmites australis) ja nevasirppisammalen (Warnstorfia fluitans) mikrobiyhteisöt biopuhdistuksessa"
Filosofian tohtori Pekka Heinämäki ja filosofian tohtori Pasi Nurmi
3500 €
tähtitieteen alan kokouksen järjestämiseen
Valtiotieteiden kandidaatti John Helin, tradenomi Eerik Matero ja valtiotieteiden kandidaatti Emil Kastehelmi
30000 €
teknisen avustajan ja analyytikon palkkaamiseen Sota Ukrainassa -karttahankkeeseen
Filosofian maisteri Ida Henritius
29000 €
väitöskirjatyöhön "Asennoituva kielenkäyttö poliitikkojen elämäkerroissa"
Taiteen maisteri Marjut Hernesniemi
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn sirkustaiteen alalla
Musiikin maisteri Tuulia Hero
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn Paddington Trion viulistina sekä kilpailuun ja mestarikursseille osallistumiseen opintojen viimeistelyvaiheessa
Artenomi-videokuvaaja Jouni Hiltunen
10000 €
laulujoutsenista kertovan luontoelokuvan tekemiseen
Diplomi-insinööri Anna Himmanen
20000 €
väitöskirjatyöhön "Role of user experience in occupational safety in safety-critical context"
Liikuntatieteiden maisteri Eleonoora Hintsa Figueiredo
15000 €
väitöskirjatyöhön "Identification and use of habit promoting techniques for physical activity maintenance"
Filosofian maisteri Henry Hirvonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Extracting viscosities of QGP from heavy-ion collisions"
Taiteen maisteri Lauri Hirvonen
10000 €
lastenromaanin kirjoittamiseen
Musiikin kandidaatti Heinz-Juhani Hofmann ja työryhmä
8000 €
"Minä, minä, minä!" -näyttämöteoksen tuotantoon
Master of Arts Hanna Hohti
14000 €
taiteelliseen työskentelyyn
Kauppatieteiden maisteri Kirsi Hokkila
20000 €
väitöskirjatyöhön "Sosioekologinen tutkimus vakavasti sairastuneiden vanhempien lasten tukemisesta suomalaisessa hyvinvointijärjestelmässä"
Tanssitaiteen kandidaatti Ella Holappa ja työryhmä
6000 €
Joku Paikallinen -tanssiteoksen toteuttamiseen Raahessa osana Bio Huvimyllyn (1936) henkiinherättämishanketta
Filosofian maisteri Matilda Holkkola
30000 €
väitöskirjatyöhön "Showrooming-käyttäytyminen ja älypuhelimen käyttö kivijalkamyymälöissä: kaikkikanavaisen asiakaskokemuksen muodostuminen ja parantaminen"
Tanssitaiteen maisteri Katri Huitila
2000 €
tanssin ja sirkuksen alan ammattilaisten treenituntien järjestämiseen Rovaniemellä
Master of Science Le Hung
15000 €
väitöskirjatyöhön "Product of the month” – a system for generic substitution in Sweden"
Yleisesikuntaupseeri Markku Hutka ja työryhmä
50000 €
upseerimiekkahankkeeseen tavoitteena palauttaa upseerimiekkaperinne ikuisiksi ajoiksi
Diplomi-insinööri Eric Hyyppä
5000 €
väitöskirjatyöhön "Elements of superconducting quantum computers"
Teologian tohtori Pasi Hyytiäinen
34000 €
Relate-ohjelmiston ja siinä käytettävien metodien kehitykseen
Videoartenomi Ari Häkkinen ja kasvatustieteen ylioppilas Anu Häkkinen
10000 €
dokumenttielokuvan "Luonnon retrospektiivi" toteuttamiseen
Valtiotieteiden tohtori Saara Hämäläinen
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Hintahämärrytys julkisessa kilpailutuksessa"
Tietokirjailija Jera Hänninen
8000 €
populaarin tietoteoksen "Kontula on uusi Kallio" kirjoittamiseen
Toimittaja Ville Hänninen
14000 €
esseekirjan kirjoittamiseen Henrik Tikkasesta journalistina, kuvittajana ja kirjailijana
Musiikkipedagogi Jere Hölttä
7000 €
laulutaidon ja musiikin tuntemuksen kehittämiseen, koelauluvideoiden tekemiseen sekä koelaulu- ja koulutusmatkoihin
Tekniikan tohtori Marko Höyhtyä
8000 €
kirjan "Satellite communications and networks" tekemiseen
Pianisti Naoko Ichihashi
10000 €
laadukkaan Silent-pianon hankkimiseen
Filosofian tohtori Antti Ijäs
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Konrad Kyeserin Bellifortiksen tekstilaitos ja tutkimus"
Diplomi-insinööri Arsi Ikäheimonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Mood disorder early warning signal detection using behavior data from personal digital devices"
Musiikin maisteri Mikko Aleksi Innanen
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn saksofonistina ja säveltäjänä 2024
Master of Science Sanaz Jamalzadeh
5000 €
väitöskirjatyöhön "Novel computational systems biology methods to reveal chemotherapy resistance mechanisms in ovarian high grade serous carcinoma"
Filosofian maisteri Susanne Jauhiainen
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Advancing Physical Activity Research by Means of Predictive Machine Learning - and Doing it Right"
Kauppatieteiden maisteri Antto Jokelainen
15000 €
väitöskirjatyöhön "Deregulating pharmacy entry restrictions in Finland"
Filosofian maisteri Jantso Jokelin
6000 €
matkajournalistisen esseeteoksen kirjoittamiseen
Tekniikan lisensiaatti Atte Joutsen
4500 €
väitöskirjatyöhön "Puettavan teknologian kuivaelektrodiratkaisut sydämen toiminnan mittaamiseksi"
Proviisori Atte Junnila
30000 €
väitöskirjatyöhön "Development and dissolution performance of 3D printed oral dosage forms manufactured from nanocrystal loaded pastes and gels"
Musiikin maisteri Dea Juris
15000 €
uusien kappaleiden sävellys- ja sanoitustyöhön
Humanististen tieteiden kandidaatti Markus Juslin
10000 €
Sanaka Hiiragin romaanin "Jinsei shashinkan no kiseki" suomentamiseen japanista
Näyttelijä Mika Juusela ja työryhmä
13000 €
"Avaruus"-esityksen valmistamiseen
Musiikin maisteri Martta Jämsä
11000 €
huilun hankintaan
Tanssitaiteen maisteri Anni Kaila
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn tanssijana ja kirjoittajana
Filosofian tohtori Jaska Kainulainen
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Humanismi, retoriikka ja fennofilia H.G. Porthanin ohjaamissa opinnäytetöissä 1776-1802"
Filosofian maisteri Lauri Kakko
30000 €
väitöskirjatyöhön "Tehostetun 3-hydroxybutyraattituotantojärjestelmän rakentaminen fotosynteettisiin syanobakteereihin"
Master of Science Polina Kalachikova
30000 €
väitöskirjatyöhön "Chirality-enriched SWCNT as a substrate for catalytic nanoparticles: chirality extraction, decoration, and evaluation of electrocatalytic activity"
Filosofian tohtori Andrei Kalinitchev
34000 €
tutkimukseen "Väestönmuutos ja muuttoliikkeet Inkerin evankelisluterilaisissa seurakunnissa 1834–1917"
Filosofian maisteri Salla Kangas
30000 €
väitöskirjatyöhön "Muunlajisiin eläimiin liittyvää kielenkäyttöä koskevat diskurssit ja kieli-ideologiat"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Sohvi Kangasluoma
15000 €
tietokirjaan arktisesta ilmastonmuutoksesta, elämästä veneessä ja siitä, kuinka luonto ympärillämme muuttuu
Tanssitaiteen maisteri Katriina Kantola
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn eri produktioissa
Kauppatieteiden maisteri Juha-Pekka Kantonen
5000 €
väitöskirjatyöhön "CREATIVE ARTS IN LEADERSHIP EDUCATION - Research aimed at increasing understanding of how business schools should teach ethical and value-based future leaders through creative arts"
Musiikin maisteri Roope Kantonen, musiikin maisteri Tuomo Uusitalo ja musiikin kandidaatti Juuso Rinta
10000 €
Sörkan Ruusu 'Weekly Jazz Session' -tapahtuman järjestämiseen
Kauppatieteiden maisteri Inka Karjalainen
5000 €
väitöskirjatyöhön ''Sustainable business models in agrifood and wood value chains''
Psykologian maisteri Anniina Karonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Uni ja toiminnanohjauksen kehitys varhaislapsuudessa - pitkittäistutkimus"
Musiikin maisteri Arttu Kataja
7000 €
hankkeeseen "Des Knaben Wunderhorn -levytys"
Master of Science Dominik Keiner
30000 €
väitöskirjatyöhön "Design options for a global net negative GHG energy system limiting global warming to 1.0°C until 2100"
Master of Science Katie Kenny
15000 €
väitöskirjatyöhön "Gender diversity and sustainable supply chain management"
Filosofian maisteri Pipsa Keski-Hakuni ja työryhmä
15000 €
tapahtuman "Pessi vai Illusia" järjestämiseen
Valtiotieteiden maisteri Roope Kinisjärvi
30000 €
väitöskirjatyöhön "Suomi Yhdistyneissä kansakunnissa ja muuttuvat tulkinnat kansallisesta itsemääräämisoikeudesta kylmän sodan aikana"
Tanssitaiteen maisteri Marjo Kiukaanniemi ja työryhmä
6000 €
tangoteatteriteoksen valmistamiseen
Valtiotieteiden maisteri Niina Kivilä
12000 €
esseeromaanin kirjoittamiseen
Musiikin maisteri Sami Klemola
26000 €
sävellystyöhön
Musiikin opiskelija Johannes Koivisto
15000 €
konserttiharmonikan hankintaan
Taiteen maisteri Maria-Elina Koivula ja työryhmä
16000 €
Näkymätön reppu -nukketeatteriteoksen valmistamiseen kantaesityksenä kotimaisesta lastenkirjasta
Filosofian tohtori Heikki Kokko
34000 €
tutkimukseen "Kotomaamme koko kuva" – suomenkielisen lehdistön 1800-luvun puolivälin lukijakirjekulttuuri ja kansalaisyhteiskunnan synty
Filosofian maisteri Tiina Kolari
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Mikrobiyhteisöjen rooli pohjoisten soiden ekosysteemimuutoksissa"
Teologian maisteri Selja Koponen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Koulumaailmasta maailmaan. Yläkoulun oppilaiden osallisuutta tukemalla kohti sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta. Osallistuva toimintatutkimus suomalaisessa yläkoulussa."
Master in Business Anastasiya Koptsyukh
10000 €
väitöskirjatyöhön "Understanding compassionate entrepreneurial initiatives and organized responses to disasters"
Filosofian tohtori Maija Koskinen
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Kulttuurivaihtoa vai poliittista propagandaa? Kylmän sodan taidenäyttelydiplomatia suomalaisella taidekentällä"
Ohjaaja Petrus Koskinen
5000 €
lyhyen dokumenttielokuvan "Roskapäivä" tuotannon loppuunsaattamiseen
Yhteiskuntatieteiden maisteri Hanna Kosonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Ikääntyvien työntekijöiden toimijuus ja sitä rajoittavat ja mahdollistavat rakenteelliset tekijät"
Master’s Degree in Chemistry Hafiza Sajida Kousar
30000 €
väitöskirjatyöhön "The systematic search for new sustainable thermoelectric materials among pararammelsbergite-structured compounds to generate electricity from waste heat and for solid-state cooling"
Musiikin tohtori Veli Kujala
6000 €
konserttiharmonikan äänenvärikirjoa monipuolistavan mekanismin kehittämiseen
Oikeustieteen maisteri Juha Samuli Kulmala
30000 €
väitöskirjatyöhön "Oikeuden väärinkäytön kielto ja oikeudenkäynnit"
Filosofian tohtori Markku Kulmala ja työryhmä
135000 €
tutkimukseen "Air pollution cocktail in the Gigacity"
Kauppatieteiden maisteri Niklas Kurki
28000 €
väitöskirjatyöhön "Consumer perceptions of for-profit social and health care service providers"
Musiikin maisteri Saara Kurki
15000 €
alttoviulun hankintaan
Filosofian tohtori Hannu Kurki-Suonio ja työryhmä
10000 €
kosmologian tutkimukseen Euclid-avaruuskaukoputkella
Filosofian maisteri Linnea Kuuluvainen
13000 €
kaunokirjalliseen työskentelyyn
Muusikko Anna-Mari Kähärä
10000 €
naistenpäivän juhlakonsertin järjestämiseen Musiikkitalossa
Filosofian maisteri Katja Kärki-Alaluusua
13000 €
narratiivisen tietokirjan viimeistelyyn sekä historiallisen romaanin taustatyöhön ja kirjoittamiseen
Filosofian tohtori Jukka Käyhkö
15000 €
tietokirjan "Käsiteltävä varoen" kirjoittamiseen
Oikeustieteen maisteri Ida Laakkonen
20000 €
väitöskirjatyöhön "Balancing the Effective Use of Artificial Intelligence in Sports and the Protection of Fundamental Rights: A Review of the EU Legal Framework and Implications"
Master of Social Sciences Amin Labbafi
18000 €
väitöskirjatyöhön "Carving New Spaces in the Global Legal Order: A Socio-legal Study of the Emergence of Cities as Global Legal Actors"
Master of Science Tiia Ladvelin
15000 €
väitöskirjatyöhön tutkimusalueena työhyvinvointi, työn tuottavuus ja organisaatiopsykologia "Just Do It? How Employees’ Emotions and Self-Control at Work Relate to Their Performance"
Filosofian maisteri Jussi Laitinen
16000 €
romaanin viimeistelyyn
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Sara-Ellen Laitinen
15000 €
väitöskirjatyöhön "Kuluttajien toimijuus kestävien kodin käytänteiden toteuttamisessa"
Filosofian maisteri Kaisa Lassinaro
30000 €
väitöskirjatyöhön "Political Aesthetics, Art and Activism: Feminist Displays"
Humanististen tieteiden kandidaatti Otto Lehtinen
13000 €
kolmannen romaanin viimeistelyyn
Filosofian maisteri Lyydia Leino
30000 €
väitöskirjatyöhön "Mikrobien ja raskasmetallien vuorovaikutukset linnuissa"
Teatteriohjaaja Veikko Leinonen
15000 €
kajaanilaisen poliittisen väkivallan historiaa luotaavan näytelmän "Puutarhuri - kauneus on kauhun ensiaskel" taustatyöhön ja käsikirjoittamiseen
Sirkustaiteen kandidaatti Saana Leppänen
4000 €
taiteelliseen työskentelyyn
Musiikin maisteri Olli Leppäniemi
8000 €
klarinetin hankintaan
Filosofian tohtori Maarit Leskelä-Kärki ja filosofian maisteri Malla Lehtonen
10000 €
tapahtuman "Aboagora 2024: Mars, the Bringer of War" järjestämiseen
Master of Science Jiancai Liao
30000 €
väitöskirjatyöhön "Better Marketing for a Better World: Enhancing Consumer Adherence in Healthcare through Responsible Marketing"
Master of Engineering Zhiqiang Liao
15000 €
väitöskirjatyöhön "Overfitting reduction in convex regression"
Filosofian maisteri Tove Lind
30000 €
väitöskirjatyöhön Isossa-Britanniassa koskien sukupuolten välistä tasa-arvoa
Kauppatieteiden tohtori Arto Lindblom
5000 €
vähittäiskaupan alan oppikirjan kirjoittamiseen
Psykologian dosentti Jallu Lindblom ja työryhmä
80000 €
tutkimukseen "What really matters in child development? A 20-year longitudinal study from pregnancy to adulthood"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Maria Lindén
30000 €
väitöskirjatyöhön "Vaalivilppi ja sen torjunta 2020-luvun Yhdysvalloissa. Uusi viitekehys vaalivilppikeinojen ja niiden yhteisvaikutusten tutkimiseen pitkäikäisessä demokratiassa."
Yhteiskuntatieteiden tohtori Samuel Lindholm
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Uudelleentulkintoja biopolitiikan historiasta ja teoriasta"
Filosofian maisteri Nora Logrén
25500 €
väitöskirjatyöhön "Silakka elintarviketeollisuudessa – kohti terveellistä ja kestävää kulutusta"
Tanssitaiteen kandidaatti Natasha Lommi ja työryhmä
15000 €
näyttämöteoksen "Live - StreamMe" toteuttamiseen
Teatteritaiteen maisteri Oksana Lommi ja näyttelijä Mathilda Kruse
8000 €
teoksen "Mannerheim sisters" taiteelliseen työskentelyyn ja materiaalihankintoihin
Master of Science Feliciana Ludovici
10000 €
väitöskirjatyöhön "Synthesis of new bio-based mining chemicals for froth flotation"
Muusikko Jussi Lukács, muusikko Aleksi Laukkonen ja filosofian maisteri Anna-Maija Ihander
30000 €
seksuaalisuutta ja eheytyshoitoja uskonnollisessa yhteisössä käsittelevän musikaalin työstämiseen
Musiikin maisteri Veera Lummi
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn: ensimmäisen täyspitkän albumin sävellys-, sanoitus- ja sovitustyöhön sekä tuotantoon
Musiikin maisteri Mikko Luoma
10000 €
harmonikan hankintaan barokin ajan musiikin esittämistä varten
Kasvatustieteiden maisteri Hanna-Kaisa Luukkonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Kohdekielen tuottamisen tukeminen kielirikasteisessa suomi-englanti alkuopetuksessa"
Master of Engineering Cuc Mai
30000 €
väitöskirjatyöhön "Modifications of Self-assembled Monolayers on Mesoporous Scaffold Surfaces to Enhance Performance of Carbon-based Triple-Mesoscopic Perovskite Solar Cells"
Diplomi-insinööri Mikko Majamaa
7500 €
väitöskirjatyöhön "Enhancing Communication Performance in 5G and Beyond Non-Terrestrial Networks"
Valokuvaaja Sami Mannerheimo ja kulttuurituottaja Joonas Kervinen
30000 €
osallistavaan kirjahankkeeseen
Toimittaja Mari Alice Manninen
30000 €
tietokirjan kirjoittamiseen nykyjournalismista
Tanssitaiteen maisteri Outi Markkula ja teatteritaiteen maisteri Juhani Haukka
13000 €
"Aikapiirit" - tanssin ja liikkeen kautta historiaa, aikaa ja muistamista koskettavaan hankkeeseen
Laulutaiteen kandidaatti Akseli Mattila
7000 €
ammatillisen osaamisen kehittämiseen, laulukilpailuihin valmistautumiseen, konserttisarjan valmistamiseen, laulutunteihin Torinossa ja oopperaopintoihin Kööpenhaminassa
Musiikin opiskelija Anton Mejias
12000 €
opintoihin Curtis Institute of Musicissa
Master of Arts Tanja Mikkonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Material-discursive entanglements of heteronormative places – a queer phenomenological study on micropolitics and feelings of belonging among LGBTQ identified people in Helsinki city"
Master of Science Omar Mohammed
30000 €
väitöskirjatyöhön "Consumer Engagement in the Circular Business Model Innovation Post-Pandemic"
Musiikin maisteri Olli Moilanen
13000 €
sävellystyöhön
Doctor of Science Most Kaniz Moriam
15000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Improving recyclability of the cellulose-based textile wastes"
Bachelor of Arts Charles Morrow
6500 €
Remes & Morrow: 24 tuntia 48 minuutissa -koomisen kamarioopperan esittämiseen
Doctor of Science in Economics and Business Administration Sufyan Muhammad
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Artificial Intelligence and Entrepreneurship Nexus: Exploring Micro-foundations of AI-Based Start-ups"
Diplomi-insinööri Mikael Myllymäki
30000 €
väitöskirjatyöhön "Top quark mass and jet energy scale at CMS experiment"
Musiikin maisteri Kaisa Mäensivu
12000 €
uuden levyn säveltämiseen Kaisa's Machine -jazzyhtyeen junakiertueilla Euroopassa sekä levyn tuotantoon
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Arttu Mäkinen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Dynaamiset keinovalaistusstrategiat kerrosviljelyolosuhteissa"
Doctor of Philosophy Daria Nagaivska
10000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Human rights due diligence in Ukraine: lessons from conflict-affected context for sustainable growth"
Doctor of Music Krishna Nagaraja
34000 €
postdoc-hankkeeseen "PolyMatters"
Filosofian maisteri Noora Nampajärvi
28000 €
väitöskirjatyöhön paikallishistorian ja saamelaisten historian ilmenemisestä Lapin maakunnan opetussuunnitelmissa ja historianopetuksessa
Tanssitaiteen kandidaatti Anne Naukkarinen ja työryhmä
15000 €
A Book of Dances -teoksen valmistamiseen
Kasvatustieteiden maisteri Faruk Nazeri
30000 €
väitöskirjatyöhön "ONGELMAKESKEISYYDESTÄ RATKAISULÄHTÖISYYTEEN - Ulkomaalaistaustaisten oppilaiden osaamistulokset ja niihin vaikuttavat tekijät"
Filosofian maisteri Henri Nerg
30000 €
populaarikulttuurin affekteja ja emootioita affektiivisen neurotieteen näkökulmasta käsittelevään väitöstutkimukseen
Diplomi-insinööri Markus Neuvonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Prony-based method for data driven subspace identification"
Diplomi-insinööri Laura Niemelä
30000 €
väitöskirjatyöhön "Leivinhiiva solutehtaana - soluelinten muokkaaminen solutehtaan tehostamiseksi"
Terveystieteiden maisteri Aino Niemi
30000 €
väitöskirjatyöhön "Ruokaa Mielelle – motivoiva ja voimavarakeskeinen ryhmämuotoinen ravitsemuskuntoutus osana masennuksen hoitoa"
Master of Arts Raimo O Niemi
10000 €
Kirjeitä Moskovasta -muistelmateoksen kirjoittamiseen opiskeluajoilta Moskovan Elokuvainstituutissa
Mediataiteilija Arttu Nieminen ja työryhmä
11000 €
neljä päivää kestävän mediataidetapahtuman järjestämiseen Rovaniemen taidemuseossa
Tradenomi Jani Nieminen
12000 €
säeromaanin kirjoittamiseen
Master of Science Martta Nieminen
28000 €
väitöskirjatyöhön "Regenerative organizing and the more-than-human world"
Filosofian tohtori Laura Nissin
34000 €
pimeyttä antiikin roomalaisessa kulttuurissa tutkivaan hankkeeseen "Roman darkness"
Kauppatieteiden maisteri Niilo Noponen
15000 €
väitöskirjatyön "Digitally Shared Leadership or Taylorism on Steroids? The Dual Possibilities of Algorithmic Management" viimeistelyyn
Yhteiskuntatieteiden maisteri Elisa Norvanto
15000 €
väitöskirjatyöhön "Addressing contemporary threats through multilateral and multi-agency cooperation -The manifestations and implications of trust for the Defence Forces"
Liikuntatieteiden maisteri Mila Nurminen
30000 €
väitöskirjatyöhön "MEG studies of multisensory integration in motor control"
Medianomi Timo Närä
15000 €
romaanin kirjoittamiseen
Filosofian maisteri Antti Oikarinen
30000 €
Lucius Annaeus Senecan teoksen "Naturales quaestiones" suomentamiseen
Filosofian maisteri Riikka Oittinen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Alueellinen eriarvoisuus kaupunkikoulujen arjessa"
Musiikin maisteri Joonas Ojajärvi ja työryhmä
15000 €
Humu-kollektiivin yhteisöllisen ja vertaistyönohjauksen mahdollistavan työtilan perustamiskustannuksiin
Filosofian maisteri Sanna Ojanne
15000 €
väitöskirjatyöhön "Maan alta ja marginaalista – ylirajaisuus ja underground Kalervo Palsan (1947–1987) sarjakuvatuotannossa"
Valtiotieteiden tohtori Ville Pekka Okkonen
34000 €
tutkimukseen suomettumiskäsitteen käytöstä suomalaisessa politiikassa aina Neuvostoliiton hajoamisesta Suomen Nato-jäsenyyden vahvistamiseen
Diplomi-insinööri Sid Oksala
30000 €
väitöskirjatyöhön "Kokeellinen tutkimus suolaisen jään murtumismekaniikasta"
Yhteiskuntatieteiden tohtori Atte Oksanen, yhteiskuntatieteiden tohtori Reetta Oksa ja yhteiskuntatieteiden tohtori Iina Savolainen
18500 €
tutkimukseen "Työelämän uudet viestintäteknologiat: pitkittäistutkimus suomalaisten työntekijöiden hyvinvoinnista 2019–2024"
Musiikin opiskelija Ella Oksava
2500 €
pianonsoiton mestarikursseille osallistumiseen ja kilpailumatkoihin
Musiikin tohtori Antti Jaakko Paalanen
6000 €
3-rivisen haitarin hankintaan
Kauppatieteiden maisteri Tiina Paananen
14000 €
väitöskirjatyön "Omnichannel customer behavior" loppuunsaattamiseen
Filosofian maisteri Leena Paasio-Leimola
5000 €
nuortenromaanin kirjoittamiseen
Kuvataiteen maisteri Kukka Paavilainen
15000 €
"Teoksen äärellä harjaantunut katse" - kuvataiteen tohtorin opinnäytteen esitarkastuskierroksen jälkeiseen vaiheeseen, korjausten tekemiseen, julkaisun valmisteluun ja väittelyyn
Honors B.A. in Business Administration Tomi Pajarinen
18000 €
kirjan "Selviytymisopas" ensimmäiseen ilmaisjakelupainokseen
Valtiotieteiden maisteri Minttu Palsola
22500 €
väitöskirjatyöhön "Intervention evaluation and development: Bridging the intention-behaviour gap with a focus on intervention acceptability, engagement and self-enactment of behavior change techniques"
Musiikin maisteri Sarah Palu
7000 €
konserttikanteleen hankintaan
Filosofian maisteri Harri Parkkinen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Quantum transport theory with nonlocal coherence and its applications"
Kirjailija Leena Parkkinen
30000 €
romaanin kirjoittamiseen
Psykologian tohtori Eino Partanen, psykologian maisteri Aino Lehtinen ja psykologian tohtori Niklas Granö
15000 €
transnuorten hyvinvoinnin tutkimiseen sukupuoli-identiteetin tutkimusjaksolla ja transnuorten hyvinvoinnin kehityksen selvittämiseen sukupuolenkorjaushoitojen aikana
Filosofian maisteri Anna Parviainen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Marimekon unisex-kuvasto vuosina 1956–1979: valokuvat unisex-ilmiön merkitysten rakentamisen välineinä"
Filosofian tohtori Tuuli Parviainen
34000 €
tutkimukseen "Muutoksien aika - Talvimerenkulun tulevaisuuden haasteet Perämerellä"
Master of Science Lars Peeters
30000 €
väitöskirjatyöhön "Optical photon-magnon coupling in suspended YIG microdisks for quantum information processing"
Sirkustaiteen kandidaatti Sasu Peistola ja työryhmä
11000 €
"Ravunpiilottajat"-teoksen käsikirjoituspohjan luomiseen
Sirkustaiteiden kandidaatti Maria Peltola
7500 €
esityksen "Hot and Cold" valmistamiseen
Filosofian tohtori Milla Peltonen
10000 €
tietokirjahankkeeseen Einari Vuorelan elämästä ja teoksista
Filosofian maisteri Atte Pennanen
26000 €
väitöskirjatyöhön "On weighted Bergman spaces induced by non-radial weights"
Luonnontieteiden kandidaatti Emmi Pennanen
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn
Liikuntatieteiden maisteri Emilia Pesonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Tracing obesity in polycystic ovary syndrome (PCOS): Weight loss attempts, physical activity, and eating behaviors in women with PCOS."
Master in Management Aleksandra Petrova
15000 €
väitöskirjatyöhön "High-performance teams in eSports"
Terveystieteiden maisteri Ulla-Kaarina Petäjä
15000 €
väitöskirjatyöhön "Jälkihuoltopalveluiden piirissä olevien nuorien riskikäyttäytyminen"
Valtiotieteiden maisteri Hannu Pihlajasalo
30000 €
väitöskirjatyöhön "Behind the Development – Why Some Nations Prosper and Others Don’t?"
Filosofian maisteri Aleksi Piispa
24000 €
väitöskirjatyöhön "Probing QCD using holography"
Master of Science Valeriia Pokidina
30000 €
väitöskirjatyöhön "A process-oriented, comparative case-study approach to unpack internal dynamics of institutional innovation materialized in exemplified instances of university-based experimental spaces"
Taiteen maisteri Pinja Poropudas, taiteen kandidaatti Marjukka Savolainen ja taiteen maisteri Antti Mäki
7500 €
nykytanssiteoksen "Object trouvé" toteuttamiseen
Tanssitaiteen maisteri Elli Pulkkinen
5000 €
tanssiteoksen "Supersankari" valmistus- ja esityskuluihin
Filosofian maisteri Hanna-Leena Puolakka
30000 €
väitöskirjatyöhön "Pohjoisen Fennoskandian kristillistyminen myöhäisellä rautakaudella ja keskiajalla (800-1500 jKr.)"
Musiikin tohtori Aija Puurtinen
10000 €
fingelskankielisen materiaalin säveltämiseen
Master of Science Tawfiqur Rahman
30000 €
väitöskirjatyöhön "Impact of climate change on the top-down effect of a dominant mesopredator in the Baltic Sea and the ecological consequences"
Filosofian tohtori Jesse Railo ja bachelor of science Shubham Ramkisan Jathar
75000 €
Homing-apuraha tutkimukseen "Epäsuorien kuvantamisongelmien vakaus ja tilastollinen teoria"
Tanssitaiteen maisteri Iiris Päivykkä Raipala ja työryhmä
8000 €
"Rihmankiertämä"-tanssiteoksen toteuttamiseen
Valtiotieteiden maisteri Simo Raittila
30000 €
väitöskirjatyöhön "Socioeconomic differences in adverse outcomes of mental health"
Master of Science Urooj Rashid
30000 €
väitöskirjatyöhön "Plants and plant-associated microbes for bioremediation of waste water and their metal accumulation and chemical degradation capacity"
Professori (emeritus) Erkki Rautio
25000 €
arvosoittimen restaurointiin
Filosofian maisteri Fanny-Johanna Reinikka
30000 €
väitöskirjatyöhön "Näkökulmia miesten palvelualoihin Helsingissä vuosina 1880–1930"
Musiikin maisteri Anneliina Rif
6500 €
dramatisoituun musiikkiteokseen "Hildegard" yhdelle esiintyjälle
Filosofian maisteri Kimmo Riihiaho
17500 €
väitöskirjatyöhön "Hyperspectral Simulation of Photosynthesizing Organisms from Algae to Forest Canopies"
Valtiotieteiden tohtori Juha-Matti Ritvanen
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Yhteistyötä ja patoamista – Suomen Venäjän-politiikka 1992–1999"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Ronkainen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Rahapolitiikan uusi normaali – Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien poikkeukselliset toimet ja institutionaalinen muutos finanssikriisistä koronakriisiin"
Filosofian maisteri Veera Milja Rossi
12000 €
toisen kaunokirjallisen teoksen kirjoitustyöhön
Filosofian maisteri Aki Ruhtinas
30000 €
väitöskirjatyöhön "Development of quantum devices using novel helium ion beam direct writing method"
Master of Fine Arts, Choreography specialization in Circus Myrsky Rönkä
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn
Teatteritaiteen maisteri Janne Saarakkala
10000 €
esitystaiteelliseen työskentelyyn
Arkkitehti Heini-Emilia Saari
30000 €
väitöskirjatyöhön "Landscape, imagination, materiality: Constructing timber architecture across the urban-rural nexus"
Master of Philosophy Juha Saarinen
15000 €
tutkimukseen "Suomesta Syyriaan ja Irakiin matkustaneiden, Isisin toimintaan osallistuneiden naisten aktivismin muodot"
Kirjailija Marjo Katriina Saarinen
13000 €
kaunokirjalliseen työskentelyyn
Master of Science Mostafa Sadeghi
15000 €
väitöskirjatyöhön "Cybersecurity escape room in the age of metaverse"
Filosofian maisteri Elisa Sahari
30000 €
väitöskirjatyöhön "Kohti kokonaisvaltaisempaa ilmastonmuutoksen hillintää: Käyttäytymistieteet ja agentti-pohjainen mallinnus ilmastonmuutoksen hillinnän työkaluina"
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Otto Saikkonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Kuusen kasvu ja puuaineen laatu jatkuvapeitteisissä metsiköissä"
Musiikin maisteri Lauri Sallinen ja työryhmä
5000 €
Outi Tarkiaisen musiikkia sisältävän levyn äänittämiseen
Tekniikan lisensiaatti Noora Salonen
6000 €
väitöskirjatyöhön "Lactococcus lactis -bakteerin käyttö rekombinanttiproteiinien tuottoon - Sovelluksena D-tagatoosin tuotto"
Filosofian tohtori Pasi Salonen
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Heterobimetallic Lewis pairs in nitrogen activation and green synthesis of ammonia"
Bachelor of Arts Siiri Selina Savijoki
8000 €
musiikkiteatterin maisteriopintoihin Isossa-Britanniassa
Arkkitehti Hanne Savolainen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Tähdet ja studiot: Luovan työn johtamisen erityispiirteet arkkitehtuurin alalla"
Master of Social Science Svenja Katharina Scholz
30000 €
väitöskirjatyöhön "The competing logics behind the EU's social media communication - How private platforms shape public communication"
Musiikin maisteri Mikko Sidoroff
7500 €
Per-Gunnar Alldahlin kirjan "Intonation i körsång" suomentamiseen
Filosofian maisteri Milka Siponkoski
30000 €
väitöskirjatyöhön "Diffraktiivinen luenta: posthumanistisen ja ekokriittisen kirjallisuudentutkimuksen menetelmä ja kaksi tulkintakoetta"
Musiikin tohtori Laura Sippola
7500 €
taiteelliseen työskentelyyn levytyksen valmistamiseksi
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Kati Sirén ja yhteiskuntatieteen maisteri Saara Rautavuoma
15000 €
forumteatteriesityksen "Digiharha" taustatyöhön ja käsikirjoitukseen sekä tuotannollisen rakenteen kehittämiseen
Master of Science Hana Slabá
15000 €
väitöskirjatyöhön "Impact of diet on the genotoxicity of faecal water, a putative risk marker for colorectal cancer"
Filosofian tohtori Jani Sormunen
75000 €
Homing-apuraha puutiaisiin keskittyvän tutkimusryhmän perustamiseen
Master of Science Ana Maria Soto de la Cruz
28000 €
väitöskirjatyöhön "Unlocking neurostimulation efficiency with an automation algorithm based on anatomical and functional maps"
Tanssitaiteen maisteri Anna Stenberg
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn tanssin ja teatterin parissa
Diplomi-insinööri Timo Stolt
30000 €
väitöskirjatyöhön "Nonlinear optics using resonant metamaterials"
Tanssitaiteen maisteri Lotta Suomi ja tanssitaiteen maisteri Heli Keskikallio
8000 €
tanssiteoksen "Plants and Monsters" valmistamiseen
Tanssitaiteen maisteri Jenny Esete Emilia Sutinen ja työryhmä
15000 €
"Rest as a ..." -teoksen valmistamiseen
Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla Suulamo
30000 €
väitöskirjatyöhön "Sosioekonomisten kuolleisuuserojen pitkän aikavälin muutokset Suomessa"
Filosofian maisteri Inkeri Suutari
30000 €
väitöskirjatyöhön "Toipuminen, kuolevaisuus ja mullassa hehkuvat tähdet – Esoteerisuus ja okkulttuuri nykytaiteessa"
Diplomi-insinööri Sofia Suutarinen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Long-term radio monitoring of Active Galactic Nuclei: Characteristic timescales and improved analysis methods"
Master of Science Dmytro Syrotkin
13000 €
väitöskirjatyöhön "Defining organizational structures and processes that decentralize authority and promote self-management"
Rumpali Eero Särkämö
5000 €
rumpusetin hankintaan
Valtiotieteiden maisteri Sakari Säynäjoki
15000 €
väitöskirjatyöhön "Antroposeeni & fossiilienergia: antroposeenin kritiikin uudelleenarviointia"
Filosofian maisteri Antti Taipale
30000 €
väitöskirjatyöhön "Liikuttava teatteri. Kehollinen empatia teatterikokemuksen keskiössä"
Filosofian maisteri Anna Talasniemi
15000 €
väitöskirjatyöhön "Saunadialogit – sauna tulevaisuusperinnön tekemisen paikkana"
Master of Science Mansour Taleshi
30000 €
väitöskirjatyöhön "Estimation of Neural Drive for Robust Human-Machine Interfacing"
Kirjailija Eveliina Talvitie
12000 €
romaanin kirjoittamiseen
Master of Science Steven Taniwan
30000 €
väitöskirjatyöhön "Secondary metabolites for decay and disease resistance in Finnish forests: disclosing the stilbene biosynthesis pathway in Scots pine and Norway spruce"
Musiikin kandidaatti Ossi Tanner
12000 €
pianonsoiton maisterin tutkinnon loppuunsaattamiseen Manhattan School of Musicissa
Filosofian maisteri Jarmo Taskinen
28000 €
väitöskirjatyöhön "Understanding Engineering and Innovation: Theory and Evidence from the Finnish Pulp and Paper Industry Ecosystem"
Kauppatieteiden maisteri Thomas Taussi
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön riskienhallinnasta johdon laskentatoimessa "Beyond Formal Risk Management: Sensemaking in Riskwork"
Diplomi-insinööri Tuula Tenkanen
30000 €
väitöskirjatyöhön "AI enhanced biotechnological production of bioplastics"
Master of Science Jennifer Tersteegen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Novel and sustainable composite materials based on biomimetic spider silk and recycled cellulose"
Psykologian tohtori Mari Tervaniemi
18000 €
musiikin neurotieteen kansainvälisen kongressin (Neurosciences and Music VIII) järjestämiseen Helsingissä
Musiikin maisteri Aili Toivonen
2500 €
säveltämiseen ja sovittamiseen lauluyhtye Rajattomalle
Sirkustaiteen kandidaatti Onni Toivonen, Konsta Leinonen ja Tuomas Honkanen
6000 €
tanssi-/sirkusteoksen "Stygian Throws" valosuunnittelun materiaalihankintoihin ja muihin kuluihin kahteen residenssiperiodiin alkuvuodelle 2024
Filosofian maisteri Maija Toppila
13000 €
silmänpohjan ikärappeumaan liittyvään väitöskirjatyöhön
Musiikin maisteri Waltteri Torikka
10000 €
laulutunteihin ja Oskar Merikannon laulujen levytykseen
Master of Science Toan Tran
15000 €
väitöskirjatyöhön "Three Essays on Supplier Sustainability Risks"
Filosofian maisteri Anna Tulusto
6000 €
ainoana lapsena elämistä ja yhden lapsen perhettä tarkastelevan esseeteoksen kirjoittamiseen
Terveystieteiden tohtori Outi Tuominen ja työryhmä
15000 €
tutkimukseen "Henkilöstön joustava resursointi osana lasten ja nuorten sairaanhoidon potilasturvallisuutta"
Master of Arts Murat Turkmen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Ecocritical Art: Negotiating between Politics and the Autonomy of Art"
Filosofian maisteri Ismo Tähtinen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Auringon aktiivisuuden ennustaminen keskipitkällä aikavälillä"
Valtiotieteiden maisteri Elina Uutela
30000 €
väitöskirjatyöhön yleisön kriteereistä asiantuntijuuden arvioinnissa terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä
Filosofian tohtori Johanna Vaattovaara ja filosofian maisteri Urpu Strellman
15000 €
Tutkimustiedon yleistajuistaminen käytännössä -teoksen työstämiseen
Filosofian maisteri Laura Varja
12000 €
väitöskirjatyöhön "Vastuullisuus ja kestävä kehitys yrityksen ylimmän johdon ja hallituksen strategisessa työssä"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Jenni Viitala
30000 €
väitöskirjatyön "Contextualising gold: Emerging relations and responsibilities within the planetary gold mine" viimeistelyyn
Teologian maisteri Kirsi Vikman
30000 €
väitöskirjatyöhön "Dirt is not just dirt - Late medieval confessional manuals as the basis of ecclesiastical morality and sins of everyday life"
Taiteiden tutkimuksen ylioppilas Jenna Viro
30000 €
toisen romaanin kirjoittamiseen
Filosofian maisteri Miisa Virta
30000 €
väitöskirjatyöhön "Suurpedon paluu - vaikutukset loisyhteisöön"
Teatteritaiteen maisteri Juuso Voltti
7000 €
Aurinkoteatterin ja Kansallisteatterin "Laulujoutsen"-esityksen musiikkien sävellys-, sovitus- ja toteutustyöhön
Sairaanhoitaja Tiina Vuohijoki
27500 €
väitöskirjatyöhön "Participation and social inclusion through intelligent clothing - from handcrafted designs to tools supporting individual's everyday life"
Taiteen maisteri Marko Vuokola ja työryhmä
15000 €
kokeellisten eri aloja yhdistävien tapahtumien järjestämiseen Kalervo Kallion ateljeessa
Filosofian maisteri Mikko Välimäki
30000 €
väitöskirjatyöhön "Dekadenssista Suomen kuvataiteessa ja kulttuurissa"
Kirjailija Heidi Väätänen
13000 €
romaanin kirjoittamiseen
Musiikin kandidaatti Aleksanteri Wallius
9000 €
virtuaaliurkujen hankintaan
Kauppatieteiden maisteri Venla Wallius
10000 €
väitöskirjatyöhön "The role of wood-based products in bioeconomy transition - stakeholder perspectives"
Master of Science Paula Weller
30000 €
väitöskirjatyöhön "Developing an adaptable robust optimization framework for improved preparedness and resilience in emergency response"
Master of Science Baolin Yang
14000 €
väitöskirjatyöhön "Research on Employee Voice Behaviour and Managerial Voice Non-endorsement"
Master of Arts Aytac Yurukcu
30000 €
väitöskirjatyöhön "Imperial War, Collective Memories and National Identities in the Borderlands of Europe: Identity Formation among Peripheral Minorities during the Russo-Turkish War of 1877-78"
Musiikin maisteri Aleksei Zaitsev
12000 €
opintojen viimeistelyyn Tanskassa, kansainvälisiin pianokilpailuihin sekä mestarikursseille osallistumiseen
Master of Science Junhua Zhu
30000 €
väitöskirjatyöhön "The Ethics of AI in China"
Master of Research in Cognitive Neuroscience Juho Äijälä
30000 €
väitöskirjatyöhön "Full-brain electrophysiological dynamics of visual imagery and their interactions with the autonomic nervous system"
4H-säätiö
35000 €
digitaalisen Helppi-työpalvelutoiminnan kehittämiseen, nuorten omaehtoisiin projekteihin, stipendeiksi ja apurahoiksi nuorille sekä 4H-kerhokilpailun ja 4H-yrityskilpailun toteuttamiseen
Aalto Entrepreneurship Society ry
20000 €
alkuvaiheen yrittäjien tukiohjelma Betonin kustannuksiin
Aalto-korkeakoulusäätiö sr
250000 €
tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmän monitieteiseen tutkimukseen
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
8000 €
European International Business Academy (EIBA) 2024 -vuosikonferenssin järjestämiseen
Allegra Lab Helsinki ry
44000 €
avoimen oppimateriaalikirjaston luomiseen ja tutkitun tiedon käyttöä kouluissa edistävien opetusaineistojen tuottamiseen
Arctic Ensemble Osk
8000 €
Ensembled-nykysirkusteoksen valmistamiseen
Aseman Lapset ry
100000 €
Walkers-toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen nuorten päihteiden käytön, rikollisuuden, väkivallan sekä muun oireilun ennaltaehkäisemiseksi ja hoitoprosessien tukemiseksi
Balettipedagogit ry
6000 €
yhdeksännen Valtakunnallisen Balettikilpailun järjestämiseen Aleksanterin teatterissa
Barker-teatteri yhdistys ry
8000 €
Barker-teatterin, Turun vapaan taiteen näyttämön toiminnan kehittämiseen
Boardman Oy:n Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä LJT
5000 €
75-vuotisjuhlaseminaarin järjestämiseen
Dash Oy
10000 €
liiketoiminnallisten ongelmien ratkaisukilpailun "Dash Hack 2023" järjestämiseen
DocPoint-elokuvatapahtumat ry
15000 €
valtakunnallisen lasten ja nuorten dokumenttielokuvakiertueen "DOKKINO" järjestämiseen oppimateriaaleineen vuonna 2024
European Youth Parliament Finland - EYP Finland ry
3000 €
Euroopan nuorten parlamentin kansallisen istunnon järjestämiseen 2024
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat Feto ry
20000 €
tapahtuman "Kansainväliset filosofian olympialaiset / International Philosophy Olympiad 2024" järjestämiseen
Frigg Oy
10000 €
Friggin ja Kamus-kvartetin yhteisen konsertin valmisteluun ja tilaussävellykseen Marzi Nymanilta
Greta tuotanto
28000 €
mikrohistoriaa, kuva- ja videokerrontaa, musiikkia ja draamaa sekä Aalto-yliopiston tekemää tutkimusta yhdistävään musiikkiteatteriesitykseen "UKK - Usein kysytyt kysymykset”
Gutsy Go ry
120000 €
nuorten osallisuutta vahvistavan ja yhteiskunnallista polarisaatiota ehkäisevän Gutsy Go -toiminnan valtakunnallistamiseen
Haapavesi Folk ry
20000 €
Haapavesi Folk Music Festival 2024 -tapahtuman järjestämiseen
Helena Ranta Forum
10000 €
Helena Ranta Forum 2024: Toteutuuko oikeus? -tapahtuman järjestämiseen
Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry
30000 €
Itämeren kulttuurihistoria 1700-luvulla -hankkeen toteuttamiseen
Helsingin Jazz-utopia ry
10000 €
We Jazz 2023 -festivaalin järjestämiseen
Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry
20000 €
uuden musiikin tilaamiseen ja esitettäväksi kuoron 20-vuotisjuhlakonsertissa yhdessä Suomalaisen barokkiorkesterin kanssa
Helsingin yliopisto /Oikeustieteellinen tiedekunta
100000 €
Oikeusvaltiokeskuksessa tapahtuvaan tutkimus- ja selvitystoimintaan, julkaisuihin ja tutkijoiden palkkaamiseen
Institutum Romanum Finlandiae sr
27500 €
Wihurin stipendiin väitöskirjatutkijan työn tukemiseksi Suomen Rooman-instituutissa
Institutum Romanum Finlandiae sr
20000 €
Villa Lanten sisustussuunnitteluun kalustuksen osalta
Itä-Suomen yliopisto
337000 €
tutkimusohjelman "Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä" jatkamiseen
Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä Summer School -järjestelytoimikunta
8500 €
The 33rd Jyväskylä Summer School -kesäkoulun opettajiksi kutsuttavien asiantuntijoiden kustannuksiin
Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
100000 €
museologian oppiaineen yhteistyöprofessuurin toteuttamiseen 2024–2029: "Museologian professuuri"
Järvenpään Sibelius-seura ry
6000 €
sävellystilauksen ja kantaesityksen kustannuksiin
Kadettikunta ry
30000 €
valtakunnalliseen maanpuolustusaatteelliseen tiedotus- ja koulutustoimintaan ensisijaisesti koulunuorison ja opettajien keskuudessa sekä Kadettitoverikunnan historian tutkimus- ja julkaisuhankkeeseen
Kamarikuoro Audite ry
22000 €
kamarikuoron toimintaan
KATAJA - Kauppatieteiden valtakunnallinen tohtorikoulutusohjelma
30000 €
koko Suomen kattavan kurssitarjonnan kehittämiseen sekä kauppatieteiden tohtorien urapolkujen tukemiseen
Korsholman musiikkijuhlat ry
20000 €
Tove Teuvalla -oopperan tilaamiseen ja esittämiseen Teuvan kirkossa kesällä 2024
Kotkaniemi-säätiö
5000 €
uuden museonäyttelyn "Svinhufvud af Qvalstad 450 vuotta" toteutukseen presidentti P. E. Svinhufvudin kotimuseolla Kotkaniemessä
Koululiikuntaliitto KLL ry
50000 €
vesillä liikkumisen taitoja edistävään Vesisankarit-hankkeeseen
Kuhmon Musiikkiyhdistys ry
25000 €
Tanskalaisuutta Kuhmoon - tanskalaisten taiteilijoiden ja säveltäjän esiintuomiseen Kuhmon Kamarimusiikissa
Kulttuurintutkimuksen seura ry
4000 €
Kulttuurintutkimuksen päivät -tapahtuman järjestämiseen Aalto-yliopistossa Espoossa
Kustavin kirjallisuusyhdistys ry
10000 €
Kaiken takana on tarina: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon 2024 ohjelmiston toteuttamiseen
Kustavin Talonpoikaispurjehtijat ry
15000 €
nuorison NuPu-perinnevenekulttuurikeskuksen perustamiseen perinnevenekulttuurin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi saaristomerellä
Käpy Lapsikuolemaperheet ry
2500 €
sisaruksen menettäneiden lasten Tunteet verkkoon -etäryhmän kustannuksiin
Lapin kamariorkesteri
40000 €
maakunnallisen orkesteritoiminnan toteuttamiseen
Lapin kamariorkesteri
10000 €
kosketinsoittajan käyttöön tarkoitetun soittimiston hankintaan
Lasten ja nuorten keskus ry
50000 €
nuorten ja nuorten aikuisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen kehittämällä, koordinoimalla ja laajentamalla Walk in -terapiatoimintaa
Lead! Foundation
50000 €
Fiskars Summer Festival -tapahtuman järjestämiseen
Legioonateatteri ry
13000 €
30-vuotisjuhlanäytelmän ohjauspalkkioon
Leo Mechelin säätiö sr
50000 €
Leo Mechelin -koottujen teosten toimittamiseen
Livelaboratorio Tampere Oy / G Livelab Tampere
20000 €
kansainvälisen nuorille jazzmuusikoille suunnatun 12Points -festivaalin järjestämiseen Tampereella
Luotsiliitto ry - Luotsikirjasto
5000 €
Luotsikirjaston toiminnan ylläpitoon ja julkaisutoimintaan
LUT-yliopisto
15000 €
tutkimukseen "Omistajaosaaminen kasvun edellytyksenä"
Maanpuolustuksen Tuki ry
100000 €
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
30000 €
Hyvä alku koulutielle- ja Hyvä alku yläkouluun -kampanjoiden toteuttamiseen vanhemmuuden tukemiseksi
Matematiikkalehti Solmu
12000 €
Matematiikkalehti Solmun julkaisemiseen, kehittämiseen, koti- ja ulkomaiseen yhteistyöhön matematiikan opetuksen alalla sekä matematiikkadiplomitoimintaan
Meripuolustussäätiö sr
10000 €
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen
MIMIR Fellows Oy
10000 €
tapahtuman Deep Dive järjestämiseen 2024
MimoArt ry
7500 €
teosten "Pipes´n Hoses" sekä "End of My Rainbow" toteutukseen
Mothers in Business MiB ry
8000 €
Mothers in Leadership -hankkeeseen kannustamaan äitejä esihenkilöiksi ja ylimpään johtoon sekä perheystävällisemmän ja tasa-arvoisemman yrityskulttuurin luomiseen työelämässä
Musiikkitalon Urut Soimaan ry
15000 €
Musiikkitalon konserttisalin urkujen avajaisvuoden 2024 kustannuksiin ja tuotantoihin
Mäntän Musiikkijuhlien tuki ry
15000 €
Mäntän Musiikkijuhlien 25-vuotisfestivaalin järjestämiseen
Non Fighting Generation ry
30000 €
Hyvässä jengissä -hankkeeseen jengiytymisestä johtuvan väkivallan vähentämiseksi
Nouhau Productions Oy
25000 €
kaksiosaisen TV-dokumentin tuottamiseen ja tietokirjan kirjoittamiseen Saksasta
Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry
100000 €
NYTin Yrityskylän ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä Uskalla Yrittää -tapahtumien järjestämiseen nuorten työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitojen parantamiseksi
Ooppera Skaala ry
10000 €
kotimaisen oopperakantaesityksen tuottamiseen Helsingissä ja Turussa 2024
Osuuskunta Visia
4000 €
My2050-ilmastonmuutospelin levittämiseen kouluille ympäri Suomea
Panssarikilta ry
25000 €
dokumenttielokuvan "Molotovin cocktail, polttopullosta ohjukseen" tuotantoon
Pelastakaa Lapset ry
20000 €
lasten verkkoturvallisuutta parantavan järjestelmän rakentamiseen välittämään nopeammin tietoa lapsiin kohdistuvista verkkouhkista
Pro Avanti! ry
40000 €
Kamariorkesteri Avantin taiteelliseen toimintaan vuodelle 2024
Pro Kaustinen ry / Kaustinen Folk Music Festival
15000 €
Kaustisen kansanmusiikkijuhlat käy kylässä -hankkeeseen
Production House/This is Nice Studios Finland
10000 €
Arkkurahat-dokumenttielokuvaan 22-Pistepirkko-yhtyeestä
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry
3000 €
tapahtuman "Demokratia-akatemia" järjestämiseen
Restless Movement ry
15000 €
näyttämöteoksen "Kasvatustarha" valmistamiseen
Rockskolan rf
10000 €
lasten ja nuorten musiikkikasvatuksellisen toiminnan kehittämiseen
Roots & Country Association ry
5000 €
alakulttuurissa syntyneen juuri- ja kantrimusiikin edistämiseen
Rovaniemen taidemuseon ystävät ry
12000 €
Elämän iloa kaamoksen keskelle -hankkeen kustannuksiin
Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry
10000 €
Maistuva koulu -toiminta yläkouluun – nuorten hyvinvointia tukevan ruokakasvatussivuston kehittämiseen
Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry
20000 €
alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin Skábmagovat ja 25-vuotisjuhlien järjestämiseen
Satakunnan Historiallinen Seura
5000 €
Selkämeri tutuksi -seminaarin järjestämiseen
SI Helsinki-Erottaja/ Pääkaupunkiseudun soroptimistit
5000 €
STEM-aiheisen tapahtuman järjestämiseen pääkaupunkiseudun yläasteikäisille koululaisille Tiedekeskus Heurekassa kv. tyttöjen päivänä 11.10.2023
Sibelius-Seura ry
40000 €
Sibeliuksen koottujen teosten julkaisuprojektiin
SILTA Ventures ry
20000 €
SILTA-ohjelman järjestämiskustannuksiin San Franciscossa 2024
Sinfoniaorkesteri Vivo ry
21000 €
Suomen ainoan valtakunnallisen nuorten sinfoniaorkesterin taiteelliseen toimintaan
Siuntio Soi ry
9000 €
säveltäjä Kimmo Hakolan kantaesitettävään teokseen ja festivaalin teemana "Kuuntele: luonto puhuu - Lyssna: naturen andas" järjestämiseen
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
15000 €
hankkeeseen "Suomalaisia terveysalan museokokoelmia esittelevä kirja"
Suomalainen Tiedeakatemia (Nuorten Tiedeakatemia)
110000 €
Tutkija tavattavissa -etätiedekasvatuspalvelun kasvattamiseen ja kehittämiseen
Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry
9000 €
suomalaista nykymusiikkia esittelevän symposiumin järjestämiseen Tokiossa Japanissa syksyllä 2024
Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys
15000 €
Suomalaisen barokkiorkesterin ja Akademie für Alte Musik Berlin -orkesterin yhteiskonserttiin
Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutin säätiö sr
20000 €
TelepART-liikkuvuusohjelman ylläpitämiseen ja kehittämiseen
Suomen Harrastajateatteriliitto
16000 €
ERITYINEN-teatteriverkoston perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen
Suomen Johanniittain apu ry
5000 €
maksuttoman hätäensiapukoulutuksen tarjoamiseen peruskouluille sekä toisen asteen kouluille pääasiallisesti Uudellamaalla
Suomen Kansallisteatteri Oy
200000 €
näyttämövalaistuksen hankintaan
Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry
40000 €
Lääkäriliiga-toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen nuorille suunnatussa TikTokissa olevalla Lääkäriliiga-kanavalla
Suomen Merimieskirkko ry
180000 €
merenkulkijoiden parissa tehtävään työhön
Suomen Meripelastusseura ry
180000 €
vapaaehtoisen meripelastustoiminnan tukemiseen ja toimintaedellytysten turvaamiseen
Suomen Naisyhdistys r.y.
12000 €
Suomen vanhimman ja ensimmäisen naisasiajärjestön 140-vuotisjuhlaseminaarin järjestämiseen
Suomen Nuorisopurjehtijat ry
20000 €
merelliseen nuorisotyöhön Suomessa sekä kansainvälisillä vesillä
Suomen Nuorisosirkusliitto ry
10000 €
Sirkusta ja parkouria nuorten mielenterveyden tueksi -hankkeeseen
Suomen Partiolaiset ry
30000 €
partion koulutustoiminnan laadun ja vapaaehtoistuen kehittämiseen
Suomen Purjelaivasäätiö
10000 €
haasteellisissa tilanteissa olevien nuorten toimintakykyä vahvistavan Meriheimo-toiminnan käynnistämiseen
Suomen Tilastoseura ry
4000 €
kirjaan tilastotieteen historiasta Suomessa
Suomen UNM ry
6000 €
osallistumiseen pohjoismaiseen Ung Nordisk Musik -festivaalitoimintaan
Suomen vesistösäätiö
25000 €
Minustako vesiensuojelija? Tiedon ja omakohtaisuuden kautta kohti vaikuttavampaa vesiensuojelua -hankkeeseen
Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry
60000 €
Maanpuolustusjärjestöjen drone -hankkeen kustannuksiin
Sävellyspaja-yhdistys ry
4000 €
Sävellyspaja 2024 -sävellysmestarikurssin ja workshopin järjestämiseen
Taideyliopisto
75000 €
hankkeeseen "Health, Narrative and the Arts – kertomuksellinen osaaminen taiteessa ja terveydenhuollossa"
Taloustieteellinen Yhdistys ry
5000 €
seminaari- ja julkaisutoimintaan
Taloustieteen keskus Helsinki GSE
10000 €
Helsinki GSE 5-vuotisjuhlaseminaarin järjestämiseen
Tapiolan kuoron kannatusyhdistys ry
7000 €
Tapiolan kuoron Summer Summit -kuorofestivaalin järjestämiseen
Tarina ry / Historian rf
10000 €
Pohjois-Suomen kulttuurisista kohteista tehtävään interaktiiviseen palveluun kulttuuri- ja historian opetukseen
Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry/Museo Leikki
10000 €
hankkeeseen "Museo Leikistä leikkitiedon keskus: Leikin asiantuntemuksen ja lapsuuden kulttuuriperinnön tallentamisen vahvistaminen Museo Leikissä 2023-2025"
Teatteri Telakka
20000 €
näyttämöteoksen "Kimppataksi" työstämiseen yhdessä ammattitaiteilijoiden ja kehitysvammaisten teatteriryhmien kanssa
Think Africa ry
5000 €
Think Africa -viikon järjestämiseen lisäämään tietoisuutta afrikkalaisesta yhteisöstä Suomessa
Tuglas-seura ry
5000 €
kulttuurifestivaali Martin markkinoiden kulttuurilavan ja lastenkulttuurin salin ohjelman järjestämiseen
Turun yliopisto, kansanterveystiede
100000 €
tutkimusnäyttöön perustuvan vaikuttavan potilasviestinnän korkeakouluopetuksen sekä vaikuttavia hoitokohtaamisia edistävien käytäntöjen tuottamiseen hyvinvointialueiden ja ammattilaisten käyttöön
Turun yliopisto, Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio
200000 €
matalien lämpötilojen perustutkimukseen ja siihen liittyvään jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen
Uusi Kulttuuriyhdistys ry
10000 €
Astor Piazzollan pienoisoopperan María de Buenos Aires -näyttämöllisen version toteuttamiseen vuonna 2024
Valtiotieteellinen Yhdistys r.y.
16000 €
politiikan tutkimusta ja yhteiskuntatieteitä yleistajuistavan sekä laadukasta tiedeviestintää ja laajempaa tietopohjaista yhteiskunnallista keskustelua edistävän Politiikasta-verkkolehden toimintaan
Vantaan tanssiopiston tuki ry
7500 €
kielen ja oppimisen tukemiseen tanssiopiston ja koulun yhteistyöllä
Vaurioteatteri ry
20000 €
näytelmän "Haavemaa" valmistamiseen
Vihreä Keidas ry
matalan kynnyksen kohtaamispaikan toimintaan, mielenterveys-,
päihde- ja vapaaehtoistyöhön, vertaistukeen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä tukeen asiakkaiden arjen hallinnassa
50000
W A U H A U S ry
7500 €
yhdelle katsojalle ja robottikoiralle toteutettavaan The Companion -teokseen
Ylioppilaskunnan sekakuoro Akateeminen Laulu ry
5000 €
Akateemisen Laulun 70-vuotisjuhlakonsertin "Siiville" järjestämiseen

Muut myönnöt

Itä-Suomen yliopisto
337000 €
tutkimusohjelman "Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä" jatkamiseen
Tutkimusprofessori Merja Penttilä ja Synbio-tutkimusyhteisö
285000 €
Centre for Young Synbio Scientists -hankkeeseen
Turun Yliopistosäätiö
10000 €
Bengtskärin majakan energiahankkeeseen
Talk Helsinki Oy
10000 €
16.8.2023 järjestettävään kaikille avoimeen ja ilmaiseen yhteiskunnalliseen keskustelukarnevaalitapahtumaan
Dokumentaristi Pekka Hako
18000 €
Kaija Saariahon musiikillista maailmaa käsittelevän teoksen kirjoitus- ja muokkaustyöhön kansainväliselle lukijakunnalle
Kansallisgalleria
36000 €
Wihuri-päivä 2023 toteutukseen siten, että yleisö pääsee 1.12.2023 maksutta Kiasmaan ja Sinebrychoffin taidemuseoon ja lisäksi 6 000 ilmaiseen pääsylippuun Ateneumiin, Kiasmaan tai Sinebrychoffin taidemuseoon järjestöille, jotka edistävät esimerkiksi kuntoutus- ja mielenterveystoimintaa, maahanmuuttajien kotoutustyötä sekä nuorten toimintaa
Mira Käkönen
12 000 €
post doc -tutkimuskuluihin "Infrastruktuurien ilmastopolitiikka Kaakkois-Aasiassa" Australian National University, Australia
Kajsa Roslund
44 000 €
post doc -tutkimukseen "Impact of Bacterial Volatile Compounds on the Arctic and Sub-Arctic Climate Models" University of Copenhagen, Tanska
Soudabeh Saeid
55 000 €
post doc -tutkimukseen "Impact of Electrocatalytic Ozonation for the Removal of Pharmaceutical Pollutants from Wastewater" California Institute of Technology, USA
Antti Moilanen
38 400 €
post doc -tutkimukseen "Emansipaatio ja kasvatus: miten kouluopetus voi tukea vapautta ja demokratiaa yhteiskunnassa?" Kasselin yliopisto, Saksa
Tiffany Scholier
65 000 €
post doc -tutkimukseen "The role of soil microbes in the efficacy of ex situ plant conservation" ETH, Zurich
Tuomas Vesterinen
60 000 €
post doc -tutkimukseen "Filosofinen tutkimus tekoälyn vaikutuksista psykiatriaan ja mielenterveyshäiriöihin" Stanford University, USA
Martina Hanzlikova
30 000 €
tutkimukseen ”Real-time label-free cell analysis platform for complex biological processes” yhteistyössä BioNavis Ltd:n kanssa, myönnetty 7.6.2023
Ilmari Parkkinen
30 000 €
tutkimukseen "Establishment, characterization, and validation of rodent and human cultures of sensory and spinal neurons for pain drug discovery" yhteistyössä Orion Corporationin kanssa, myönnetty 7.6.2023
Christopher Pridgeon
30 000 €
tutkimukseen "Deep thawing of blood products (D-THAW)" yhteistyössä Finnish Red Cross Blood Service, myönnetty 7.6.2023
Rita Turpin
30 000 €
tutkimukseen ”Sensitizing tumors to checkpoint blockade with macrophage-targeted therapies” yhteistyössä Faron Pharmaceuticals, myönnetty 7.6.2023
Quangang Chen
32 000 €
tutkimukseen ”Design and Evaluation Methods for Radar Systems” yhteistyössä Radientum Oy:n kanssa, myönnetty 14.12.2023
Annika Lehmann
32 000 €
tutkimukseen ”From Lab to Industry: Scaling Rare Earth Element Refinement with 4D-Printed Scavengers ” yhteistyössä Weeefiner Oy:n kanssa, myönnetty 14.12.2023
Ramila Mammadova
32 000 €
tutkimukseen "Towards novel high-value nanobiotech products from the Berry Pomace side stream" yhteistyössä Lumene Oy:n kanssa, myönnetty 14.12.2023
Petri Mäkinen
32 000 €
tutkimukseen "Advancing Mining Robotics for Enhanced Task Adaptability and Autonomy" yhteistyössä Sandvik Mining and Rock Solutionsin kanssa, myönnetty 14.12.2023
Farhad Pakdaman
32 000 €
tutkimukseen "GreenVISA: Energy-Efficient VISual Analysis for Industry-Scale Machine Vision Services" yhteistyössä TietoEvry Finland Oy:n kanssa, myönnetty 14.12.2023