Myönnetyt apurahat 2019

Joonas Juutilainen, Rosaliina Munnukka ja Mikko Myllykoski vastaavat Tiedekeskus Heurekan Luonnonkatastrofit ja resilienssi -ohjelmasta, jonka toteuttamiseen Wihurin rahasto myönsi apurahaa vuoden 2019 yleisessä apurahahussa. Kuva: Sakari Piippo

Alta löydät Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuonna 2019 myöntämät apurahat. Keväällä järjestetyn yleisen apurahahaun apurahat myönnettiin 9. lokakuuta 2019.

Vuonna 2019 Jenny ja Antti Wihurin rahasto käyttää yhteensä 12,6 miljoonaa euroa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen. Kokonaissumma sisältää yleisen apurahahaun kautta jaettujen apurahojen lisäksi monivuotisten hankkeiden osarahoitusta sekä rahaston omien toimintojen kuten kuvataideostojen ja residenssien sekä biolääketieteen tutkimusta tekevän Wihurin tutkimuslaitoksen toiminnan rahoittamisen.

Yleinen apurahahaku

 

4H-säätiö
40000 €
stipendeiksi ja apurahoiksi 4H-nuorille ja kerhonohjaajille, kansainväliseen nuorisovaihtoon sekä nuorten omaehtoisiin projekteihin
Aalto Entrepreneurship Society ry
15000 €
yrittäjähenkisille nuorille suunnatun Revive-tapahtumasarjan järjestämiseen
Aalto-korkeakoulusäätiö sr
25000 €
monitieteisen tutkimushankkeen jatkoprojektiin "DesignBites: Suomalaisten ruokayrittäjien monet missiot"
Ahjo Ensemble
7000 €
Bengt Johanssonin a cappella -sekakuoroteosten kokonaislevytykseen
Ahveniset r.y.
5000 €
suomenkieliseen yhdistystoimintaan Ahvenanmaalla
AIESEC-Suomi ry
5000 €
kotimaiseen koulutukseen ja kansainväliseen toimintaan sekä 18–30-vuotiaiden nuorten johtajuusominaisuuksien kehittämiseen
Ajatuspaja Libera
15000 €
kesäkoulun 2020 "Kansantalous, markkinatalous, demokratia ja oikeudenmukaisuus" järjestämiseen
Amfion ry
3000 €
musiikkijournalismiin keskittyvän Amfion-verkkolehden toiminnan tukemiseen
Aseman Lapset ry
80000 €
nuorten päihteiden käytön, rikollisuuden ja väkivallan ehkäisyyn ja hoitoon Walkers-toiminnan avulla sekä toiminnan kehittämiseen
Association for Inclusive Peace
60000 €
hankkeeseen "A Knowledge Hub for Pathways towards Inclusive Societies"
AV-arkki ry
5000 €
lapsille ja nuorille suunnatun Mediataidekasvattaa.fi-palvelun sisältöjen kääntämiseen kolmelle kotimaiselle saamen kielelle
Crusell-seura ry
11000 €
kansainvälisen klarinettikilpailun järjestämiseen Crusell-viikolla 2020
DocPoint-elokuvatapahtumat ry
30000 €
DOKKINO 2020 -lasten ja nuorten valtakunnallisen dokumenttielokuvakiertueen järjestämiseen
European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry
10000 €
yhdistyksen ensimmäisen kansainvälisen foorumin järjestämiseen
Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta Onoma
5000 €
ilmaston lämpenemisen syitä ja seurauksia kommentoivan ja uusia ehdotuksia kuluttamiseen tuovan näyttelyn oheisohjelman järjestämiseen
Harjun Kamarikuoron yhdistys ry
3000 €
Requiem-konserttisarjan järjestämiseen
Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry
15000 €
Robert Schumannin Genoveva-oopperan dramatisoitujen konserttiesitysten visualisointiin ja vierailuesityksiin isoissa eurooppalaisissa konserttitaloissa
Helsingin Jazz-utopia ry
10000 €
We Jazz 2019 -festivaalin järjestämiseen Helsingissä
Helsingin kansainvälinen balettikilpailu -yhdistys ry
50000 €
Helsingin kansainvälisen balettikilpailun järjestämiseen Suomen kansallisoopperassa ja -baletissa ja Doris Laine -palkinnon perustamiseen
Helsinki Think Company ry
5000 €
korkeakouluopiskelijoiden ja tutkijoiden yrittäjyys- ja työelämätaitoja edistävään toimintaan
Institutum Romanum Finlandiae sr
26000 €
neljän taitelijan työskentelyyn Villa Lanten taiteilija-ateljeessa
Institutum Romanum Finlandiae sr
26000 €
Wihurin stipendi nuoren suomalaisen tutkijan työn tukemiseksi Suomen Rooman-instituutissa
Joensuu Entrepreneurship Society ry
2000 €
POLKU yrittäjyysviikko -tapahtuman järjestämiseen sekä yhdistystoiminnan kansainvälistämiseen
Juminkeko-säätiö sr
20000 €
Kalevala-tietoutta edistävän mobiilisovelluksen kehittämiseen
Järvenpään Sibelius-seura ry
11000 €
Inside the Quartet -virtuaalitodellisuusteoksen valmistamiseen
Kadettikunta ry
30000 €
valtakunnalliseen maanpuolustusaatteelliseen tiedotus- ja koulutustoimintaan ensisijaisesti koulunuorison, opettajien ja naisten keskuudessa sekä Kadettikunta 100 vuotta tutkimus- ja kirjahankkeeseen
Kansalliskirjasto
30000 €
Jean Sibeliuksen koottujen teosten julkaisutyön jatkamiseen
KATAJA – Kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma
15000 €
suomalaisten tohtorikoulutettavien kansainvälistymistä edistävään opetusohjelmaan
Kaukametsän musiikki ry
10000 €
Kainuu Pops Orchestran projektiin: Suomalainen elokuvamusiikki Godzinskystä Kuusistoon -konserttien järjestäminen
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
5000 €
Tutki-Kokeile-Kehitä tiede- ja teknologiakilpailun vuoden 2020 ja 2021 lopputapahtumien järjestämiseen ja palkintostipendeihin
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
10000 €
Ilmastokoulu-oppimiskokonaisuuden käynnistämiseen valtakunnallisesti perusopetuksen piirissä
Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry
8000 €
laadukkaiden tietokirjakritiikkien julkaisemiseen Verkko-Särössä
Kirkon Ulkomaanapu sr
15000 €
Changemaker-nuorisoverkostotoiminnan kehittämiseen
Kolmas Tila ry
10000 €
näyttämöteoksen "Romanttinen mieli" toteuttamiseen
Kotkaniemi-säätiö
15000 €
P.E. Svinhufvudin kotimuseon "Kotkaniemen" uuden vaihtuvan näyttelyn toteuttamiseen
Koululiikuntaliitto KLL ry
50000 €
Vesisankarit-hankkeeseen edistämään vesillä liikkumisen taitojen harjoittelua eri vuodenaikoina eri vesiympäristöissä
Kuhmon Musiikkiyhdistys ry
40000 €
Kuhmon Kamarimusiikin kvartettiakatemian toisen vuoden toimintaan
Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kaksikko ry / Teatteri 2.0
15000 €
ammattiteattereiden toimintakulttuurien ja moniammatillisen vuorovaikutuksen taiteellis-toiminnallisen Työn näyttämö -kehittämishankkeen toteuttamiseen
Lapin kamariorkesteri - Rovaniemen kaupunginorkesteri
50000 €
maakunnalliseen orkesteritoimintaan Lapissa
Lohjan nuorisotyö
6000 €
Selvä kesä -tapahtuman järjestämiseen lapsille ja nuorille koulun päättäjäispäivänä
Luotsiliitto - Luotsikirjasto
10000 €
perinteisen kirjastotoiminnan ylläpitoon ja merenkulun tutkimus- ja julkaisutoimintaan
LUT-yliopisto
30000 €
tutkimukseen "Kasvuyritysten kasvun vauhdittaminen hallitusta hyödyntämällä"
Maanpuolustuksen Tuki ry
100000 €
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen
Mannerheim-ristin ritarien säätiö sr
3000 €
toiminnan tukemiseen
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
30000 €
Hyvä alku koulutielle- ja Hyvä alku yläkouluun -kampanjoiden toteuttamiseen vanhemmuuden tukemiseksi
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry
19000 €
matemaattisten aineiden sähköisen materiaalin laadintaan
Matematiikkalehti Solmu
12000 €
Matematiikkalehti Solmun julkaisemiseen, kehittämiseen, koti- ja ulkomaiseen yhteistyöhön matematiikan opetuksen alalla sekä matematiikkadiplomitoimintaan
Meripuolustussäätiö s.r.
10000 €
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen
Minna Canthin talo ry
15000 €
työpajojen Kanttilasta Kuoppijjoon suunnitteluun ja toteutukseen
Myllyteatteri-yhdistys ry
12000 €
Viisi tapaa olla vapaa -teatteriesityksen toteuttamiseen
Mäntän Musiikkijuhlien Tuki ry
18000 €
vuoden 2020 Mäntän Musiikkijuhlien järjestämiseen
Nuori Yrittäjyys ry
50000 €
suomalaisten nuorten parissa tehtävään yrittäjyyskasvatustoimintaan
Orkesterinjohdon akatemia Kapukoulu ry
40000 €
Panula-Akatemian kapellimestarikurssien järjestämiseen
Pekka Hako Productions Oy
60000 €
kolmiosaiseen televisiodokumenttiin Kalevalasta, sen synnystä ja taiteellisista tulkinnoista
Pelikaanikilta ry
10000 €
Merivoimien luovuttaman Uisko-luokan aluksen peruskunnostukseen ja sen muutostöihin öljyntorjunta-alukseksi
Perheyritysten liitto ry
20000 €
suomalaisen perheyrittäjyyden historiikkiin
Porvoo Jazz Festival ry
12000 €
yhteispohjoismaiseen jazzhankkeeseen vuonna 2020
Pro Avanti! ry
50000 €
Kamariorkesteri Avantin vuoden 2020 taiteelliseen työskentelyyn
Rauman Merihistoriallinen Seura ry
20000 €
Rauman merimuseon lisäosan, Merimakasiinin, rakentamiseen ja näyttelyiden suunnitteluun
Rovaniemen taidemuseon ystävät ry
7500 €
keramiikan erikoistekniikkatyöpajojen "Uppoudu saveen" järjestämiseen Rovaniemen taidemuseossa
Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry
10000 €
uuden Ruokakasvatus-verkkomedian konseptointiin, toiminnan käynnistämiseen sekä toimitustyöhön
Sairaalaklovnit ry
10000 €
sairaalaklovnityöhön yliopistollisten sairaaloiden lastenosastoilla
Sámi Museum-Saamelaismuseosäätiö Siida
50000 €
Sanoista tilaksi – Siidan uuden päänäyttelyn kulttuuriosion konseptointiin
Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdistys ry
6000 €
Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin 2020 järjestämiseen
Sibelius-Akatemian konsertti- ja mestarikurssiyhdistys
10000 €
mestarikurssien järjestämiseen Sibelius-Akatemiassa vuonna 2020
Sirkus Faktori ry
10000 €
nykysirkusfestivaalin järjestämiseen
Sodankylän elokuvafestivaali ry
20000 €
Sodankylän elokuvajuhlien 35-vuotisjuhlan erikoisohjelmistoon
Somnium Ensemble ry
6000 €
sekakuoro Somnium Ensemblen Unesi ääni -juhlalevyn äänitykseen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
30000 €
arkisto- ja muistiorganisaatiohankkeen "Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun" loppuunsaattamiseen ja oppimisaineistoalustan sisältöjen laatimiseen
Suomalaiset historiapäivät
10000 €
historiaseminaarin järjestämiseen Lahden Sibeliustalossa
Suomen arvostelijain liitto ry, SARV
10000 €
Kritiikin juhlavuosikirjan toteuttamiseen
Suomen Biotaiteen seura ry
10000 €
taiteellisen tutkimuksen BioFacts and BioFutures -työpajojen järjestämiseen
Suomen Harpistit ry
5000 €
Helsinki Harp Festival -festivaalin järjestämiseen Musiikkitalolla
Suomen Icehearts ry
50000 €
toiminnan tukemiseen
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry
5000 €
XI Kansatieteen päivien järjestämiseen Jyväskylässä
Suomen Liikemies-Yhdistys r.y.
5000 €
vuosikirjan painattamiseen ja toimittamiseen
Suomen Merimieskirkko ry
150000 €
merenkulkijoiden parissa tehtävään työhön
Suomen Meripelastusseura ry
150000 €
vapaaehtoisen meripelastustoiminnan tukemiseen ja toimintaan
Suomen Muinaismuistoyhdistys ry
15000 €
yhdistyksen 150-vuotisjuhlavuoden kiertonäyttelyyn ja seminaariin
Suomen Nuorisopurjehtijat ry
20000 €
nuorisopurjehdustoiminnan kehittämiseen yhdessä Suomen Purjelaivasäätiön kanssa sekä kansainväliseen yhteistyöhön muiden Sail Training -järjestöjen kanssa
Suomen Partiolaiset ry
30000 €
partiojohtajakoulutukseen ja sen kehittämiseen
Suomen Purjelaivasäätiö
20000 €
nuorisotyön kehittämiseen
Suomen Saksan Instituutin Säätiö
20000 €
TelepART Mobility Support -laajentamishankkeeseen
Suomen Sibelius-Seura ry
20000 €
Kansainvälisen Jean Sibelius viulukilpailun XII järjestämiseen
Suomen Solistiyhdistys r.y.
12000 €
konserttitoimintaan kaudella 2019–2020
Suomen Sukututkimusseura ry
4000 €
valtakunnallisten sukututkimuspäivien järjestämiseen Keuruulla 2020
Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry
2000 €
kritiikkityöpajan ja spekulatiivisen fiktion kirjoituskurssien järjestämiseen
Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry
5000 €
Vanhan kirjallisuuden päivät -kirjallisuustapahtuman järjestämiseen Sastamalassa
Svenska handelshögskolan, Erling-Persson Centre for Entrepreneurship
5000 €
ESU 2020 Conference and Doctoral Program on Entrepreneurship -tapahtumien järjestämiseen
TaikaBox ry
6000 €
kansainvälisen, tanssia ja teknologiaa yhdistelevän Oulu Dance Hack 19 -tapahtuman järjestämiseen
Taite ry
12000 €
Majakka-oopperan tuottamiseen
Talous ja nuoret TAT ry
40000 €
peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitojen parantamiseen Yrityskylä-oppimiskokonaisuudessa
Taloustieteellinen Yhdistys ry
5000 €
seminaari- ja julkaisutoimintaan vuonna 2020
Tampere Chamber Music ry.
18000 €
Tampere Chamber Music -festivaalin 2020 järjestämiseen
Tampereen Pianoseura ry
20000 €
valtakunnallisen pianokilpailun "Tampereen pianokilpailu 2021" järjestämiseen
Tanssin tiedotuskeskus ry
14000 €
Kohti kestävämpää tanssi- ja sirkustoimintaa -hankkeeseen
Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehti
8000 €
Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehdessä julkaistavaan selvitykseen ja artikkelisarjaan "Vanhat naiset näyttämöllä"
Tekniikan museon säätiö
20000 €
esi- ja alkuopetusikäisille suunnatun teknologiakasvatuksen oppimisympäristön ja näyttelyn "Kummituksen keksintökoje" toteuttamiseen
Tiedekeskussäätiö sr
100000 €
Heurekan luonnonkatastrofit ja resilienssi -ohjelman toteuttamiseen
Turun yliopisto, Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio
180000 €
matalien lämpötilojen perustutkimukseen Wihurin fysiikantutkimuslaboratoriossa ja siihen liittyvään jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen
Vastuun Naiset ry
10000 €
C-kaseteille tallennettujen kotirintaman naisten muistojen ja kokemusten litterointiin ja digitointiin
Vihreä Keidas ry
70000 €
matalan kynnyksen päiväkeskuksen toimintaan, vapaaehtois- japäihdetyöhön, vertaistukeen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä tukeen asiakkaiden arjen hallinnassa
Voima-lehti / Voima Kustannus Oy
12000 €
Voiman nettilehden Taiteen paikka -alasivuston ja taiteellisten interventioiden tekemiseen Voiman printtilehteen, lööppeihin, sosiaaliseen mediaan ja kaupunkitilaan Todellisuuden tutkimuskeskuksen työryhmän voimin
Wise Nose – Suomen hajuerottelu ry
50000 €
hajulaboratorion akkreditoinnin valmisteluun ja hajukoirien validointiin lääketieteen ja tutkimuksen käyttöön
Zodiak - Uuden tanssin keskus
20000 €
autismin kirjon nuoria osallistavan tanssiteoksen Neljä x Duetto + 1 toteuttamiseen
Zonta International Piiri 20 ry
5000 €
tyttöjä matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan pariin innostavia kerhoja järjestävään ZAU-hankkeeseen
Teologian maisteri Valtteri Aaltonen
26000 €
väitöskirjatyöhön "The Masters of responsible management in Finland - A study on responsible management education"
M.Sc. in Finance Shaker Ahmed
5000 €
väitöskirjatyöhön "How Does the Stock Market Value Bank Diversification? Evidence from the Eurozone"
Diplomi-insinööri Antti Aho
5000 €
väitöskirjatyöhön "Suuritehoisten, lämpötilan suhteen vakaiden reunaemittoivien laserdiodien kehittäminen autonomisten kulkuvälineiden LIDAR-järjestelmiä varten"
Musiikinopiskelija Iidamari Ahonen
6000 €
viulukilpailuihin valmistautumiseen sekä kansainvälisille mestarikursseille osallistumiseen
Filosofian maisteri Saija Ahonen
26000 €
väitöskirjatyön "Herbivorian ja ilmaston lämpenemisen vaikutus maaperämikrobiyhteisöihin subarktisella tundralla ja tunturikoivikoissa" viimeistelyyn
Master of Arts and Culture Metsämarja Aittokoski, tohtori Mari Tervaniemi ja medianomi Antti Aittokoski
6000 €
tutkimukseen "Animaatiosarjan visuaalisen kerronnan ja musiikin vaikutus ymmärtämiseen ja oppimiseen"
MSc, Marketing and Business Management Waleed Hassan Akhtar
24000 €
väitöskirjatyöhön "How digitalization, digital platform eco-systems, and mega-trends are transforming the textile industry and creating new possibilities for emerging wood-based fibre and textile industry in Finland?"
Kauppatieteiden maisteri Sallamaria Ala-Jääski
5000 €
väitöskirjatyöhön "What are the crucial factors in securing financing for social entrepreneurs"
Filosofian maisteri Juho Ala-Myllymäki
24000 €
väitöskirjatyöhön "Kvantitatiivinen lähi-infrapunaspektroskopia nivelkierukan rappeuman diagnostiikkaan"
Psykologian maisteri Heidi Ala-Salomäki
26000 €
väitöskirjatyöhön "Ihmisaivojen toiminnalliset (MEG) kielelliset verkot yksilötasolla"
Filosofian maisteri Onerva Alanen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Conceptualizing and justifying neutrality and non-alignment in the 1960s Cold War"
Master of Science Majid Aleem
13000 €
väitöskirjatyöhön "Relationship Development in Project-based Global Virtual Teams"
Kasvatustieteen maisteri Katariina Angeria, filosofian maisteri Hannele Fors ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Tuula Väisänen
8000 €
Hiljaiset tilat, Unelmien varjomaa -monitaideprojektin toteutukseen
Muusikko Anna Angervo ja musiikin maisteri Maria Itkonen
6000 €
nykymusiikkiyhtye TampereRaw:n yhteiskunnallisen konserttisarjan ympäristöteemaisen konsertin tuotantoon
Filosofian ylioppilas Martti Anhava
26000 €
Paavo Haavikon elämäkerran kirjoittamiseen
Master in Photonics Shambhavee Annurakshita
26000 €
väitöskirjatyöhön "Hierarchical Design of Nonlinear Optical Materials"
Musiikinopiskelija Otto Antikainen
10000 €
viulun jousen hankintaan
Kauppatieteiden maisteri Kaisa Aro
13000 €
väitöskirjatyöhön paikkabrändirakkaudesta
Master of Science in Economics and Business Administration Valentina Arrieta
19000 €
väitöskirjatyöhön "How does self-management and decentralization affect firm innovativeness? Characteristics of more self-managed and decentralized companies in Finland and Russia"
Master in Business Administration and International Marketing M.Bilal Aslam
13000 €
väitöskirjatyöhön "Digital Marketing Challenge of Recent Times: Measuring the Effectiveness of Paid Digital Advertising Slots Through Reaching Right Target Audience"
Master of Science (Physics) Moe Moe Aye
26000 €
väitöskirjatyöhön "Designing high-temperature superconductors for power applications"
Ohjaaja Cilla Back
26000 €
monitaiteellisten produktioiden "Swan" ja "Synpathos" toteuttamiseen
MSc in Global Business & Sustainability Tilman Bauer
13000 €
väitöskirjatyöhön "Business for Peace: A New Paradigm for the Theory of the Firm"
Tekniikan tohtori Tiina Belt
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Fungal decay in decay resistant heartwood"
Tekniikan tohtori Laura Berger
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "'Kun kaikki alkoi uudelleen' Sodasta kansalaisyhteiskuntaan – Suomen jälleenrakennuksen organisointi"
Musiikin maisteri Mariia Bertus
5000 €
taiteelliseen työskentelyyn oopperalaulajana
Yhteiskuntatieteiden maisteri Tatu Blomqvist
26000 €
väitöskirjatyöhön "Documentary narratives in virtual reality"
Master of Administration Larissa Carine Braz Becker
13000 €
väitöskirjatyön "Embedded journeys: A goal-oriented view of customer experience" loppuunsaattamiseen
Filosofian tohtori Johannes Cairns
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Antibioottialtistushistorian vaikutus moniresistenssievoluutioon"
Filosofian tohtori Victor Carrasco Navarro
30000 €
tutkimukseen "Mikromuovien ekotoksikologia: riskinarviointi ja toksisuus ravintoketjussa"
Master of Science in Wood Material Science Marta Cortina Escribano
26000 €
väitöskirjatyöhön "Bioactive compounds from Ganoderma lucidum by selective breeding"
Tanssitaiteen maisteri Titta Court ja insinööri Jaakko Heikkilä
8000 €
LappiBalladi-esityskonseptin viemiseen Venäjän Karjalan ja Pomorin alueen kyliin
Oboisti Leonardo Cubillo
5000 €
opintoihin Sibelius-Akatemiassa
Filosofian tohtori Jari Eerola
20000 €
tutkimukseen "Vepsäläisten itkuvirsien musiikilliset rakenteet ja muutos – arkistoaineiston tietokoneavusteinen analyysi"
Diplomi-insinööri Johannes Einolander
7000 €
väitöskirjatyöhön "Sähköautojen kuluttajalähtöinen kysyntäjousto & kysyntäjoustopotentiaalin mallinnus"
Oikeustieteen kandidaatti Matti Olavi Juhani Engelberg
12000 €
väitöskirjatyöhön "Yhtiöoikeudellinen uudelleenjärjestelymenettely -suoja hold out positioiden väärinkäyttöä vastaan yhtiön velkaan tai osakkeeseen perustuvan yhteisen taloudellisen intressin turvaamiseksi"
Master of Science Anil Engez
26000 €
väitöskirjatyöhön "Stakeholder contribution to commercialization of circular economy solutions"
Filosofian tohtori Timo Enqvist
2000 €
JUNO-kollaboraation Euroopassa pidettäviin kokouksiin osallistumiseen
Musiikinopiskelija Paula Ernesaks
7000 €
käyrätorven hankintaan
Musiikkipedagogi Marjukka Eskelinen ja musiikkipedagogi Saara-Maija Strandman
8000 €
Lasten lied -hankkeeseen
Dr. rer. pol. Tomas Falk, kauppatieteiden maisteri Juha Blomster ja kauppatieteiden maisteri Iiro Vaniala
20000 €
tutkimukseen "Measuring Technology Readiness of Finnish Consumers"
Doctor of Philosophy Wei Fan
15000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Understanding tourists’ rating patterns for restaurants in Finland using deep learning techniques"
Filosofian tohtori Juha-Matti Flinkman
15000 €
yleistajuisen tietokirjan "Sodan sumua – 1. Maailmansodan sotatapahtumat Suomenlahdella hylkytutkimuksen valossa" kirjoittamiseen
Master of science Sara Fraccastoro
26000 €
väitöskirjatyöhön "Internet-Based Marketing and Sales Strategies Enabling Rapid Internationalization of INVs"
Filosofian maisteri Eva Michelle Francett-Hermes
26000 €
väitöskirjatyöhön "Saamelaiset osaksi perusopetuksen opettajankoulutusta"
Master of Science Amr Ghazy
26000 €
väitöskirjatyöhön "Lanthanide luminescent hybrid thin films by ALD/MLD"
Filosofian maisteri Lars Granlund
13000 €
väitöskirjatyöhön "Turveprofiilien spektrikuvantaminen soiden viimeaikaisten muutosten tutkimuksessa"
Valtiotieteiden maisteri Laura Haapala
26000 €
väitöskirjatyöhön "Matkalla työn tulevaisuuteen. Millaisin keinoin luovan luokan itsensätyöllistäjyyttä ja työn monimuotoisuuden kehitystä tuetaan ja edistetään työmarkkinoiden murroksessa?"
Säveltäjä Perttu Haapanen, ohjaaja Alma Rajala ja kitarataiteilija Petri Kumela
12000 €
musiikkia ja nukketeatterin keinoja yhdistävään näyttämöteokseen
Kauppatieteiden maisteri Hannele Haapio
26000 €
väitöskirjatyön "Transformation of marketing in changing business landscape" loppuunsaattamiseen
Valtiotieteiden maisteri Aino Hakovirta
26000 €
väitöskirjatyöhön "Valtion ja demokratian nexus: Euroopan unioni ja kehitys Länsi-Balkanilla"
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Valtteri Haliseva ja tanssitaiteen kandidaatti Sakari Saikkonen
9000 €
Ilveilijän kuolema -monologinäytelmän toteuttamiseen
Filosofian tohtori Markus Veli Juhani Hamunen
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Suomen grammit ja tapaa kuvaavat verbit ajan liikemetaforissa"
Diplomi-insinööri Jaakko Hannula
5000 €
väitöskirjatyöhön "Mikroseosaineiden vaikutus suorasammutettujen ultralujien terästen mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin"
Master of Science Otso Harju
24000 €
väitöskirjatyöhön "Political Daughters – Feminist Middle-class Daughters and Intrafamily Political Conflict in Delhi, India"
Kasvatustieteen maisteri Tiina Harjumaa
26000 €
väitöskirjatyöhön "Petsamolaistarinoita. Muistitietohistoriallinen tutkimus Petsamon siirtolaisten ja jälkipolvien menneisyys- ja nykyisyyssuhteesta".
Tanssitaiteen maisteri Leena Harjunpää ja työryhmä
4000 €
My Life Is Boring -tanssiteoksen valmistamiseen
Musiikinopiskelija Emil Deniz Hartikainen
6000 €
viulun jousen hankintaan
Master of Science Simone Haslinger
5000 €
väitöskirjatyöhön "Upcycling of Textile Waste"
Musiikin maisteri Siljamari Heikinheimo ja diplomipianisti Heidi Kuusava
15000 €
Soivat Kirjat Kierrättää -konserttien järjestämiseen
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Timo Heikkilä
5000 €
väitöskirjatyöhön "Exploring environmental and management accounting systems development; Case-study in Finnish food company"
Diplomi-insinööri Juuso Heikkinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kaskadiaukkopariin ja lasertäpläkuvantamiseen perustuvan 3D-mittamenetelmän kehittäminen"
Master in Science Doris María Hernández Barros
13000 €
väitöskirjatyöhön "Influence of regular physical activity and fitness on brain’s attentional mechanisms in adolescents"
Filosofian maisteri Irina Herneaho
26000 €
väitöskirjatyöhön "Yhdessä olemme vahvoja. Solidaarisuuden rakentamisen kielelliset keinot turvapaikka-aktivismissa"
Filosofian maisteri Nelli Hietala
8000 €
lastenromaanin kirjoittamiseen
Valtiotieteiden maisteri Venla Hiidensalo
5000 €
romaanin viimeistelyyn
Diplomi-insinööri Marjut Hirvonen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Benefits of Deploying Analytics to Optimize a Renewable Fuel Supply Chain"
Musiikin kandidaatti Merituuli Hirvonen
6000 €
käyrätorvensoiton maisteriopintoihin Saksassa
Musiikin kandidaatti Heinz-Juhani Hofmann
13000 €
monologioopperan säveltämiseen
Filosofian tohtori Aki-Mauri Huhtinen ja yhteiskuntatieteiden tohtori Kari Laitinen
7000 €
Kansallinen turvallisuus -kirjahankkeeseen
Liikuntatieteiden maisteri Mikko Huhtiniemi
13000 €
väitöskirjatyön "Move! Toimintakyvyn seurantajärjestelmän yhteydet oppilaiden motivaatio- ja tunnetekijöihin, motorisiin taitoihin sekä fyysiseen aktiivisuuteen" loppuunsaattamiseen
Kauppatieteiden tohtori Jari Huikku
8000 €
tutkimusvierailuun University of Aucklandiin
Arkkitehti Joona Hulmi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Ajallisuus ja arkkitehtuuri. Ajalliset merkitykset nykyarkkitehtuurin kokemisessa."
Oikeustieteen maisteri Katja Hyvönen
6000 €
väitöskirjatyöhön "Avio-oikeus ja lesken pesänjako: perhe- ja jäämistöoikeudellinen tutkimus aviovarallisuussuhteiden vaikutuksista PK 3 luvun mukaisessa jaossa"
Filosofian tohtori Teemu Häkkinen
30000 €
tutkimukseen "Maanpuolustustahto osana Euroopan unionin syvenevää puolustusyhteistyötä"
Tanssitaiteen maisteri Elina Häyrynen ja tanssitaiteen kandidaatti Natasha Lommi
8000 €
Notes-teossarjan valmistamiseen
Diplomi-insinööri Jussi Ikäheimo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Sähköpohjaiset kemikaalit ja polttoaineet uusiutuvan energiajärjestelmän tasapainottajina"
Filosofian maisteri Kuu Santeri Ikäheimo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Tinnituksen neurobiologiset mekanismit"
Tanssitaiteen maisteri Reetta Iles
10000 €
Hengenvaara!-teoksen toteuttamiseen
Yleisesikuntaupseeri Janne Ilvonen
10000 €
opintoihin US Naval War Collegessa
Filosofian tohtori Visa Immonen ja työryhmä
30000 €
tutkimukseen "Turun keskiaikaiset maaseutukylät osana kaupungistumisen historiaa"
Kauppatieteiden maisteri Teemu Itälinna
5000 €
väitöskirjatyöhön "Internationalisation of state-owned enterprises: Dynamics of the international expansion in the Baltic Sea region"
Master's Degree in the field of Physics-Solid State Physics Zahra Sadat Jahanshah Rad
26000 €
väitöskirjatyöhön "Increasing lifetime and efficiency of electronic and opto-electronic devices by developing an industrial compatible surface-science method"
Teatteritaiteen maisteri Johanna Jauhiainen ja työryhmä
8000 €
Omakuva-näyttämöteoksen suunnitteluun ja kolmen work in progress -tilaisuuden järjestämiseen lähtökohtana Ellen Thesleffin taide ja elämä
Filosofian maisteri Susanne Jauhiainen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Predictive Modeling Methods for Enhancing Individual Response in Health and Sports"
Diplomi-insinööri Vahid Javaheri
5000 €
väitöskirjatyöhön ''Design and characterization of a new steel composition''
Musiikin kandidaatti Annariina Jokela
8000 €
alttoviulunsoiton opintoihin ja kilpailuihin
Doctor of Philosophy Hunter Jones
13000 €
väitöskirjatyöhön "Selling Security: Defense & Aerospace Contractor Marketing Strategy"
Tekniikan tohtori Annamari Jukkola
15000 €
tutkimukseen "Functionalization of oat beta-glucan"
Musiikin maisteri Paavali Jumppanen
15000 €
Beethovenin tarina -konserttisarjan järjestämiseen Helsingissä
Filosofian maisteri Mikael Juntunen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kvantitatiivinen sepelvaltimoiden fotonilaskentatomografia"
Yhteisöpedagogi Olli Järvenkylä ja dokumentaristi Dan Öhman
8000 €
1950-luvun merimiehestä kertovan Meri vei voiton -dokumenttielokuvan tekemiseen
Musiikin maisteri Aapo Järvinen
10000 €
huilun hankintaan
Tanssija Hanna Kahrola
12000 €
tanssielokuvaprojektiin "Further III", taiteelliseen työskentelyyn fema-työryhmän parissa sekä kansainvälistymiseen ja taiteilijuuden edistämiseen
Filosofian maisteri Lauri Kakko
26000 €
väitöskirjatyöhön "Tehostetun 3-hydroxybutyraattituotantojärjestelmän rakentaminen fotosynteettisiin syanobakteereihin"
Filosofian tohtori Harri Kalha
15000 €
tietokirjan kirjoittamiseen historiallisesta hattumuodista kulttuuri-ilmiönä
Musiikin maisteri Kalle Kalima
6000 €
Klima Kalima -yhtyeen 20-vuotisjuhlavuoden albumin "Dance of Gravitation Waves" sävellys- ja sovittamistyöhön, äänittämiseen sekä tuottamiseen
Valtiotieteiden tohtori Kristiina Kalleinen
30000 €
tutkimukseen "Nukkuiko kansa, torkkuivatko virkamiehet? Suomen suuriruhtinaskunta 1809–1863"
Filosofian maisteri Mia Kankimäki
24000 €
teoksen "Japanilainen muistikirja" kirjoittamiseen
Filosofian lisensiaatti Mervi Kantokorpi
6000 €
nykykirjallisuudesta kirjoittamiseen
Muusikko Seppo Kantonen ja työryhmä
2000 €
konsertin järjestämiseen Musiikkitalossa
Taiteen maisteri Essi Karell
26000 €
väitöskirjatyöhön "Design for textile recycling: requirements for and of clothing designers in a circular economy"
Kauppatieteen maisteri Kirsi Kari
8000 €
väitöskirjatyöhön "Innovaatioverkoston ohjaushaasteet ja niiden ratkaisutavat"
Diplomi-insinööri Sanna Karjalainen
24000 €
väitöskirjatyöhön ''Luusovelluksissa käytettävät huokoiset ja biohajoavat komposiittirakenteet
Musiikin maisteri Arttu Kataja ja pianisti Pauliina Tukiainen
5000 €
lied-cd:n äänitykseen "Kuula-Sibelius-Schumann-Brahms"
Psykologian tohtori Eeva-Leena Kataja
13000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "The Development of Emotion Processing and Self-Regulation from Infancy to Toddlerhood – Comparing Data from Turku, Tampere, Malawi, and South Africa"
Master of health sciences Sushmita Katuwal
13000 €
väitöskirjatyöhön "Multivariate aetiology of breast cancer: Register-based studies"
Filosofian maisteri Crista Kaukinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Muistiedustukset ja unohtaminen visuaalisessa työmuistissa"
Musiikin maisteri Amanda Kauranne ja työryhmä
12000 €
Verta, pornoa ja propagandaa, JUMALAUTA! -kansanmusiikkikonserttisarjan kehittämiseen, laajentumiseen ja kansainvälistymiseen
Taiteen maisteri Ksenia Kaverina
13000 €
väitöskirjatyöhön "Sites of Knowledge, Times of Intervention: Following the Curatorial from Narration to Impossible Hearing"
Filosofian maisteri Petri Kesti
26000 €
väitöskirjatyöhön "Pohjaeläinten rasvahappo- ja aminohappokoostumus ja niiden potentiaalinen merkitys lohikalojen poikasille kunnostetuissa virtavesissä"
Liikuntatieteiden maisteri Eeva Kettunen
26000 €
väitöskirjatyöhön "The role of sport and wellness technology in increasing exercise self-efficacy"
Filosofian maisteri Hannu Kinnunen
5000 €
väitöskirjatyöhön "Tutkimuksia puettavien sensorien käyttökelpoisuudesta terveyttä edistävien elämäntapojen havainnoinnissa"
Psykologian maisteri Ville Kirjavainen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Preventing cognitive decline in older adults"
Filosofian maisteri Juho Kiuru
26000 €
väitöskirjatyöhön "Urban Clusters: Economically, Environmentally and Socially Sustainable Cities and Urban Forms"
Teatteritaiteen maisteri Mia Kivinen
24000 €
neljän esityksen valosuunnitteluun
Diplomi-insinööri Sami Kivistö
26000 €
väitöskirjatyöhön "Automaattisen kuvan ja datan tulkinnan kehittäminen tähtitieteessä ja muissa sovelluskohteissa"
Filosofian maisteri Jenna Knuutinen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Raskasmetallien ja radionuklidien biosorptio ja -akkumulaatio – Ympäristöbakteerien käyttö kaivosteollisuuden jätevesien biopuhdistuksessa"
Taiteen maisteri Kimmo Kohtamäki ja filosofian maisteri Charlotte Airas
6000 €
näytelmän kirjoittamiseen Helene Schjerfbeckistä
Bachelor of Arts Jenni Koistinen ja työryhmä
8000 €
"Kotimatkalla/ Edöntie"-tanssiteoksen toteuttamiseen
Diplomi-insinööri Olavi Koistinen
6000 €
Tiistain henki -romaanin käsikirjoituksen loppuunsaattamiseen
Filosofian maisteri Nuppu Koivisto, filosofian tohtori Susanna Välimäki ja musiikin tohtori Timo Virtanen
12000 €
suomalaisten 1800-luvun naissäveltäjien musiikin julkaisuhankkeeseen: liedkokoelman, soittokuntamarssin sekä orkesteriteoksen kriittinen editio
Kauppatieteiden maisteri Henna Kokkonen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kuluttajien osallistuminen uusien tuotteiden kehittämiseen"
Filosofian maisteri Juha Kolumäki
13000 €
väitöskirjatyöhön "Kansallisen Edistyspuolueen sisäiset ristiriidat ja liberalismi 1932–1939"
Sirkustaiteilija Jan Maksim Komaro
12000 €
taiteelliseen työskentelyyn ohjaajana ja sirkustaiteilijana
Taiteen maisteri Piia Komsi ja työryhmä
9000 €
ooppera- ja tanssiteoksen "Madonna ja käärme" toteutukseen
Muusikko Eeva-Kaarina Kontu
20000 €
musiikkiteatteriopintoihin Royal Academy of Musicissa Lontoossa
Musiikin kandidaatti Kalle-Pekka Koponen
10000 €
sellon hankintaan
Elintarviketieteiden maisteri Anni Kortekangas
26000 €
väitöskirjatyöhön "Viljalese osana tulevaisuuden ruokaturvaa"
Diplomi-insinööri Aki Koskela
5000 €
väitöskirjatyöhön "Evaluation of impact of alternative carbonaceous raw materials on coking process and coke properties and behavior of the coke in blast furnace simulating conditions"
Teatteritaiteen tohtori Anu Koskinen
30000 €
taidepedagogiseen tutkimukseen "Taidetta yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kanssa"
Master of Science Petra Kosonen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Populaatioetiikka"
Filosofian maisteri Joel Kostensalo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Rare beta decays and their shape factors"
Kauppatieteiden maisteri Kati Kouhia-Kuusisto
13000 €
väitöskirjatyöhön "Taloustiedon hyväksikäyttö pk-yrittäjän johtamistyössä"
Tekniikan maisteri Niina Kuittinen
5000 €
väitöskirjatyöhön "Laivamoottorien pienhiukkaspäästön ilmastovaikutukset"
Teologian maisteri Petra Kuivala
26000 €
väitöskirjatyön "Never a Church of Silence. The Catholic Church in Revolutionary Cuba, 1959–1986" loppuunsaattamiseen ja kansainväliseen julkaisemiseen
Arkkitehti Minna Kulojärvi
26000 €
väitöskirjatyöhön ''Arkkitehtuuri ja italialainen fasismi – Tuomitun aikakauden arkkitehtuurin arvottamisen ja suojelun problematiikka''
Filosofian maisteri Suvi Kulomäki
26000 €
väitöskirjatyöhön "Uusia keinoja sisävesien elohopeaongelman ratkaisemiseksi – Metyylielohopean määritys- ja näytteenottomenetelmien kehittäminen"
Tekniikan tohtori Leena Kunttu
15000 €
tutkimukseen "Yliopistoinnovaatioiden kaupallistaminen sidosryhmäyhteistyön avulla – pitkittäistutkimus"
Filosofian maisteri Elina Kuosmanen
5000 €
väitöskirjatyöhön "Teknologia Parkinsonin taudin hallinnassa"
Tekniikan lisensiaatti Olli-Jaakko Kupiainen
24000 €
väitöskirjatyöhön "Muutosvastarintaa vai muutoksen edistämistä? Organisaatiojäsenten keskenään kilpailevien näkemysten ja kokemusten analyysi radikaalin organisaatiomuutoksen eri vaiheissa"
Musiikin maisteri Harri Kuusijärvi
5000 €
elektroakustisen harmonikkamusiikin äänittämiseen
Filosofian maisteri Anna Kuutsa
26000 €
väitöskirjatyöhön "Avioliiton ja rakkauden kertomukset Maria Jotunin romaaneissa"
Konservaattori Heini Kylliäinen ja konservaattori Anna Aaltonen
3000 €
matkaan Egyptiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan aineiston konservointityöhön
Filosofian maisteri Petra Käppi, musiikin maisteri Joonas Ojajärvi ja artesaani Petri Seppä
12000 €
kiertävän monitaiteisen runolauluesityksen valmistamiseen lapsille ja nuorille tuoden tutuksi Kalevalan ja runolaulujen maailmaa
Filosofian maisteri Kirsi Kärnä
4000 €
klovnerian keinoin toteutettavan Suomi-neito-monologiesityksen valmistamiseen
Filosofian tohtori Maria Laakso
15000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Huumori, ironia, parodia ja satiiri Tove Janssonin tuotannossa"
Kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteri Roni Laakso
26000 €
väitöskirjatyöhön "Corporate Governance in the European Banking Sector: How to Align Regulatory Goals and Private Sector Incentives for Risk Appetite?"
Filosofian tohtori Tuomas Laine-Frigren
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Vahvat ja sopeutumattomat. Kotiinpalaavat sotalapset 1940–1950-luvun Suomessa"
Filosofian tohtori Taina Lajunen
30000 €
tutkimukseen "Elämänaikainen tupakansavualtistus aikuisastman ja sen allergisen alatyypin taustalla"
Taiteen maisteri Riikka Latva-Somppi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Laboratory of Presence. Crafting Ecological Sensitivity"
Terveystieteiden tohtori Tiina Latvala
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Alaikäisten nuorten rahapelaamisen muutokset vuodesta 2010 vuoteen 2017"
Diplomi-insinööri Renata Latypova
5000 €
väitöskirjatyöhön "Mikrorakenteen vaikutus ultralujien terästen jännityskorroosionkestävyyteen"
Kauppatieteen tohtori Theresa Lauraeus
15000 €
tutkimukseen "Suomen tulevaisuuden liiketoimintapotentiaali ja Suomen kilpailukyvylle tärkeimmät tulevaisuuden teknologiset innovaatiot ja kasvualueet"
Sirkustaiteilija Jenni Lehtinen ja työryhmä
8000 €
nykysirkusta ja tanssia yhdistävän 2+2+2-teoksen toteuttamiseen
Tanssitaiteen maisteri Laura Lehtinen ja työryhmä
6000 €
Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hankkeeseen
Musiikin kandidaatti Saara Lehtinen
8000 €
huilun soiton opintoihin Baselin Musiikkiakatemiassa Sveitsissä
Filosofian lisensiaatti Saara Lehto
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kehittämistutkimus: Kehollinen matematiikan opetus tanssitaidetta hyödyntäen"
Kasvatustieteen maisteri Juhani Lehtonen
12000 €
väitöskirjatyöhön "Yhteisopettajien ja oppilaiden oppiminen inklusiivisen opetuksen kontekstissa"
Filosofian maisteri Anne Leinonen
12000 €
Kalevala-teemaisen fantasiaromaanin kirjoittamiseen
Yhteiskuntatieteiden tohtori Hanna Lempinen
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Turvetta ja turkiksia: Perinteiset pohjoiset elinkeinot muuttuvassa Suomessa ja maailmassa"
Filosofian maisteri Linda Leskinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Suomen kaunein tie. Tarvon moottoritie ja uuden kaupunkitilan rakentaminen 1956–1962."
Musiikin maisteri Laura Linkola ja tekniikan kandidaatti Lasse Linkola
8000 €
kanteleohjelmistotietokannan perustamiseen
Filosofian maisteri Teemu Loippo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Korkean resoluution ionisuihkujyrsintämenetelmät nanoskaalan fononi-ja fotonikidetutkimuksessa"
Musiikin kandidaatti Hilkka Louhivuori
9000 €
sävellyksen maisteriopintojen loppuunsaattamiseen The Royal Academy of Musicissa Aarhusissa Tanskassa
Muusikko Vilho Louhivuori
15000 €
Bachelor of Music in Performance -opintoihin Berklee College of Musicissa Yhdysvalloissa
Valtiotieteiden tohtori Olli Loukola ja Digiphil-työryhmä
30000 €
tutkimusprojektiin, jonka tavoite on löytää parhaat tavat käyttää digitaalisia menetelmiä filosofian korkeakoulupedagogiikassa
Musiikin maisteri Jaakko Lukkarinen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Taiteellisesti näkemyksellinen jazzrumpali musiikillisesti kommunikoivana muusikkona"
Kasvatustieteiden maisteri Antti Lähtevänoja
13000 €
väitöskirjatyöhön "Learning in Virtual Reality"
Filosofian tohtori Tommi Malinen
30000 €
tutkimukseen "Kuore – rehevien järvien unohdettu avainlaji"
Tanssitaiteen maisteri Nina Mamia
12000 €
taiteelliseen työskentelyyn paikallisen ja kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi Vantaalla
Master of Science Emma Mannfors
26000 €
väitöskirjatyöhön "Star formation and properties of the interstellar medium within the Milky Way Galaxy"
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Noora Manninen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Viljelymenetelmän vaikutus vesistöihin kohdistuvaan orgaanisen hiilen kuormaan – kohti kestävää maataloutta ja puhdasta Itämerta"
Filosofian maisteri Paavo Manninen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Transferenssin käsite ja ilmeneminen kirjallisuudentutkimuksessa"
Master of Business Administration Venkata Maruti Sesha Giri Marella
13000 €
väitöskirjatyöhön "Creation of Trust on Blockchain Applications"
Diplomi-insinööri Riikka Matala
5000 €
väitöskirjatyöhön "Procedures for verification of vessel channel resistance through model scale tests"
Filosofian maisteri Tuuli Matila
26000 €
toisen maailmansodan suomalaisia sotavalokuvia käsittelevään väitöskirjatyöhön
Kauppatieteiden tohtori Jukka Mattila
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Yritysten kasvu ja innovaatiokuilu"
Elintarviketieteiden maisteri Mirkka Maukonen
26000 €
väitöskirjatyöhön ja sen jälkeiseen tutkimukseen "Role of chronotype in dietary habits and metabolic health"
Musiikin maisteri Piia Maunula
5000 €
klassisen oboen hankintaan
Filosofian tohtori Henrik Meinander
20000 €
tutkimukseen "Kalevi Sorsan (1930–2004) poliittinen toiminta ja yhteiskunnallinen vaikutus kylmän sodan Suomessa ja Euroopassa"
Musiikinopiskelija Anton Mejias
12000 €
pianonsoiton opiskeluun Yhdysvalloissa
Diplomi-insinööri Karan Menon
12000 €
väitöskirjatyön "Value creation and business model development for Industrial Internet – An information and knowledge management perspective" viimeistelyyn
Filosofian maisteri Zivile Meskauskaite
13000 €
väitöskirjatyöhön "Koskettava kuva – koru ruumiillisena kuvamuotona. Neitsyt Maria -korut 1900–1950-lukujen Suomessa."
Teologian maisteriMetropoliitta Ambrosius ja filosofian tohtori Andrei Botez
10000 €
monografian kirjoittamiseen "Onko kirkolla tulevaisuutta? Ortodoksinen kirkko 21. vuosisadalla"
Musiikin kandidaatti Tuomas Miettola
5000 €
oopperaroolien opiskeluun ja taiteelliseen työskentelyyn
Kauppatieteiden tohtori Antti Miihkinen
15000 €
tutkimukseen "New evidence on the antecedents and benefits of risk disclosures by modern corporations in the capital markets"
Filosofian tohtori Jukka Mikkonen ja filosofian tohtori Sanna Lehtinen
30000 €
ympäristöesteettisen tutkimusryhmän perustamiseen ja tutkimustyön aloittamiseen
Diplomi-insinööri Antti Moilanen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Strongly coupled Bose-Einstein condensate in a plasmonic lattice"
Filosofian maisteri Saara Moisio
26000 €
väitöskirjatyön "The Dynamics of Value Creation in the Audience Experiences of Contemporary Dance: Body as the basis of meaning and value" viimeistelyyn
Master of Science Matthieu Molinier
5000 €
väitöskirjatyöhön "Machine learning approaches for Earth Observation: applications to forestry and multi-temporal environment monitoring"
Master of Science Neshat Moradi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Wastewater Treatment – Adsorption and Catalytic Studies"
Master of Science Most Kaniz Moriam
5000 €
väitöskirjatyöhön "Functionalization of man-made cellulose fibers"
Musiikin maisteri Marko Mustonen
7000 €
konserttien järjestämiseen Oulussa ja Helsingissä sekä konserttiohjelman äänitykseen
Musiikin kandidaatti Sakari Mäkimattila
6000 €
pasuunan hankintaan
Teologian tohtori Ville Mäkipelto
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Rewriting Sacred History: A Text-Historical Study of the So-Called Rewritten Joshua Traditions"
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Miia Mänttäri
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kaupunkipuut, monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut"
Kauppatieteiden maisteri Satu Mättö
8000 €
väitöskirjatyöhön "Intuition and trust at work: a narrative study of employees and managers at workplaces"
Filosofian tohtori Tuomas Möttönen
8000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Taloudelliset tienraivaajat: Suomalaisen talouselämän uudistajat 1917–1939"
Master of Science Taha Nakabi
24000 €
väitöskirjatyön "Modeling and optimization of electrical energy distribution in smart-grid using artificial neural networks and meta-heuristic algorithms" loppuunsaattamiseen
Arkkitehti Márcia Nascimento ja arkkitehti Nuno Costa
4000 €
Tapio Wirkkalan presidentti Kekkosen muistomerkiksi tarkoitetun Saivaara-monumentin innoittamia ajatuksia eri kirjoittajilta kokoavaan verkossa julkaistavaan Käräjäkivet-artikkelisarjaan
Filosofian maisteri Lauri Niemi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Sähköheikon faasitransition tutkimus Standardimallin laajennuksissa"
Filosofian maisteri Petteri Nissinen
24000 €
väitöskirjatyöhön "Renewal-lauseen soveltaminen Bedford-McMullen matoille ja itseaffiinien joukkojen dimensiotarkasteluita"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Elisa Norvanto
22000 €
väitöskirjatyöhön "Addressing contemporary threats through multilateral and multi-agency cooperation – The manifestations and implications of trust for the Defence Forces"
Tanssitaiteen maisteri Saara Norvio ja työryhmä
10000 €
I like to talk to the Winds -teoksen toteutukseen
Tanssitaiteen maisteri Maria Helena Nurmela
12000 €
työskentelyyn tanssitaitelijana suomalaisissa ja kansainvälisissä produktioissa
Kasvatustieteen maisteri Tuula Nygård
26000 €
väitöskirjatyöhön "Monilukutaitojen edistäminen terveystiedon opetuksessa. Opettaja luotettavien tiedonlähteiden valinnan ohjaajana."
Filosofian maisteri Risto Ojajärvi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Epätasapainoilmiöt suprajohde/ferromagneetti-hybridirakenteissa"
Valtiotieteiden maisteri Kaisu Paasio
26000 €
väitöskirjatyöhön "University in change – exploring the entrepreneurial university narratives"
Filosofian maisteri Leena Paasio-Leimola
2000 €
nuortenromaanin "Harmaja, luode seitsemän" kirjoittamiseen
Filosofian tohtori Marko Paavilainen
30000 €
Matti Virkkusen elämäkerran kirjoittamiseen
Musiikin tohtori Timothy Page ja työryhmä
9000 €
poikkitaiteellisen Toteemi ja Tabu 2020 -teoksen tekemiseen
Filosofian tohtori Maare Paloheimo, filosofian maisteri Teemu Korpijärvi ja filosofian tohtori Merja Uotila
50000 €
tutkimusprojektiin "Liikkuvuuden rajat – konkreettinen ja kuviteltu liikkuvuus pitkällä 1800-luvulla"
Kauppatieteen maisteri Ainomaria Parikka
13000 €
väitöskirjatyöhön "Customer-centricity and customer experience management (CEM) as a source of competitive advantage"
Oikeustieteen maisteri Eelis Juho Waltter Paukku
10000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen, joka tutkii Suomen valtion mahdollisuuksia edistää sääntelyllä uusiutuvaa energiaa, vähäpäästöistä liikennettä ja uusia taloudellisia toimintoja
Kauppatieteiden maisteri Kaisa Pekkala
26000 €
väitöskirjatyöhön "Asiantuntijaorganisaation viestintäkyvykkyyden rakentuminen digitaalisessa viestintäympäristössä"
Tekniikan tohtori Pekka Peljo ja työryhmä
50000 €
homing-apuraha tutkimusryhmän perustamiseen "Uudet orgaaniset virtausakut laajamittaiseen energian varastoimiseen"
Kauppatieteiden tohtori Esko Penttinen
10000 €
tutkimukseen "Tekoälyn ja ihmistyön yhteensovittaminen" liittyviin tutkijavierailuihin University of Queenslandiin ja University of Aucklandiin
Diplomi-insinööri Jussi-Pekka Penttinen
5000 €
väitöskirjatyöhön "Uudenlaisten puolijohdekiekkolasereiden kehittäminen kvanttitieknologian sovelluksiin – Development of novel semiconductor laser for high impact applications in quantum technology"
Kasvatustieteen maisteri Tarja Pietarinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Affect and Collaboration in Virtual Science Learning"
Kirjailija Tuukka Pietarinen
9000 €
runoteoksen "Tapahtuva kivi" kirjoittamiseen
Filosofian lisensiaatti Petri Pietiläinen
12000 €
tietokirjan "Lotta ja luutnantti – arki, rakkaus ja kuolema jatkosodassa" taustatutkimukseen ja kirjoittamiseen
Valtiotieteen maisteri Marko Mikael Pihl
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kiinalaisten kansalaisjärjestöjen autonomia ja vaikutusmahdollisuudet kiinalaisessa yhteiskunnassa"
Kulttuurituottaja Kaisa Pikkarainen ja työryhmä
5000 €
Neiti Niemisen täydellinen koti -esityksen toteuttamiseen
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Laura Pikkarainen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Istutusajankohdan, työn laadun ja luonnontuhojen vaikutus kuusen ja männyn uudistamistulokseen"
Piste Kollektiivi työryhmä
8000 €
nykysirkusesityksen kiertueen järjestämiseen Lapin kunnissa
Executive Master of Business Administration Jouko Pitkänen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Business model transformations in Department Store business"
Musiikinopiskelija Akseli Porkkala
10000 €
kontrabasson hankintaan
Filosofian maisteri Kira Poutanen
8000 €
romaanin kirjoittamiseen
Teologian tohtori Heli Pruuki
4000 €
lapsen kiukkukirjan kirjoittamiseen
Filosofian maisteri Anna Puganen
29000 €
väitöskirjatyöhön "Kauran lipidien ja haihtuvien yhdisteiden yhteydet kauran koettuun laatuun"
Ohjaaja Nina Pulkkis ja työryhmä
35000 €
poikkitieteelliseen tutkimus-, tuotekehitys- ja dokumenttielokuva -hankkeeseen "Mikrobien vallankumous" synteettisestä biologiasta ja mikrobien merkityksestä Suomen ja maailman tulevaisuudelle
Filosofian maisteri Viivi Puoskari
24000 €
väitöskirjatyöhön "Metsäpeuran lisääntymisajan tilankäyttö"
Filosofian maisteri Ville Puuska
26000 €
väitöskirjatyöhön "Topologisen data-analyysin sovelluskelpoista teoriaa"
Musiikin kandidaatti Abel Puustinen
10000 €
viulunsoiton opiskeluun Lontoon Royal College of Musicissa
Diplomi-insinööri Janne Puustinen
5000 €
väitöskirjatyöhön "III-V-Bi puolijohdeyhdisteiden valmistus optoelektronisiin komponentteihin"
Toimittaja Venla Pystynen
7000 €
autofiktiivisen romaanin kirjoittamiseen
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Jiri Pyörälä
24000 €
väitöskirjatyöhön "Puuaineen laadun arvioiminen laserkeilausaineistosta"
Musiikin maisteri Juulia Pölönen
7000 €
taiteelliseen työskentelyyn kantelemuusikkona
Filosofian maisteri Joonas Pörsti
26000 €
väitöskirjatyöhön "Islaminvastaisen narratiivin nousu. Retorinen analyysi maahanmuuton uhkakuvasta Ranskassa, Ruotsissa ja Suomessa 1980–2019."
Diplomi-insinööri Marianna Raappana
5000 €
väitöskirjatyöhön "Edistyneitä prosessointimenetelmiä III-V-puolijohdeaurinkokennojen ja -valoilmaisimien valmistamiseen"
Kauppatieteiden tohtori Pinja Raitasuo
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Environmental sustainability in the logistics sector – External and internal forces"
Doctor of Science in Process Engineering Eshwar Ramasetti
5000 €
väitöskirjatyöhön "Investigating the complex transport phenomena in the ladle through both experiments and numerical simulations"
Musiikin kandidaatti Santeri Rautiainen
8000 €
kitaraopintoihin Maastrichtin konservatoriossa
Kasvatustieteen maisteri Anna Rawlings
13000 €
väitöskirjan "The influence of temperamental sensitivities on motivation in a learning context" viimeistelyyn
Doctor of Philosophy Devdatta Ray
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Substitution of formal elderly care by informal care in Finnish municipalities"
Tekniikan lisensiaatti Satu Rekonen
8000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Managing for sensemaking in exploration projects"
Filosofian maisteri Tapio Riekki
13000 €
väitöskirjatyöhön "Helium-3 – helium-4 -seoksen jäähdytys helium-4 -kiteen adiabaattisella sulatuksella erittäin matalissa lämpötiloissa"
Valtiotieteiden maisteri Emma Rimpiläinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Displaced but not Dispossessed: Forced migrants from Donbas in Ukraine and Russia"
Valtiotieteiden maisteri Juha-Matti Ritvanen
6000 €
väitöskirjatyöhön "Mureneva kulmakivi – Suomi, Neuvostoliiton hajoaminen ja YYA-sopimuksen loppuvaiheet 1989–1992"
Musiikin maisteri Jonathan Roozeman
7000 €
sellonsoiton jatko-opintoihin Kronberg Akatemiassa
Lääketieteen ja kirurgian tohtori Olli Ruuskanen ja lääketieteen tohtori Maarit Valtonen
40000 €
tutkimukseen "Respiratoriset virusinfektiot huippu-urheilijalla"
Kauppatieteiden maisteri Nino Ruusunen
24000 €
väitöskirjatyöhön "The effects of Need for Touch (NFT) in product evaluation"
Ohjaaja Tanjalotta Räikkä
6000 €
ohjaustyöhön ja dramatisointiin
Filosofian maisteri Pauliina Räsänen
4000 €
sirkustaiteilija Elvira Madiganista kertovan sirkus- ja teatteritaidetta yhdistävän teoksen käsikirjoittamiseen, ohjaamiseen ja suunnitteluun
Urkutaiteilija Pétur Sakari
10000 €
ohjelmiston valmistamiseen kahdeksaan kansainväliseen levytykseen sekä niihin valmistaviin opintomatkoihin Pariisiin
Liikuntatieteiden tohtori Kasper Salin
15000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Heritability of physical activity. Longitudinal study of sport participation, intensity, duration and frequency of physical activity."
Taiteen maisteri Kaisa Salmi ja valtiotieteiden maisteri Kira Gronow
15000 €
dokumentaarisen elokuvan ja julkaisun toteuttamiseen suomenjuutalaisista toisen maailmansodan aikana
Filosofian tohtori Hanna Samola
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Satuintertekstit ja antisadut suomalaisessa proosakirjallisuudessa 1900- ja 2000-luvuilla"
Master of Arts in Art History Lorella Scacco
26000 €
väitöskirjatyöhön "A Phenomenological Approach to Media Art Through Interaction. Between experience and representation. Performing interactive and immersive art in Finland"
Filosofian maisteri Hanna-Reetta Schreck
26000 €
väitöskirjatyöhön "Elämäntanssi – Ellen Thesleffin eletty ruumis 1890–1920"
Diplomi-insinööri Oskari Seppälä
5000 €
väitöskirjatyöhön "Teräksen mikrorakenteen kehittymisen simulointi termomekaanisesti ohjatuissa prosesseissa"
Viulisti Pia Siirala
18000 €
väitöskirjatyöhön "Kuulokulmia Koillis-Siperian alkuperäiskansojen musiikkiin" ja Tšukotkan kenttämatkaan
Master of Arts in Specialized Music Performance Sebastian Silen
6000 €
viulun jousen hankintaan
Kasvatustieteen maisteri Riikka Sirkko
7500 €
väitöskirjatyön "Yhdessä kohti inkluusiota" loppuunsaattamiseen
Doctor of Philosophy Oksana Skaldina
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Morphological and Physiological Biomarkers of Ecotoxicological Effects in Economically Important Terrestrial Insects"
Filosofian maisteri Boris Sokolov
26000 €
väitöskirjatyöhön "Decoherence and information loss in relativistic open quantum systems"
Filosofian maisteri Pajtim Statovci
12000 €
romaanin kirjoittamiseen
Filosofian maisteri Niko Suominen
12000 €
väitöskirjatyöhön "Early Modern Drama and the Rhetoric of Theatre: The Stage Jew as a Rhetorical Device in Public Debate"
Filosofian maisteri Ville-Juhani Sutinen
6000 €
esseeteokseen "Sivupolkuja"
Kauppatieteiden maisteri Marja Svanberg
8000 €
väitöskirjatyön "Is there such a thing as a good profit? An examination of “corporate social responsibility” and the theme of business ethics" viimeistelyyn
Filosofian maisteri Salla Syvänen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Chatbot – an opportunity or a threat to organization’s stakeholder interaction"
Filosofian maisteri Joonas Säntti
26000 €
väitöskirjatyöhön "Rajoja ylittävät äänet: queer-narratologia ja nykykirjallisuuden sukupuolisesti haastavat kertojat"
Diplomi-insinööri Riikka Särkelä
5000 €
väitöskirjatyöhön "Aineensiirto, sekoittuminen ja fermentoinnin taloudellisuus ilmanostereaktorissa"
Tanssitaiteen maisteri Katja-Maria Taavitsainen
2000 €
taiteelliseen työskentelyyn Sidra Bell Companyn tanssitaiteen moduulissa New Yorkissa ja tämän jälkeiseen näytökseen Helsingissä
Kauppatieteiden maisteri Susanna Takkunen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Multi-Channel Approach: How consumer goods companies combine retailer channels with direct-to-consumer e-retail channels successfully"
Taiteen tohtori Raija Talvio ja työryhmä
10000 €
Pieni aihe -näytelmän kirjoittamiseen
Diplomi-insinööri Henri Tervo
5000 €
väitöskirjatyöhön "Kriittiset sulkeumatasot kehittyneissä ultralujissa teräksissä ja 500 MPa lujuusluokan offshore-teräksissä"
Filosofian kandidaatti Kati Tervo
6000 €
romaanin kirjoittamiseen
Oikeustieteen maisteri Alexander Thesleff
13000 €
väitöskirjatyöhön "Tekoälyteknologioiden ja laajentuvan tekijänoikeusteollisuuden vaikutus tekijänoikeuteen"
Kasvatustieteiden maisteri (Anna) Katariina Tiainen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Democratic education – beyond the philosophy of critical pedagogy"
Taiteen maisteri Ulla Turunen ja taiteen maisteri Ilkka Ruuhijärvi
7000 €
soveltavan taiteen työpajojen järjestämiseen kehitysvammaisille nuorille
Master of Science Dandison Ukpabi
13000 €
väitöskirjatyöhön "Exploring consumers' motivations, engagements and continuous participation in online brand communities: A perspective in tourism, travel and hospitality industry"
Diplomi-insinööri Sampo Uusikallio
5000 €
väitöskirjatyöhön "Austeniitin vaikutus sitkeyteen niukkaseosteisissa ruostumattomissa teräksissä"
Humanististen tieteiden kandidaatti Noora Katariina Vaarala
12000 €
Reidar Särestöniemen elämäkerran kirjoittamiseen
Bachelor of Fine Arts in Dance Tuuli Vahtola
8000 €
Prekaarit Praktiikat -ryhmän toimintaan
Kauppatieteen maisteri Juho Vaiste
26000 €
väitöskirjatyöhön "AI Developers as Ethical Change Agents – How can we support AI developers to design and implement ethical technology solutions"
Teatteritaiteen maisteri Kirsti Valve ja työryhmä
5000 €
Marian sydän näytelmän uudelleen toteutukseen teatteri Jurkkaan Maria Jotunin 140-vuotisjuhlavuonna
Musiikin maisteri Katri Vanhamäki
7000 €
kotiurkujen hankintaan
Filosofian tohtori Esa Vesalainen
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Automorfimuotojen analyyttisen teorian terävöittämistä ja syventämistä"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Sanna-Mari Vierimaa
13000 €
väitöskirjatyöhön "Ulkosuomalaiset yhdistykset paikallisina ja transanationaalisina toimijoina"
Musiikin maisteri Mirka Viitala
5000 €
soololevyn valmistamiseen
Tanssitaiteen maisteri Nina Viitamäki ja työryhmä
6000 €
tanssiteoksen "Seinää tuijottavat naiset" taiteelliseen työhön
Filosofian maisteri Elina Vitikka
13000 €
väitöskirjatyöhön "Asiantuntijaäänen rakentuminen tietokirjallisuuden teksteissä"
Oikeustieteen maisteri Tuukka Vähätalo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Lopullisuuden eurooppalaistuminen – tutkimus Euroopan ihmisoikeussopimuksen tai EU-oikeuden vastaisten kansallisten tuomioiden pysyvyydestä ja purkamisesta"
Kauppatieteiden maisteri Marjo Väisänen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Johdon ohjausjärjestelmien rooli kansainvälisissä yrityskauppatilanteissa"
Diplomi-insinööri Alpo Välimaa
26000 €
väitöskirjatyöhön "Piezoelectric Resonators in the Quantum Limit"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Anne Välinoro
12000 €
Kasvokkain-esineteatterimonologin suunnitteluun, käsikirjoitukseen, ohjaukseen ja valmistukseen
Tanssinopettaja Jussi Väänänen
6000 €
kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja käsittelevän kirjan kirjoittamiseen
Yhteiskuntatieteiden maisteri Lasse Väänänen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Vihreää kultaa itään: Kiinalaiset investoimassa Suomen biotalouteen"
Teatteritaiteen maisteri Heidi Väätänen
12000 €
esikoisromaanin kirjoittamiseen
Taiteen tohtori Joanna Weckman
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Toisen näköiset näyttämöillä – etnisyyden esittämisen historiaa Suomessa"
Terveystieteiden maisteri Hanna Westerberg
26000 €
väitöskirjatyöhön "Terveydenhuoltohenkilökunta ja täydentävät hoitomuodot"
Master of Science Jenny Wiklund
26000 €
väitöskirjatyöhön "Versatile design of nanocellulose platforms for electrical devices"
Dr. rer. nat. Doctor rerum naturalium Saskia Wutke
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Outbreaks of forest pest insects in a changing climate: insights from the genomes of pinefeeding diprionid sawflies"
Hallintotieteiden maisteri Marja Yli-Pärri
26000 €
väitöskirjatyöhön "Collective organizational identity design in meta-organizations"
Musiikin kandidaatti Noora Ylönen
5000 €
mestarikursseihin Euroopassa sekä opintoihin Saksassa
Musiikin maisteri Irina Zahharenkova
7000 €
Rameaun klaveerisävellysten esittämiseen ja kokonaislevytykseen
Valtiotieteiden maisteri Joanna Österblom
26000 €
väitöskirjatyöhön "Archiving the present"
Kauppatieteiden tohtori Anssi Öörni
15000 €
tutkimukseen "Hauskuuden taloustieteen jäljillä"

Muut myönnöt

Lappeenrannan taidemuseo
75 000 €
VIDS 2021 -hankkeen toteuttamiseen osana Wihurin rahaston kuvataiteen alueellista kummitoimintaa
Aineen taidemuseo Torniossa
75 000 €
Lapin kullanmurut -hankkeen toteuttamiseen osana Wihurin rahaston kuvataiteen alueellista kummitoimintaa
Tutkimusprofessori Merja Penttilä ja Synbio-tutkimusyhteisö
360 000 €
Myönnetty 9.10.2019 Centre for Young Synbio Scientists -tutkimusyhteisön perustamiseen osana 1 055 000 euron kokonaisrahoitusta
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
150 000 €
Myönnetty 9.10.2019 kansainväliseen musiikkialan vierailijaohjelmaan osana uutta Sibelius Summer Academy -konseptia osana 400 000 euron kokonaisrahoitusta
HAM Helsingin taidemuseo
100 000 €
suomalaisen taiteilijan tuomiseksi Helsinki Biennale 2020:een (Myönnetty: 9.10.2019)
Itä-Suomen yliopisto
500 000 €
tutkimusohjelmaan "Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä" 200 000€ (Myönnetty: 13.12.2018) ja 300 000€ (Myönnetty 9.10.2019) osana 800 000 euron kokonaisrahoitusta
Erätauko-säätiö
200 000 €
dialogitaitoja parantavan Erätauko-säätiön perustamiseen myönnettäväksi kahdessa osassa 100 000€ (16.5.2019) ja 100 000€ (9.10.2019)
Helsinki Graduate School of Economics
1 250 000 €
taloustiedettä ja datatiedettä yhdistävän professuurin perustamiseen myönnettäväksi kahdessa osassa 650 000 € (21.3.2019) ja 600 000 € (9.10.2019)
Timo Weckman
58 000 €
laskennallinen tiede (3.12.2019)
Raine Rönnholm
38 000 €
matematiikka (3.12.2019)
Tuuli-Marjaana Koski
35 000 €
ekologia (3.12.2019)
Erkki Lassila
68 000 €
kasvatustieteet (2.4.2019)
Nanna Myllys
50 000 €
kemia (2.4.2019)
Pauliina Teerikorpi
48 000 €
ekologia (2.4.2019)
Angeleri Martina
28 000 €
Biological Sciences / Plantui Oy (13.12.2019)
Sharma Sumita
28 000 €
Computer and information sciences / Ocllo Oy (13.12.2019)
Virtakoivu Reetta
28 000 €
Medical and Health Sciences / Faron Pharmaceuticals (13.12.2019)
Vuojolainen Jouni
28 000 €
Engineering and technology / Aurelia Turbines Oy (13.12.209)
You Xiang
28 000 €
Chemical engineering / SciTech-Service Oy (13.12.2019)
Pavon Julio Cesar Hernandez
28 000 €
Biomedical and health sciences (11.6.2019)
Shiqi Wang
28 000 €
Medical and health sciences, chemical sciences (11.6.2019)