Myönnetyt apurahat 2020

Miisa Virta tutkii, miten ilvesten loislajisto muuttuu. Kuva: Miikka Pirinen

Alta löydät Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuonna 2020 myöntämät apurahat. Keväällä järjestetyn yleisen apurahahaun apurahat myönnettiin 9. lokakuuta 2020.

Yleinen apurahahaku

Teologian maisteri Valtteri Aaltonen
26000 €
väitöskirjatyöhön "The Masters of responsible management in Finland - A study on responsible management education"
Valtiotieteiden maisteri Lyydia Aarninsalo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Tiedettä päätöksenteon tueksi? - tutkimus toimenpiteistä tieteellisen tiedon hyödyntämiseksi valtioneuvoston päätöksenteossa 1960-luvulta 2010-luvulle"
Master of Agricultural Sciences and Natural Resources Maryam Abidizadegan
26000 €
väitöskirjatyöhön "Cryptophyte algae as a source of bioactive compounds"
Teatteritaiteen maisteri Selja Ahava
13000 €
viidennen romaanin tekemiseen
Master of Science Asmaa Ahmed
26000 €
väitöskirjatyöhön "Biomass derived PET-BFDCA co-polyesters: synthesis, properties, and applications"
Diplomi-insinööri Antti Ahola
21500 €
väitöskirjatyöhön "Jännityskomponenttien ja lovivaikutusten huomioonottaminen ultralujien terästen hitsiliitosten väsymislujuuden laskennassa"
Kauppatieteiden maisteri Esa Ahonen
15000 €
hankkeeseen "Helsingin kauppakorkeakoulun viime vuosien vaikuttajien työhön ja elämäntarinaan liittyvien haastattelujen tallentaminen videomuodossa"
Master of Science Waleed Hassan Akhtar
26000 €
väitöskirjatyöhön "Scenario Analysis of the Strategies of Textile Fiber Industry Development"
Pianisti Maria Ala-Hannula
10000 €
flyygelin hankintaan
Kauppatieteiden maisteri Virpi Ala-Heikkilä
5000 €
väitöskirjatyöhön "Evolving role of management accountant"
Psykologian maisteri Heidi Ala-Salomäki
26000 €
väitöskirjatyöhon "Ihmisaivojen toiminnallisten (MEG) ja rakenteellisten (dMRI) kielellisten verkkojen yksilöllisten erojen yhteys kielelliseen suoriutumiseen"
Filosofian tohtori Teija Alanko
26000 €
suomalaisen tekstiilikäsityön historiasta kertovon tietokirjan kirjoittamiseen
Kauppatieteiden maisteri Majid Aleem
5000 €
väitöskirjatyöhön "Relationship Development in Project-based Global Virtual Teams" liittyvien journal-artikkeleiden kirjoittamiseen
Teologian tohtori Marjo-Riitta Antikainen
30000 €
tutkimukseen "Tieteen, kirkon ja muuttuvan yhteiskunnan jännitekentässä. Teologinen tiedekunta 1944-1995."
Musiikin maisteri Iida Antola
15000 €
debyyttialbumin "The truth about love" toteutukseen
Musiikin opiskelija Aukusti Arjas
9000 €
klassisen kitaran hankintaan
Kauppatieteiden maisteri Kaisa Aro
13000 €
väitöskirjatyöhön brändirakkaudesta paikkabrändien kontekstissa
Master of Science in Economics and Business Administration Valentina Arrieta
26000 €
väitöskirjatyöhön "Self-management: role of national context and individuals"
Filosofian maisteri Frans Autio
26000 €
väitöskirjatyöhön "Mahdottomat autot, mahdottomaan maailmaan - automuotoilun tulevaisuudet 1900-luvulla"
Master of Science Moe Moe Aye
26000 €
väitöskirjatyöhön "Designing high-temperature superconductors for power applications"
Ohjaaja Cilla Back
13000 €
"Synpathos" ja "Ikkunani laulaa" teosten toteuttamiseen
Medianomi Elina Backman
13000 €
toisen romaanin kirjoittamiseen
Filosofian maisteri Mika Berg
13000 €
väitöskirjatyöhön "Design and synthesis of novel drugs for the treatment of type 2 diabetes and insulin resistance - potential SHIP2 inhibitors"
Tekniikan tohtori Laura Berger
30000 €
väitöskirjan jälkeisen tutkimukseen "Kun kaikki alkoi uudelleen" Sodasta kansalaisyhteiskuntaan - Suomen jälleenrakennuksen organisointi
Musiikin kandidaatti Matilda Bergman
6000 €
konserttikanteleen hankintaan
Teatteritaiteen maisteri Hannu-Pekka Björkman
13000 €
Ruhtinaitten varjot eli narriuden ylistys- teoksen kirjoittamiseen
Musiikin maisteri Venla Ilona Blom ja musiikin kandidaatti Joonas Saikkonen
13000 €
"Woman Machine"-teoksen levyttämiseen ja teoksen näyttämöversion toteuttamiseen
Yhteiskuntatieteiden maisteri Tatu Blomqvist
26000 €
väitöskirjatyöhön "Documentary narratives in virtual reality"
Filosofian tohtori Johannes Cairns
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Kokeellisen evoluution ja koneoppimisen hyödyntäminen antibioottiresistenssin ennustamiseksi aiemman altistuksen perusteella"
Master on science in Engineering Stefano Caro
26000 €
väitöskirjatyöhön "Heavy metals decontamination using a renewable source: Biochar"
Kauppatieteiden maisteri Mireka Caselius
26000 €
väitöskirjatyön "Ekspatriaattiperheiden ulkomailla kasvaneet lapset: ulkomaan kokemuksen pitkäaikaisvaikutukset aikuisuuden urapääomaan ja urapäätöksentekoon" loppuunsaattamiseen
Master of Science Suellen Cavalheiro Silva
13000 €
väitöskirjatyöhön "Creative Entrepreneurship in the Digital Age: An Analysis of the Finnish Creative Professionals Interaction with Digital Technology"
Master of Science Pooja Chaoji
13000 €
väitöskirjatyöhön "Creation of Radical Manufacturing Technology Innovations"
Musiikin maisteri Hanna Chorell
6500 €
taiteelliseen työskentelyyn
Master of Architecture Tania Chumaira
26000 €
väitöskirjatyöhön "Making Sense through Screens: Digital Sensory Mapping as Framework to Understand Materiality in the Age of Bits"
Master of Science Marzia Cimmino
26000 €
väitöskirjatyöhön "Conflict prevention in the post-Soviet space: The Organization for Security and Co-operation in Europe early warning system in light of evolving security landscape"
Master of Science in Wood Material Science Marta Cortina Escribano
26000 €
väitöskirjatyöhön "Bioactive compounds from Ganoderma lucidum by selective breeding"
Doctor of Philosophy Yusuf Dasdemir
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Logic as a Rational Science in the Eighteenth-Century Ottoman Empire"
Filosofian maisteri Ville Eerola
24000 €
väitöskirjatyöhön "Vain puolittaista suomalaisuutta? Helsinkiläisidentiteetti Eteläsuomalaisessa osakunnassa 1923-1965"
Fysioterapeutti Jolanda Ehrström
13000 €
väitöskirjatyöhön "Fysioterapiaohjelmien kivunopetus Suomen ammattikorkeakouluissa"
Diplomi-insinööri Johannes Einolander
7000 €
väitöskirjatyöhön "Sähköautojen kuluttajalähtöinen kysyntäjousto & kysyntäjoustopotentiaalin mallinnus"
Yhteiskuntatieteiden tohtori Sari Elfving
13000 €
romaanin "Atropos ei unta kaipaa" kirjoittamiseen
Master of Science Anil Engez
26000 €
väitöskirjatyöhön "Stakeholder contribution to commercialization of circular economy solutions"
Teologian maisteri Leena Johanna Enqvist
8000 €
väitöskirjatyöhön "Guidance of Reading and Spirituality with Paratexts in Late Medieval Birgittine Monasteries of Syon Abbey and Vadstena"
Master of Science Wenjie Fan
26000 €
väitöskirjatyöhön "Assisting Customer Decision Making using Big Data Curation"
Filosofian tohtori Marek Fields
15000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Ikkuna länteen - BBC:n suomenkielisten radiolähetysten historia, 1940-1997"
Master of Music Léna François-Poulet
10000 €
konserttiharmonikan hankintaan
Musiikin kandidaatti Pia Freund ja työryhmä
20000 €
laajan näyttämöllisen, monitaiteellisen teoskokonaisuuden "Try me Good King" valmistamiseen
Master of Science Amr Ghazy
26000 €
väitöskirjatyöhön "Lanthanide luminescent hybrid thin films by ALD/MLD"
Master of Science Mykhailo Girych
26000 €
väitöskirjatyöhön "Unraveling One of the Mechanisms of Cancer: The Role of Sialylation in Epidermal Growth Factor Receptor Deregulation"
Master of Science Marianna Granatier
26000 €
väitöskirjatyöhön "Wood biorefinery based on organosolv fractionation"
Taiteen maisteri Sara Gurevitsch ja työryhmä
7000 €
Järkäle & asetelmia -teoksen taiteelliseen työskentelyyn
valtiotieteiden maisteri Laura Haapala
13000 €
väitöskirjatyöhön "Matkalla työn tulevaisuuteen. akemus Millaisin keinoin luovan luokan itsensätyöllistäjyyttä ja työn monimuotoisuuden kehitystä tuetaan ja edistetään työmarkkinoiden murroksessa?"
Musiikin maisteri Sampo Haapaniemi
6600 €
uuden ohjelmiston sovittamiseen ja harjoitteluun
Kauppatieteiden maisteri Hannele Haapio
26000 €
väitöskirjatyöhön "Transformation of marketing in changing business landscape"
Filosofian maisteri Laura Haarala
6500 €
musiikillisen elämäkerran kirjoittamiseen Aki Sirkesalosta
Musiikin tohtori Tuija Hakkila-Helasvuo
15000 €
J.S. Bachin kuuden obbligatosonaatin viululle ja klaveerille levyttämiseen
Teatteritaiteen maisteri Laura Marleena Halonen ja työryhmä
20000 €
Hamartia-teoksen valmistamiseen
Kasvatustieteiden maisteri Niina Halonen
24000 €
väitöskirjatyöhön "Teknologiavälitteiset yhteisöllisen tiedon luomisen prosessit ja uudistumiskyky"
Musiikkipedagogi Juho Hannikainen, teatteri-ilmaisunohjaaja Jari Rättyä ja teatteri-ilmaisunohjaaja Saara Karjalainen
16000 €
Leivän tarina -näytelmän valmistamiseen
Diplomi-insinööri Heidi Hannula
26000 €
väitöskirjatyöhön "Tailored nanomaterials based templates for biosensors and cellular traction force detection"
Diplomi-insinööri Jaakko Hannula
5000 €
väitöskirjatyöhön "Mikroseosaineiden vaikutus suorasammutettujen ultralujien terästen mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin"
Kasvatustieteen maisteri Tiina Harjumaa
13000 €
väitöskirjatyöhön "Petsamolaistarinoita. Muistitietohistoriallinen tutkimus Petsamon siirtolaisten ja jälkipolvien menneisyys- ja nykyisyyssuhteesta."
Filosofian maisteri Aleksi Haukka
13000 €
väitöskirjatyöhön "Kriisin laulut. Patrioottisen laulun lajit ja topokset Ranskan vallankumouksessa (1789-93/99), Espanjan itsenäisyyssodassa (1808-1814) ja Suomen suuriruhtinaskunnassa (1846-1894)"
Tanssitaiteen maisteri Elina Hauta-aho ja työryhmä
8000 €
taiteelliseen työskentelyyn And life -teoksessa
Medianomi Akseli Heikkilä
13000 €
romaanin kirjoittamiseen
Tanssitaiteen maisteri Elsa Heikkilä ja työryhmä
9000 €
työskentelyyn teoksen "Mun keho - duunari" parissa
Teologian maisteri Antti Heikkonen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kirjallistamispyrkimykset Haminan konsistoripiirissä 1744-1812. Sukupolviteoreettinen tutkimus lukukulttuurin kehityksestä nykyisissä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa."
Filosofian maisteri Suvi Heino ja toimittaja Heikki Jaakkola
5000 €
"radiofiskars"-työryhmän ohjelmatuotantoon lasten ja nuorten lukuharrastuksen kannustamiseksi ja Roskaritarit-projektiin
Ohjaaja Jussi Helminen
8000 €
teatterintekijän muistelmien kirjoittamiseen
Master in Neuroscience Doris María Hernández Barros
13000 €
väitöskirjatyöhön "The influence of exercise over cross-modal attention in adolescents"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Jarkko Hietala
26000 €
väitöskirjatyöhön "Historiallisen turvallisuusjärjestyksen muutokset 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla"
Valtiotieteiden maisteri Jesse Hirvelä
26000 €
väitöskirjatyöhön "Keisarikunnan vallankumouksen silmässä: Suomalaisten työläisten poliittinen järjestäytyminen Pietarissa ja Pietarin kuvernementissa 1885-1924"
Diplomi-insinööri Marjut Hirvonen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Benefits of Deploying Analytics to Optimize a Renewable Fuel Supply Chain"
Filosofian maisteri Ville Hoikkala
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "CRISPR-tehostettu faagiterapia kalatautien hoidossa"
Corporeal Mime -näyttämötaiteen maisteri Reetta Honkakoski ja työryhmä
12000 €
fyysisen teatterin näyttämöteoksen valmistamiseen Corporeal Mime -liikekielen keinoin sekä pysyvän Corporeal Mime -ensemblen muodostamiseen
Arkkitehti Joona Hulmi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Aika ja arkkitehtuuri. Ajalliset merkitykset nykyarkkitehtuurin kokemisessa"
Kauppatieteiden tohtori Astrid Huopalainen
50000 €
Homing-apuraha tutkimukseen "Investigating Gender and Diversity-Related Inequalities in Finnish Higher Education Through a Sociomaterial Lens?"
Filosofian maisteri Ville Husgafvel
4000 €
väitöskirjatyöhön "Recontextualising Mindfulness: Selective Adaptation of Buddhist Meditation Practices in the Mindfulness-Based Stress Reduction Programme"
Musiikinopiskelija Natalie Hussi
2000 €
pasuunan soiton opiskelukustannuksiin: oppimateriaalien ja -välineiden hankintaan sekä mestarikursseille ja leireille osallistumiseen
Oikeustieteen maisteri Katja Hyvönen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Avio-oikeus ja pesänjako: perhe- ja jäämistöoikeudellinen tutkimus aviovarallisuussuhteiden vaikutuksista PK 3 luvun mukaisessa jaossa"
Musiikin tohtori Tommi Hyytinen ja työryhmä
15000 €
romantiikan ajan periodivaskikvintetin perustamiseen ja taiteelliseen toimintaan
Diplomisäveltäjä Miika Hyytiäinen ja työryhmä
16000 €
video-oopperan "Voice is Voices" musiikillisiin harjoituksiin ja äänityksiin
Videoartenomi Ari Häkkinen
5000 €
dokumenttielokuvan "Viisas eläin" toteuttamiseen
Oikeustieteen tohtori Martti Häkkänen
26000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Omistusoikeus kaupungistuvassa Suomessa"
Filosofian maisteri Niko Hänninen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Kuvan rekonstruktio ja epävarmuuksien mallinnus kvantitatiivisessa fotoakustisessa tomografiassa"
Filosofian tohtori Peter Hästö
15000 €
tutkimukseen sekä tutkimusvierailuihin Bielefeldiin, Bostoniin ja Seuliin
Master of Music Petteri Iivonen
15000 €
viulun jousen hankintaan
Tanssitaiteen maisteri Johanna Ikola (Ahlroos)
13000 €
taiteelliseen työhön, teostrilogian toisen ja kolmannen osan suunnitteluun ja toteutukseen ja toimimiseen tanssijana
Diplomi-insinööri Jussi Ikäheimo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Sähköpohjaiset kemikaalit ja polttoaineet uusiutuvan energiajärjestelmän tasapainottajina"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Sakari Ilomäki
13000 €
videovälitteistä hoitovuorovaikutusta käsittelevän väitöskirjan viimeistelyyn
Valtiotieteiden maisteri Laura Ipatti
13000 €
väitöskirjatyöhön "Imagotyöllä ihannemaaksi? Suomi-kuvan rakentamisen historia Japanissa kylmästä sodasta uuden elektronisen diplomatian aikaan"
Filosofian maisteri Susanne Jauhiainen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Predictive Modeling Methods for Enhancing Individual Response in Health and Sports"
Doctor of Philosophy Jan Johansson
6000 €
väitöskirjaan pohjaavien tutkimusartikkelien kirjoittamiseen Kantin metafysiikasta
Master of Arts Hunter Jones
26000 €
väitöskirjatyöhön "Consumer Socio-political Imaginaries: The Politics of Consumption and Consumption of Politics Online"
Filosofian tohtori Marko Jouste, filosofian maisteri Sonja Tanhua ja filosofian tohtori Maxim Kuchinsky
27000 €
monitieteelliseen tutkimusprojektiin "Jaakko Sverloffin elämänkaari - Petsamon Suonikylästä maailmansotien kautta kolttasaamelaisten johtajaksi"
Filosofian maisteri Tanja Juuri
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kotimaani ompi Suomi - Kanadansuomalaisen siirtolaisyhteisön identifikaatiot ja monipaikkaisuus vuosina 1900-1939"
Valokuvaaja Ville Juurikkala
3000 €
"Eksyvä löytää"- Santiagon tien pyhiinvaelluksen ympärille sijoittuvan omaelämänkerrallisen kirjan kirjoittamistyöhön
Filosofian maisteri Marja Johanna Jämsä
26000 €
väitöskirjatyöhön "Luontosuhteen eudaimoniset hyvinvointivaikutukset"
Teatteriohjaaja Laura Jäntti ja työryhmä
10000 €
hankkeen "Aavesonaatti" kustannuksiin
Musiikin maisteri Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch
10000 €
taiteelliseen toimintaan ja levytykseen
Filosofian maisteri Lauri Kakko
26000 €
väitöskirjatyöhön "Tehostetun 3-hydroxybutyraattituotantojärjestelmän rakentaminen fotosynteettisiin syanobakteereihin"
Master of Arts in Theology Karin Kallas-Põder
10000 €
väitöskirjatyöhön "The relationship between God and human in the context of divine predestination: investigation on the examples of Martin Luther and Mordecai Joseph Leiner"
Valtiotieteen tohtori Kristiina Kalleinen
15000 €
tutkimukseen "Nukkuiko kansa, torkkuivatko virkamiehet? Suomen suuriruhtinaskunta 1809-1863"
Filosofian maisteri Antti-Jussi Kallio
26000 €
väitöskirjatyöhän "Elektronien dynamiikka aineen lyhytikäisissä olomuodoissa"
Lääketieteen tohtori Riittakerttu Kaltiala ja työryhmä
40000 €
tutkimukseen "Nuoruusikäisten sukupuoli-identiteetin variaatiot ja sukupuoliahdistus tänään"
Filosofian maisteri Andrea Kanerva
26000 €
väitöskirjatyöhön "American perspectives on Finland's changing international position 1955-1973"
Filosofian tohtori Vappu Kannas
26000 €
toisen romaanin kirjoittamiseen
Diplomi-insinööri Pekka Kantanen
5000 €
väitöskirjatyöhön "Prosessiparametrien vaikutus suurlujuusterästen mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin"
Valtiotieteiden maisteri Joni Karjalainen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Digitaaliset aurinkoenergiastartupit Keniassa ja Tansaniassa"
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Noora Karjalainen
13000 €
taiteelliseen työskentelyyn viittomakielisen esityshankkeen parissa
Kirjailija Markku Karpio
12000 €
nuortenromaanin viimeistelyyn ja lastenromaanisarjan ensimmäisen osan kirjoittamiseen
Musiikin tohtori Assi Karttunen ja työryhmä
10000 €
runo-ja musiikkiesityksen "Vihreä keiju" toteuttamiseen
Sirkustaiteilija Mika Kaski ja sirkustaiteilija Federico Robledo
8000 €
BARRICADES -poikkitaiteellisen esityksen tekemiseen
Ravintolakokki Mikko Kaukonen
3000 €
osallistumiseen maailman arvostetuimpaan kokkikilpailuun Bocuse d´Or
Musiikin maisteri Noora Kauppila ja työryhmä
15000 €
kaivoshankkeisiin liittyvän esitystaideprojektin "Kaivanto NVC - väkivallattoman vuorovaikutuksen ympäritötaideprojekti" toteuttamiseen
Tanssitaiteen maisteri Heli Keskikallio ja työryhmä
6000 €
Maalaus-esityksen toteuttamiseen
Filosofian tohtori Tuuli Keskinen
30000 €
väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen "Vammaisten ihmisten digitaalinen ja teknologinen osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa: Subjektiivisia kokemuksia"
Filosofian maisteri Petri Kesti
26000 €
väitöskirjatyöhön "Pohjaeläinten rasvahappo- ja aminohappokoostumus ja niiden potentiaalinen merkitys lohikalojen poikasille kunnostetuissa virtavesissä"
Liikuntatieteiden maisteri Eeva Kettunen
26000 €
väitöskirjatyöhön "The role of sport and wellness technology in increasing exercise self-efficacy"
Valtiotieteiden tohtori Pekka Kettunen
30000 €
tutkimukseen "Maahanmuuttajien poliittinen osallistuminen"
Filosofian maisteri Nelli Kirvesmäki
26000 €
väitöskirjatyöhön "Alzheimerin taudin kielelliset vaikutukset: tapaustutkimuksena päiväkirjojen kirjoitettu kieli"
Teatteritaiteen maisteri Mira Kivilä ja työryhmä
16000 €
SATUJEN SIRKUS -monikulttuuristen kansansatujen tuottamiseen näyttämöteoksiksi
Tanssitaiteen maisteri Laura Koistinen (Vesterinen) ja työryhmä
13000 €
tanssiteoksen "Ryhmä" valmistamiseen ja esittämiseen sekä yhteisöllisen projektin toteuttamiseen
Kasvatustieteen maisteri Maija Koivisto
26000 €
väitöskirjatyöhön "Tyhjä syli. Kuurot naiset, avioliittolaki, pakkoabortoinnit ja -sterilisaatiot Suomessa "
Asianajaja Tanja Koivistoinen
12000 €
väitöskirjatyöhön "Konserniavustus ja yhtiön johdon vastuu - milloin konserniavustus on yhtiöoikeudellisten periaatteiden mukainen?"
Filosofian maisteri Sami Koivunen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kohti uudenlaista tietoteknistä tukea työelämän henkilövalintoihin"
Kauppatieteiden maisteri Henna Kokkonen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kuluttajien osallistuminen uusien lajittelua helpottavien tuotteiden kehittämiseen"
Terveystieteiden maisteri Hanna Komulainen
6500 €
väitöskirjatyöhön "Moniääninen muutosprosessi sairaalassa"
Taiteen maisteri Salla Kontio (Savolainen)
12000 €
lasten tietokuvakirjojen Betonia! Ja Romua! kirjoitus- ja kuvitustyöhön
Musiikin tohtori Annikka Konttori-Gustafsson, filosofian tohtori Matti Huttunen ja musiikin lisensiaatti Eveliina Sumelius-Lindblom
5000 €
Musiikkia ja filosofiaa -luentokonserttisarjan "Musiikki ja yhteiskunta: todellisuus ja illuusiot" järjestämiseen Helsingissä
Tanssitaiteen maisteri Kati Korosuo
13000 €
taiteelliseen työskentelyyn tanssijana ja koreografina
Musiikin maisteri Minna Koskenlahti
5000 €
soololevyn valmistamiseen
Diplomi-insinööri Sami Koskenniska
5000 €
väitöskirjatyöhön "Suotauman ja valurakenteen vaikutus termomekaanisesti käsitellyn ultralujan teräksen kuumavalssausprosessiin ja sitä seuraavaan mikrorakenteeseen"
Master of Science Petra Kosonen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Populaatioetiikka ja päätösteoria"
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Maiju Kosunen
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Häiriötekijät kahdessa eurooppalaisessa metsässä - mikrobit maaperän hiilen varastoinnin muutosten aikaisina indikaattoreina"
Master of Science Marina Kovalchuk
13000 €
väitöskirjatyöhön "Anthropomorphized Brand Role as a Concept of Industrial Brand: Effects on Brand Trust and B2B Relationship Performance"
Filosofian maisteri Anna Krohn ja professori Eero Heinonen
4000 €
Eero Heinosen Sibelius-CD:n editointiin
Teologian tohtori Katja Kujanpää
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Scriptural Authority and the Construction of Early Christian Identities"
Musiikin maisteri Niko Kumpuvaara
1700 €
mikrofonien hankintaan
Filosofian maisteri Elina Kuosmanen
5000 €
väitöskirjatyöhän "Mobiiliteknologia Parkinsonin taudin hallinnassa"
Filosofian maisteri Pyry Kuusela
26000 €
väitöskirjatyöhön "Black Hole Entropy, Attractors and Number Theory"
Musiikin tohtori Mika Kuuskankare
30000 €
tutkimukseen "Tietokoneavusteisen musiikintutkimuksen reaaliaikaiset sovellukset"
Diplomi-insinööri Sara Kärki
26000 €
väitöskirjatyöhön "Feasibility of catalytic pyrolysis process integrated to a combined heat and power plant for the production of high value bio-oils"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Tamás Lahdelma
26000 €
väitöskirjatyöhön "Local labour mobility networks and firm productivity"
Kauppatieteen maisteri Lauri Laine
6000 €
väitöskirjatyöhön "Yrittäjyys, vastarinta, ja vararikko"
Psykologian maisteri Anne Lakkavaara
26000 €
väitöskirjatyöhön "Miten auttaa kuormittunutta nuorta - positiivisten voimavarojen, yksilöllisten kehityspolkujen sekä lyhytintervention vaikutus koulu-uupumuksen ennaltaehkäisyssä"
Filosofian tohtori Juha-Antti Lamberg ja työryhmä
20000 €
hankkeeseen "Pelaajasta pelinappulaksi: WSOY ja media-alan suuri murros"
Taiteen maisteri Riikka Latva-Somppi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Laboratory of Presence: Crafting Ecological Sensitivity"
Filosofian maisteri Taina Latvala
9000 €
romaanin "Torinon enkeli" kirjoittamiseen
Diplomi-insinööri Renata Latypova
5000 €
väitöskirjatyöhön "Mikrorakenteen vaikutus ultralujien terästen jännityskorroosionkestävyyteen"
Taiteen maisteri Pirita Lauri
26000 €
väitöskirjatyöhön "Living Matter as a Textile Design Medium"
Kauppatieteiden maisteri Heidi Lehmuskumpu
26000 €
väitöskirjatyöhön "Co-Creating Societal Value - The Core of Srategic Fundraising in the 21st century. Multiple case studies of international opera and ballet organizations."
Filosofian tohtori Kimmo Lehtinen
15000 €
tähtitieteellisen Carte du Ciel -valokuva-arkiston digitointiin ja tieteelliseen hyödyntämiseen
Sellisti Tuomas Lehto ja musiikin maisteri Tuomas Ylinen
12000 €
Selloakatemian toimintaan
Tanssija Heidi Lehtoranta
12000 €
taiteelliseen työskentelyyn
Diplomi-insinööri Mikko Leino
5000 €
väitöskirjatyöhön "Beam-steerable millimeter-wave antennas / Keilaavat antennit millimetriaaltotaajuuksilla"
Tanssitaiteen maisteri Meeri Lempiäinen
13000 €
taiteelliseen työskentelyyn nykytanssin kentällä
Musiikin opiskelija Janette Leván
10000 €
huilun hankintaan
Doctor of Philosophy Haiyan Li
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Volatile organic compound emissions from thawing permafrost"
Filosofian maisteri Lauri Lindblom ja filosofian tohtori Laszlo Major
10000 €
hankkeeseen "Rikosmysteerit - matematiikan opetusvideosarja lapsille"
Filosofian maisteri Ilona Lindh
13000 €
väitöskirjatyöhön "Omakohtainen matkakertomus retorisena toimintana"
Doctor in Science of Business Administration and Economics Yong Liu ja doctor in economics Tuunainen Virpi
30000 €
tutkimukseen "Embracing the Future: Service Robots for Business Values and Social Welfare"
Filosofian maisteri Teemu Loippo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Korkean resoluution ionisuihkujyrsintämenetelmät nanoskaalan fononi-ja fotonikidetutkimuksessa"
Master of Science Vladislav Loktev
24000 €
väitöskirjatyöhön "Black hole accretion disc atmospheres: from theory to observations"
Muusikko Markku Luolajan-Mikkola
3000 €
Viola da gamban jousen hankintaan
Filosofian tohtori Minna Maijala
23000 €
Katri Valan elämäkerran kirjoittamiseen
Musiikin maisteri Mirka Malmi, musiikin tohtori Tiina Karakorpi ja filosofian tohtori Susanna Välimäki
24000 €
1800-luvun suomalaisten naissäveltäjien viulukappaleiden julkaisu- ja levytyshankkeeseen "Toisia suomalaisia viulusävelmiä"
Tradenomi Sanna Mansikkamäki
6000 €
teoksen Nyt lautasella! kirjoittamiseen
Teologian maisteri Ville Mantere
26000 €
väitöskirjatyöhön "The Significance of the elk (Alces alces) in Northern Europe during the Stone Age and the Early Bronze Age"
Master of Business Administration Venkata Maruti Sesha Giri Marella
13000 €
väitöskirjatyöhön "Understanding the creation of Trust in Blockchain Applications"
Filosofian maisteri Tuuli Matila
13000 €
toisen maailmansodan suomalaisia sotavalokuvia käsittelevään väitöskirjatyöhön
Kauppatieteiden maisteri Saana Mehtälä
26000 €
väitöskirjatyöhön "Informaatioteknologian suunnittelu ja käyttö lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä"
Kasvatustieteen tohtori Mikko Meriläinen
30000 €
tutkimukseen ""Jos ei ymmärrä niiden maailmaa, täytyisi yrittää" - Digitaalinen pelaaminen osana 2020-luvun nuoruutta"
Teatteritaiteen maisteri Ella Mettänen, teatteritaiteen maisteri Julia Lappalainen ja teatteritaiteen maisteri Antti Lehtinen
15000 €
kroonista kipua käsittelevän esityksen valmistamiseen
Diplomi-insinööri Ilkka Miettunen
5000 €
väitöskirjatyöhön: "The microstructural evolution during Quenching and Partitioning in 0.4% carbon steels and the effect on their mechanical properties and performance"
Teatteritaiteen maisteri Sofia Molin ja työryhmä
13000 €
taiteelliseen työskentelyyn "Ennuste, negatiivinen"-esityksessä
Master of Science Neshat Moradi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Wastewater Treatment - Adsorption and Catalytic Studies"
Master of Science Most Kaniz Moriam
5000 €
väitöskirjatyöhön "Generation of man-made cellulose fibers with high toughness"
Tanssitaiteen maisteri Anna Mustonen ja työryhmä
12000 €
Eros the Bittersweet -teoksen toteutukseen
Tanssitaiteen kandidaatti Maija Mustonen ja tanssitaiteen maisteri Anna Maria Häkkinen
8000 €
esityksen valmistamiseen A I S T I T -hankkeen osana
Musiikin maisteri Veera Myllyniemi ja viulutaiteilija Miia-Karoliina Vettenranta
5000 €
konserttisarjan järjestämiseen hoivakodeissa sekä teosten tilaamiseen
Sirkustaiteilija Sakari Männistö-Lister ja työryhmä
8000 €
sirkusta, tanssia, mediataidetta ja live-foleytä yhdistävään esitykseen
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Miia Mänttäri
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kaupunkipuut, monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut"
Filosofian tohtori Tuomas Möttönen
8000 €
tutkimukseen "Taloudelliset jälleenrakentajat: Suomen talouden toipuminen sodista 1944-1960"
Arkkitehti Márcia Nascimento ja arkkitehti Nuno Costa
4000 €
arkkkitehtuurin verkkojulkaisuprojektin "Käräjäkivet" jatkamiseen
Master of Science in Biology Santa Neimane
26000 €
väitöskirjatyöhön "How light conditions affect plant canopies under climate change"
Master of Science Khoa Nguyen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Reconceptualizing the complex causality between strategy choices and market dynamics"
Filosofian maisteri Lauri Niemi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Sähköheikon faasitransition tutkimus Standardimallin laajennuksissa"
Teatteritaiteen maisteri Samuli Niittymäki ja työryhmä
8000 €
Lyhyt elämämme -sooloesityksen valmistamiseen
Kasvatustieteen maisteri Nina Nivanaho
26000 €
väitöskirjatyöhön "Suomalaiset opettajat globaalissa koulutusliiketoiminnassa? - EdTech-yritysten toiminta peruskouluissa opettajuuden näkökulmasta"
Kauppatieteen maisteri Niilo Noponen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Digitally Shared Leadership or Taylorism on Steroids? The Dual Possibilities of Algorithmic Management"
Valokuvataiteilija Pekka Nuikki
20000 €
säveliä.fi-verkkopalvelun toteuttamiseen
Muotoilija Anniina Nurmi
13000 €
tietokirjan "Rakastan ja vihaan vaatteita - opas vastuullisen vaatteen maailmaan" kirjoittamiseen
Filosofian maisteri Mikko Nurmi
13000 €
väitöskirjatyöhön "Temporal constraints and creativity in expert jazz improvisation"
Kasvatustieteen maisteri Tuula Nygård
26000 €
väitöskirjatyöhön "Monilukutaitojen edistäminen terveystiedon opetuksessa. Opettaja luotettavien tiedonlähteiden valinnan ohjaajana"
Filosofian maisteri Visa Nykänen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Data Mining Personal Choices and Practices Concerning Physical Activity"
Filosofian maisteri Tuomas Oikari
26000 €
väitöskirjatyöhön "Commutator and variation estimates for singular integral operators"
Filosofian maisteri Risto Ojajärvi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Epätasapainoilmiöt suprajohde/ferromagneetti-hybridirakenteissa"
Musiikin maisteri Anna-Maija Oka, musiikin maisteri Olli Hyyrynen ja musiikkipedagogi Juho Eerola
7000 €
Ninna Nanna - itserakkauden alttarilla -konserttiproduktion harjoittelemiseen ja esitystoimintaan
Master of Science Jonas Oppenlaender
5000 €
tutkimukseen "Investigating how creators on YouTube adapt to the presence of Artificial Intelligence"
Filosofian maisteri Jarkko Oraharju
19000 €
väitöskirjan "Ympyrästä spiraaliin. Muistikäsityksien avartuminen Raija Siekkisen proosatuotannossa" loppuunsaattamiseen
Diplomi-insinööri Joni Paananen
5000 €
väitöskirjatyöhön "Hitsin muutosvyöhykkeen mikrorakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien mallintaminen"
Valtiotieteiden maisteri Kaisu Paasio
26000 €
väitöskirjatyöhön "University in change - exploring the entrepreneurial university narratives"
Kuvataiteen maisteri Kukka Paavilainen
26000 €
väitöskirjatyöhon "Through Painting"
Filosofian tohtori Marko Paavilainen
30000 €
Matti Virkkusen elämäkerran kirjoittamiseen
Diplomi-insinööri Lauri Paavola ja kauppatieteiden maisteri Mikko Hänninen
12000 €
tutkijavierailuihin Oxfordin yliopistossa liittyen tutkimukseen "Organizing Food Retail: The Role of Algorithmic Technology"
Musiikin maisteri Terhi Paldanius
13000 €
taiteelliseen työskentelyyn
Filosofian tohtori Maare Paloheimo ja filosofian tohtori Carlos Idrobo
30000 €
tutkimukseen "Liikkuvuuden rajat - konkreettinen ja kuviteltu liikkuvuus pitkällä 1800-luvulla"
Kauppatieteen maisteri Ainomaria Parikka
13000 €
väitöskirjatyöhön "Customer-centricity and customer experience management (CEM) as a source of competitive advantage"
Tradenomi Matti Pekkanen ja tohtori Pekka Turunen
8000 €
dokumenttielokuvan "Operaatio Kaleva" käsikirjoitus- ja esituotantotyöhön
Filosofian maisteri Juho Pekkarinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Intertwining science and politics: Foreign scholars of Finland and their Finnish collaborators, ca. 1870-1920"
Musiikin maisteri Aarne Pelkonen
13000 €
taiteelliseen työskentelyyn: äänitteiden valmistukseen ja konsertteihin
Diplomi-insinööri Jussi-Pekka Penttinen
5000 €
väitöskirjatyöhön "Uusien puolijohdelasereiden kehittäminen kvanttiteknologian ja lääketieteen sovelluksiin"
Filosofian tohtori Olli Pietiläinen
50000 €
Homing-apuraha tutkimukseen "Transkription säätely hermosolujen kehityksessä ja toiminnassa"
Valtiotieteen maisteri Marko Pihl
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kiinalaisten kansalaisjärjestöjen rooli Kiinan julkisessa diplomatiassa"
Filosofian maisteri Antti Pihlajamäki
26000 €
väitöskirjatyöhön "Predicting the properties of hybrid nanoparticles via artificial intelligence"
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Laura Pikkarainen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Istutusajankohdan, työn laadun ja luonnontuhojen vaikutus kuusen ja männyn uudistamistulokseen"
Master of Science in Engineering Giovanna Andrea Pinilla De La Cruz
26000 €
väitöskirjatyöhön "Public-private partnerships for energy infrastructure development"
Oikeustieteen maisteri Pekka Pohjankoski
24000 €
väitöskirjatyöhön "Coercion of States in the European Union"
Master of Arts and Culture Ulla Pulkka
5000 €
lasten tietokirjan "Pikku viljelijän käsikirja" kirjoittamiseen ja kuvaamiseen
Teologian tohtori Risto Pulkkinen
6000 €
Suomalainen magia kämmenkuvista taikapeiliin -teoksen kirjoittamiseen
Yhteiskuntatieteiden maisteri Pontus Purokuru
12000 €
romaanin kirjoittamiseen
Doctor of Philosophy Vesa Pursiainen, professori Sami Torstila ja apulaisprofessori Mikael Paaso
12000 €
tutkimukseen "Entrepreneur Debt Aversion and the Effectiveness of SME Support Programs: Evidence from the COVID-19 Pandemic"
Filosofian tohtori Anuliina Putkinen
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Metaani- ja typpikierron mikrobit boreaalisen valuma-alueen maaperässä - uusi näkökulma yhteisörakenteeseen metagenomiikan keinoin"
Filosofian maisteri Ville Puuska
26000 €
väitöskirjatyöhön "Topologisen data-analyysin sovelluskelpoista teoriaa"
Diplomi-insinööri Ville Pyykkönen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Epätasapainotilan kuljetusilmiöt vuorovaikuttavissa litteän energiavyön systeemeissä: suprajohtavuus ja täysin optinen kytkentä"
Filosofian maisteri Joonas Pörsti
26000 €
väitöskirjatyöhön "Islaminvastaisen narratiivin nousu. Retorinen analyysi maahanmuuton uhkakuvasta Ranskassa, Ruotsissa ja Suomessa 1980-2019."
Musiikin maisteri Pia Raanoja
1700 €
levytykseen "Vergine Pia"
Anna "Mariska" Rahikainen
3000 €
lastenrunokirjan "Runoja otuksista" kirjoittamiseen
Tanssitaiteen maisteri Maarit Rankanen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Tyhjyyden malja -Ma tanssijan sisäisen ja ulkoisen tilan muotoutumisessa"
Filosofian maisteri Sari Rasa ja työryhmä
30000 €
Karjala-tietokannan täydentämiseen luovutetun Karjalan kirkonkirjojen henkilötiedoilla
Masters of Microbiology and Immunology Urooj Rashid
26000 €
väitöskirjatyöhön "Plants and plant-associated microbes for bioremediation of waste water and their metal accumulation and chemical degradation capacity"
Filosofian masteri Suvi Ratinen
5000 €
Hyvä tarjous -romaanin viimeistelyyn
Filosofian maisteri Ilkka Rautiainen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Methods of predictive modeling for prevention, rehabilitation and hypothesis generation in healthcare"
Kasvatustieteiden tohtori Matti Rautiainen, filosofian tohtori Mikko Hiljanen ja kasvatustieteen maisteri Nina Mård
45000 €
tutkimukseen "Osallistuva opiskelija - Parempi demokratia"
Musiikin opiskelija Ensio Rislakki
10000 €
oboensoiton opintoihin Saksassa
Filosofian maisteri Jutta Rosenberg
24000 €
väitöskirjatyöhön "#suomi - suomenkielisten käyttäjien hashtagit Instagramin kuvateksteissä"
Filosofian maisteri Daniel Rotko
24000 €
väitöskirjatyöhön "Mikro- ja nanomuovien vaikutus vesieliöihin erilaisissa vesityypeissä"
Luonnontieteiden kandidaatti Aki Ruhtinas
26000 €
väitöskirjatyöhön "Phonon tunnelling using novel superconducting junctions fabricated with ion beam"
Kauppatieteiden maisteri Joona Ruissalo
13000 €
väitöskirjatyöhön "Ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutus tietotyössä: Muuttuvat tarpeet toimintatavoissa, taidoissa ja osaamisessa"
Muusikko Tuomas Ruokonen
8000 €
Master of Music, Jazz –tutkinto-ohjelmaan Codarts University for the Arts korkeakoulussa Rotterdamissa
Teatteritaiteen maisteri Hanna Ryti, filosofian tohtori Minna Maijala ja teatteritaiteen maisteri Cécile Orblin
20000 €
Vala!-esityksen toteuttamiseen
Kauppatieteen maisteri Jaana Räisänen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Luottamus digitaalisessa yhteiskunnassa"
Filosofian maisteri Leena Rättyä
26000 €
väitöskirjatyöhön "Yrittäjyyden polku yleissivistävään koulutukseen - Opetuksenkehittämistutkimus yrittäjyyden opetuksesta peruskoulussa"
Kirjailija Antti Rönkä
10000 €
kaunokirjalliseen työskentelyyn
Taiteen maisteri Kirsikka Saari
13000 €
romaanin kirjoittamiseen
Filosofian maisteri Elisa Sahari
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kognitiivinen kehitys nuoruudessa: Kohti geneettisiä markkereita ja luonnollisia koetilanteita"
Master of Arts Elina Anna Maria Sairanen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Building modern art museums in 20th century Egypt and Lebanon: Art collectors, patrons, founders".
Master of Science Irina Salazar Fonseca
26000 €
väitöskirjatyöhön "Stochastic planning for the optimal expansion of Distribution Network including renewable distributed generation and smart grid technologies"
Liikuntatieteiden tohtori Kasper Salin
15000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Longitudinal study of sport participation, intensity, duration and frequency of physical activity and how these are transmitted to next generation"
Musiikin opiskelija Kristian Sallinen
10000 €
alttoviulun hankintaan
Master of Science Andrei Sandru
5000 €
väitöskirjatyöhön "Ice Field Analysis with Machine Vision in Smart Ship Systems"
Musiikin maisteri Tomi Satomaa
2500 €
G.A. Homiliuksen urkukoraaleiden levytykseen
Oikeustieteen maisteri Tiina Saukko
12000 €
väitöskirjatyöhön "Kohti kestävää ruokajärjestelmää - Lainsäädäntö kasvipohjaisen ruokavalion edistäjänä"
Tekniikan tohtori Minna Saunila
5000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Kyvykkyydet digitaalisen ajan innovaatiotoiminnassa"
Master of Science Roosa-Maria Savela
26000 €
väitöskirjatyöhön ''Sosiaalisten tekijöiden vaikutus omaishoitajien terveyteen''
Filosofian maisteri Hanna-Reetta Schreck
26000 €
väitöskirjatyöhön "Elämäntanssi - Ellen Thesleffin eletty ruumis 1890-1920"
Filosofian maisteri Otto Selenius
23000 €
väitöskirjatyöhön "Hyönteissyönnin mahdollisuudet sydän- ja verisuonitautien ehkäisemisessä, sekä vaikutus terveen suolistomikrobiotan koostumukseen"
Kauppatieteiden tohtori Harri Seppänen
10000 €
tutkimukseen "Listaamattomien yritysten arvonmäärityksen oikaisut - parhaiden käytäntöjen kartoitus ja arviointi"
Teologian maisteri Jussi Taavetti Seppälä
4000 €
irakilaisen kirjailijan Yassin Ghalibin arabiankielisen romaanin 15+ suomennokseen
Diplomi-insinööri Oskari Seppälä
5000 €
väitöskirjatyöhön "Teräksen mikrorakenteen kehittymisen simulointi termomekaanisesti ohjatuissa prosesseissa"
Master of classical music performance Hsin-Di Shih, master of classical music performance Sara Aratake ja master of classical music performance Antoine Flores Gracia
7000 €
projektiin "Bridging Cultures Through Musical Exchange: Between Finland, Mexico, and Guatemala"
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Taina Silkkola ja työryhmä
5000 €
lasten tunnetaitoja kehittävän musiikkiteatteriesityksen valmistamiseen lastensuojelun yksiköissä asuville lapsille
Oikeustieteen tohtori Katariina Simonen
10000 €
asevalvonnan oppikirjan kirjoittamiseen
Sirkustaiteilija Vilhelmiina Sinervo ja työryhmä
6000 €
nykysirkusesityksen "After Life" valmistamiseen
Kauppatieteiden maisteri Maija Sirkjärvi
6000 €
romaanin viimeistelyyn
Terveystieteiden maisteri Hannamari Eveliina Skog
13000 €
väitöskirjatyöhön "Lasten ja nuorten fyysisen kunnon sekä motoristen taitojen yhteys nuorten aivoterveyteen"
Master of Science Hana Slabá
26000 €
väitöskirjatyöhön "The impact of diet on faecal water genotoxicity, a putative risk marker for colorectal cancer"
Filosofian maisteri Tiina Sonninen
7000 €
väitöskirjatyöhön keskiaikaisten kirkkojen maalauksista jamaalauksissa tapahtuneista muutoksista, painopisteenä seinämaalauksiin käytetyt materiaalit
Valtiotieteiden maisteri Niki Sopanen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Crouching (paper) tiger, hidden (paper) dragon, and the clash of conspiratorial discourses in Sino-U.S. relations"
Filosofian tohtori Tytti Steel
10000 €
rahtisatamien historiasta kertovan tietokirjan kirjoittamiseen
Diplomi-insinööri Timo Stolt
26000 €
väitöskirjatyöhön "Nonlinear optics using resonant metamaterials"
Filosofian maisteri Marjo Suhonen ja työryhmä
5000 €
vanhuksille suunnatun kiertävän musiikkiteatteriproduktion toteuttamiseen
Filosofian maisteri Salla Syvänen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Chatbot - an opportunity or threat to organization's stakeholder interaction"
Filosofian maisteri Joonas Säntti
26000 €
väitöskirjatyöhön "Rajoja ylittävät äänet: queer-narratologia ja nykykirjallisuuden sukupuolisesti haastavat kertojat"
Kulttuurituottaja Kaito Takayama ja työryhmä
13000 €
Aleksis Kiven Seitsemän veljestä teoksen nykysirkusdramatisoinnin tekemiseen
Kauppatieteiden maisteri Thomas Taussi
13000 €
väitöskirjan "Research on risk appetizing and risk management in organizational settings" loppuunsaattamiseen
Diplomi-insinööri Henri Tervo
5000 €
väitöskirjatyöhön "Kriittiset sulkeumatasot kehittyneissä ultralujissa teräksissä ja 500 MPa lujuusluokan offshore-teräksissä"
Humanististen tieteiden kandidaatti Jari Tervo
10000 €
romaanin kirjoittamiseen
Valtiotieteiden maisteri Karoliina Timonen
12000 €
romaanin kirjoittamiseen
Tanssitaiteen kandidaatti Oskari Turpeinen
5000 €
Raakalautaa ja Rakkautta -kirjan kääntämiseen äänikirjaksi
Valtiotieteiden maisteri Otto Tähkäpää
6500 €
tarinallisen tietokirjan "Teli Tulevaisuus - tutkimusmatka tulevaisuuksiin" kirjoittamiseen alakouluikäisille lapsille
Filosofian maisteri Tero-Petteri Tähtinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Tyhjä vuori, tyhjä mieli. Luonnon ja subjektin suhde klassisessa kiinalaisessa luontorunoudessa" loppuunsaattamiseen
Teatteritaiteen maisteri Heikki Törmi ja työryhmä
20000 €
Näyttelijän kuolema -taide-esitykseen, joka luo sisältönsä teatteri-, tanssi- ja esitystaiteen lisäksi psykoterapian ja psykologian teorioista
Kauppatieteiden maisteri Riikka Uimonen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Role of leading change readiness in Nordic financial services business transformations and change processes"
Musiikkipedagogi Kaisamaija Uljas ja Arkkityypit-kollektiivi
15000 €
taiteita ja tiedettä yhdistävän "Arkkityypit"-konserttisarjan järjestämiseen
Diplomi-insinööri Sampo Uusikallio
5000 €
väitöskirjatyöhön "Austeniitin vaikutus sitkeyteen niukkaseosteisissa ruostumattomissa teräksissä"
Filosofian maisteri Kaisa Uusipaikka
26000 €
suomalaisen tietokirjallisuuden vientihankkeeseen
Kirjailija Suvi Vaarla
12000 €
romaanin kirjoittamiseen
Musiikin maisteri Elli Vallinoja
10000 €
lauluopintoihin ja koelaulumatkoihin
Kauppatieteiden maisteri Tuuli Vanhapelto
26000 €
väitöskirjatutkimukseen asuntomarkkinan alueellisista eroista Suomessa
Filosofian maisteri Katriina Vartiainen
26000 €
väitöskirjatyön "Strategiasta toimiviin toteutuksiin - Organisaatioiden kehittyvät kyvykkyydet digitalisaatiossa" viimeistelyyn
Filosofian tohtori Petra Vasko
50000 €
Homing-apuraha tutkimukseen "Matalan valenssin heterobimetalliset pääryhmien ja siirtymämetallien yhdisteet pienmolekyylien aktivoinnissa ja katalyysissä"
Kasvatustieteen maisteri Mari Viita-aho
26000 €
väitöskirjatyöhön "Museo yhteiskunnallisena toimijana Suomessa vuosina 1972-2018. Institutionaalisuuden mahdollisuudet ja rajat."
Muusikko Janne Viitaniemi
13000 €
musiikkiteatteriesityksen "Rikkinäinen puhelin" kirjoittamiseen
Filosofian maisteri Toni Viljanmaa
26000 €
väitöskirjatyöhön "Konflikti ja konsensus suomalaisella maaseudulla ja kaupungissa. Tutkimus riidan ja sovun dynamiikasta Pohjanmaalla 1918-1948"
Filosofian maisteri Miisa Virta
26000 €
väitöskirjatyöhön "Suurpedon paluu – vaikutukset loisyhteisöön, joista osa zoonoottisia eli ihmisiin tarttuvia"
Dokumenttiohjaaja Tommi Esko Virtanen
5000 €
Teemu Viinikaisesta kertovan Hiljaisuus-dokumentin kuvauksiin ja materiaalin työstämiseen
Filosofian maisteri Suna Vuori
13000 €
aikalaismuotokuvaan säveltäjä-kapellimestari Esa-Pekka Salosesta
Yhteiskuntatieteiden maisteri Ilkka Vuorinen
26000 €
väitöstyöhön "Addiktio, elämänhallinta ja ihmissuhteet kulutusyhteiskunnassa"
Filosofian maisteri Jane Vuorinen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Photographic Materialities in Contemporary Art"
Diplomi-insinööri Alpo Välimaa
26000 €
väitöskirjatyöhön "Piezoelectric Resonators in the Quantum Limit"
Terveystieteiden maisteri Tiina Väänänen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kosketus ja kokemus - koliikkivauvaperheiden kokemukset"
Oikeustieteen maisteri Henna Väätäinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Onnistumishakuisen organisaatiokulttuurin ja vuorovaikutuksen luominen erityisesti etäjohtamisen kontekstissa"
Kauppatieteiden tohtori Jyrki Wallenius ja työryhmä
19000 €
tutkimushankkeeseen "Estimating Cognitive Burden on Decision-Makers Caused by Multiple Conflicting Objectives"
Filosofian maisteri Katja Weiland-Särmälä
13000 €
väitöskirjatyön "Pappiperheen elämäntapa ja aineeton perintö" viimeistelytyöhön
Bachelor of Music Emma von Weissenberg
20000 €
opintoihin Berklee College of Music:ssa
Diplomisäveltäjä Harri Wessman, musiikin tohtori Tiina Karakorpi ja musiikin maisteri Salla Pynssi
7000 €
Harri Wessmanin keskeisimmän soolopiano- ja pianoduo- + kuusikätisen pianotuotannon levyttämiseen
Master of Science Jenny Wiklund
26000 €
väitöskirjatyöhön "Versatile design of nanocellulose platforms for electrical devices"
Valtiotieteiden maisteri Juho Wilska
26000 €
väitöskirjatyöhön "Valkoisen Suomen kasvatusjärjestöjen lasten- ja nuortenlehdet ja valkoinen perintö 1938-1947"
Master in Management Xiaoshi Xu
15000 €
väitöskirjatyöhön "Management practices and innovation: the role of cultural and institutional context"
Hallintotieteiden maisteri Marja Yli-Pärri
26000 €
väitöskirjatyöhön "Collective organizational identity design in meta-organizations"
Master of Arts Marianne Ylilehto
13000 €
väitöskirjatyöhön uusien teknologioiden vaikutuksesta asiakaskokemukseen vähittäiskaupan alalla
Master of Science Hilda Rizkia Zahra
5000 €
väitöskirjatyöhön "The effect of adjacent packing of chitosan and cellulose on the alteration of the cellulose pyrolysis mechanism in chitosan-cellulose hybrid fibers"
Musiikin maisteri Max Zenger
13000 €
kahden eri yhtyeen uusien ohjelmistojen säveltämiseen
Musiikin maisteri Sauli Zinovjev
26000 €
partituurimusiikin säveltämiseen
Liikuntatieteen maisteri Antti Äikäs
13000 €
väitöskirjatyöhön "Rethinking a health promotion intervention at workplace: A case study on lifestyle change and effectiveness"
4H-säätiö
35000 €
digitaalisen työpalvelutoiminnan Helppi kehittämiseen, nuorten omaehtoisiin projekteihin, stipendeiksi ja apurahoiksi nuorille ja kerhonohjaajille sekä kansainväliseen nuorisovaihtoon
AIESEC-Suomi ry
5000 €
kotimaiseen koulutukseen, 18–30-vuotiaiden nuorten johtajuusominaisuuksien kehittämiseen ja nuorten tavoitettavuuden lisäämiseen
Aseman Lapset ry
50000 €
nuorten päihteiden käytön, rikollisuuden ja väkivallan ehkäisyyn ja hoitoon Walkers-toiminnan avulla sekä toiminnan kehittämiseen(erityisesti Walkers-talon toiminnan ja valtakunnallisen vapaaehtoistoimintapankin kehittämiseen)
BRQ Vantaa ry
20000 €
BRQ Vantaa Festivalin järjestämiseen vuonna 2022 ja 2023
Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry
10000 €
DAMY Talks -tapahtumien "Historiallisia innovaatiokohtaamisia" järjestämiseen ja tiedottamiseen
DocPoint-elokuvatapahtumat ry
20000 €
lasten ja nuorten valtakunnallisen dokumenttielokuvakiertueen DOKKINO järjestämiseen kehityshankkeineen
DocPoint-elokuvatapahtumat ry
20000 €
DocPoint 2021 ONLINE -dokumenttielokuvafestivaalin järjestämiseen
Dodo ry
15000 €
hankkeeseen "Ilmasto-mingle ja -mentor – nuoret ja asiantuntijat kohtaavat" toimia kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa
Ehrensvärd-seura ry
20000 €
näyttelyn "Kolmen vallan laivastot" yleisötyön suunnitteluun ja valmistamiseen sekä yleisöviikonlopun järjestämiseen
Elävä Itämeri säätiö sr (Baltic Sea Action Group/BSAG)
100000 €
hankkeeseen "Carbon Action", osahanke "Systeeminen muutos kohti kestävää ruokajärjestelmää - keskiössä tiede"
Elävän kulttuurin Koroinen ry
5000 €
hankkeeseen "Monta polkua Koroisiin - opastukset, näyttely ja seminaari"
Erilaisten oppijoiden liitto ry
10000 €
LUKKARI-infotilaisuuksien järjestämiseen vanhemmille lasten oppimisvaikeuksista, etäopetuksesta ja kodin keinoista tukea lasta etäkoulussa erilaisten perinteisten ja digitaalisten oppimisen apuvälineiden tukemana
Espoon musiikkifestivaalit yhdistys ry
15000 €
kansainvälisen lasten ja nuorten Tapiola-pianokilpailun 2021 järjestämiseen
Eurooppalaisen filosofian seura ry
10000 €
filosofian opetuksen ja ajattelutaitojen oppimisen KRITIKOS-verkkopalvelun tuottamiseen
FinnAgoran säätiö
20000 €
TelepART-liikkuvuusohjelman esittävän taiteen osion ylläpitoon ja kehittämiseen
Finnish Music Hall of Fame musiikkimuseon kannatusyhdistys ry
40000 €
Suomalaisen Musiikin Kunniagallerian vuosittaisten näyttelyiden tallentamiseen virtuaaliseen muotoon
Greta Productions / Greta tuotanto
20000 €
vuoden 2021 musiikkiteatteriensi-iltaproduktioiden toteutukseen
Gutsy Go ry
100000 €
nuorten syrjäytymistä ja polarisaatiota ehkäisevän Gutsy Go -toimintamallin valtakunnallistamisen toiseen vaiheeseen vuodelle 2021
Helsingin Jazz-utopia ry
10000 €
We Jazz 2020 -festivaalin järjestämiseen Helsingissä
Helsingin tapahtumasäätiö sr / Musica nova Helsinki
25000 €
vuoden 2021 Musica nova Helsinki -festivaalin Polytopes-tuotantoihin
Helsinki Think Company ry
15000 €
yrittäjyys- ja työelämätaitojen edistämiseen pääkaupunkiseudulla rohkaisemalla aktiivisesti opiskelijoita ja tutkijoita viemään akateemista osaamistaan käytäntöön yrittäjyyden keinoin
Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö
20000 €
hankkeeseen "Hotelli- ja ravintolamuseosta Ruoka- ja juomakulttuurin foorumi"
Ida Productions
8000 €
Western Taboo- dokumenttielokuvan tanssillisten osioiden koreografian ideointiin, työstämiseen ja toteutukseen
Institutum Romanum Finlandiae sr
26000 €
Wihurin stipendiin nuoren suomalaisen tutkijan työn tukemiseksi Suomen Rooman-instituutissa
Integrify Ry
20000 €
yrittäjyystaitoja painottavaan kesäkoodauskouluun nuorille lahjakkaille maahanmuuttajille
Juminkeko-säätiö sr
8000 €
hankkeeseen "Kalevala modernisti"
Kadettikunta ry
30000 €
valtakunnalliseen maanpuolustusaatteelliseen tiedotus- ja koulutustoimintaan ensisijaisesti koulunuorison, opettajien ja naisten keskuudessa sekä Kadettikunta 100 vuotta tutkimus- ja kirjahankkeeseen
Kamarikuoro Audite ry
25000 €
Ekosysteemin säveliä -luontoaiheisten kuorosävellysten ja konsertin valosuunnittelun tilaamiseen ja toteutukseen
Kampin Laulu ry
10000 €
taiteelliseen toimintaan
KATAJA - Kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma
20000 €
valtakunnalliseen tohtorikoulutusohjelmaan
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
5000 €
Tutki-Kokeile-Kehitä -tiede- ja teknologiakilpailun oppilaspalkintoihin ja -stipendeihin
Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila
10000 €
lapsiperheille suunnatun kulttuuritapahtuman "Hellahuoneen kolinat" viemiseen Lapin maakunta-alueelle
Kinetic Orchestra
15000 €
nykytanssiteoksen "Mistakes - Transcendental Arguments" valmistamiseen
Kirjallisuudentutkijain Seura
4000 €
kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti "Avaimen" yhden numeron julkaisemiseen
Koululiikuntaliitto KLL ry
50000 €
vesillä liikkumisen taitoja edistävään Vesisankarit-hankkeeseen
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
25000 €
hankkeeseen "Kulttuuripolitiikkaa ekonomistikielellä"
Lapin kamariorkesteri - Rovaniemen kaupunginorkesteri
40000 €
maakunnalliseen orkesteritoimintaan Lapissa
Lapland Entrepreneurship Society ry
5000 €
SpeechLes-tapahtuman järjestämiseen
Lastenkirjainstituutti
10000 €
lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimusta esittelevän valtakunnallisen luentosarjan toteuttamiseen ja luentosarjaan pohjautuvan julkaisun tekemiseen
Laulu-Miehet ry
10000 €
Erkki Melartinin ja Erik Fordellin mieskuorotuotantojen äänitehankkeeseen
Lauluyhtye Kanttiinin Lotat
3000 €
lauluyhtyeen historiikin loppuunsaattamiseen
Luotsikirjasto
10000 €
perinteisen kirjastotoiminnan ylläpitoon ja kirjaprojektin "Autonomiset alukset ja etäluotsaus" viimeistelyyn
Maailman musiikin keskus ry
5000 €
Nuorttijärven siidan leu'ddit 1994 -teoksen toimittamiseen ja julkaisemiseen
Maanpuolustuksen Tuki ry
100000 €
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen
Mannerheim-ristin ritarien säätiö sr
3000 €
toiminnan tukemiseen
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
30000 €
Hyvä alku koulutielle- ja Hyvä alku yläkouluun -kampanjoiden toteuttamiseen vanhemmuuden tukemiseksi
Matematiikkalehti Solmu
12000 €
Matematiikkalehti Solmun julkaisemiseen, kehittämiseen, koti- ja ulkomaiseen yhteistyöhön matematiikan opetuksen alalla sekä matematiikkadiplomitoimintaan
Meripuolustussäätiö s.r.
10000 €
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen
Mothers in Business MiB ry
8000 €
tapahtumasarjan "Minihautomo vauhdittamaan äitien yrittäjyyttä" järjestämiseen ja yrittäjyyden tukemiseen
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry
20000 €
naisjärjestöjen ja naisliikkeen merkityksen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittäjinä esittelevään hankkeeseen "Naisjärjestöjen Suomi"
Nuori Yrittäjyys ry
50000 €
Uskalla Yrittää -finaalin ja Uskalla Yrittää -seminaarisarjan järjestämiseen sekä peruskoulun Oma talous haltuun -ohjelman kehittämiseen
Nykymusiikkiseura Lokakuu ry
10000 €
XVI Uuden Musiikin Lokakuu -festivaalin järjestämiseen Oulussa
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry
3000 €
90-vuotisjuhlamatkan "Kivitasku Ryysyrannassa" järjestämiseen Suomussalmelle Ilmari Kiannon maisemiin
Open Knowledge Finland ry
15000 €
hankkeeseen "Tietokiteet covid-19 -keskustelussa"
Opera BOX ry
20000 €
Akhnaten, Döbeln ja Nemuru-mangaooppera tuotantoihin
Orkesterinjohdon akatemia Kapukoulu ry
40000 €
Panula-Akatemian kapellimestarikurssien järjestämiseen
Osuuskunta Sirkus Aikamoinen
10000 €
nykysirkusesityksen "Circus I love you" Suomen kiertueeseen
Paasikivi-Seura ry
30000 €
presidentti J. K. Paasikiven syntymän 150-vuotisjuhlavuoden yhteydessä avattavan Paasikivi-portaalin toteuttamiseen
Pelikaanikilta ry
10000 €
Merivoimien luovuttaman Uisko-luokan aluksen peruskunnostukseen ja sen muutostöihin öljyntorjunta-alukseksi
PerformanceSirkusyhdistys ry
10000 €
nuorten hyvinvointia ja sosiaalista integraatiota edistävään sekä syrjäytymistä ehkäisevään työpajahankkeeseen JOPO
Perttu Häkkisen Säätiö sr
10000 €
valtakunnallisen Alakulttuuripäivän lanseeramiseen
Pirkanmaan Pinna ry
13000 €
orkesterinjohtokurssisarjan järjestämiseen Pirkanmaan Pinna ry:n 10v-juhlavuonna 2021
Pro Avanti! ry
60000 €
Kamariorkesteri Avantin taiteelliseen toimintaan
Production House oy Finland
30000 €
Helsingin Musiikkitaloon rakennettavien maailman suurimpien konserttiurkujen tarinan kertovan The Helsinki Organ Story -dokumenttielokuvan tuotantoon
Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys
5000 €
baritonisaksofonin hankintaan
Rovaniemen taidemuseon ystävät ry
7500 €
Pehmeästi -työpajasarjan järjestämiseen
Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry
15000 €
alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin Skábmagovat (Kaamoksen kuvia) järjestämiseen Inarissa
Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry
15000 €
ilmiölähtöisen Sukellus Saimaaseen -laboratorion perustamiseen ja siihen liittyvään tiedekasvatusaiheiseen oppimateriaaliin
Sámediggi/Saamelaiskäräjät
5000 €
lakkikurssin "duodjin elvyttäminen" järjestämiseen saamelaisnuorille
Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali
6000 €
Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin järjestämiseen 2021
Sibelius-Akatemian konsertti- ja mestarikurssiyhdistys
15000 €
mestarikurssien järjestämiseen Sibelius-Akatemiassa
Sibelius-Seura
40000 €
Sibeliuksen koottujen teosten kriittisen laitoksen toimitustyöhön
Sirkus Revontuli ry
7000 €
sirkuskokonaisuuden ohjaamiseen sodankyläläisille nuorille
Sodan ja rauhan keskus Muisti
45000 €
sodan muistamiskulttuureja, konfliktien luonnetta ja rauhaa kansalaisyhteiskunnan ilmiöinä käsittelevän näyttelyosion suunnitteluun ja toteuttamiseen
Sodankylän elokuvafestivaali ry
20000 €
Sodankylän elokuvajuhlien 35-vuotisjuhlan erikoisohjelmistoon
Suomalaiset historiapäivät
10000 €
historiaseminaarin järjestämiseen Lahden Sibeliustalossa
Suomen Historiallinen Seura
5000 €
valtakunnallisen historiatieteen alan tapahtuman "VI Historiantutkimuksen päivät" järjestämiseen Tampereella
Suomen Icehearts ry
40000 €
toiminnan tukemiseen
Suomen Keittiömestarit ry
12000 €
nuorille suunnatun videon ja tietoaineiston tuottamiseen suomalaisen ruokakulttuurin edistämiseksi
Suomen Kuurosokeat ry
10000 €
50-vuotishistoriikin tekemiseen
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry
10000 €
SAVE - Nuorten mediataidetapahtuman järjestämiseen
Suomen Liikemies-Yhdistys r.y.
5000 €
vuosikirjan painattamiseen ja toimittamiseen
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sr
20000 €
TelepART-tiede liikkuvuusohjelman käynnistämiseen ja ylläpitoon
Suomen maatalousmuseo Sarka
20000 €
Suomen maatalousmuseo Saran Konenäyttelyn uudistamiseen ja näyttelykäsikirjoituksen laatimiseen
Suomen merihistoriallinen yhdistys ry
10000 €
Merihistorian päivien järjestämiseen Raumalla teemalla "Biografia - ihmiset ja esineet"
Suomen Merimieskirkko ry
150000 €
merenkulkijoiden parissa tehtävään työhön
Suomen Meripelastusseura ry
150000 €
vapaaehtoisen meripelastustoiminnan tukemiseen ja toimintaan
Suomen Nuorisopurjehtijat ry
20000 €
merellisen nuorisotyön hankkeisiin Suomessa sekä kansainvälisillä vesillä
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
30000 €
Suomen suurimman johtajuusseminaarin järjestämiseen metsässä sekä partion koulutustoiminnan laadun ja saavutettavuuden kehittämiseen
Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys ry.
5000 €
konferenssin "8th International Conference of Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health. Linking Body and Mind" järjestämiseen Helsingissä
Suomen Saksan Instituutin säätiö
12000 €
Helsingin juhlaviikoilla 2021 esitettävän teoskokonaisuuden kuvailutulkkaukseen
Suomen Solistiyhdistys r.y.
15000 €
konserttitoimintaan
Suomen Tilastoseura ry
10000 €
tilastojen luku- ja käyttötaidon edistämisen ISLP-projektin toiminnan jatkamiseen
Suomen Viron-instituutin säätiö sr
20000 €
Suomen Viron-instituutin 30-vuotisjuhlan erikoisohjelmiston toteuttamiseen
Taideyliopisto
75000 €
hankkeeseen "Health, Narrative and the Arts - Narratiivisen kompetenssin vahvistaminen taiteessa ja terveydenhuollossa"
Talous ja nuoret TAT
50000 €
peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten työelämä-, talous ja yrittäjyystaitojen parantamiseen Yrityskylä-oppimiskokonaisuudessa
Tampere Guitar Festivalin kannatusyhdistys ry
15000 €
kitarakilpailujen kansainvälisen verkkoyhteistyön pilottihankkeeseen
Tanssin liikekieli ry
7000 €
Tanssitaide osana ekososiaalista jälleenrakennusta -artikkelisarjan toteuttamiseen sekä Liikekieli.com-verkkolehden toimintaan
Tanssitaiteen tuki ry / Itä-Suomen tanssin aluekeskus
23000 €
nuorille tanssitaiteilijoille suunnattuun VESILLELASKU-hankkeeseen yhteistyössä Tanssiteatteri Minimin ja Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin kanssa
Teaterföreningen Blaue Frau
10000 €
Esitystaide esiin - kolmikielisen PORTAL-sivuston perustamiseen kokeilevan ja normikriittisen esitystaiteen tekijöille ja yleisölle
Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys Ry/Lelumuseo Hevosenkenkä
20000 €
Lelumuseo Hevosenkengän kokoelmien digitaalista käytettävyyttä ja saavutettavuutta edistävään hankkeeseen "Kokoelmahallinta NYT!"
Teatteri Telakka ry
16000 €
Telakka Teatterin ja Legioonateatterin Tampereen punkhistoriaa käsittelevään yhteishankkeeseen
Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehti
6000 €
Tekniikan kehittyminen ja esittävä taide -hankkeeseen
Tiedekeskussäätiö sr (Heureka)
50000 €
Esero Finland -hankkeen toteuttamiseen
Turku Dansart ry
7000 €
Taidetreenipankin pilottijaksoon verkossa kaikille esittävän taiteen ammattilaisille
Turun yliopisto, Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio
190000 €
matalien lämpötilojen perustutkimukseen Wihurin fysiikantutkimuslaboratoriossa ja siihen liittyvään jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen
Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.
16000 €
Kansalaisuus & luonto -monitaiteellisen pop up -sarjan toteuttamiseen Pohjois-Kainuussa
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry
16000 €
Ursan 100-vuotisjuhlavuoden toimintaan
Uudenmaan Pelastusliitto ry
30000 €
palokuntanuorten suurleirin 2022 järjestämiseen
Valtakunnallinen YES ry
35000 €
Mun bisnes -hankkeeseen
Vanha Rauma Yhdistys ry
10000 €
tietokirjan "Koteja ja korjaamista Vanhassa Raumassa" tekemiseen
Vega-säätiö
3000 €
Vega-säätiön juhlavuoden 2022 näyttelyä varten
Vihreä Keidas ry
70000 €
matalan kynnyksen päiväkeskuksen toimintaan, vapaaehtois- ja päihdetyöhön, vertaistukeen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä tukeen asiakkaiden arjen hallinnassa
What ever Works! ry
10000 €
WEW!-nykymusiikkifestivaalin järjestämiseen

Muut myönnöt

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
300000 €
omistajuuden lahjoitusprofessuuriin (myönnetty 9.10.2020)
Itä-Suomen yliopisto
300000 €
tutkimusohjelmaan "Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä" osana 800 000 euron kokonaisrahoitusta (myönnetty 9.10.2020)
Kansallisgalleria
33000 €
vapaan pääsyn kaikkiin Kansallisgallerian museoihin tarjoavan Wihuri-päivän toteuttamiseen (myönnetty: 10.12.2020)
Akateemikko Markku Kulmala ja Ilmakehätiedekeskus INAR
25000 €
INAR-tutkimuskeskuksen järjestämän 3rd Sofia Earth Forum tapahtuman kuluihin (myönnetty 12.2.)
Paasikivi seura ry
30000 €
J.K. Paasikiven juhlavuoden 2020 järjestelyihin (myönnetty 12.2.2020)
Medianomi Eveliina Pasanen
5000 €
Winha-moottorikelkka -dokumentin toteuttamiseen (myönnetty 12.2.2020)
Tutkimusprofessori Merja Penttilä ja Synbio-tutkimusyhteisö
360000 €
Centre for Young Synbio Scientists -tutkimusyhteisön perustamiseen osana 1 055 000 euron kokonaisrahoitusta (myönnetty 9.10.2020 )
Nouhau Productions Oy
35000 €
kaksiosaisen tv-dokumentin ”Hullu vuosi 1991” tuottamiseen (myönnetty 12.2.)
Taideyliopisto
30000 €
kansainvälisten taideopiskelijoiden tukemiseen (myönnetty: 9.6.2020)
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
150000 €
kansainväliseen musiikkialan vierailijaohjelmaan osana uutta Sibelius Summer Academy -konseptia osana 450 000 euron kokonaisrahoitusta (myönnetty 9.10.2020)
Taiteen edistämiskeskus Taike
100000 €
säätiöiden, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Taiteen edistämiskeskuksen yhteiseen kulttuurikentän hätäapupakettiin (myönnetty 18.3.2020)
Turun yliopisto
300000 €
100-vuotisonnittelulahjoitus tutkimus- ja opetustoiminnan kehittämiseen (myönnetty 9.10.2020)
TaM Pirkko Tuukkanen ja työryhmä
16000 €
taidemaalari Jukka Mäkelän taiteellisen tuotannon kartoitukseen ja dokumentointiin (myönnetty 12.2.)
Erityisavustaja Mikael Salo
43000 €
tutkimusjaksoon Woodrow Wilson Centerissä (myönnetty: 30.4.2020)
Filosofian tohtori Henrik Tala
20000 €
tutkimukseen ”Siviili sarkatakissa - kenraali Aimo Pajusen elämä” ja kirjaan (myönnetty: 24.11.2020)
Matti Vuoria ja työryhmä
5000 €
EU-juhlaseminaarin järjestämiseen (myönnetty: 30.4.2020)
Jukka-Pekka Humaloja
42500 €
matematiikka (myönnetty 27.11.2020)
Erkki Lassila
63000 €
kasvatustiede (myönnetty 27.11.2020, jatkoraha)
Prasanthi Medarametla
70000 €
biokemia (myönnetty 27.11.2020)
Andrei Beliaev
42000 €
kemia (myönnetty: 7.4.2020)
Anne Haggren
58000 €
materiaalitiede (myönnetty: 7.4.2020)
Liisa Hämäläinen
44500 €
ekologia (myönnetty: 7.4.2020)
Aleksi Julku
42000 €
fysiikka (myönnetty: 7.4.2020)
Samu Järvinen
10000 €
fysiikka (myönnetty: 7.4.2020)
Jouni Susiluoto
20000 €
geofysiikka (myönnetty: 7.4.2020)
Reza Mohammadi Asl
28000 €
tutkimukseen ”New Al-based optimization tools for real-time machine dynamics simulation software” yhdessä Mevea Ltd:n kanssa
Vijay Singh Parihar
28000 €
tutkimukseen ”Dual Crosslinkable Hydrogels for Biofabrication of 3D in vitro and in vivo Tissue Engineering Scaffolds” yhdessä Brinter Oy:n kanssa
Aapo Poskela
28000 €
tutkimukseen ”Predicting solar panel lifetime to mitigate impact of varying material quality” yhdessä Solar Finland Oy:n kanssa
Linnea Hartwall
28000 €
tutkimukseen ”Novel single cell sequencing method for immunological characterization of first-episode psychosis” yhdessä SCellex Oy:n kanssa
Asghar Muhammad-Zeeshan
28000 €
tutkimukseen yhdessä Cumucore Oy:n kanssa
Ville Kuokkanen
28000 €
tutkimukseen "Teollisen mittakaavan sähkökemiallinen vesien ja jätevesien käsittely" yhdessä ChemBrot Oy:n kanssa
Eeva Marttinen
28000 €
tutkimukseen "Mikrobilisän soveltuvuus rasvanerottimien hoidossa" yhdessä ProtectPipe Oy:n kanssa