Awarded grants of 2023

LAURA CACHON ALONSO WANTS TO UNDERSTAND THE REASONS AND CONSEQUENCES OF LONELINESS BETTER. PHOTO: MIIKKA PIRINEN

Below you can find grants awarded by Jenny and Antti Wihuri Foundation in the year 2023. Grants applied through the general grant call were awarded 9th October 2023.

Doctor of Philosophy Faleh Abushahba
15000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Synergistic effect of coating titanium surface using hydroxyapatite by atomic layer deposition and bioactive glasses"
Master in Arts in Early Modern History A. Jorge Aguilera López
30000 €
väitöskirjatyöhön "The Royal Shipyard of Barcelona and the Mediterranean War: Shipbuilders, Forests and Galleys in the Age of Lepanto"
Oikeustieteen tohtori Julia Ahlfors
32000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Kaupallisten sopimusten purkaminen"
Tekniikan tohtori Antti Ahola
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "TCD-lovijännitykseen perustuva 4R-väsymismitoitusmenetelmä"
Valtiotieteiden tohtori Johanna Ahola-Launonen
17000 €
tutkimukseen "Haitallinen ja hyödyllinen teknologinen optimismi ja oikeudenmukaisuuden tunne kestävyyssiirtymissä"
Kauppatieteiden maisteri Esa Ahonen
4000 €
videohankkeeseen "Helsingin kauppakorkeakoulun päättäjien ja vaikuttajien ajatuksia elämästä, yliopistosta ja tulevaisuudesta”
Filosofian maisteri Saija Ahonen
15000 €
väitöskirjatyöhön "Herbivorian ja ilmaston lämpenemisen vaikutus maaperämikrobiyhteisöihin subarktisella tundralla ja tunturikoivikoissa"
Musiikinopiskelija Samuel Ahonen
6000 €
Buffet tradition A-klarinetin sekä siihen sopivan suukappaleen hankintaan
Steinerpedagogi Heidi Airaksinen
12000 €
sarjassaan kolmannen queer-historiallisen jännitysromaanin viimeistelemiseen
Filosofian maisteri Pinja Akkanen
15000 €
väitöskirjatyöhön "Tavoitteena somevapaampi arki: Interventiotutkimus nuorten aikuisten sosiaalisen median käytön hallinnasta"
Master of Science Basheer AL-Anesi
30000 €
väitöskirjatyöhön "Perovskite-Inspired materials for Indoor Photovoltaics – towards global net-zero emissions (InPho)"
Doctor in Economics and Business Administration Irfan Ameer
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Managing Global Disruptions in Industrial Markets: Insights from a qualitative study of Russia-Ukraine war"
Muusikko Anna Angervo ja muusikko Janne Pesonen
10000 €
Hannu Pohjannoron Birgitta-oopperan kantaesitykseen Tampere Biennalen yhteydessä keväällä 2024
Filosofian maisteri Ann-Christin Antell
28000 €
historiallisen romaanin kirjoittamiseen
Filosofian maisteri Sarella Arkkila
30000 €
väitöskirjatyöhön "Maatalouden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen linnustokantoihin"
Psykologian tohtori Tuija Aro ja työryhmä
100000 €
hankkeeseen "Kylmästä mielen hyvinvointia: lyhytryhmäpsykoterapian ja talviuinnin yhdistämisen vaikutukset"
Kasvatustieteen tohtori Outi Arvola, kasvatustieteen lisensiaatti Anna-Leena Lastikka ja kasvatustieteen tohtori Jonna Kangas
47000 €
tutkimukseen "Avaimia yhteiseen ymmärrykseen: Inkluusion, moninaisuuden ja osallisuuden toteutuminen lapsen koulutuspolulla"
Filosofian maisteri William Waldemar Erik Aspelin
30000 €
väitöskirjatyöhön "Perunan A viruksen helikaasiproteiinin ja isäntäkasvin väliset vuorovaikutukset ja niiden hyödyntäminen potyviruksille vastustuskykyisten tuotantokasvien tuotannossa"
Tanssitaiteen kandidaatti Janne Aspvik ja työryhmä
13000 €
"Mielen Varjot" -tanssiteoksen toteuttamiseen
Master of Science Maryam Astero
30000 €
väitöskirjatyöhön "Machine learning applications in prediction of metabolic pathways"
Filosofian maisteri Frans Autio
15000 €
väitöskirjatyöhön "Impossible Cars for Impossible Worlds: Future Expectations in 20th Century Industrial Automobile Design"
Master of Science Ambrin Farizah Babu
17000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Tissue-specific metabolic effects of whole grain rye consumption in high-fat diet-induced insulin-resistant mice"
Master of Science Misa Bakajic
14000 €
väitöskirjatyöhön "Perspectives in proactive decision making: The exploration of purposeful interventions in organizational, policy, and academic settings"
Master of Arts Jesse Barber
30000 €
väitöskirjatyöhön "From Fire and Ice to Ragnarok and Beyond"
Teatteritaiteen maisteri Aleksi Barrière ja työryhmä
12000 €
Keplerin uni -musiikkiteatteriteoksen kehitystyöhön
Tekniikan lisensiaatti Peter Boda
30000 €
väitöskirjatyön "Meaning in a Wider Sense: From Conversational Interaction Technologies to Patient Engagement and Experience Design for Digital Health" loppuunsaattamiseen
Filosofian maisteri Janica Brander
8000 €
romaanin viimeistelyyn
Filosofian tohtori Pauli Brattico
6000 €
kognitiotieteellistä kielentutkimusta käsittelevän monografian (Cambridge University Press) viimeistelytyöhön
Forensic Expert Silke Martta Christine Brodbeck
27500 €
väitöskirjatyöhön "The role of TBI with an emphasis in Bloodstain Pattern Analysis and Crime Scene Reconstruction"
Specialist degree in contemporary dance Nina Bulgakova ja työryhmä
11500 €
esitykseen "Women and the Sea"
Master of Psychology Laura Cachón Alonso
15000 €
väitöskirjatyöhön "Associations of social isolation and loneliness with cognitive performance: longitudinal trajectories across lifetime and the impact of socioeconomic position"
Musiikin maisteri Helmi Camus
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn liittyen cembalon käyttöön kansanmusiikkisoittimena
Teatteritaiteen maisteri Emma Castrén ja työryhmä
16000 €
Avaruuden nurkka -teoksen ennakkosuunnitteluun ja taiteellisen materiaalin tuottamiseen
Master of Arts Matias Lennart Castrén
30000 €
väitöskirjatyöhön "Structural conflict in the era of Global Value Chains – India’s strategic culture and integration into the global social relations of production"
Filosofian maisteri Marie Cazes
9000 €
väitöskirjatyöhön "Populismin evoluutio Suomessa: Jatkuvuudet ja katkokset suomalaisen populistisen identiteetin rakentumisessa vuodesta 1959 vuoteen 2019"
Doctor of Philosophy Alexandra Chadwick
34000 €
Thomas Hobbesin filosofiaa käsittelevään tutkimukseen ja monografian kirjoittamiseen
Master of Science Yian Chen
14000 €
väitöskirjatyön "Configuring Organisational Structure for Firm Innovation: A Cross-cultural Moderated Mediation Model" viimeistelyyn
Master of Science Marzia Cimmino
15000 €
väitöskirjatyöhön "Conflict Prevention in the post-Soviet Space: Assessing the Role of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in Early Warning and Preventive Diplomacy"
Teatteritaiteen maisteri Outi Alina Condit
7000 €
taiteellisen väitöstutkimuksen "How to be a medium?" viimeistelyyn
Master of Science Silvia Cotroneo
30000 €
väitöskirjatyöhön "Merging different views of brain function using mutual information"
Master of Arts Anica Cvetkovic
30000 €
väitöskirjatyöhön "Interactions with Smart Machines: Can We Trust AI?"
Bachelor of Arts Mintie Das
15000 €
romaanin kirjoittamiseen helsinkiläisestä nuorten ryhmästä maahanmuuttajan näkökulmasta
Master of Arts Adriana Delgado
30000 €
väitöskirjatyöhön "Building utopia: an application of Freire’s praxis to the design of critical civic games"
Master of Science Stephan van Dijk
15000 €
väitöskirjatyöhön "The effect of size-selective harvesting on fish"
Master of Science Jessie Do
30000 €
väitöskirjatyöhön "Leveraging Sustainable Marketing with Artificial Intelligence"
Master of Science Sherif Elashmawy
30000 €
väitöskirjatyöhön "Can Banks Weather This Storm? The Effect of IFRS 9’s Prudential Filters on Banks’ Incentives towards Corrective Actions"
Filosofian maisteri Eemeli Eronen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Nesteiden röntgenspektrien rakenneriippuvuudesta"
Lavastustaiteen maisteri Lotta Esko
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn lavastustaiteilijana
Diplomkauffrau Kerstin Falk
30000 €
väitöskirjatyöhön "Engagement matters - An employee perspective on management control effectiveness"
Master of Science Ruxia Fan
30000 €
väitöskirjatyöhön "Engineering Covalently Linked Infinitely Long Spider-Silk-Like Proteins With pH-Inducible Catcher/Tag System"
Doctor of Science Wenjie Fan
17000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "An empirical investigation on the effects of Big Data Curation to Consumers’ Decision-Making Experience"
Kirjailija Laura Finska
2000 €
romaanin kirjoittamiseen
Doctor of Philosophy Mari Aas Fjelldal
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Ilmastonmuutoksen vaikutukset lepakoiden talvehtimista edeltävään massan kasvattamiseen ja horrostamiseen"
Filosofian tohtori Tuomas Forsberg ja valtiotieteiden tohtori Marjo Uutela
40000 €
uusia arkistolähteitä ja psykologisia teorioita hyödyntävään Saksan ulkopolitiikkaa kylmän sodan päättymisen jälkeen käsittelevään tutkimukseen
Filosofian maisteri Eva Michelle Francett-Hermes
30000 €
väitöskirjatyöhön "Mattering the Sámi: Making space for inclusion of the Sámi in teacher training in Finland"
Master of Science Khalela Francis
15000 €
väitöskirjatyöhön "Do Banks Influence a Firm's Climate Change Exposure via Creditor Rights?"
Dokumentaristi Michael Franck
15000 €
Suomen tie Natoon -dokumentin suunnitteluun
Master of Science Peter Gaggl
14000 €
väitöskirjatyöhön "Risk management in the context of climate change"
Master of Business Administration Rahul Gaikwad
14000 €
väitöskirjatyöhön "Why do some individual investors outperform?"
Master of Science Morteza Gholami Haghighi Fard
30000 €
väitöskirjatyöhön "Next Generation of Cable Fire Models for Safety of Buildings"
Master of Science Eva González Carmona
30000 €
väitöskirjatyöhön "Development of Cellulose films from renewable raw materials by means of the Ioncell® technology, as an alternative to Cellophane and PET/PP films"
Filosofian maisteri Katja Grönfors
13000 €
naisten sivullisuutta tutkivan romaanin kirjoittamiseen
Kauppatieteiden tohtori Hannele Haapio
10000 €
väitöskirjaan perustuvan kirjan "Kuinka navigoida jatkuvassa epävarmuudessa" kirjoittamiseen
Musiikin opiskelija Lilja Haatainen
8000 €
viuluopintoihin kotimaassa, kansainvälisiin mestarikursseihin, jousen kustannuksiin ja soittimen huoltoon
Valtiotieteiden maisteri Aino Hakovirta
6000 €
väitöskirjatyöhön "Demokratia integraation laajentumisen ideana ja instrumenttina: Euroopan unioni – Länsi-Balkan"
Arkkitehti Jenni Hakovirta
30000 €
väitöskirjatyöhön "Indigenous Saami Architecture - Defining Saami Architecture as Part of International Indigenous Architecture"
Master of Science Andras Kristof Haris-Kiss
30000 €
väitöskirjatyöhön "Active young stars and their planets"
Musiikin maisteri József Hárs
5000 €
Väinö Raition Vesipatsas-baletin puhtaaksikirjoittamiseen ja digitalisointiin
Kauppatieteiden maisteri Lotta Hassi
30000 €
väitöskirjatyöhön "Supporting Experimentation in Explorative Innovation Projects"
Diplomi-insinööri Minna Heikinheimo
15000 €
väitöskirjatyöhön "Myynnin digitalisaatio kansainvälistyvissä yrittäjävetoisissa palveluyrityksissä. Strategisen myynnin johtamisen ja dynaamisten kyvykkyyksien näkökulma."
Musiikinopiskelija Ruusu-Talvikki Heikkilä
5000 €
sellonsoiton opintoihin, selloakatemian maksuihin, mestarikursseille osallistumiseen, nuottimateriaaleihin sekä uuden sellon ja jousen hankintaan
Filosofian maisteri Janne Heikkinen
30000 €
väitöskirjatyön "Plasmonisten nanolaserien emittoimien pulssien aikakoherenssista löytyneen jaksollisen värähtelyn tutkiminen" viimeistelyyn
Filosofian maisteri Elisa Heilmann
30000 €
väitöskirjatyöhön "Järviruo’on (Phragmites australis) ja nevasirppisammalen (Warnstorfia fluitans) mikrobiyhteisöt biopuhdistuksessa"
Filosofian tohtori Pekka Heinämäki ja filosofian tohtori Pasi Nurmi
3500 €
tähtitieteen alan kokouksen järjestämiseen
Valtiotieteiden kandidaatti John Helin, tradenomi Eerik Matero ja valtiotieteiden kandidaatti Emil Kastehelmi
30000 €
teknisen avustajan ja analyytikon palkkaamiseen Sota Ukrainassa -karttahankkeeseen
Filosofian maisteri Ida Henritius
29000 €
väitöskirjatyöhön "Asennoituva kielenkäyttö poliitikkojen elämäkerroissa"
Taiteen maisteri Marjut Hernesniemi
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn sirkustaiteen alalla
Musiikin maisteri Tuulia Hero
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn Paddington Trion viulistina sekä kilpailuun ja mestarikursseille osallistumiseen opintojen viimeistelyvaiheessa
Artenomi-videokuvaaja Jouni Hiltunen
10000 €
laulujoutsenista kertovan luontoelokuvan tekemiseen
Diplomi-insinööri Anna Himmanen
20000 €
väitöskirjatyöhön "Role of user experience in occupational safety in safety-critical context"
Liikuntatieteiden maisteri Eleonoora Hintsa Figueiredo
15000 €
väitöskirjatyöhön "Identification and use of habit promoting techniques for physical activity maintenance"
Filosofian maisteri Henry Hirvonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Extracting viscosities of QGP from heavy-ion collisions"
Taiteen maisteri Lauri Hirvonen
10000 €
lastenromaanin kirjoittamiseen
Musiikin kandidaatti Heinz-Juhani Hofmann ja työryhmä
8000 €
"Minä, minä, minä!" -näyttämöteoksen tuotantoon
Master of Arts Hanna Hohti
14000 €
taiteelliseen työskentelyyn
Kauppatieteiden maisteri Kirsi Hokkila
20000 €
väitöskirjatyöhön "Sosioekologinen tutkimus vakavasti sairastuneiden vanhempien lasten tukemisesta suomalaisessa hyvinvointijärjestelmässä"
Tanssitaiteen kandidaatti Ella Holappa ja työryhmä
6000 €
Joku Paikallinen -tanssiteoksen toteuttamiseen Raahessa osana Bio Huvimyllyn (1936) henkiinherättämishanketta
Filosofian maisteri Matilda Holkkola
30000 €
väitöskirjatyöhön "Showrooming-käyttäytyminen ja älypuhelimen käyttö kivijalkamyymälöissä: kaikkikanavaisen asiakaskokemuksen muodostuminen ja parantaminen"
Tanssitaiteen maisteri Katri Huitila
2000 €
tanssin ja sirkuksen alan ammattilaisten treenituntien järjestämiseen Rovaniemellä
Master of Science Le Hung
15000 €
väitöskirjatyöhön "Product of the month” – a system for generic substitution in Sweden"
Yleisesikuntaupseeri Markku Hutka ja työryhmä
50000 €
upseerimiekkahankkeeseen tavoitteena palauttaa upseerimiekkaperinne ikuisiksi ajoiksi
Diplomi-insinööri Eric Hyyppä
5000 €
väitöskirjatyöhön "Elements of superconducting quantum computers"
Teologian tohtori Pasi Hyytiäinen
34000 €
Relate-ohjelmiston ja siinä käytettävien metodien kehitykseen
Videoartenomi Ari Häkkinen ja kasvatustieteen ylioppilas Anu Häkkinen
10000 €
dokumenttielokuvan "Luonnon retrospektiivi" toteuttamiseen
Valtiotieteiden tohtori Saara Hämäläinen
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Hintahämärrytys julkisessa kilpailutuksessa"
Tietokirjailija Jera Hänninen
8000 €
populaarin tietoteoksen "Kontula on uusi Kallio" kirjoittamiseen
Toimittaja Ville Hänninen
14000 €
esseekirjan kirjoittamiseen Henrik Tikkasesta journalistina, kuvittajana ja kirjailijana
Musiikkipedagogi Jere Hölttä
7000 €
laulutaidon ja musiikin tuntemuksen kehittämiseen, koelauluvideoiden tekemiseen sekä koelaulu- ja koulutusmatkoihin
Tekniikan tohtori Marko Höyhtyä
8000 €
kirjan "Satellite communications and networks" tekemiseen
Pianisti Naoko Ichihashi
10000 €
laadukkaan Silent-pianon hankkimiseen
Filosofian tohtori Antti Ijäs
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Konrad Kyeserin Bellifortiksen tekstilaitos ja tutkimus"
Diplomi-insinööri Arsi Ikäheimonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Mood disorder early warning signal detection using behavior data from personal digital devices"
Musiikin maisteri Mikko Aleksi Innanen
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn saksofonistina ja säveltäjänä 2024
Master of Science Sanaz Jamalzadeh
5000 €
väitöskirjatyöhön "Novel computational systems biology methods to reveal chemotherapy resistance mechanisms in ovarian high grade serous carcinoma"
Filosofian maisteri Susanne Jauhiainen
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Advancing Physical Activity Research by Means of Predictive Machine Learning - and Doing it Right"
Kauppatieteiden maisteri Antto Jokelainen
15000 €
väitöskirjatyöhön "Deregulating pharmacy entry restrictions in Finland"
Filosofian maisteri Jantso Jokelin
6000 €
matkajournalistisen esseeteoksen kirjoittamiseen
Tekniikan lisensiaatti Atte Joutsen
4500 €
väitöskirjatyöhön "Puettavan teknologian kuivaelektrodiratkaisut sydämen toiminnan mittaamiseksi"
Proviisori Atte Junnila
30000 €
väitöskirjatyöhön "Development and dissolution performance of 3D printed oral dosage forms manufactured from nanocrystal loaded pastes and gels"
Musiikin maisteri Dea Juris
15000 €
uusien kappaleiden sävellys- ja sanoitustyöhön
Humanististen tieteiden kandidaatti Markus Juslin
10000 €
Sanaka Hiiragin romaanin "Jinsei shashinkan no kiseki" suomentamiseen japanista
Näyttelijä Mika Juusela ja työryhmä
13000 €
"Avaruus"-esityksen valmistamiseen
Musiikin maisteri Martta Jämsä
11000 €
huilun hankintaan
Tanssitaiteen maisteri Anni Kaila
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn tanssijana ja kirjoittajana
Filosofian tohtori Jaska Kainulainen
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Humanismi, retoriikka ja fennofilia H.G. Porthanin ohjaamissa opinnäytetöissä 1776-1802"
Filosofian maisteri Lauri Kakko
30000 €
väitöskirjatyöhön "Tehostetun 3-hydroxybutyraattituotantojärjestelmän rakentaminen fotosynteettisiin syanobakteereihin"
Master of Science Polina Kalachikova
30000 €
väitöskirjatyöhön "Chirality-enriched SWCNT as a substrate for catalytic nanoparticles: chirality extraction, decoration, and evaluation of electrocatalytic activity"
Filosofian tohtori Andrei Kalinitchev
34000 €
tutkimukseen "Väestönmuutos ja muuttoliikkeet Inkerin evankelisluterilaisissa seurakunnissa 1834–1917"
Filosofian maisteri Salla Kangas
30000 €
väitöskirjatyöhön "Muunlajisiin eläimiin liittyvää kielenkäyttöä koskevat diskurssit ja kieli-ideologiat"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Sohvi Kangasluoma
15000 €
tietokirjaan arktisesta ilmastonmuutoksesta, elämästä veneessä ja siitä, kuinka luonto ympärillämme muuttuu
Tanssitaiteen maisteri Katriina Kantola
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn eri produktioissa
Kauppatieteiden maisteri Juha-Pekka Kantonen
5000 €
väitöskirjatyöhön "CREATIVE ARTS IN LEADERSHIP EDUCATION - Research aimed at increasing understanding of how business schools should teach ethical and value-based future leaders through creative arts"
Musiikin maisteri Roope Kantonen, musiikin maisteri Tuomo Uusitalo ja musiikin kandidaatti Juuso Rinta
10000 €
Sörkan Ruusu 'Weekly Jazz Session' -tapahtuman järjestämiseen
Kauppatieteiden maisteri Inka Karjalainen
5000 €
väitöskirjatyöhön ''Sustainable business models in agrifood and wood value chains''
Psykologian maisteri Anniina Karonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Uni ja toiminnanohjauksen kehitys varhaislapsuudessa - pitkittäistutkimus"
Musiikin maisteri Arttu Kataja
7000 €
hankkeeseen "Des Knaben Wunderhorn -levytys"
Master of Science Dominik Keiner
30000 €
väitöskirjatyöhön "Design options for a global net negative GHG energy system limiting global warming to 1.0°C until 2100"
Master of Science Katie Kenny
15000 €
väitöskirjatyöhön "Gender diversity and sustainable supply chain management"
Filosofian maisteri Pipsa Keski-Hakuni ja työryhmä
15000 €
tapahtuman "Pessi vai Illusia" järjestämiseen
Valtiotieteiden maisteri Roope Kinisjärvi
30000 €
väitöskirjatyöhön "Suomi Yhdistyneissä kansakunnissa ja muuttuvat tulkinnat kansallisesta itsemääräämisoikeudesta kylmän sodan aikana"
Tanssitaiteen maisteri Marjo Kiukaanniemi ja työryhmä
6000 €
tangoteatteriteoksen valmistamiseen
Valtiotieteiden maisteri Niina Kivilä
12000 €
esseeromaanin kirjoittamiseen
Musiikin maisteri Sami Klemola
26000 €
sävellystyöhön
Musiikin opiskelija Johannes Koivisto
15000 €
konserttiharmonikan hankintaan
Taiteen maisteri Maria-Elina Koivula ja työryhmä
16000 €
Näkymätön reppu -nukketeatteriteoksen valmistamiseen kantaesityksenä kotimaisesta lastenkirjasta
Filosofian tohtori Heikki Kokko
34000 €
tutkimukseen "Kotomaamme koko kuva" – suomenkielisen lehdistön 1800-luvun puolivälin lukijakirjekulttuuri ja kansalaisyhteiskunnan synty
Filosofian maisteri Tiina Kolari
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Mikrobiyhteisöjen rooli pohjoisten soiden ekosysteemimuutoksissa"
Teologian maisteri Selja Koponen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Koulumaailmasta maailmaan. Yläkoulun oppilaiden osallisuutta tukemalla kohti sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta. Osallistuva toimintatutkimus suomalaisessa yläkoulussa."
Master in Business Anastasiya Koptsyukh
10000 €
väitöskirjatyöhön "Understanding compassionate entrepreneurial initiatives and organized responses to disasters"
Filosofian tohtori Maija Koskinen
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Kulttuurivaihtoa vai poliittista propagandaa? Kylmän sodan taidenäyttelydiplomatia suomalaisella taidekentällä"
Ohjaaja Petrus Koskinen
5000 €
lyhyen dokumenttielokuvan "Roskapäivä" tuotannon loppuunsaattamiseen
Yhteiskuntatieteiden maisteri Hanna Kosonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Ikääntyvien työntekijöiden toimijuus ja sitä rajoittavat ja mahdollistavat rakenteelliset tekijät"
Master’s Degree in Chemistry Hafiza Sajida Kousar
30000 €
väitöskirjatyöhön "The systematic search for new sustainable thermoelectric materials among pararammelsbergite-structured compounds to generate electricity from waste heat and for solid-state cooling"
Musiikin tohtori Veli Kujala
6000 €
konserttiharmonikan äänenvärikirjoa monipuolistavan mekanismin kehittämiseen
Oikeustieteen maisteri Juha Samuli Kulmala
30000 €
väitöskirjatyöhön "Oikeuden väärinkäytön kielto ja oikeudenkäynnit"
Filosofian tohtori Markku Kulmala ja työryhmä
135000 €
tutkimukseen "Air pollution cocktail in the Gigacity"
Kauppatieteiden maisteri Niklas Kurki
28000 €
väitöskirjatyöhön "Consumer perceptions of for-profit social and health care service providers"
Musiikin maisteri Saara Kurki
15000 €
alttoviulun hankintaan
Filosofian tohtori Hannu Kurki-Suonio ja työryhmä
10000 €
kosmologian tutkimukseen Euclid-avaruuskaukoputkella
Filosofian maisteri Linnea Kuuluvainen
13000 €
kaunokirjalliseen työskentelyyn
Muusikko Anna-Mari Kähärä
10000 €
naistenpäivän juhlakonsertin järjestämiseen Musiikkitalossa
Filosofian maisteri Katja Kärki-Alaluusua
13000 €
narratiivisen tietokirjan viimeistelyyn sekä historiallisen romaanin taustatyöhön ja kirjoittamiseen
Filosofian tohtori Jukka Käyhkö
15000 €
tietokirjan "Käsiteltävä varoen" kirjoittamiseen
Oikeustieteen maisteri Ida Laakkonen
20000 €
väitöskirjatyöhön "Balancing the Effective Use of Artificial Intelligence in Sports and the Protection of Fundamental Rights: A Review of the EU Legal Framework and Implications"
Master of Social Sciences Amin Labbafi
18000 €
väitöskirjatyöhön "Carving New Spaces in the Global Legal Order: A Socio-legal Study of the Emergence of Cities as Global Legal Actors"
Master of Science Tiia Ladvelin
15000 €
väitöskirjatyöhön tutkimusalueena työhyvinvointi, työn tuottavuus ja organisaatiopsykologia "Just Do It? How Employees’ Emotions and Self-Control at Work Relate to Their Performance"
Filosofian maisteri Jussi Laitinen
16000 €
romaanin viimeistelyyn
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Sara-Ellen Laitinen
15000 €
väitöskirjatyöhön "Kuluttajien toimijuus kestävien kodin käytänteiden toteuttamisessa"
Filosofian maisteri Kaisa Lassinaro
30000 €
väitöskirjatyöhön "Political Aesthetics, Art and Activism: Feminist Displays"
Humanististen tieteiden kandidaatti Otto Lehtinen
13000 €
kolmannen romaanin viimeistelyyn
Filosofian maisteri Lyydia Leino
30000 €
väitöskirjatyöhön "Mikrobien ja raskasmetallien vuorovaikutukset linnuissa"
Teatteriohjaaja Veikko Leinonen
15000 €
kajaanilaisen poliittisen väkivallan historiaa luotaavan näytelmän "Puutarhuri - kauneus on kauhun ensiaskel" taustatyöhön ja käsikirjoittamiseen
Sirkustaiteen kandidaatti Saana Leppänen
4000 €
taiteelliseen työskentelyyn
Musiikin maisteri Olli Leppäniemi
8000 €
klarinetin hankintaan
Filosofian tohtori Maarit Leskelä-Kärki ja filosofian maisteri Malla Lehtonen
10000 €
tapahtuman "Aboagora 2024: Mars, the Bringer of War" järjestämiseen
Master of Science Jiancai Liao
30000 €
väitöskirjatyöhön "Better Marketing for a Better World: Enhancing Consumer Adherence in Healthcare through Responsible Marketing"
Master of Engineering Zhiqiang Liao
15000 €
väitöskirjatyöhön "Overfitting reduction in convex regression"
Filosofian maisteri Tove Lind
30000 €
väitöskirjatyöhön Isossa-Britanniassa koskien sukupuolten välistä tasa-arvoa
Kauppatieteiden tohtori Arto Lindblom
5000 €
vähittäiskaupan alan oppikirjan kirjoittamiseen
Psykologian dosentti Jallu Lindblom ja työryhmä
80000 €
tutkimukseen "What really matters in child development? A 20-year longitudinal study from pregnancy to adulthood"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Maria Lindén
30000 €
väitöskirjatyöhön "Vaalivilppi ja sen torjunta 2020-luvun Yhdysvalloissa. Uusi viitekehys vaalivilppikeinojen ja niiden yhteisvaikutusten tutkimiseen pitkäikäisessä demokratiassa."
Yhteiskuntatieteiden tohtori Samuel Lindholm
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Uudelleentulkintoja biopolitiikan historiasta ja teoriasta"
Filosofian maisteri Nora Logrén
25500 €
väitöskirjatyöhön "Silakka elintarviketeollisuudessa – kohti terveellistä ja kestävää kulutusta"
Tanssitaiteen kandidaatti Natasha Lommi ja työryhmä
15000 €
näyttämöteoksen "Live - StreamMe" toteuttamiseen
Teatteritaiteen maisteri Oksana Lommi ja näyttelijä Mathilda Kruse
8000 €
teoksen "Mannerheim sisters" taiteelliseen työskentelyyn ja materiaalihankintoihin
Master of Science Feliciana Ludovici
10000 €
väitöskirjatyöhön "Synthesis of new bio-based mining chemicals for froth flotation"
Muusikko Jussi Lukács, muusikko Aleksi Laukkonen ja filosofian maisteri Anna-Maija Ihander
30000 €
seksuaalisuutta ja eheytyshoitoja uskonnollisessa yhteisössä käsittelevän musikaalin työstämiseen
Musiikin maisteri Veera Lummi
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn: ensimmäisen täyspitkän albumin sävellys-, sanoitus- ja sovitustyöhön sekä tuotantoon
Musiikin maisteri Mikko Luoma
10000 €
harmonikan hankintaan barokin ajan musiikin esittämistä varten
Kasvatustieteiden maisteri Hanna-Kaisa Luukkonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Kohdekielen tuottamisen tukeminen kielirikasteisessa suomi-englanti alkuopetuksessa"
Master of Engineering Cuc Mai
30000 €
väitöskirjatyöhön "Modifications of Self-assembled Monolayers on Mesoporous Scaffold Surfaces to Enhance Performance of Carbon-based Triple-Mesoscopic Perovskite Solar Cells"
Diplomi-insinööri Mikko Majamaa
7500 €
väitöskirjatyöhön "Enhancing Communication Performance in 5G and Beyond Non-Terrestrial Networks"
Valokuvaaja Sami Mannerheimo ja kulttuurituottaja Joonas Kervinen
30000 €
osallistavaan kirjahankkeeseen
Toimittaja Mari Alice Manninen
30000 €
tietokirjan kirjoittamiseen nykyjournalismista
Tanssitaiteen maisteri Outi Markkula ja teatteritaiteen maisteri Juhani Haukka
13000 €
"Aikapiirit" - tanssin ja liikkeen kautta historiaa, aikaa ja muistamista koskettavaan hankkeeseen
Laulutaiteen kandidaatti Akseli Mattila
7000 €
ammatillisen osaamisen kehittämiseen, laulukilpailuihin valmistautumiseen, konserttisarjan valmistamiseen, laulutunteihin Torinossa ja oopperaopintoihin Kööpenhaminassa
Musiikin opiskelija Anton Mejias
12000 €
opintoihin Curtis Institute of Musicissa
Master of Arts Tanja Mikkonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Material-discursive entanglements of heteronormative places – a queer phenomenological study on micropolitics and feelings of belonging among LGBTQ identified people in Helsinki city"
Master of Science Omar Mohammed
30000 €
väitöskirjatyöhön "Consumer Engagement in the Circular Business Model Innovation Post-Pandemic"
Musiikin maisteri Olli Moilanen
13000 €
sävellystyöhön
Doctor of Science Most Kaniz Moriam
15000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Improving recyclability of the cellulose-based textile wastes"
Bachelor of Arts Charles Morrow
6500 €
Remes & Morrow: 24 tuntia 48 minuutissa -koomisen kamarioopperan esittämiseen
Doctor of Science in Economics and Business Administration Sufyan Muhammad
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Artificial Intelligence and Entrepreneurship Nexus: Exploring Micro-foundations of AI-Based Start-ups"
Diplomi-insinööri Mikael Myllymäki
30000 €
väitöskirjatyöhön "Top quark mass and jet energy scale at CMS experiment"
Musiikin maisteri Kaisa Mäensivu
12000 €
uuden levyn säveltämiseen Kaisa's Machine -jazzyhtyeen junakiertueilla Euroopassa sekä levyn tuotantoon
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Arttu Mäkinen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Dynaamiset keinovalaistusstrategiat kerrosviljelyolosuhteissa"
Doctor of Philosophy Daria Nagaivska
10000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Human rights due diligence in Ukraine: lessons from conflict-affected context for sustainable growth"
Doctor of Music Krishna Nagaraja
34000 €
postdoc-hankkeeseen "PolyMatters"
Filosofian maisteri Noora Nampajärvi
28000 €
väitöskirjatyöhön paikallishistorian ja saamelaisten historian ilmenemisestä Lapin maakunnan opetussuunnitelmissa ja historianopetuksessa
Tanssitaiteen kandidaatti Anne Naukkarinen ja työryhmä
15000 €
A Book of Dances -teoksen valmistamiseen
Kasvatustieteiden maisteri Faruk Nazeri
30000 €
väitöskirjatyöhön "ONGELMAKESKEISYYDESTÄ RATKAISULÄHTÖISYYTEEN - Ulkomaalaistaustaisten oppilaiden osaamistulokset ja niihin vaikuttavat tekijät"
Filosofian maisteri Henri Nerg
30000 €
populaarikulttuurin affekteja ja emootioita affektiivisen neurotieteen näkökulmasta käsittelevään väitöstutkimukseen
Diplomi-insinööri Markus Neuvonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Prony-based method for data driven subspace identification"
Diplomi-insinööri Laura Niemelä
30000 €
väitöskirjatyöhön "Leivinhiiva solutehtaana - soluelinten muokkaaminen solutehtaan tehostamiseksi"
Terveystieteiden maisteri Aino Niemi
30000 €
väitöskirjatyöhön "Ruokaa Mielelle – motivoiva ja voimavarakeskeinen ryhmämuotoinen ravitsemuskuntoutus osana masennuksen hoitoa"
Master of Arts Raimo O Niemi
10000 €
Kirjeitä Moskovasta -muistelmateoksen kirjoittamiseen opiskeluajoilta Moskovan Elokuvainstituutissa
Mediataiteilija Arttu Nieminen ja työryhmä
11000 €
neljä päivää kestävän mediataidetapahtuman järjestämiseen Rovaniemen taidemuseossa
Tradenomi Jani Nieminen
12000 €
säeromaanin kirjoittamiseen
Master of Science Martta Nieminen
28000 €
väitöskirjatyöhön "Regenerative organizing and the more-than-human world"
Filosofian tohtori Laura Nissin
34000 €
pimeyttä antiikin roomalaisessa kulttuurissa tutkivaan hankkeeseen "Roman darkness"
Kauppatieteiden maisteri Niilo Noponen
15000 €
väitöskirjatyön "Digitally Shared Leadership or Taylorism on Steroids? The Dual Possibilities of Algorithmic Management" viimeistelyyn
Yhteiskuntatieteiden maisteri Elisa Norvanto
15000 €
väitöskirjatyöhön "Addressing contemporary threats through multilateral and multi-agency cooperation -The manifestations and implications of trust for the Defence Forces"
Liikuntatieteiden maisteri Mila Nurminen
30000 €
väitöskirjatyöhön "MEG studies of multisensory integration in motor control"
Medianomi Timo Närä
15000 €
romaanin kirjoittamiseen
Filosofian maisteri Antti Oikarinen
30000 €
Lucius Annaeus Senecan teoksen "Naturales quaestiones" suomentamiseen
Filosofian maisteri Riikka Oittinen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Alueellinen eriarvoisuus kaupunkikoulujen arjessa"
Musiikin maisteri Joonas Ojajärvi ja työryhmä
15000 €
Humu-kollektiivin yhteisöllisen ja vertaistyönohjauksen mahdollistavan työtilan perustamiskustannuksiin
Filosofian maisteri Sanna Ojanne
15000 €
väitöskirjatyöhön "Maan alta ja marginaalista – ylirajaisuus ja underground Kalervo Palsan (1947–1987) sarjakuvatuotannossa"
Valtiotieteiden tohtori Ville Pekka Okkonen
34000 €
tutkimukseen suomettumiskäsitteen käytöstä suomalaisessa politiikassa aina Neuvostoliiton hajoamisesta Suomen Nato-jäsenyyden vahvistamiseen
Diplomi-insinööri Sid Oksala
30000 €
väitöskirjatyöhön "Kokeellinen tutkimus suolaisen jään murtumismekaniikasta"
Yhteiskuntatieteiden tohtori Atte Oksanen, yhteiskuntatieteiden tohtori Reetta Oksa ja yhteiskuntatieteiden tohtori Iina Savolainen
18500 €
tutkimukseen "Työelämän uudet viestintäteknologiat: pitkittäistutkimus suomalaisten työntekijöiden hyvinvoinnista 2019–2024"
Musiikin opiskelija Ella Oksava
2500 €
pianonsoiton mestarikursseille osallistumiseen ja kilpailumatkoihin
Musiikin tohtori Antti Jaakko Paalanen
6000 €
3-rivisen haitarin hankintaan
Kauppatieteiden maisteri Tiina Paananen
14000 €
väitöskirjatyön "Omnichannel customer behavior" loppuunsaattamiseen
Filosofian maisteri Leena Paasio-Leimola
5000 €
nuortenromaanin kirjoittamiseen
Kuvataiteen maisteri Kukka Paavilainen
15000 €
"Teoksen äärellä harjaantunut katse" - kuvataiteen tohtorin opinnäytteen esitarkastuskierroksen jälkeiseen vaiheeseen, korjausten tekemiseen, julkaisun valmisteluun ja väittelyyn
Honors B.A. in Business Administration Tomi Pajarinen
18000 €
kirjan "Selviytymisopas" ensimmäiseen ilmaisjakelupainokseen
Valtiotieteiden maisteri Minttu Palsola
22500 €
väitöskirjatyöhön "Intervention evaluation and development: Bridging the intention-behaviour gap with a focus on intervention acceptability, engagement and self-enactment of behavior change techniques"
Musiikin maisteri Sarah Palu
7000 €
konserttikanteleen hankintaan
Filosofian maisteri Harri Parkkinen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Quantum transport theory with nonlocal coherence and its applications"
Kirjailija Leena Parkkinen
30000 €
romaanin kirjoittamiseen
Psykologian tohtori Eino Partanen, psykologian maisteri Aino Lehtinen ja psykologian tohtori Niklas Granö
15000 €
transnuorten hyvinvoinnin tutkimiseen sukupuoli-identiteetin tutkimusjaksolla ja transnuorten hyvinvoinnin kehityksen selvittämiseen sukupuolenkorjaushoitojen aikana
Filosofian maisteri Anna Parviainen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Marimekon unisex-kuvasto vuosina 1956–1979: valokuvat unisex-ilmiön merkitysten rakentamisen välineinä"
Filosofian tohtori Tuuli Parviainen
34000 €
tutkimukseen "Muutoksien aika - Talvimerenkulun tulevaisuuden haasteet Perämerellä"
Master of Science Lars Peeters
30000 €
väitöskirjatyöhön "Optical photon-magnon coupling in suspended YIG microdisks for quantum information processing"
Sirkustaiteen kandidaatti Sasu Peistola ja työryhmä
11000 €
"Ravunpiilottajat"-teoksen käsikirjoituspohjan luomiseen
Sirkustaiteiden kandidaatti Maria Peltola
7500 €
esityksen "Hot and Cold" valmistamiseen
Filosofian tohtori Milla Peltonen
10000 €
tietokirjahankkeeseen Einari Vuorelan elämästä ja teoksista
Filosofian maisteri Atte Pennanen
26000 €
väitöskirjatyöhön "On weighted Bergman spaces induced by non-radial weights"
Luonnontieteiden kandidaatti Emmi Pennanen
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn
Liikuntatieteiden maisteri Emilia Pesonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Tracing obesity in polycystic ovary syndrome (PCOS): Weight loss attempts, physical activity, and eating behaviors in women with PCOS."
Master in Management Aleksandra Petrova
15000 €
väitöskirjatyöhön "High-performance teams in eSports"
Terveystieteiden maisteri Ulla-Kaarina Petäjä
15000 €
väitöskirjatyöhön "Jälkihuoltopalveluiden piirissä olevien nuorien riskikäyttäytyminen"
Valtiotieteiden maisteri Hannu Pihlajasalo
30000 €
väitöskirjatyöhön "Behind the Development – Why Some Nations Prosper and Others Don’t?"
Filosofian maisteri Aleksi Piispa
24000 €
väitöskirjatyöhön "Probing QCD using holography"
Master of Science Valeriia Pokidina
30000 €
väitöskirjatyöhön "A process-oriented, comparative case-study approach to unpack internal dynamics of institutional innovation materialized in exemplified instances of university-based experimental spaces"
Taiteen maisteri Pinja Poropudas, taiteen kandidaatti Marjukka Savolainen ja taiteen maisteri Antti Mäki
7500 €
nykytanssiteoksen "Object trouvé" toteuttamiseen
Tanssitaiteen maisteri Elli Pulkkinen
5000 €
tanssiteoksen "Supersankari" valmistus- ja esityskuluihin
Filosofian maisteri Hanna-Leena Puolakka
30000 €
väitöskirjatyöhön "Pohjoisen Fennoskandian kristillistyminen myöhäisellä rautakaudella ja keskiajalla (800-1500 jKr.)"
Musiikin tohtori Aija Puurtinen
10000 €
fingelskankielisen materiaalin säveltämiseen
Master of Science Tawfiqur Rahman
30000 €
väitöskirjatyöhön "Impact of climate change on the top-down effect of a dominant mesopredator in the Baltic Sea and the ecological consequences"
Filosofian tohtori Jesse Railo ja bachelor of science Shubham Ramkisan Jathar
75000 €
Homing-apuraha tutkimukseen "Epäsuorien kuvantamisongelmien vakaus ja tilastollinen teoria"
Tanssitaiteen maisteri Iiris Päivykkä Raipala ja työryhmä
8000 €
"Rihmankiertämä"-tanssiteoksen toteuttamiseen
Valtiotieteiden maisteri Simo Raittila
30000 €
väitöskirjatyöhön "Socioeconomic differences in adverse outcomes of mental health"
Master of Science Urooj Rashid
30000 €
väitöskirjatyöhön "Plants and plant-associated microbes for bioremediation of waste water and their metal accumulation and chemical degradation capacity"
Professori (emeritus) Erkki Rautio
25000 €
arvosoittimen restaurointiin
Filosofian maisteri Fanny-Johanna Reinikka
30000 €
väitöskirjatyöhön "Näkökulmia miesten palvelualoihin Helsingissä vuosina 1880–1930"
Musiikin maisteri Anneliina Rif
6500 €
dramatisoituun musiikkiteokseen "Hildegard" yhdelle esiintyjälle
Filosofian maisteri Kimmo Riihiaho
17500 €
väitöskirjatyöhön "Hyperspectral Simulation of Photosynthesizing Organisms from Algae to Forest Canopies"
Valtiotieteiden tohtori Juha-Matti Ritvanen
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Yhteistyötä ja patoamista – Suomen Venäjän-politiikka 1992–1999"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Ronkainen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Rahapolitiikan uusi normaali – Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien poikkeukselliset toimet ja institutionaalinen muutos finanssikriisistä koronakriisiin"
Filosofian maisteri Veera Milja Rossi
12000 €
toisen kaunokirjallisen teoksen kirjoitustyöhön
Filosofian maisteri Aki Ruhtinas
30000 €
väitöskirjatyöhön "Development of quantum devices using novel helium ion beam direct writing method"
Master of Fine Arts, Choreography specialization in Circus Myrsky Rönkä
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn
Teatteritaiteen maisteri Janne Saarakkala
10000 €
esitystaiteelliseen työskentelyyn
Arkkitehti Heini-Emilia Saari
30000 €
väitöskirjatyöhön "Landscape, imagination, materiality: Constructing timber architecture across the urban-rural nexus"
Master of Philosophy Juha Saarinen
15000 €
tutkimukseen "Suomesta Syyriaan ja Irakiin matkustaneiden, Isisin toimintaan osallistuneiden naisten aktivismin muodot"
Kirjailija Marjo Katriina Saarinen
13000 €
kaunokirjalliseen työskentelyyn
Master of Science Mostafa Sadeghi
15000 €
väitöskirjatyöhön "Cybersecurity escape room in the age of metaverse"
Filosofian maisteri Elisa Sahari
30000 €
väitöskirjatyöhön "Kohti kokonaisvaltaisempaa ilmastonmuutoksen hillintää: Käyttäytymistieteet ja agentti-pohjainen mallinnus ilmastonmuutoksen hillinnän työkaluina"
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Otto Saikkonen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Kuusen kasvu ja puuaineen laatu jatkuvapeitteisissä metsiköissä"
Musiikin maisteri Lauri Sallinen ja työryhmä
5000 €
Outi Tarkiaisen musiikkia sisältävän levyn äänittämiseen
Tekniikan lisensiaatti Noora Salonen
6000 €
väitöskirjatyöhön "Lactococcus lactis -bakteerin käyttö rekombinanttiproteiinien tuottoon - Sovelluksena D-tagatoosin tuotto"
Filosofian tohtori Pasi Salonen
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Heterobimetallic Lewis pairs in nitrogen activation and green synthesis of ammonia"
Bachelor of Arts Siiri Selina Savijoki
8000 €
musiikkiteatterin maisteriopintoihin Isossa-Britanniassa
Arkkitehti Hanne Savolainen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Tähdet ja studiot: Luovan työn johtamisen erityispiirteet arkkitehtuurin alalla"
Master of Social Science Svenja Katharina Scholz
30000 €
väitöskirjatyöhön "The competing logics behind the EU's social media communication - How private platforms shape public communication"
Musiikin maisteri Mikko Sidoroff
7500 €
Per-Gunnar Alldahlin kirjan "Intonation i körsång" suomentamiseen
Filosofian maisteri Milka Siponkoski
30000 €
väitöskirjatyöhön "Diffraktiivinen luenta: posthumanistisen ja ekokriittisen kirjallisuudentutkimuksen menetelmä ja kaksi tulkintakoetta"
Musiikin tohtori Laura Sippola
7500 €
taiteelliseen työskentelyyn levytyksen valmistamiseksi
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Kati Sirén ja yhteiskuntatieteen maisteri Saara Rautavuoma
15000 €
forumteatteriesityksen "Digiharha" taustatyöhön ja käsikirjoitukseen sekä tuotannollisen rakenteen kehittämiseen
Master of Science Hana Slabá
15000 €
väitöskirjatyöhön "Impact of diet on the genotoxicity of faecal water, a putative risk marker for colorectal cancer"
Filosofian tohtori Jani Sormunen
75000 €
Homing-apuraha puutiaisiin keskittyvän tutkimusryhmän perustamiseen
Master of Science Ana Maria Soto de la Cruz
28000 €
väitöskirjatyöhön "Unlocking neurostimulation efficiency with an automation algorithm based on anatomical and functional maps"
Tanssitaiteen maisteri Anna Stenberg
15000 €
taiteelliseen työskentelyyn tanssin ja teatterin parissa
Diplomi-insinööri Timo Stolt
30000 €
väitöskirjatyöhön "Nonlinear optics using resonant metamaterials"
Tanssitaiteen maisteri Lotta Suomi ja tanssitaiteen maisteri Heli Keskikallio
8000 €
tanssiteoksen "Plants and Monsters" valmistamiseen
Tanssitaiteen maisteri Jenny Esete Emilia Sutinen ja työryhmä
15000 €
"Rest as a ..." -teoksen valmistamiseen
Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla Suulamo
30000 €
väitöskirjatyöhön "Sosioekonomisten kuolleisuuserojen pitkän aikavälin muutokset Suomessa"
Filosofian maisteri Inkeri Suutari
30000 €
väitöskirjatyöhön "Toipuminen, kuolevaisuus ja mullassa hehkuvat tähdet – Esoteerisuus ja okkulttuuri nykytaiteessa"
Diplomi-insinööri Sofia Suutarinen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Long-term radio monitoring of Active Galactic Nuclei: Characteristic timescales and improved analysis methods"
Master of Science Dmytro Syrotkin
13000 €
väitöskirjatyöhön "Defining organizational structures and processes that decentralize authority and promote self-management"
Rumpali Eero Särkämö
5000 €
rumpusetin hankintaan
Valtiotieteiden maisteri Sakari Säynäjoki
15000 €
väitöskirjatyöhön "Antroposeeni & fossiilienergia: antroposeenin kritiikin uudelleenarviointia"
Filosofian maisteri Antti Taipale
30000 €
väitöskirjatyöhön "Liikuttava teatteri. Kehollinen empatia teatterikokemuksen keskiössä"
Filosofian maisteri Anna Talasniemi
15000 €
väitöskirjatyöhön "Saunadialogit – sauna tulevaisuusperinnön tekemisen paikkana"
Master of Science Mansour Taleshi
30000 €
väitöskirjatyöhön "Estimation of Neural Drive for Robust Human-Machine Interfacing"
Kirjailija Eveliina Talvitie
12000 €
romaanin kirjoittamiseen
Master of Science Steven Taniwan
30000 €
väitöskirjatyöhön "Secondary metabolites for decay and disease resistance in Finnish forests: disclosing the stilbene biosynthesis pathway in Scots pine and Norway spruce"
Musiikin kandidaatti Ossi Tanner
12000 €
pianonsoiton maisterin tutkinnon loppuunsaattamiseen Manhattan School of Musicissa
Filosofian maisteri Jarmo Taskinen
28000 €
väitöskirjatyöhön "Understanding Engineering and Innovation: Theory and Evidence from the Finnish Pulp and Paper Industry Ecosystem"
Kauppatieteiden maisteri Thomas Taussi
34000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön riskienhallinnasta johdon laskentatoimessa "Beyond Formal Risk Management: Sensemaking in Riskwork"
Diplomi-insinööri Tuula Tenkanen
30000 €
väitöskirjatyöhön "AI enhanced biotechnological production of bioplastics"
Master of Science Jennifer Tersteegen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Novel and sustainable composite materials based on biomimetic spider silk and recycled cellulose"
Psykologian tohtori Mari Tervaniemi
18000 €
musiikin neurotieteen kansainvälisen kongressin (Neurosciences and Music VIII) järjestämiseen Helsingissä
Musiikin maisteri Aili Toivonen
2500 €
säveltämiseen ja sovittamiseen lauluyhtye Rajattomalle
Sirkustaiteen kandidaatti Onni Toivonen, Konsta Leinonen ja Tuomas Honkanen
6000 €
tanssi-/sirkusteoksen "Stygian Throws" valosuunnittelun materiaalihankintoihin ja muihin kuluihin kahteen residenssiperiodiin alkuvuodelle 2024
Filosofian maisteri Maija Toppila
13000 €
silmänpohjan ikärappeumaan liittyvään väitöskirjatyöhön
Musiikin maisteri Waltteri Torikka
10000 €
laulutunteihin ja Oskar Merikannon laulujen levytykseen
Master of Science Toan Tran
15000 €
väitöskirjatyöhön "Three Essays on Supplier Sustainability Risks"
Filosofian maisteri Anna Tulusto
6000 €
ainoana lapsena elämistä ja yhden lapsen perhettä tarkastelevan esseeteoksen kirjoittamiseen
Terveystieteiden tohtori Outi Tuominen ja työryhmä
15000 €
tutkimukseen "Henkilöstön joustava resursointi osana lasten ja nuorten sairaanhoidon potilasturvallisuutta"
Master of Arts Murat Turkmen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Ecocritical Art: Negotiating between Politics and the Autonomy of Art"
Filosofian maisteri Ismo Tähtinen
30000 €
väitöskirjatyöhön "Auringon aktiivisuuden ennustaminen keskipitkällä aikavälillä"
Valtiotieteiden maisteri Elina Uutela
30000 €
väitöskirjatyöhön yleisön kriteereistä asiantuntijuuden arvioinnissa terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä
Filosofian tohtori Johanna Vaattovaara ja filosofian maisteri Urpu Strellman
15000 €
Tutkimustiedon yleistajuistaminen käytännössä -teoksen työstämiseen
Filosofian maisteri Laura Varja
12000 €
väitöskirjatyöhön "Vastuullisuus ja kestävä kehitys yrityksen ylimmän johdon ja hallituksen strategisessa työssä"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Jenni Viitala
30000 €
väitöskirjatyön "Contextualising gold: Emerging relations and responsibilities within the planetary gold mine" viimeistelyyn
Teologian maisteri Kirsi Vikman
30000 €
väitöskirjatyöhön "Dirt is not just dirt - Late medieval confessional manuals as the basis of ecclesiastical morality and sins of everyday life"
Taiteiden tutkimuksen ylioppilas Jenna Viro
30000 €
toisen romaanin kirjoittamiseen
Filosofian maisteri Miisa Virta
30000 €
väitöskirjatyöhön "Suurpedon paluu - vaikutukset loisyhteisöön"
Teatteritaiteen maisteri Juuso Voltti
7000 €
Aurinkoteatterin ja Kansallisteatterin "Laulujoutsen"-esityksen musiikkien sävellys-, sovitus- ja toteutustyöhön
Sairaanhoitaja Tiina Vuohijoki
27500 €
väitöskirjatyöhön "Participation and social inclusion through intelligent clothing - from handcrafted designs to tools supporting individual's everyday life"
Taiteen maisteri Marko Vuokola ja työryhmä
15000 €
kokeellisten eri aloja yhdistävien tapahtumien järjestämiseen Kalervo Kallion ateljeessa
Filosofian maisteri Mikko Välimäki
30000 €
väitöskirjatyöhön "Dekadenssista Suomen kuvataiteessa ja kulttuurissa"
Kirjailija Heidi Väätänen
13000 €
romaanin kirjoittamiseen
Musiikin kandidaatti Aleksanteri Wallius
9000 €
virtuaaliurkujen hankintaan
Kauppatieteiden maisteri Venla Wallius
10000 €
väitöskirjatyöhön "The role of wood-based products in bioeconomy transition - stakeholder perspectives"
Master of Science Paula Weller
30000 €
väitöskirjatyöhön "Developing an adaptable robust optimization framework for improved preparedness and resilience in emergency response"
Master of Science Baolin Yang
14000 €
väitöskirjatyöhön "Research on Employee Voice Behaviour and Managerial Voice Non-endorsement"
Master of Arts Aytac Yurukcu
30000 €
väitöskirjatyöhön "Imperial War, Collective Memories and National Identities in the Borderlands of Europe: Identity Formation among Peripheral Minorities during the Russo-Turkish War of 1877-78"
Musiikin maisteri Aleksei Zaitsev
12000 €
opintojen viimeistelyyn Tanskassa, kansainvälisiin pianokilpailuihin sekä mestarikursseille osallistumiseen
Master of Science Junhua Zhu
30000 €
väitöskirjatyöhön "The Ethics of AI in China"
Master of Research in Cognitive Neuroscience Juho Äijälä
30000 €
väitöskirjatyöhön "Full-brain electrophysiological dynamics of visual imagery and their interactions with the autonomic nervous system"
4H-säätiö
35000 €
digitaalisen Helppi-työpalvelutoiminnan kehittämiseen, nuorten omaehtoisiin projekteihin, stipendeiksi ja apurahoiksi nuorille sekä 4H-kerhokilpailun ja 4H-yrityskilpailun toteuttamiseen
Aalto Entrepreneurship Society ry
20000 €
alkuvaiheen yrittäjien tukiohjelma Betonin kustannuksiin
Aalto-korkeakoulusäätiö sr
250000 €
tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmän monitieteiseen tutkimukseen
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
8000 €
European International Business Academy (EIBA) 2024 -vuosikonferenssin järjestämiseen
Allegra Lab Helsinki ry
44000 €
avoimen oppimateriaalikirjaston luomiseen ja tutkitun tiedon käyttöä kouluissa edistävien opetusaineistojen tuottamiseen
Arctic Ensemble Osk
8000 €
Ensembled-nykysirkusteoksen valmistamiseen
Aseman Lapset ry
100000 €
Walkers-toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen nuorten päihteiden käytön, rikollisuuden, väkivallan sekä muun oireilun ennaltaehkäisemiseksi ja hoitoprosessien tukemiseksi
Balettipedagogit ry
6000 €
yhdeksännen Valtakunnallisen Balettikilpailun järjestämiseen Aleksanterin teatterissa
Barker-teatteri yhdistys ry
8000 €
Barker-teatterin, Turun vapaan taiteen näyttämön toiminnan kehittämiseen
Boardman Oy:n Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä LJT
5000 €
75-vuotisjuhlaseminaarin järjestämiseen
Dash Oy
10000 €
liiketoiminnallisten ongelmien ratkaisukilpailun "Dash Hack 2023" järjestämiseen
DocPoint-elokuvatapahtumat ry
15000 €
valtakunnallisen lasten ja nuorten dokumenttielokuvakiertueen "DOKKINO" järjestämiseen oppimateriaaleineen vuonna 2024
European Youth Parliament Finland - EYP Finland ry
3000 €
Euroopan nuorten parlamentin kansallisen istunnon järjestämiseen 2024
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat Feto ry
20000 €
tapahtuman "Kansainväliset filosofian olympialaiset / International Philosophy Olympiad 2024" järjestämiseen
Frigg Oy
10000 €
Friggin ja Kamus-kvartetin yhteisen konsertin valmisteluun ja tilaussävellykseen Marzi Nymanilta
Greta tuotanto
28000 €
mikrohistoriaa, kuva- ja videokerrontaa, musiikkia ja draamaa sekä Aalto-yliopiston tekemää tutkimusta yhdistävään musiikkiteatteriesitykseen "UKK - Usein kysytyt kysymykset”
Gutsy Go ry
120000 €
nuorten osallisuutta vahvistavan ja yhteiskunnallista polarisaatiota ehkäisevän Gutsy Go -toiminnan valtakunnallistamiseen
Haapavesi Folk ry
20000 €
Haapavesi Folk Music Festival 2024 -tapahtuman järjestämiseen
Helena Ranta Forum
10000 €
Helena Ranta Forum 2024: Toteutuuko oikeus? -tapahtuman järjestämiseen
Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry
30000 €
Itämeren kulttuurihistoria 1700-luvulla -hankkeen toteuttamiseen
Helsingin Jazz-utopia ry
10000 €
We Jazz 2023 -festivaalin järjestämiseen
Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry
20000 €
uuden musiikin tilaamiseen ja esitettäväksi kuoron 20-vuotisjuhlakonsertissa yhdessä Suomalaisen barokkiorkesterin kanssa
Helsingin yliopisto /Oikeustieteellinen tiedekunta
100000 €
Oikeusvaltiokeskuksessa tapahtuvaan tutkimus- ja selvitystoimintaan, julkaisuihin ja tutkijoiden palkkaamiseen
Institutum Romanum Finlandiae sr
27500 €
Wihurin stipendiin väitöskirjatutkijan työn tukemiseksi Suomen Rooman-instituutissa
Institutum Romanum Finlandiae sr
20000 €
Villa Lanten sisustussuunnitteluun kalustuksen osalta
Itä-Suomen yliopisto
337000 €
tutkimusohjelman "Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä" jatkamiseen
Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä Summer School -järjestelytoimikunta
8500 €
The 33rd Jyväskylä Summer School -kesäkoulun opettajiksi kutsuttavien asiantuntijoiden kustannuksiin
Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
100000 €
museologian oppiaineen yhteistyöprofessuurin toteuttamiseen 2024–2029: "Museologian professuuri"
Järvenpään Sibelius-seura ry
6000 €
sävellystilauksen ja kantaesityksen kustannuksiin
Kadettikunta ry
30000 €
valtakunnalliseen maanpuolustusaatteelliseen tiedotus- ja koulutustoimintaan ensisijaisesti koulunuorison ja opettajien keskuudessa sekä Kadettitoverikunnan historian tutkimus- ja julkaisuhankkeeseen
Kamarikuoro Audite ry
22000 €
kamarikuoron toimintaan
KATAJA - Kauppatieteiden valtakunnallinen tohtorikoulutusohjelma
30000 €
koko Suomen kattavan kurssitarjonnan kehittämiseen sekä kauppatieteiden tohtorien urapolkujen tukemiseen
Korsholman musiikkijuhlat ry
20000 €
Tove Teuvalla -oopperan tilaamiseen ja esittämiseen Teuvan kirkossa kesällä 2024
Kotkaniemi-säätiö
5000 €
uuden museonäyttelyn "Svinhufvud af Qvalstad 450 vuotta" toteutukseen presidentti P. E. Svinhufvudin kotimuseolla Kotkaniemessä
Koululiikuntaliitto KLL ry
50000 €
vesillä liikkumisen taitoja edistävään Vesisankarit-hankkeeseen
Kuhmon Musiikkiyhdistys ry
25000 €
Tanskalaisuutta Kuhmoon - tanskalaisten taiteilijoiden ja säveltäjän esiintuomiseen Kuhmon Kamarimusiikissa
Kulttuurintutkimuksen seura ry
4000 €
Kulttuurintutkimuksen päivät -tapahtuman järjestämiseen Aalto-yliopistossa Espoossa
Kustavin kirjallisuusyhdistys ry
10000 €
Kaiken takana on tarina: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon 2024 ohjelmiston toteuttamiseen
Kustavin Talonpoikaispurjehtijat ry
15000 €
nuorison NuPu-perinnevenekulttuurikeskuksen perustamiseen perinnevenekulttuurin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi saaristomerellä
Käpy Lapsikuolemaperheet ry
2500 €
sisaruksen menettäneiden lasten Tunteet verkkoon -etäryhmän kustannuksiin
Lapin kamariorkesteri
40000 €
maakunnallisen orkesteritoiminnan toteuttamiseen
Lapin kamariorkesteri
10000 €
kosketinsoittajan käyttöön tarkoitetun soittimiston hankintaan
Lasten ja nuorten keskus ry
50000 €
nuorten ja nuorten aikuisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen kehittämällä, koordinoimalla ja laajentamalla Walk in -terapiatoimintaa
Lead! Foundation
50000 €
Fiskars Summer Festival -tapahtuman järjestämiseen
Legioonateatteri ry
13000 €
30-vuotisjuhlanäytelmän ohjauspalkkioon
Leo Mechelin säätiö sr
50000 €
Leo Mechelin -koottujen teosten toimittamiseen
Livelaboratorio Tampere Oy / G Livelab Tampere
20000 €
kansainvälisen nuorille jazzmuusikoille suunnatun 12Points -festivaalin järjestämiseen Tampereella
Luotsiliitto ry - Luotsikirjasto
5000 €
Luotsikirjaston toiminnan ylläpitoon ja julkaisutoimintaan
LUT-yliopisto
15000 €
tutkimukseen "Omistajaosaaminen kasvun edellytyksenä"
Maanpuolustuksen Tuki ry
100000 €
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
30000 €
Hyvä alku koulutielle- ja Hyvä alku yläkouluun -kampanjoiden toteuttamiseen vanhemmuuden tukemiseksi
Matematiikkalehti Solmu
12000 €
Matematiikkalehti Solmun julkaisemiseen, kehittämiseen, koti- ja ulkomaiseen yhteistyöhön matematiikan opetuksen alalla sekä matematiikkadiplomitoimintaan
Meripuolustussäätiö sr
10000 €
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen
MIMIR Fellows Oy
10000 €
tapahtuman Deep Dive järjestämiseen 2024
MimoArt ry
7500 €
teosten "Pipes´n Hoses" sekä "End of My Rainbow" toteutukseen
Mothers in Business MiB ry
8000 €
Mothers in Leadership -hankkeeseen kannustamaan äitejä esihenkilöiksi ja ylimpään johtoon sekä perheystävällisemmän ja tasa-arvoisemman yrityskulttuurin luomiseen työelämässä
Musiikkitalon Urut Soimaan ry
15000 €
Musiikkitalon konserttisalin urkujen avajaisvuoden 2024 kustannuksiin ja tuotantoihin
Mäntän Musiikkijuhlien tuki ry
15000 €
Mäntän Musiikkijuhlien 25-vuotisfestivaalin järjestämiseen
Non Fighting Generation ry
30000 €
Hyvässä jengissä -hankkeeseen jengiytymisestä johtuvan väkivallan vähentämiseksi
Nouhau Productions Oy
25000 €
kaksiosaisen TV-dokumentin tuottamiseen ja tietokirjan kirjoittamiseen Saksasta
Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry
100000 €
NYTin Yrityskylän ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä Uskalla Yrittää -tapahtumien järjestämiseen nuorten työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitojen parantamiseksi
Ooppera Skaala ry
10000 €
kotimaisen oopperakantaesityksen tuottamiseen Helsingissä ja Turussa 2024
Osuuskunta Visia
4000 €
My2050-ilmastonmuutospelin levittämiseen kouluille ympäri Suomea
Panssarikilta ry
25000 €
dokumenttielokuvan "Molotovin cocktail, polttopullosta ohjukseen" tuotantoon
Pelastakaa Lapset ry
20000 €
lasten verkkoturvallisuutta parantavan järjestelmän rakentamiseen välittämään nopeammin tietoa lapsiin kohdistuvista verkkouhkista
Pro Avanti! ry
40000 €
Kamariorkesteri Avantin taiteelliseen toimintaan vuodelle 2024
Pro Kaustinen ry / Kaustinen Folk Music Festival
15000 €
Kaustisen kansanmusiikkijuhlat käy kylässä -hankkeeseen
Production House/This is Nice Studios Finland
10000 €
Arkkurahat-dokumenttielokuvaan 22-Pistepirkko-yhtyeestä
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry
3000 €
tapahtuman "Demokratia-akatemia" järjestämiseen
Restless Movement ry
15000 €
näyttämöteoksen "Kasvatustarha" valmistamiseen
Rockskolan rf
10000 €
lasten ja nuorten musiikkikasvatuksellisen toiminnan kehittämiseen
Roots & Country Association ry
5000 €
alakulttuurissa syntyneen juuri- ja kantrimusiikin edistämiseen
Rovaniemen taidemuseon ystävät ry
12000 €
Elämän iloa kaamoksen keskelle -hankkeen kustannuksiin
Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry
10000 €
Maistuva koulu -toiminta yläkouluun – nuorten hyvinvointia tukevan ruokakasvatussivuston kehittämiseen
Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry
20000 €
alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin Skábmagovat ja 25-vuotisjuhlien järjestämiseen
Satakunnan Historiallinen Seura
5000 €
Selkämeri tutuksi -seminaarin järjestämiseen
SI Helsinki-Erottaja/ Pääkaupunkiseudun soroptimistit
5000 €
STEM-aiheisen tapahtuman järjestämiseen pääkaupunkiseudun yläasteikäisille koululaisille Tiedekeskus Heurekassa kv. tyttöjen päivänä 11.10.2023
Sibelius-Seura ry
40000 €
Sibeliuksen koottujen teosten julkaisuprojektiin
SILTA Ventures ry
20000 €
SILTA-ohjelman järjestämiskustannuksiin San Franciscossa 2024
Sinfoniaorkesteri Vivo ry
21000 €
Suomen ainoan valtakunnallisen nuorten sinfoniaorkesterin taiteelliseen toimintaan
Siuntio Soi ry
9000 €
säveltäjä Kimmo Hakolan kantaesitettävään teokseen ja festivaalin teemana "Kuuntele: luonto puhuu - Lyssna: naturen andas" järjestämiseen
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
15000 €
hankkeeseen "Suomalaisia terveysalan museokokoelmia esittelevä kirja"
Suomalainen Tiedeakatemia (Nuorten Tiedeakatemia)
110000 €
Tutkija tavattavissa -etätiedekasvatuspalvelun kasvattamiseen ja kehittämiseen
Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry
9000 €
suomalaista nykymusiikkia esittelevän symposiumin järjestämiseen Tokiossa Japanissa syksyllä 2024
Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys
15000 €
Suomalaisen barokkiorkesterin ja Akademie für Alte Musik Berlin -orkesterin yhteiskonserttiin
Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutin säätiö sr
20000 €
TelepART-liikkuvuusohjelman ylläpitämiseen ja kehittämiseen
Suomen Harrastajateatteriliitto
16000 €
ERITYINEN-teatteriverkoston perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen
Suomen Johanniittain apu ry
5000 €
maksuttoman hätäensiapukoulutuksen tarjoamiseen peruskouluille sekä toisen asteen kouluille pääasiallisesti Uudellamaalla
Suomen Kansallisteatteri Oy
200000 €
näyttämövalaistuksen hankintaan
Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry
40000 €
Lääkäriliiga-toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen nuorille suunnatussa TikTokissa olevalla Lääkäriliiga-kanavalla
Suomen Merimieskirkko ry
180000 €
merenkulkijoiden parissa tehtävään työhön
Suomen Meripelastusseura ry
180000 €
vapaaehtoisen meripelastustoiminnan tukemiseen ja toimintaedellytysten turvaamiseen
Suomen Naisyhdistys r.y.
12000 €
Suomen vanhimman ja ensimmäisen naisasiajärjestön 140-vuotisjuhlaseminaarin järjestämiseen
Suomen Nuorisopurjehtijat ry
20000 €
merelliseen nuorisotyöhön Suomessa sekä kansainvälisillä vesillä
Suomen Nuorisosirkusliitto ry
10000 €
Sirkusta ja parkouria nuorten mielenterveyden tueksi -hankkeeseen
Suomen Partiolaiset ry
30000 €
partion koulutustoiminnan laadun ja vapaaehtoistuen kehittämiseen
Suomen Purjelaivasäätiö
10000 €
haasteellisissa tilanteissa olevien nuorten toimintakykyä vahvistavan Meriheimo-toiminnan käynnistämiseen
Suomen Tilastoseura ry
4000 €
kirjaan tilastotieteen historiasta Suomessa
Suomen UNM ry
6000 €
osallistumiseen pohjoismaiseen Ung Nordisk Musik -festivaalitoimintaan
Suomen vesistösäätiö
25000 €
Minustako vesiensuojelija? Tiedon ja omakohtaisuuden kautta kohti vaikuttavampaa vesiensuojelua -hankkeeseen
Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry
60000 €
Maanpuolustusjärjestöjen drone -hankkeen kustannuksiin
Sävellyspaja-yhdistys ry
4000 €
Sävellyspaja 2024 -sävellysmestarikurssin ja workshopin järjestämiseen
Taideyliopisto
75000 €
hankkeeseen "Health, Narrative and the Arts – kertomuksellinen osaaminen taiteessa ja terveydenhuollossa"
Taloustieteellinen Yhdistys ry
5000 €
seminaari- ja julkaisutoimintaan
Taloustieteen keskus Helsinki GSE
10000 €
Helsinki GSE 5-vuotisjuhlaseminaarin järjestämiseen
Tapiolan kuoron kannatusyhdistys ry
7000 €
Tapiolan kuoron Summer Summit -kuorofestivaalin järjestämiseen
Tarina ry / Historian rf
10000 €
Pohjois-Suomen kulttuurisista kohteista tehtävään interaktiiviseen palveluun kulttuuri- ja historian opetukseen
Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry/Museo Leikki
10000 €
hankkeeseen "Museo Leikistä leikkitiedon keskus: Leikin asiantuntemuksen ja lapsuuden kulttuuriperinnön tallentamisen vahvistaminen Museo Leikissä 2023-2025"
Teatteri Telakka
20000 €
näyttämöteoksen "Kimppataksi" työstämiseen yhdessä ammattitaiteilijoiden ja kehitysvammaisten teatteriryhmien kanssa
Think Africa ry
5000 €
Think Africa -viikon järjestämiseen lisäämään tietoisuutta afrikkalaisesta yhteisöstä Suomessa
Tuglas-seura ry
5000 €
kulttuurifestivaali Martin markkinoiden kulttuurilavan ja lastenkulttuurin salin ohjelman järjestämiseen
Turun yliopisto, kansanterveystiede
100000 €
tutkimusnäyttöön perustuvan vaikuttavan potilasviestinnän korkeakouluopetuksen sekä vaikuttavia hoitokohtaamisia edistävien käytäntöjen tuottamiseen hyvinvointialueiden ja ammattilaisten käyttöön
Turun yliopisto, Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio
200000 €
matalien lämpötilojen perustutkimukseen ja siihen liittyvään jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen
Uusi Kulttuuriyhdistys ry
10000 €
Astor Piazzollan pienoisoopperan María de Buenos Aires -näyttämöllisen version toteuttamiseen vuonna 2024
Valtiotieteellinen Yhdistys r.y.
16000 €
politiikan tutkimusta ja yhteiskuntatieteitä yleistajuistavan sekä laadukasta tiedeviestintää ja laajempaa tietopohjaista yhteiskunnallista keskustelua edistävän Politiikasta-verkkolehden toimintaan
Vantaan tanssiopiston tuki ry
7500 €
kielen ja oppimisen tukemiseen tanssiopiston ja koulun yhteistyöllä
Vaurioteatteri ry
20000 €
näytelmän "Haavemaa" valmistamiseen
Vihreä Keidas ry
matalan kynnyksen kohtaamispaikan toimintaan, mielenterveys-,
päihde- ja vapaaehtoistyöhön, vertaistukeen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä tukeen asiakkaiden arjen hallinnassa
50000
W A U H A U S ry
7500 €
yhdelle katsojalle ja robottikoiralle toteutettavaan The Companion -teokseen
Ylioppilaskunnan sekakuoro Akateeminen Laulu ry
5000 €
Akateemisen Laulun 70-vuotisjuhlakonsertin "Siiville" järjestämiseen

Other grants

Itä-Suomen yliopisto
337000 €
tutkimusohjelman "Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä" jatkamiseen
Tutkimusprofessori Merja Penttilä ja Synbio-tutkimusyhteisö
285000 €
Centre for Young Synbio Scientists -hankkeeseen
Turun Yliopistosäätiö
10000 €
Bengtskärin majakan energiahankkeeseen
Talk Helsinki Oy
10000 €
16.8.2023 järjestettävään kaikille avoimeen ja ilmaiseen yhteiskunnalliseen keskustelukarnevaalitapahtumaan
Pekka Hako
18000 €
Kaija Saariahon musiikillista maailmaa käsittelevän teoksen kirjoitus- ja muokkaustyöhön kansainväliselle lukijakunnalle
Kansallisgalleria
36000 €
Wihuri-päivä 2023 toteutukseen