Awarded Grants 2019

Photo: Sakari Piippo

Below you can find all grants awarded by the Jenny and Antti Wihuri Foundation in 2019.

General Grant Call

4H-säätiö
40000 €
stipendeiksi ja apurahoiksi 4H-nuorille ja kerhonohjaajille, kansainväliseen nuorisovaihtoon sekä nuorten omaehtoisiin projekteihin
Aalto Entrepreneurship Society ry
15000 €
yrittäjähenkisille nuorille suunnatun Revive-tapahtumasarjan järjestämiseen
Aalto-korkeakoulusäätiö sr
25000 €
monitieteisen tutkimushankkeen jatkoprojektiin "DesignBites: Suomalaisten ruokayrittäjien monet missiot"
Ahjo Ensemble
7000 €
Bengt Johanssonin a cappella -sekakuoroteosten kokonaislevytykseen
Ahveniset r.y.
5000 €
suomenkieliseen yhdistystoimintaan Ahvenanmaalla
AIESEC-Suomi ry
5000 €
kotimaiseen koulutukseen ja kansainväliseen toimintaan sekä 18–30-vuotiaiden nuorten johtajuusominaisuuksien kehittämiseen
Ajatuspaja Libera
15000 €
kesäkoulun 2020 "Kansantalous, markkinatalous, demokratia ja oikeudenmukaisuus" järjestämiseen
Amfion ry
3000 €
musiikkijournalismiin keskittyvän Amfion-verkkolehden toiminnan tukemiseen
Aseman Lapset ry
80000 €
nuorten päihteiden käytön, rikollisuuden ja väkivallan ehkäisyyn ja hoitoon Walkers-toiminnan avulla sekä toiminnan kehittämiseen
Association for Inclusive Peace
60000 €
hankkeeseen "A Knowledge Hub for Pathways towards Inclusive Societies"
AV-arkki ry
5000 €
lapsille ja nuorille suunnatun Mediataidekasvattaa.fi-palvelun sisältöjen kääntämiseen kolmelle kotimaiselle saamen kielelle
Crusell-seura ry
11000 €
kansainvälisen klarinettikilpailun järjestämiseen Crusell-viikolla 2020
DocPoint-elokuvatapahtumat ry
30000 €
DOKKINO 2020 -lasten ja nuorten valtakunnallisen dokumenttielokuvakiertueen järjestämiseen
European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry
10000 €
yhdistyksen ensimmäisen kansainvälisen foorumin järjestämiseen
Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta Onoma
5000 €
ilmaston lämpenemisen syitä ja seurauksia kommentoivan ja uusia ehdotuksia kuluttamiseen tuovan näyttelyn oheisohjelman järjestämiseen
Harjun Kamarikuoron yhdistys ry
3000 €
Requiem-konserttisarjan järjestämiseen
Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry
15000 €
Robert Schumannin Genoveva-oopperan dramatisoitujen konserttiesitysten visualisointiin ja vierailuesityksiin isoissa eurooppalaisissa konserttitaloissa
Helsingin Jazz-utopia ry
10000 €
We Jazz 2019 -festivaalin järjestämiseen Helsingissä
Helsingin kansainvälinen balettikilpailu -yhdistys ry
50000 €
Helsingin kansainvälisen balettikilpailun järjestämiseen Suomen kansallisoopperassa ja -baletissa ja Doris Laine -palkinnon perustamiseen
Helsinki Think Company ry
5000 €
korkeakouluopiskelijoiden ja tutkijoiden yrittäjyys- ja työelämätaitoja edistävään toimintaan
Institutum Romanum Finlandiae sr
26000 €
neljän taitelijan työskentelyyn Villa Lanten taiteilija-ateljeessa
Institutum Romanum Finlandiae sr
26000 €
Wihurin stipendi nuoren suomalaisen tutkijan työn tukemiseksi Suomen Rooman-instituutissa
Joensuu Entrepreneurship Society ry
2000 €
POLKU yrittäjyysviikko -tapahtuman järjestämiseen sekä yhdistystoiminnan kansainvälistämiseen
Juminkeko-säätiö sr
20000 €
Kalevala-tietoutta edistävän mobiilisovelluksen kehittämiseen
Järvenpään Sibelius-seura ry
11000 €
Inside the Quartet -virtuaalitodellisuusteoksen valmistamiseen
Kadettikunta ry
30000 €
valtakunnalliseen maanpuolustusaatteelliseen tiedotus- ja koulutustoimintaan ensisijaisesti koulunuorison, opettajien ja naisten keskuudessa sekä Kadettikunta 100 vuotta tutkimus- ja kirjahankkeeseen
Kansalliskirjasto
30000 €
Jean Sibeliuksen koottujen teosten julkaisutyön jatkamiseen
KATAJA – Kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma
15000 €
suomalaisten tohtorikoulutettavien kansainvälistymistä edistävään opetusohjelmaan
Kaukametsän musiikki ry
10000 €
Kainuu Pops Orchestran projektiin: Suomalainen elokuvamusiikki Godzinskystä Kuusistoon -konserttien järjestäminen
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
5000 €
Tutki-Kokeile-Kehitä tiede- ja teknologiakilpailun vuoden 2020 ja 2021 lopputapahtumien järjestämiseen ja palkintostipendeihin
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
10000 €
Ilmastokoulu-oppimiskokonaisuuden käynnistämiseen valtakunnallisesti perusopetuksen piirissä
Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö ry
8000 €
laadukkaiden tietokirjakritiikkien julkaisemiseen Verkko-Särössä
Kirkon Ulkomaanapu sr
15000 €
Changemaker-nuorisoverkostotoiminnan kehittämiseen
Kolmas Tila ry
10000 €
näyttämöteoksen "Romanttinen mieli" toteuttamiseen
Kotkaniemi-säätiö
15000 €
P.E. Svinhufvudin kotimuseon "Kotkaniemen" uuden vaihtuvan näyttelyn toteuttamiseen
Koululiikuntaliitto KLL ry
50000 €
Vesisankarit-hankkeeseen edistämään vesillä liikkumisen taitojen harjoittelua eri vuodenaikoina eri vesiympäristöissä
Kuhmon Musiikkiyhdistys ry
40000 €
Kuhmon Kamarimusiikin kvartettiakatemian toisen vuoden toimintaan
Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kaksikko ry / Teatteri 2.0
15000 €
ammattiteattereiden toimintakulttuurien ja moniammatillisen vuorovaikutuksen taiteellis-toiminnallisen Työn näyttämö -kehittämishankkeen toteuttamiseen
Lapin kamariorkesteri - Rovaniemen kaupunginorkesteri
50000 €
maakunnalliseen orkesteritoimintaan Lapissa
Lohjan nuorisotyö
6000 €
Selvä kesä -tapahtuman järjestämiseen lapsille ja nuorille koulun päättäjäispäivänä
Luotsiliitto - Luotsikirjasto
10000 €
perinteisen kirjastotoiminnan ylläpitoon ja merenkulun tutkimus- ja julkaisutoimintaan
LUT-yliopisto
30000 €
tutkimukseen "Kasvuyritysten kasvun vauhdittaminen hallitusta hyödyntämällä"
Maanpuolustuksen Tuki ry
100000 €
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen
Mannerheim-ristin ritarien säätiö sr
3000 €
toiminnan tukemiseen
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
30000 €
Hyvä alku koulutielle- ja Hyvä alku yläkouluun -kampanjoiden toteuttamiseen vanhemmuuden tukemiseksi
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry
19000 €
matemaattisten aineiden sähköisen materiaalin laadintaan
Matematiikkalehti Solmu
12000 €
Matematiikkalehti Solmun julkaisemiseen, kehittämiseen, koti- ja ulkomaiseen yhteistyöhön matematiikan opetuksen alalla sekä matematiikkadiplomitoimintaan
Meripuolustussäätiö s.r.
10000 €
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen
Minna Canthin talo ry
15000 €
työpajojen Kanttilasta Kuoppijjoon suunnitteluun ja toteutukseen
Myllyteatteri-yhdistys ry
12000 €
Viisi tapaa olla vapaa -teatteriesityksen toteuttamiseen
Mäntän Musiikkijuhlien Tuki ry
18000 €
vuoden 2020 Mäntän Musiikkijuhlien järjestämiseen
Nuori Yrittäjyys ry
50000 €
suomalaisten nuorten parissa tehtävään yrittäjyyskasvatustoimintaan
Orkesterinjohdon akatemia Kapukoulu ry
40000 €
Panula-Akatemian kapellimestarikurssien järjestämiseen
Pekka Hako Productions Oy
60000 €
kolmiosaiseen televisiodokumenttiin Kalevalasta, sen synnystä ja taiteellisista tulkinnoista
Pelikaanikilta ry
10000 €
Merivoimien luovuttaman Uisko-luokan aluksen peruskunnostukseen ja sen muutostöihin öljyntorjunta-alukseksi
Perheyritysten liitto ry
20000 €
suomalaisen perheyrittäjyyden historiikkiin
Porvoo Jazz Festival ry
12000 €
yhteispohjoismaiseen jazzhankkeeseen vuonna 2020
Pro Avanti! ry
50000 €
Kamariorkesteri Avantin vuoden 2020 taiteelliseen työskentelyyn
Rauman Merihistoriallinen Seura ry
20000 €
Rauman merimuseon lisäosan, Merimakasiinin, rakentamiseen ja näyttelyiden suunnitteluun
Rovaniemen taidemuseon ystävät ry
7500 €
keramiikan erikoistekniikkatyöpajojen "Uppoudu saveen" järjestämiseen Rovaniemen taidemuseossa
Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry
10000 €
uuden Ruokakasvatus-verkkomedian konseptointiin, toiminnan käynnistämiseen sekä toimitustyöhön
Sairaalaklovnit ry
10000 €
sairaalaklovnityöhön yliopistollisten sairaaloiden lastenosastoilla
Sámi Museum-Saamelaismuseosäätiö Siida
50000 €
Sanoista tilaksi – Siidan uuden päänäyttelyn kulttuuriosion konseptointiin
Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdistys ry
6000 €
Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin 2020 järjestämiseen
Sibelius-Akatemian konsertti- ja mestarikurssiyhdistys
10000 €
mestarikurssien järjestämiseen Sibelius-Akatemiassa vuonna 2020
Sirkus Faktori ry
10000 €
nykysirkusfestivaalin järjestämiseen
Sodankylän elokuvafestivaali ry
20000 €
Sodankylän elokuvajuhlien 35-vuotisjuhlan erikoisohjelmistoon
Somnium Ensemble ry
6000 €
sekakuoro Somnium Ensemblen Unesi ääni -juhlalevyn äänitykseen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
30000 €
arkisto- ja muistiorganisaatiohankkeen "Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun" loppuunsaattamiseen ja oppimisaineistoalustan sisältöjen laatimiseen
Suomalaiset historiapäivät
10000 €
historiaseminaarin järjestämiseen Lahden Sibeliustalossa
Suomen arvostelijain liitto ry, SARV
10000 €
Kritiikin juhlavuosikirjan toteuttamiseen
Suomen Biotaiteen seura ry
10000 €
taiteellisen tutkimuksen BioFacts and BioFutures -työpajojen järjestämiseen
Suomen Harpistit ry
5000 €
Helsinki Harp Festival -festivaalin järjestämiseen Musiikkitalolla
Suomen Icehearts ry
50000 €
toiminnan tukemiseen
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry
5000 €
XI Kansatieteen päivien järjestämiseen Jyväskylässä
Suomen Liikemies-Yhdistys r.y.
5000 €
vuosikirjan painattamiseen ja toimittamiseen
Suomen Merimieskirkko ry
150000 €
merenkulkijoiden parissa tehtävään työhön
Suomen Meripelastusseura ry
150000 €
vapaaehtoisen meripelastustoiminnan tukemiseen ja toimintaan
Suomen Muinaismuistoyhdistys ry
15000 €
yhdistyksen 150-vuotisjuhlavuoden kiertonäyttelyyn ja seminaariin
Suomen Nuorisopurjehtijat ry
20000 €
nuorisopurjehdustoiminnan kehittämiseen yhdessä Suomen Purjelaivasäätiön kanssa sekä kansainväliseen yhteistyöhön muiden Sail Training -järjestöjen kanssa
Suomen Partiolaiset ry
30000 €
partiojohtajakoulutukseen ja sen kehittämiseen
Suomen Purjelaivasäätiö
20000 €
nuorisotyön kehittämiseen
Suomen Saksan Instituutin Säätiö
20000 €
TelepART Mobility Support -laajentamishankkeeseen
Suomen Sibelius-Seura ry
20000 €
Kansainvälisen Jean Sibelius viulukilpailun XII järjestämiseen
Suomen Solistiyhdistys r.y.
12000 €
konserttitoimintaan kaudella 2019–2020
Suomen Sukututkimusseura ry
4000 €
valtakunnallisten sukututkimuspäivien järjestämiseen Keuruulla 2020
Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry
2000 €
kritiikkityöpajan ja spekulatiivisen fiktion kirjoituskurssien järjestämiseen
Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry
5000 €
Vanhan kirjallisuuden päivät -kirjallisuustapahtuman järjestämiseen Sastamalassa
Svenska handelshögskolan, Erling-Persson Centre for Entrepreneurship
5000 €
ESU 2020 Conference and Doctoral Program on Entrepreneurship -tapahtumien järjestämiseen
TaikaBox ry
6000 €
kansainvälisen, tanssia ja teknologiaa yhdistelevän Oulu Dance Hack 19 -tapahtuman järjestämiseen
Taite ry
12000 €
Majakka-oopperan tuottamiseen
Talous ja nuoret TAT ry
40000 €
peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitojen parantamiseen Yrityskylä-oppimiskokonaisuudessa
Taloustieteellinen Yhdistys ry
5000 €
seminaari- ja julkaisutoimintaan vuonna 2020
Tampere Chamber Music ry.
18000 €
Tampere Chamber Music -festivaalin 2020 järjestämiseen
Tampereen Pianoseura ry
20000 €
valtakunnallisen pianokilpailun "Tampereen pianokilpailu 2021" järjestämiseen
Tanssin tiedotuskeskus ry
14000 €
Kohti kestävämpää tanssi- ja sirkustoimintaa -hankkeeseen
Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehti
8000 €
Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehdessä julkaistavaan selvitykseen ja artikkelisarjaan "Vanhat naiset näyttämöllä"
Tekniikan museon säätiö
20000 €
esi- ja alkuopetusikäisille suunnatun teknologiakasvatuksen oppimisympäristön ja näyttelyn "Kummituksen keksintökoje" toteuttamiseen
Tiedekeskussäätiö sr
100000 €
Heurekan luonnonkatastrofit ja resilienssi -ohjelman toteuttamiseen
Turun yliopisto, Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio
180000 €
matalien lämpötilojen perustutkimukseen Wihurin fysiikantutkimuslaboratoriossa ja siihen liittyvään jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen
Vastuun Naiset ry
10000 €
C-kaseteille tallennettujen kotirintaman naisten muistojen ja kokemusten litterointiin ja digitointiin
Vihreä Keidas ry
70000 €
matalan kynnyksen päiväkeskuksen toimintaan, vapaaehtois- japäihdetyöhön, vertaistukeen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä tukeen asiakkaiden arjen hallinnassa
Voima-lehti / Voima Kustannus Oy
12000 €
Voiman nettilehden Taiteen paikka -alasivuston ja taiteellisten interventioiden tekemiseen Voiman printtilehteen, lööppeihin, sosiaaliseen mediaan ja kaupunkitilaan Todellisuuden tutkimuskeskuksen työryhmän voimin
Wise Nose – Suomen hajuerottelu ry
50000 €
hajulaboratorion akkreditoinnin valmisteluun ja hajukoirien validointiin lääketieteen ja tutkimuksen käyttöön
Zodiak - Uuden tanssin keskus
20000 €
autismin kirjon nuoria osallistavan tanssiteoksen Neljä x Duetto + 1 toteuttamiseen
Zonta International Piiri 20 ry
5000 €
tyttöjä matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan pariin innostavia kerhoja järjestävään ZAU-hankkeeseen
Teologian maisteri Valtteri Aaltonen
26000 €
väitöskirjatyöhön "The Masters of responsible management in Finland - A study on responsible management education"
M.Sc. in Finance Shaker Ahmed
5000 €
väitöskirjatyöhön "How Does the Stock Market Value Bank Diversification? Evidence from the Eurozone"
Diplomi-insinööri Antti Aho
5000 €
väitöskirjatyöhön "Suuritehoisten, lämpötilan suhteen vakaiden reunaemittoivien laserdiodien kehittäminen autonomisten kulkuvälineiden LIDAR-järjestelmiä varten"
Musiikinopiskelija Iidamari Ahonen
6000 €
viulukilpailuihin valmistautumiseen sekä kansainvälisille mestarikursseille osallistumiseen
Filosofian maisteri Saija Ahonen
26000 €
väitöskirjatyön "Herbivorian ja ilmaston lämpenemisen vaikutus maaperämikrobiyhteisöihin subarktisella tundralla ja tunturikoivikoissa" viimeistelyyn
Master of Arts and Culture Metsämarja Aittokoski, tohtori Mari Tervaniemi ja medianomi Antti Aittokoski
6000 €
tutkimukseen "Animaatiosarjan visuaalisen kerronnan ja musiikin vaikutus ymmärtämiseen ja oppimiseen"
MSc, Marketing and Business Management Waleed Hassan Akhtar
24000 €
väitöskirjatyöhön "How digitalization, digital platform eco-systems, and mega-trends are transforming the textile industry and creating new possibilities for emerging wood-based fibre and textile industry in Finland?"
Kauppatieteiden maisteri Sallamaria Ala-Jääski
5000 €
väitöskirjatyöhön "What are the crucial factors in securing financing for social entrepreneurs"
Filosofian maisteri Juho Ala-Myllymäki
24000 €
väitöskirjatyöhön "Kvantitatiivinen lähi-infrapunaspektroskopia nivelkierukan rappeuman diagnostiikkaan"
Psykologian maisteri Heidi Ala-Salomäki
26000 €
väitöskirjatyöhön "Ihmisaivojen toiminnalliset (MEG) kielelliset verkot yksilötasolla"
Filosofian maisteri Onerva Alanen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Conceptualizing and justifying neutrality and non-alignment in the 1960s Cold War"
Master of Science Majid Aleem
13000 €
väitöskirjatyöhön "Relationship Development in Project-based Global Virtual Teams"
Kasvatustieteen maisteri Katariina Angeria, filosofian maisteri Hannele Fors ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Tuula Väisänen
8000 €
Hiljaiset tilat, Unelmien varjomaa -monitaideprojektin toteutukseen
Muusikko Anna Angervo ja musiikin maisteri Maria Itkonen
6000 €
nykymusiikkiyhtye TampereRaw:n yhteiskunnallisen konserttisarjan ympäristöteemaisen konsertin tuotantoon
Filosofian ylioppilas Martti Anhava
26000 €
Paavo Haavikon elämäkerran kirjoittamiseen
Master in Photonics Shambhavee Annurakshita
26000 €
väitöskirjatyöhön "Hierarchical Design of Nonlinear Optical Materials"
Musiikinopiskelija Otto Antikainen
10000 €
viulun jousen hankintaan
Kauppatieteiden maisteri Kaisa Aro
13000 €
väitöskirjatyöhön paikkabrändirakkaudesta
Master of Science in Economics and Business Administration Valentina Arrieta
19000 €
väitöskirjatyöhön "How does self-management and decentralization affect firm innovativeness? Characteristics of more self-managed and decentralized companies in Finland and Russia"
Master in Business Administration and International Marketing M.Bilal Aslam
13000 €
väitöskirjatyöhön "Digital Marketing Challenge of Recent Times: Measuring the Effectiveness of Paid Digital Advertising Slots Through Reaching Right Target Audience"
Master of Science (Physics) Moe Moe Aye
26000 €
väitöskirjatyöhön "Designing high-temperature superconductors for power applications"
Ohjaaja Cilla Back
26000 €
monitaiteellisten produktioiden "Swan" ja "Synpathos" toteuttamiseen
MSc in Global Business & Sustainability Tilman Bauer
13000 €
väitöskirjatyöhön "Business for Peace: A New Paradigm for the Theory of the Firm"
Tekniikan tohtori Tiina Belt
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Fungal decay in decay resistant heartwood"
Tekniikan tohtori Laura Berger
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "'Kun kaikki alkoi uudelleen' Sodasta kansalaisyhteiskuntaan – Suomen jälleenrakennuksen organisointi"
Musiikin maisteri Mariia Bertus
5000 €
taiteelliseen työskentelyyn oopperalaulajana
Yhteiskuntatieteiden maisteri Tatu Blomqvist
26000 €
väitöskirjatyöhön "Documentary narratives in virtual reality"
Master of Administration Larissa Carine Braz Becker
13000 €
väitöskirjatyön "Embedded journeys: A goal-oriented view of customer experience" loppuunsaattamiseen
Filosofian tohtori Johannes Cairns
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Antibioottialtistushistorian vaikutus moniresistenssievoluutioon"
Filosofian tohtori Victor Carrasco Navarro
30000 €
tutkimukseen "Mikromuovien ekotoksikologia: riskinarviointi ja toksisuus ravintoketjussa"
Master of Science in Wood Material Science Marta Cortina Escribano
26000 €
väitöskirjatyöhön "Bioactive compounds from Ganoderma lucidum by selective breeding"
Tanssitaiteen maisteri Titta Court ja insinööri Jaakko Heikkilä
8000 €
LappiBalladi-esityskonseptin viemiseen Venäjän Karjalan ja Pomorin alueen kyliin
Oboisti Leonardo Cubillo
5000 €
opintoihin Sibelius-Akatemiassa
Filosofian tohtori Jari Eerola
20000 €
tutkimukseen "Vepsäläisten itkuvirsien musiikilliset rakenteet ja muutos – arkistoaineiston tietokoneavusteinen analyysi"
Diplomi-insinööri Johannes Einolander
7000 €
väitöskirjatyöhön "Sähköautojen kuluttajalähtöinen kysyntäjousto & kysyntäjoustopotentiaalin mallinnus"
Oikeustieteen kandidaatti Matti Olavi Juhani Engelberg
12000 €
väitöskirjatyöhön "Yhtiöoikeudellinen uudelleenjärjestelymenettely -suoja hold out positioiden väärinkäyttöä vastaan yhtiön velkaan tai osakkeeseen perustuvan yhteisen taloudellisen intressin turvaamiseksi"
Master of Science Anil Engez
26000 €
väitöskirjatyöhön "Stakeholder contribution to commercialization of circular economy solutions"
Filosofian tohtori Timo Enqvist
2000 €
JUNO-kollaboraation Euroopassa pidettäviin kokouksiin osallistumiseen
Musiikinopiskelija Paula Ernesaks
7000 €
käyrätorven hankintaan
Musiikkipedagogi Marjukka Eskelinen ja musiikkipedagogi Saara-Maija Strandman
8000 €
Lasten lied -hankkeeseen
Dr. rer. pol. Tomas Falk, kauppatieteiden maisteri Juha Blomster ja kauppatieteiden maisteri Iiro Vaniala
20000 €
tutkimukseen "Measuring Technology Readiness of Finnish Consumers"
Doctor of Philosophy Wei Fan
15000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Understanding tourists’ rating patterns for restaurants in Finland using deep learning techniques"
Filosofian tohtori Juha-Matti Flinkman
15000 €
yleistajuisen tietokirjan "Sodan sumua – 1. Maailmansodan sotatapahtumat Suomenlahdella hylkytutkimuksen valossa" kirjoittamiseen
Master of science Sara Fraccastoro
26000 €
väitöskirjatyöhön "Internet-Based Marketing and Sales Strategies Enabling Rapid Internationalization of INVs"
Filosofian maisteri Eva Michelle Francett-Hermes
26000 €
väitöskirjatyöhön "Saamelaiset osaksi perusopetuksen opettajankoulutusta"
Master of Science Amr Ghazy
26000 €
väitöskirjatyöhön "Lanthanide luminescent hybrid thin films by ALD/MLD"
Filosofian maisteri Lars Granlund
13000 €
väitöskirjatyöhön "Turveprofiilien spektrikuvantaminen soiden viimeaikaisten muutosten tutkimuksessa"
Valtiotieteiden maisteri Laura Haapala
26000 €
väitöskirjatyöhön "Matkalla työn tulevaisuuteen. Millaisin keinoin luovan luokan itsensätyöllistäjyyttä ja työn monimuotoisuuden kehitystä tuetaan ja edistetään työmarkkinoiden murroksessa?"
Säveltäjä Perttu Haapanen, ohjaaja Alma Rajala ja kitarataiteilija Petri Kumela
12000 €
musiikkia ja nukketeatterin keinoja yhdistävään näyttämöteokseen
Kauppatieteiden maisteri Hannele Haapio
26000 €
väitöskirjatyön "Transformation of marketing in changing business landscape" loppuunsaattamiseen
Valtiotieteiden maisteri Aino Hakovirta
26000 €
väitöskirjatyöhön "Valtion ja demokratian nexus: Euroopan unioni ja kehitys Länsi-Balkanilla"
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Valtteri Haliseva ja tanssitaiteen kandidaatti Sakari Saikkonen
9000 €
Ilveilijän kuolema -monologinäytelmän toteuttamiseen
Filosofian maisteri Markus Veli Juhani Hamunen
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Suomen grammit ja tapaa kuvaavat verbit ajan liikemetaforissa"
Diplomi-insinööri Jaakko Hannula
5000 €
väitöskirjatyöhön "Mikroseosaineiden vaikutus suorasammutettujen ultralujien terästen mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin"
Master of Science Otso Harju
24000 €
väitöskirjatyöhön "Political Daughters – Feminist Middle-class Daughters and Intrafamily Political Conflict in Delhi, India"
Kasvatustieteen maisteri Tiina Harjumaa
26000 €
väitöskirjatyöhön "Petsamolaistarinoita. Muistitietohistoriallinen tutkimus Petsamon siirtolaisten ja jälkipolvien menneisyys- ja nykyisyyssuhteesta".
Tanssitaiteen maisteri Leena Harjunpää ja työryhmä
4000 €
My Life Is Boring -tanssiteoksen valmistamiseen
Musiikinopiskelija Emil Deniz Hartikainen
6000 €
viulun jousen hankintaan
Master of Science Simone Haslinger
5000 €
väitöskirjatyöhön "Upcycling of Textile Waste"
Musiikin maisteri Siljamari Heikinheimo ja diplomipianisti Heidi Kuusava
15000 €
Soivat Kirjat Kierrättää -konserttien järjestämiseen
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Timo Heikkilä
5000 €
väitöskirjatyöhön "Exploring environmental and management accounting systems development; Case-study in Finnish food company"
Diplomi-insinööri Juuso Heikkinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kaskadiaukkopariin ja lasertäpläkuvantamiseen perustuvan 3D-mittamenetelmän kehittäminen"
Master in Science Doris María Hernández Barros
13000 €
väitöskirjatyöhön "Influence of regular physical activity and fitness on brain’s attentional mechanisms in adolescents"
Filosofian maisteri Irina Herneaho
26000 €
väitöskirjatyöhön "Yhdessä olemme vahvoja. Solidaarisuuden rakentamisen kielelliset keinot turvapaikka-aktivismissa"
Filosofian maisteri Nelli Hietala
8000 €
lastenromaanin kirjoittamiseen
Valtiotieteiden maisteri Venla Hiidensalo
5000 €
romaanin viimeistelyyn
Diplomi-insinööri Marjut Hirvonen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Benefits of Deploying Analytics to Optimize a Renewable Fuel Supply Chain"
Musiikin kandidaatti Merituuli Hirvonen
6000 €
käyrätorvensoiton maisteriopintoihin Saksassa
Musiikin kandidaatti Heinz-Juhani Hofmann
13000 €
monologioopperan säveltämiseen
Filosofian tohtori Aki-Mauri Huhtinen ja yhteiskuntatieteiden tohtori Kari Laitinen
7000 €
Kansallinen turvallisuus -kirjahankkeeseen
Liikuntatieteiden maisteri Mikko Huhtiniemi
13000 €
väitöskirjatyön "Move! Toimintakyvyn seurantajärjestelmän yhteydet oppilaiden motivaatio- ja tunnetekijöihin, motorisiin taitoihin sekä fyysiseen aktiivisuuteen" loppuunsaattamiseen
Kauppatieteiden tohtori Jari Huikku
8000 €
tutkimusvierailuun University of Aucklandiin
Arkkitehti Joona Hulmi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Ajallisuus ja arkkitehtuuri. Ajalliset merkitykset nykyarkkitehtuurin kokemisessa."
Oikeustieteen maisteri Katja Hyvönen
6000 €
väitöskirjatyöhön "Avio-oikeus ja lesken pesänjako: perhe- ja jäämistöoikeudellinen tutkimus aviovarallisuussuhteiden vaikutuksista PK 3 luvun mukaisessa jaossa"
Filosofian tohtori Teemu Häkkinen
30000 €
tutkimukseen "Maanpuolustustahto osana Euroopan unionin syvenevää puolustusyhteistyötä"
Tanssitaiteen maisteri Elina Häyrynen ja tanssitaiteen kandidaatti Natasha Lommi
8000 €
Notes-teossarjan valmistamiseen
Diplomi-insinööri Jussi Ikäheimo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Sähköpohjaiset kemikaalit ja polttoaineet uusiutuvan energiajärjestelmän tasapainottajina"
Filosofian maisteri Kuu Santeri Ikäheimo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Tinnituksen neurobiologiset mekanismit"
Tanssitaiteen maisteri Reetta Iles
10000 €
Hengenvaara!-teoksen toteuttamiseen
Yleisesikuntaupseeri Janne Ilvonen
10000 €
opintoihin US Naval War Collegessa
Filosofian tohtori Visa Immonen ja työryhmä
30000 €
tutkimukseen "Turun keskiaikaiset maaseutukylät osana kaupungistumisen historiaa"
Kauppatieteiden maisteri Teemu Itälinna
5000 €
väitöskirjatyöhön "Internationalisation of state-owned enterprises: Dynamics of the international expansion in the Baltic Sea region"
Master's Degree in the field of Physics-Solid State Physics Zahra Sadat Jahanshah Rad
26000 €
väitöskirjatyöhön "Increasing lifetime and efficiency of electronic and opto-electronic devices by developing an industrial compatible surface-science method"
Teatteritaiteen maisteri Johanna Jauhiainen ja työryhmä
8000 €
Omakuva-näyttämöteoksen suunnitteluun ja kolmen work in progress -tilaisuuden järjestämiseen lähtökohtana Ellen Thesleffin taide ja elämä
Filosofian maisteri Susanne Jauhiainen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Predictive Modeling Methods for Enhancing Individual Response in Health and Sports"
Diplomi-insinööri Vahid Javaheri
5000 €
väitöskirjatyöhön ''Design and characterization of a new steel composition''
Musiikin kandidaatti Annariina Jokela
8000 €
alttoviulunsoiton opintoihin ja kilpailuihin
Doctor of Philosophy Hunter Jones
13000 €
väitöskirjatyöhön "Selling Security: Defense & Aerospace Contractor Marketing Strategy"
Tekniikan tohtori Annamari Jukkola
15000 €
tutkimukseen "Functionalization of oat beta-glucan"
Musiikin maisteri Paavali Jumppanen
15000 €
Beethovenin tarina -konserttisarjan järjestämiseen Helsingissä
Filosofian maisteri Mikael Juntunen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kvantitatiivinen sepelvaltimoiden fotonilaskentatomografia"
Yhteisöpedagogi Olli Järvenkylä ja dokumentaristi Dan Öhman
8000 €
1950-luvun merimiehestä kertovan Meri vei voiton -dokumenttielokuvan tekemiseen
Musiikin maisteri Aapo Järvinen
10000 €
huilun hankintaan
Tanssija Hanna Kahrola
12000 €
tanssielokuvaprojektiin "Further III", taiteelliseen työskentelyyn fema-työryhmän parissa sekä kansainvälistymiseen ja taiteilijuuden edistämiseen
Filosofian maisteri Lauri Kakko
26000 €
väitöskirjatyöhön "Tehostetun 3-hydroxybutyraattituotantojärjestelmän rakentaminen fotosynteettisiin syanobakteereihin"
Filosofian tohtori Harri Kalha
15000 €
tietokirjan kirjoittamiseen historiallisesta hattumuodista kulttuuri-ilmiönä
Musiikin maisteri Kalle Kalima
6000 €
Klima Kalima -yhtyeen 20-vuotisjuhlavuoden albumin "Dance of Gravitation Waves" sävellys- ja sovittamistyöhön, äänittämiseen sekä tuottamiseen
Valtiotieteiden tohtori Kristiina Kalleinen
30000 €
tutkimukseen "Nukkuiko kansa, torkkuivatko virkamiehet? Suomen suuriruhtinaskunta 1809–1863"
Filosofian maisteri Mia Kankimäki
24000 €
teoksen "Japanilainen muistikirja" kirjoittamiseen
Filosofian lisensiaatti Mervi Kantokorpi
6000 €
nykykirjallisuudesta kirjoittamiseen
Muusikko Seppo Kantonen ja työryhmä
2000 €
konsertin järjestämiseen Musiikkitalossa
Taiteen maisteri Essi Karell
26000 €
väitöskirjatyöhön "Design for textile recycling: requirements for and of clothing designers in a circular economy"
Kauppatieteen maisteri Kirsi Kari
8000 €
väitöskirjatyöhön "Innovaatioverkoston ohjaushaasteet ja niiden ratkaisutavat"
Diplomi-insinööri Sanna Karjalainen
24000 €
väitöskirjatyöhön ''Luusovelluksissa käytettävät huokoiset ja biohajoavat komposiittirakenteet
Musiikin maisteri Arttu Kataja ja pianisti Pauliina Tukiainen
5000 €
lied-cd:n äänitykseen "Kuula-Sibelius-Schumann-Brahms"
Psykologian tohtori Eeva-Leena Kataja
13000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "The Development of Emotion Processing and Self-Regulation from Infancy to Toddlerhood – Comparing Data from Turku, Tampere, Malawi, and South Africa"
Master of health sciences Sushmita Katuwal
13000 €
väitöskirjatyöhön "Multivariate aetiology of breast cancer: Register-based studies"
Filosofian maisteri Crista Kaukinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Muistiedustukset ja unohtaminen visuaalisessa työmuistissa"
Musiikin maisteri Amanda Kauranne ja työryhmä
12000 €
Verta, pornoa ja propagandaa, JUMALAUTA! -kansanmusiikkikonserttisarjan kehittämiseen, laajentumiseen ja kansainvälistymiseen
Taiteen maisteri Ksenia Kaverina
13000 €
väitöskirjatyöhön "Sites of Knowledge, Times of Intervention: Following the Curatorial from Narration to Impossible Hearing"
Filosofian maisteri Petri Kesti
26000 €
väitöskirjatyöhön "Pohjaeläinten rasvahappo- ja aminohappokoostumus ja niiden potentiaalinen merkitys lohikalojen poikasille kunnostetuissa virtavesissä"
Liikuntatieteiden maisteri Eeva Kettunen
26000 €
väitöskirjatyöhön "The role of sport and wellness technology in increasing exercise self-efficacy"
Filosofian maisteri Hannu Kinnunen
5000 €
väitöskirjatyöhön "Tutkimuksia puettavien sensorien käyttökelpoisuudesta terveyttä edistävien elämäntapojen havainnoinnissa"
Psykologian maisteri Ville Kirjavainen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Preventing cognitive decline in older adults"
Filosofian maisteri Juho Kiuru
26000 €
väitöskirjatyöhön "Urban Clusters: Economically, Environmentally and Socially Sustainable Cities and Urban Forms"
Teatteritaiteen maisteri Mia Kivinen
24000 €
neljän esityksen valosuunnitteluun
Diplomi-insinööri Sami Kivistö
26000 €
väitöskirjatyöhön "Automaattisen kuvan ja datan tulkinnan kehittäminen tähtitieteessä ja muissa sovelluskohteissa"
Filosofian maisteri Jenna Knuutinen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Raskasmetallien ja radionuklidien biosorptio ja -akkumulaatio – Ympäristöbakteerien käyttö kaivosteollisuuden jätevesien biopuhdistuksessa"
Taiteen maisteri Kimmo Kohtamäki ja filosofian maisteri Charlotte Airas
6000 €
näytelmän kirjoittamiseen Helene Schjerfbeckistä
Bachelor of Arts Jenni Koistinen ja työryhmä
8000 €
"Kotimatkalla/ Edöntie"-tanssiteoksen toteuttamiseen
Diplomi-insinööri Olavi Koistinen
6000 €
Tiistain henki -romaanin käsikirjoituksen loppuunsaattamiseen
Filosofian maisteri Nuppu Koivisto, filosofian tohtori Susanna Välimäki ja musiikin tohtori Timo Virtanen
12000 €
suomalaisten 1800-luvun naissäveltäjien musiikin julkaisuhankkeeseen: liedkokoelman, soittokuntamarssin sekä orkesteriteoksen kriittinen editio
Kauppatieteiden maisteri Henna Kokkonen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kuluttajien osallistuminen uusien tuotteiden kehittämiseen"
Filosofian maisteri Juha Kolumäki
13000 €
väitöskirjatyöhön "Kansallisen Edistyspuolueen sisäiset ristiriidat ja liberalismi 1932–1939"
Sirkustaiteilija Jan Maksim Komaro
12000 €
taiteelliseen työskentelyyn ohjaajana ja sirkustaiteilijana
Taiteen maisteri Piia Komsi ja työryhmä
9000 €
ooppera- ja tanssiteoksen "Madonna ja käärme" toteutukseen
Muusikko Eeva-Kaarina Kontu
20000 €
musiikkiteatteriopintoihin Royal Academy of Musicissa Lontoossa
Musiikin kandidaatti Kalle-Pekka Koponen
10000 €
sellon hankintaan
Elintarviketieteiden maisteri Anni Kortekangas
26000 €
väitöskirjatyöhön "Viljalese osana tulevaisuuden ruokaturvaa"
Diplomi-insinööri Aki Koskela
5000 €
väitöskirjatyöhön "Evaluation of impact of alternative carbonaceous raw materials on coking process and coke properties and behavior of the coke in blast furnace simulating conditions"
Teatteritaiteen tohtori Anu Koskinen
30000 €
taidepedagogiseen tutkimukseen "Taidetta yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kanssa"
Master of Science Petra Kosonen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Populaatioetiikka"
Filosofian maisteri Joel Kostensalo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Rare beta decays and their shape factors"
Kauppatieteiden maisteri Kati Kouhia-Kuusisto
13000 €
väitöskirjatyöhön "Taloustiedon hyväksikäyttö pk-yrittäjän johtamistyössä"
Tekniikan maisteri Niina Kuittinen
5000 €
väitöskirjatyöhön "Laivamoottorien pienhiukkaspäästön ilmastovaikutukset"
Teologian maisteri Petra Kuivala
26000 €
väitöskirjatyön "Never a Church of Silence. The Catholic Church in Revolutionary Cuba, 1959–1986" loppuunsaattamiseen ja kansainväliseen julkaisemiseen
Arkkitehti Minna Kulojärvi
26000 €
väitöskirjatyöhön ''Arkkitehtuuri ja italialainen fasismi – Tuomitun aikakauden arkkitehtuurin arvottamisen ja suojelun problematiikka''
Filosofian maisteri Suvi Kulomäki
26000 €
väitöskirjatyöhön "Uusia keinoja sisävesien elohopeaongelman ratkaisemiseksi – Metyylielohopean määritys- ja näytteenottomenetelmien kehittäminen"
Tekniikan tohtori Leena Kunttu
15000 €
tutkimukseen "Yliopistoinnovaatioiden kaupallistaminen sidosryhmäyhteistyön avulla – pitkittäistutkimus"
Filosofian maisteri Elina Kuosmanen
5000 €
väitöskirjatyöhön "Teknologia Parkinsonin taudin hallinnassa"
Tekniikan lisensiaatti Olli-Jaakko Kupiainen
24000 €
väitöskirjatyöhön "Muutosvastarintaa vai muutoksen edistämistä? Organisaatiojäsenten keskenään kilpailevien näkemysten ja kokemusten analyysi radikaalin organisaatiomuutoksen eri vaiheissa"
Musiikin maisteri Harri Kuusijärvi
5000 €
elektroakustisen harmonikkamusiikin äänittämiseen
Filosofian maisteri Anna Kuutsa
26000 €
väitöskirjatyöhön "Avioliiton ja rakkauden kertomukset Maria Jotunin romaaneissa"
Konservaattori Heini Kylliäinen ja konservaattori Anna Aaltonen
3000 €
matkaan Egyptiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan aineiston konservointityöhön
Filosofian maisteri Petra Käppi, musiikin maisteri Joonas Ojajärvi ja artesaani Petri Seppä
12000 €
kiertävän monitaiteisen runolauluesityksen valmistamiseen lapsille ja nuorille tuoden tutuksi Kalevalan ja runolaulujen maailmaa
Filosofian maisteri Kirsi Kärnä
4000 €
klovnerian keinoin toteutettavan Suomi-neito-monologiesityksen valmistamiseen
Filosofian tohtori Maria Laakso
15000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Huumori, ironia, parodia ja satiiri Tove Janssonin tuotannossa"
Kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteri Roni Laakso
26000 €
väitöskirjatyöhön "Corporate Governance in the European Banking Sector: How to Align Regulatory Goals and Private Sector Incentives for Risk Appetite?"
Filosofian tohtori Tuomas Laine-Frigren
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Vahvat ja sopeutumattomat. Kotiinpalaavat sotalapset 1940–1950-luvun Suomessa"
Filosofian tohtori Taina Lajunen
30000 €
tutkimukseen "Elämänaikainen tupakansavualtistus aikuisastman ja sen allergisen alatyypin taustalla"
Taiteen maisteri Riikka Latva-Somppi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Laboratory of Presence. Crafting Ecological Sensitivity"
Terveystieteiden tohtori Tiina Latvala
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Alaikäisten nuorten rahapelaamisen muutokset vuodesta 2010 vuoteen 2017"
Diplomi-insinööri Renata Latypova
5000 €
väitöskirjatyöhön "Mikrorakenteen vaikutus ultralujien terästen jännityskorroosionkestävyyteen"
Kauppatieteen tohtori Theresa Lauraeus
15000 €
tutkimukseen "Suomen tulevaisuuden liiketoimintapotentiaali ja Suomen kilpailukyvylle tärkeimmät tulevaisuuden teknologiset innovaatiot ja kasvualueet"
Sirkustaiteilija Jenni Lehtinen ja työryhmä
8000 €
nykysirkusta ja tanssia yhdistävän 2+2+2-teoksen toteuttamiseen
Tanssitaiteen maisteri Laura Lehtinen ja työryhmä
6000 €
Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hankkeeseen
Musiikin kandidaatti Saara Lehtinen
8000 €
huilun soiton opintoihin Baselin Musiikkiakatemiassa Sveitsissä
Filosofian lisensiaatti Saara Lehto
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kehittämistutkimus: Kehollinen matematiikan opetus tanssitaidetta hyödyntäen"
Kasvatustieteen maisteri Juhani Lehtonen
12000 €
väitöskirjatyöhön "Yhteisopettajien ja oppilaiden oppiminen inklusiivisen opetuksen kontekstissa"
Filosofian maisteri Anne Leinonen
12000 €
Kalevala-teemaisen fantasiaromaanin kirjoittamiseen
Yhteiskuntatieteiden tohtori Hanna Lempinen
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Turvetta ja turkiksia: Perinteiset pohjoiset elinkeinot muuttuvassa Suomessa ja maailmassa"
Filosofian maisteri Linda Leskinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Suomen kaunein tie. Tarvon moottoritie ja uuden kaupunkitilan rakentaminen 1956–1962."
Musiikin maisteri Laura Linkola ja tekniikan kandidaatti Lasse Linkola
8000 €
kanteleohjelmistotietokannan perustamiseen
Filosofian maisteri Teemu Loippo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Korkean resoluution ionisuihkujyrsintämenetelmät nanoskaalan fononi-ja fotonikidetutkimuksessa"
Musiikin kandidaatti Hilkka Louhivuori
9000 €
sävellyksen maisteriopintojen loppuunsaattamiseen The Royal Academy of Musicissa Aarhusissa Tanskassa
Muusikko Vilho Louhivuori
15000 €
Bachelor of Music in Performance -opintoihin Berklee College of Musicissa Yhdysvalloissa
Valtiotieteiden tohtori Olli Loukola ja Digiphil-työryhmä
30000 €
tutkimusprojektiin, jonka tavoite on löytää parhaat tavat käyttää digitaalisia menetelmiä filosofian korkeakoulupedagogiikassa
Musiikin maisteri Jaakko Lukkarinen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Taiteellisesti näkemyksellinen jazzrumpali musiikillisesti kommunikoivana muusikkona"
Kasvatustieteiden maisteri Antti Lähtevänoja
13000 €
väitöskirjatyöhön "Learning in Virtual Reality"
Filosofian tohtori Tommi Malinen
30000 €
tutkimukseen "Kuore – rehevien järvien unohdettu avainlaji"
Tanssitaiteen maisteri Nina Mamia
12000 €
taiteelliseen työskentelyyn paikallisen ja kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi Vantaalla
Master of Science Emma Mannfors
26000 €
väitöskirjatyöhön "Star formation and properties of the interstellar medium within the Milky Way Galaxy"
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Noora Manninen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Viljelymenetelmän vaikutus vesistöihin kohdistuvaan orgaanisen hiilen kuormaan – kohti kestävää maataloutta ja puhdasta Itämerta"
Filosofian maisteri Paavo Manninen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Transferenssin käsite ja ilmeneminen kirjallisuudentutkimuksessa"
Master of Business Administration Venkata Maruti Sesha Giri Marella
13000 €
väitöskirjatyöhön "Creation of Trust on Blockchain Applications"
Diplomi-insinööri Riikka Matala
5000 €
väitöskirjatyöhön "Procedures for verification of vessel channel resistance through model scale tests"
Filosofian maisteri Tuuli Matila
26000 €
toisen maailmansodan suomalaisia sotavalokuvia käsittelevään väitöskirjatyöhön
Kauppatieteiden tohtori Jukka Mattila
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Yritysten kasvu ja innovaatiokuilu"
Elintarviketieteiden maisteri Mirkka Maukonen
26000 €
väitöskirjatyöhön ja sen jälkeiseen tutkimukseen "Role of chronotype in dietary habits and metabolic health"
Musiikin maisteri Piia Maunula
5000 €
klassisen oboen hankintaan
Filosofian tohtori Henrik Meinander
20000 €
tutkimukseen "Kalevi Sorsan (1930–2004) poliittinen toiminta ja yhteiskunnallinen vaikutus kylmän sodan Suomessa ja Euroopassa"
Musiikinopiskelija Anton Mejias
12000 €
pianonsoiton opiskeluun Yhdysvalloissa
Diplomi-insinööri Karan Menon
12000 €
väitöskirjatyön "Value creation and business model development for Industrial Internet – An information and knowledge management perspective" viimeistelyyn
Filosofian maisteri Zivile Meskauskaite
13000 €
väitöskirjatyöhön "Koskettava kuva – koru ruumiillisena kuvamuotona. Neitsyt Maria -korut 1900–1950-lukujen Suomessa."
Teologian maisteriMetropoliitta Ambrosius ja filosofian tohtori Andrei Botez
10000 €
monografian kirjoittamiseen "Onko kirkolla tulevaisuutta? Ortodoksinen kirkko 21. vuosisadalla"
Musiikin kandidaatti Tuomas Miettola
5000 €
oopperaroolien opiskeluun ja taiteelliseen työskentelyyn
Kauppatieteiden tohtori Antti Miihkinen
15000 €
tutkimukseen "New evidence on the antecedents and benefits of risk disclosures by modern corporations in the capital markets"
Filosofian tohtori Jukka Mikkonen ja filosofian tohtori Sanna Lehtinen
30000 €
ympäristöesteettisen tutkimusryhmän perustamiseen ja tutkimustyön aloittamiseen
Diplomi-insinööri Antti Moilanen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Strongly coupled Bose-Einstein condensate in a plasmonic lattice"
Filosofian maisteri Saara Moisio
26000 €
väitöskirjatyön "The Dynamics of Value Creation in the Audience Experiences of Contemporary Dance: Body as the basis of meaning and value" viimeistelyyn
Master of Science Matthieu Molinier
5000 €
väitöskirjatyöhön "Machine learning approaches for Earth Observation: applications to forestry and multi-temporal environment monitoring"
Master of Science Neshat Moradi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Wastewater Treatment – Adsorption and Catalytic Studies"
Master of Science Most Kaniz Moriam
5000 €
väitöskirjatyöhön "Functionalization of man-made cellulose fibers"
Musiikin maisteri Marko Mustonen
7000 €
konserttien järjestämiseen Oulussa ja Helsingissä sekä konserttiohjelman äänitykseen
Musiikin kandidaatti Sakari Mäkimattila
6000 €
pasuunan hankintaan
Teologian tohtori Ville Mäkipelto
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Rewriting Sacred History: A Text-Historical Study of the So-Called Rewritten Joshua Traditions"
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Miia Mänttäri
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kaupunkipuut, monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut"
Kauppatieteiden maisteri Satu Mättö
8000 €
väitöskirjatyöhön "Intuition and trust at work: a narrative study of employees and managers at workplaces"
Filosofian tohtori Tuomas Möttönen
8000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Taloudelliset tienraivaajat: Suomalaisen talouselämän uudistajat 1917–1939"
Master of Science Taha Nakabi
24000 €
väitöskirjatyön "Modeling and optimization of electrical energy distribution in smart-grid using artificial neural networks and meta-heuristic algorithms" loppuunsaattamiseen
Arkkitehti Márcia Nascimento ja arkkitehti Nuno Costa
4000 €
Tapio Wirkkalan presidentti Kekkosen muistomerkiksi tarkoitetun Saivaara-monumentin innoittamia ajatuksia eri kirjoittajilta kokoavaan verkossa julkaistavaan Käräjäkivet-artikkelisarjaan
Filosofian maisteri Lauri Niemi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Sähköheikon faasitransition tutkimus Standardimallin laajennuksissa"
Filosofian maisteri Petteri Nissinen
24000 €
väitöskirjatyöhön "Renewal-lauseen soveltaminen Bedford-McMullen matoille ja itseaffiinien joukkojen dimensiotarkasteluita"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Elisa Norvanto
22000 €
väitöskirjatyöhön "Addressing contemporary threats through multilateral and multi-agency cooperation – The manifestations and implications of trust for the Defence Forces"
Tanssitaiteen maisteri Saara Norvio ja työryhmä
10000 €
I like to talk to the Winds -teoksen toteutukseen
Tanssitaiteen maisteri Maria Helena Nurmela
12000 €
työskentelyyn tanssitaitelijana suomalaisissa ja kansainvälisissä produktioissa
Kasvatustieteen maisteri Tuula Nygård
26000 €
väitöskirjatyöhön "Monilukutaitojen edistäminen terveystiedon opetuksessa. Opettaja luotettavien tiedonlähteiden valinnan ohjaajana."
Filosofian maisteri Risto Ojajärvi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Epätasapainoilmiöt suprajohde/ferromagneetti-hybridirakenteissa"
Valtiotieteiden maisteri Kaisu Paasio
26000 €
väitöskirjatyöhön "University in change – exploring the entrepreneurial university narratives"
Filosofian maisteri Leena Paasio-Leimola
2000 €
nuortenromaanin "Harmaja, luode seitsemän" kirjoittamiseen
Filosofian tohtori Marko Paavilainen
30000 €
Matti Virkkusen elämäkerran kirjoittamiseen
Musiikin tohtori Timothy Page ja työryhmä
9000 €
poikkitaiteellisen Toteemi ja Tabu 2020 -teoksen tekemiseen
Filosofian tohtori Maare Paloheimo, filosofian maisteri Teemu Korpijärvi ja filosofian tohtori Merja Uotila
50000 €
tutkimusprojektiin "Liikkuvuuden rajat – konkreettinen ja kuviteltu liikkuvuus pitkällä 1800-luvulla"
Kauppatieteen maisteri Ainomaria Parikka
13000 €
väitöskirjatyöhön "Customer-centricity and customer experience management (CEM) as a source of competitive advantage"
Oikeustieteen maisteri Eelis Juho Waltter Paukku
10000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen, joka tutkii Suomen valtion mahdollisuuksia edistää sääntelyllä uusiutuvaa energiaa, vähäpäästöistä liikennettä ja uusia taloudellisia toimintoja
Kauppatieteiden maisteri Kaisa Pekkala
26000 €
väitöskirjatyöhön "Asiantuntijaorganisaation viestintäkyvykkyyden rakentuminen digitaalisessa viestintäympäristössä"
Tekniikan tohtori Pekka Peljo ja työryhmä
50000 €
homing-apuraha tutkimusryhmän perustamiseen "Uudet orgaaniset virtausakut laajamittaiseen energian varastoimiseen"
Kauppatieteiden tohtori Esko Penttinen
10000 €
tutkimukseen "Tekoälyn ja ihmistyön yhteensovittaminen" liittyviin tutkijavierailuihin University of Queenslandiin ja University of Aucklandiin
Diplomi-insinööri Jussi-Pekka Penttinen
5000 €
väitöskirjatyöhön "Uudenlaisten puolijohdekiekkolasereiden kehittäminen kvanttitieknologian sovelluksiin – Development of novel semiconductor laser for high impact applications in quantum technology"
Kasvatustieteen maisteri Tarja Pietarinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Affect and Collaboration in Virtual Science Learning"
Kirjailija Tuukka Pietarinen
9000 €
runoteoksen "Tapahtuva kivi" kirjoittamiseen
Filosofian lisensiaatti Petri Pietiläinen
12000 €
tietokirjan "Lotta ja luutnantti – arki, rakkaus ja kuolema jatkosodassa" taustatutkimukseen ja kirjoittamiseen
Valtiotieteen maisteri Marko Mikael Pihl
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kiinalaisten kansalaisjärjestöjen autonomia ja vaikutusmahdollisuudet kiinalaisessa yhteiskunnassa"
Kulttuurituottaja Kaisa Pikkarainen ja työryhmä
5000 €
Neiti Niemisen täydellinen koti -esityksen toteuttamiseen
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Laura Pikkarainen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Istutusajankohdan, työn laadun ja luonnontuhojen vaikutus kuusen ja männyn uudistamistulokseen"
Piste Kollektiivi työryhmä
8000 €
nykysirkusesityksen kiertueen järjestämiseen Lapin kunnissa
Executive Master of Business Administration Jouko Pitkänen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Business model transformations in Department Store business"
Musiikinopiskelija Akseli Porkkala
10000 €
kontrabasson hankintaan
Filosofian maisteri Kira Poutanen
8000 €
romaanin kirjoittamiseen
Teologian tohtori Heli Pruuki
4000 €
lapsen kiukkukirjan kirjoittamiseen
Filosofian maisteri Anna Puganen
29000 €
väitöskirjatyöhön "Kauran lipidien ja haihtuvien yhdisteiden yhteydet kauran koettuun laatuun"
Ohjaaja Nina Pulkkis ja työryhmä
35000 €
poikkitieteelliseen tutkimus-, tuotekehitys- ja dokumenttielokuva -hankkeeseen "Mikrobien vallankumous" synteettisestä biologiasta ja mikrobien merkityksestä Suomen ja maailman tulevaisuudelle
Filosofian maisteri Viivi Puoskari
24000 €
väitöskirjatyöhön "Metsäpeuran lisääntymisajan tilankäyttö"
Filosofian maisteri Ville Puuska
26000 €
väitöskirjatyöhön "Topologisen data-analyysin sovelluskelpoista teoriaa"
Musiikin kandidaatti Abel Puustinen
10000 €
viulunsoiton opiskeluun Lontoon Royal College of Musicissa
Diplomi-insinööri Janne Puustinen
5000 €
väitöskirjatyöhön "III-V-Bi puolijohdeyhdisteiden valmistus optoelektronisiin komponentteihin"
Toimittaja Venla Pystynen
7000 €
autofiktiivisen romaanin kirjoittamiseen
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Jiri Pyörälä
24000 €
väitöskirjatyöhön "Puuaineen laadun arvioiminen laserkeilausaineistosta"
Musiikin maisteri Juulia Pölönen
7000 €
taiteelliseen työskentelyyn kantelemuusikkona
Filosofian maisteri Joonas Pörsti
26000 €
väitöskirjatyöhön "Islaminvastaisen narratiivin nousu. Retorinen analyysi maahanmuuton uhkakuvasta Ranskassa, Ruotsissa ja Suomessa 1980–2019."
Diplomi-insinööri Marianna Raappana
5000 €
väitöskirjatyöhön "Edistyneitä prosessointimenetelmiä III-V-puolijohdeaurinkokennojen ja -valoilmaisimien valmistamiseen"
Kauppatieteiden tohtori Pinja Raitasuo
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Environmental sustainability in the logistics sector – External and internal forces"
Doctor of Science in Process Engineering Eshwar Ramasetti
5000 €
väitöskirjatyöhön "Investigating the complex transport phenomena in the ladle through both experiments and numerical simulations"
Musiikin kandidaatti Santeri Rautiainen
8000 €
kitaraopintoihin Maastrichtin konservatoriossa
Kasvatustieteen maisteri Anna Rawlings
13000 €
väitöskirjan "The influence of temperamental sensitivities on motivation in a learning context" viimeistelyyn
Doctor of Philosophy Devdatta Ray
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Substitution of formal elderly care by informal care in Finnish municipalities"
Tekniikan lisensiaatti Satu Rekonen
8000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Managing for sensemaking in exploration projects"
Filosofian maisteri Tapio Riekki
13000 €
väitöskirjatyöhön "Helium-3 – helium-4 -seoksen jäähdytys helium-4 -kiteen adiabaattisella sulatuksella erittäin matalissa lämpötiloissa"
Valtiotieteiden maisteri Emma Rimpiläinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Displaced but not Dispossessed: Forced migrants from Donbas in Ukraine and Russia"
Valtiotieteiden maisteri Juha-Matti Ritvanen
6000 €
väitöskirjatyöhön "Mureneva kulmakivi – Suomi, Neuvostoliiton hajoaminen ja YYA-sopimuksen loppuvaiheet 1989–1992"
Musiikin maisteri Jonathan Roozeman
7000 €
sellonsoiton jatko-opintoihin Kronberg Akatemiassa
Lääketieteen ja kirurgian tohtori Olli Ruuskanen ja lääketieteen tohtori Maarit Valtonen
40000 €
tutkimukseen "Respiratoriset virusinfektiot huippu-urheilijalla"
Kauppatieteiden maisteri Nino Ruusunen
24000 €
väitöskirjatyöhön "The effects of Need for Touch (NFT) in product evaluation"
Ohjaaja Tanjalotta Räikkä
6000 €
ohjaustyöhön ja dramatisointiin
Filosofian maisteri Pauliina Räsänen
4000 €
sirkustaiteilija Elvira Madiganista kertovan sirkus- ja teatteritaidetta yhdistävän teoksen käsikirjoittamiseen, ohjaamiseen ja suunnitteluun
Urkutaiteilija Pétur Sakari
10000 €
ohjelmiston valmistamiseen kahdeksaan kansainväliseen levytykseen sekä niihin valmistaviin opintomatkoihin Pariisiin
Liikuntatieteiden tohtori Kasper Salin
15000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Heritability of physical activity. Longitudinal study of sport participation, intensity, duration and frequency of physical activity."
Taiteen maisteri Kaisa Salmi ja valtiotieteiden maisteri Kira Gronow
15000 €
dokumentaarisen elokuvan ja julkaisun toteuttamiseen suomenjuutalaisista toisen maailmansodan aikana
Filosofian tohtori Hanna Samola
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Satuintertekstit ja antisadut suomalaisessa proosakirjallisuudessa 1900- ja 2000-luvuilla"
Master of Arts in Art History Lorella Scacco
26000 €
väitöskirjatyöhön "A Phenomenological Approach to Media Art Through Interaction. Between experience and representation. Performing interactive and immersive art in Finland"
Filosofian maisteri Hanna-Reetta Schreck
26000 €
väitöskirjatyöhön "Elämäntanssi – Ellen Thesleffin eletty ruumis 1890–1920"
Diplomi-insinööri Oskari Seppälä
5000 €
väitöskirjatyöhön "Teräksen mikrorakenteen kehittymisen simulointi termomekaanisesti ohjatuissa prosesseissa"
Viulisti Pia Siirala
18000 €
väitöskirjatyöhön "Kuulokulmia Koillis-Siperian alkuperäiskansojen musiikkiin" ja Tšukotkan kenttämatkaan
Master of Arts in Specialized Music Performance Sebastian Silen
6000 €
viulun jousen hankintaan
Kasvatustieteen maisteri Riikka Sirkko
7500 €
väitöskirjatyön "Yhdessä kohti inkluusiota" loppuunsaattamiseen
Doctor of Philosophy Oksana Skaldina
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Morphological and Physiological Biomarkers of Ecotoxicological Effects in Economically Important Terrestrial Insects"
Filosofian maisteri Boris Sokolov
26000 €
väitöskirjatyöhön "Decoherence and information loss in relativistic open quantum systems"
Filosofian maisteri Pajtim Statovci
12000 €
romaanin kirjoittamiseen
Filosofian maisteri Niko Suominen
12000 €
väitöskirjatyöhön "Early Modern Drama and the Rhetoric of Theatre: The Stage Jew as a Rhetorical Device in Public Debate"
Filosofian maisteri Ville-Juhani Sutinen
6000 €
esseeteokseen "Sivupolkuja"
Kauppatieteiden maisteri Marja Svanberg
8000 €
väitöskirjatyön "Is there such a thing as a good profit? An examination of “corporate social responsibility” and the theme of business ethics" viimeistelyyn
Filosofian maisteri Salla Syvänen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Chatbot – an opportunity or a threat to organization’s stakeholder interaction"
Filosofian maisteri Joonas Säntti
26000 €
väitöskirjatyöhön "Rajoja ylittävät äänet: queer-narratologia ja nykykirjallisuuden sukupuolisesti haastavat kertojat"
Diplomi-insinööri Riikka Särkelä
5000 €
väitöskirjatyöhön "Aineensiirto, sekoittuminen ja fermentoinnin taloudellisuus ilmanostereaktorissa"
Tanssitaiteen maisteri Katja-Maria Taavitsainen
2000 €
taiteelliseen työskentelyyn Sidra Bell Companyn tanssitaiteen moduulissa New Yorkissa ja tämän jälkeiseen näytökseen Helsingissä
Kauppatieteiden maisteri Susanna Takkunen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Multi-Channel Approach: How consumer goods companies combine retailer channels with direct-to-consumer e-retail channels successfully"
Taiteen tohtori Raija Talvio ja työryhmä
10000 €
Pieni aihe -näytelmän kirjoittamiseen
Diplomi-insinööri Henri Tervo
5000 €
väitöskirjatyöhön "Kriittiset sulkeumatasot kehittyneissä ultralujissa teräksissä ja 500 MPa lujuusluokan offshore-teräksissä"
Filosofian kandidaatti Kati Tervo
6000 €
romaanin kirjoittamiseen
Oikeustieteen maisteri Alexander Thesleff
13000 €
väitöskirjatyöhön "Tekoälyteknologioiden ja laajentuvan tekijänoikeusteollisuuden vaikutus tekijänoikeuteen"
Kasvatustieteiden maisteri (Anna) Katariina Tiainen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Democratic education – beyond the philosophy of critical pedagogy"
Taiteen maisteri Ulla Turunen ja taiteen maisteri Ilkka Ruuhijärvi
7000 €
soveltavan taiteen työpajojen järjestämiseen kehitysvammaisille nuorille
Master of Science Dandison Ukpabi
13000 €
väitöskirjatyöhön "Exploring consumers' motivations, engagements and continuous participation in online brand communities: A perspective in tourism, travel and hospitality industry"
Diplomi-insinööri Sampo Uusikallio
5000 €
väitöskirjatyöhön "Austeniitin vaikutus sitkeyteen niukkaseosteisissa ruostumattomissa teräksissä"
Humanististen tieteiden kandidaatti Noora Katariina Vaarala
12000 €
Reidar Särestöniemen elämäkerran kirjoittamiseen
Bachelor of Fine Arts in Dance Tuuli Vahtola
8000 €
Prekaarit Praktiikat -ryhmän toimintaan
Kauppatieteen maisteri Juho Vaiste
26000 €
väitöskirjatyöhön "AI Developers as Ethical Change Agents – How can we support AI developers to design and implement ethical technology solutions"
Teatteritaiteen maisteri Kirsti Valve ja työryhmä
5000 €
Marian sydän näytelmän uudelleen toteutukseen teatteri Jurkkaan Maria Jotunin 140-vuotisjuhlavuonna
Musiikin maisteri Katri Vanhamäki
7000 €
kotiurkujen hankintaan
Filosofian tohtori Esa Vesalainen
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Automorfimuotojen analyyttisen teorian terävöittämistä ja syventämistä"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Sanna-Mari Vierimaa
13000 €
väitöskirjatyöhön "Ulkosuomalaiset yhdistykset paikallisina ja transanationaalisina toimijoina"
Musiikin maisteri Mirka Viitala
5000 €
soololevyn valmistamiseen
Tanssitaiteen maisteri Nina Viitamäki ja työryhmä
6000 €
tanssiteoksen "Seinää tuijottavat naiset" taiteelliseen työhön
Filosofian maisteri Elina Vitikka
13000 €
väitöskirjatyöhön "Asiantuntijaäänen rakentuminen tietokirjallisuuden teksteissä"
Oikeustieteen maisteri Tuukka Vähätalo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Lopullisuuden eurooppalaistuminen – tutkimus Euroopan ihmisoikeussopimuksen tai EU-oikeuden vastaisten kansallisten tuomioiden pysyvyydestä ja purkamisesta"
Kauppatieteiden maisteri Marjo Väisänen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Johdon ohjausjärjestelmien rooli kansainvälisissä yrityskauppatilanteissa"
Diplomi-insinööri Alpo Välimaa
26000 €
väitöskirjatyöhön "Piezoelectric Resonators in the Quantum Limit"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Anne Välinoro
12000 €
Kasvokkain-esineteatterimonologin suunnitteluun, käsikirjoitukseen, ohjaukseen ja valmistukseen
Tanssinopettaja Jussi Väänänen
6000 €
kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja käsittelevän kirjan kirjoittamiseen
Yhteiskuntatieteiden maisteri Lasse Väänänen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Vihreää kultaa itään: Kiinalaiset investoimassa Suomen biotalouteen"
Teatteritaiteen maisteri Heidi Väätänen
12000 €
esikoisromaanin kirjoittamiseen
Taiteen tohtori Joanna Weckman
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Toisen näköiset näyttämöillä – etnisyyden esittämisen historiaa Suomessa"
Terveystieteiden maisteri Hanna Westerberg
26000 €
väitöskirjatyöhön "Terveydenhuoltohenkilökunta ja täydentävät hoitomuodot"
Master of Science Jenny Wiklund
26000 €
väitöskirjatyöhön "Versatile design of nanocellulose platforms for electrical devices"
Dr. rer. nat. Doctor rerum naturalium Saskia Wutke
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Outbreaks of forest pest insects in a changing climate: insights from the genomes of pinefeeding diprionid sawflies"
Hallintotieteiden maisteri Marja Yli-Pärri
26000 €
väitöskirjatyöhön "Collective organizational identity design in meta-organizations"
Musiikin kandidaatti Noora Ylönen
5000 €
mestarikursseihin Euroopassa sekä opintoihin Saksassa
Musiikin maisteri Irina Zahharenkova
7000 €
Rameaun klaveerisävellysten esittämiseen ja kokonaislevytykseen
Valtiotieteiden maisteri Joanna Österblom
26000 €
väitöskirjatyöhön "Archiving the present"
Kauppatieteiden tohtori Anssi Öörni
15000 €
tutkimukseen "Hauskuuden taloustieteen jäljillä"

Other Grants

Tutkimusprofessori Merja Penttilä ja Synbio-tutkimusyhteisö
360 000 €
Centre for Young Synbio Scientists -tutkimusyhteisön perustamiseen osana miljoonaviidenkymmentäviidentuhannen rahoitusta
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
150 000 €
kansainväliseen musiikkialan vierailijaohjelmaan osana uutta Sibelius Summer Academy -konseptia osana 400 000 euron kokonaisrahoitusta
HAM Helsingin taidemuseo
100 000 €
suomalaisen taiteilijan tuomiseksi Helsinki Biennale 2020:een
Itä-Suomen yliopisto
500 000 €
tutkimusohjelmaan "Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä" osana kahdeksansadantuhannen euron kokonaisrahoitusta
Erätauko-säätiö
200 000 €
dialogitaitoja parantavan Erätauko-säätiön perustamiseen
Helsinki Graduate School of Economics
1 250 000 €
taloustiedettä ja datatiedettä yhdistävän professuurin perustamiseen
Timo Weckman
58 000 €
computational science (3.12.2019)
Raine Rönnholm
38 000 €
mathematics (3.12.2019)
Tuuli-Marjaana Koski
35 000 €
ecology (3.12.2019)
Erkki Lassila
68 000 €
education theory (2.4.2019)
Nanna Myllys
50 000 €
chemistry (2.4.2019)
Pauliina Teerikorpi
48 000 €
ecology (2.4.2019)
Pavon Julio Cesar Hernandez
28 000 €
Biomedical and health sciences (11.6.2019)
Shiqi Wang
28 000 €
Medical and health sciences, chemical sciences (11.6.2019)