Awarded grants 2021

Otto Selenius' is researching possible health benefits of insect food. Photo: Miikka Pirinen

Below you can find all grants awarded by the Jenny and Antti Wihuri Foundation in 2o21.

General grant call

Tanssija Jonna Aaltonen
13000 €
taiteelliseen työskentelyyn tanssitaiteilijana
Filosofian tohtori Melina Aarnikoivu
30000 €
tutkimukseen "Demystifying academic writing and publishing for doctoral researchers in Finland"
Master of science in Aquatic ecology and fisheries Maryam Abidizadegan
26000 €
väitöskirjatyöhön "Novel vegan vitamin D supplements from microalgae (VeViD)"
Master of Science Kimia Aghayi
13000 €
väitöskirjatyöhön "Understanding consumer perspectives toward artificial intelligence applications"
Master’s degree, Organic Chemistry Asmaa Ahmed
26000 €
väitöskirjatyöhön "Biomass derived polyesters: synthesis, properties, and applications"
Valtiotieteiden maisteri Saara Tuulia Aitokari
26000 €
väitöskirjatyöhön musliminaisten yhteiskunnallisesta toimijuudesta ja osallisuudesta Suomessa
Master of Science Waleed Akhtar
26000 €
väitöskirjatyöhön "Scenario Analysis of the Strategies of Textile Fiber Industry Development"
Teatteritaiteen maisteri Riikka Ala-Harja
10000 €
nuortenromaanin kirjoittamiseen
Kulttuurialan YAMK Pauliina Aladin ja työryhmä
8000 €
Sateenkaaria ja sateenvarjoja -hankkeeseen
Doctor of Economics and Business Administration Majid Aleem
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Psychological Safety and Teams in Virtual Work Environments"
Integrated M.Sc. in Photonics Shambhavee Annurakshita
26000 €
väitöskirjatyöhön "Hierarchical Design of Nonlinear Optical Materials"
Teatteritaiteen kandidaatti Rasmus Arikka
13000 €
esikoisromaanin kirjoittamiseen
MScEcon in Information and Service Management Valentina Arrieta
18000 €
väitöskirjatyöhön "Self-management: role of national context and individuals"
Filosofian tohtori Henrik Asplund ja työryhmä
15000 €
kivikauden keramiikan proteiinitutkimuksen pilottihankkeeseen
Filosofian maisteri Frans Autio
26000 €
väitöskirjatyöhön "Mahdottomat autot, mahdottomaan maailmaan: automuotoilun tulevaisuudet 1900-luvulla"
Master of Science (Physics) Moe Moe Aye
26000 €
väitöskirjatyöhön "Designing high-temperature superconductors for power applications"
Tanssija-koreografi Akim Bakhtaoui ja työryhmä
6000 €
Humanculus-työryhmän taiteelliseen työskentelyyn
Filosofian tohtori Tapio Bergholm
8000 €
Mauno Koiviston elämäkertatutkimuksen toiseen osaan
Master of Science Outi Kristiina Blackburn
5000 €
väitöskirjatyöhön "Digital Platforms & Circular Economy"
Kirjailija Hassan Blasim
13000 €
kaunokirjalliseen työskentelyyn
Tekniikan lisensiaatti Peter Boda
9000 €
väitöskirjatyön "Meaning in a Wider Sense: From Language Understanding & Multimodal Interaction to Design of Meaningful Patient Experience & Engagement" loppuunsaattamiseen
Master of Music Fàtima Boix Cantó
13000 €
taiteelliseen työskentelyyn
Doctor of Philosophy Kasper Braskén
30000 €
tutkimukseen "Anti-Fascism: A Global History"
Master of Arts Matias Lennart Castrén
26000 €
väitöskirjatyöhön "The political economy of Indian foreign policy and the role of multipolarism in Indian strategic culture"
Master of Architecture Tania Miranti Chumaira
26000 €
väitöskirjatyöhön "Making Sense through Screens: Understanding Spatial Affordances in VR Environment through Architectural Creative Mapping"
Master of Science Marzia Cimmino
26000 €
väitöskirjatyöhön "Preventing conflicts in the post-Soviet space: the role of the Organization for Security and Co-operation in Europe early warning system during the crisis in and around Ukraine"
Filosofian tohtori Louis Clerc ja työryhmä
40000 €
Ulkoasiainhallinnon historia 1982-1995 -tutkimushankkeeseen
Filosofian maisteri Ville Eerola
24000 €
väitöskirjatyöhön "Vain puolittaista suomalaisuutta? Akateeminen helsinkiläisidentiteetti Eteläsuomalaisessa osakunnassa 1923–1969"
Master of Science Anil Engez
26000 €
väitöskirjatyöhön "Stakeholder contribution to innovation development and commercialization of circular economy solutions"
Teologian maisteri Leena Enqvist
16000 €
tietokirjaan "Maailmat muurin takana – nunnien elämää ennen ja nyt"
Doctor of Philosophy Sylvester Eriksson-Bique ja työryhmä
50000 €
tutkimusryhmän "Pohjois-Suomen Kvasimaailman Verkosto" perustamiseen
Toimittaja Salla Fagerström
4000 €
näytelmän käsikirjoittamiseen Albert Tallrothista
Musiikin kandidaatti Akseli Ferrand
7000 €
kilpailuihin ja koelauluihin valmistautumiseen sekä näyttämöroolien valmistamiseen
Master degree of Science (Technology) Zhao Fu
26000 €
väitöskirjatyöhön "Investigation of Reliability and Failure Mechanisms of Printable Stretchable Electronics"
Luc Gerardin ja Teatteri Metamorfoosi -työryhmä
18000 €
produktioon "Anatomy of a Suicide" yhteistyössä Circo Aereon kanssa
Doctor of Philosophy Rajendra Prasad Ghimire
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Effects of invasive forest pathogen Dothistroma septosporum on growth and VOC emissions of Scots pine under climate warming and drought"
Master of Science Eva González Carmona
26000 €
väitöskirjatyöhön "Development of Cellulose films from renewable raw materials by means of the Ioncell® technology"
Master of Science Marianna Granatier
13000 €
väitöskirjatyöhön "Wood Biorefinery based on Gamma-valerolactone/water fractionation"
Valtiotieteiden maisteri Kira Gronow
6000 €
suomenjuutalaisista ja juutalaispakolaisista toisen maailmansodan aikana kertovaan dokumenttielokuva- ja julkaisuhankkeeseen
Oikeustieteen tohtori Patrick Günsberg
26000 €
tutkimukseen "Robotit ja rikosoikeudellinen vastuu"
Doctor of Philosophy Meysam Haddadi Barzoki
15000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Visual social networking sites, sexualization and self-esteem among young women in Finland"
Filosofian lisensiaatti Pekka Hako
15000 €
elämäkerralliseen teokseen säveltäjä Kaija Saariahosta
Diplomi-insinööri Heidi Hannula
26000 €
väitöskirjatyöhön "Tailored nanomaterials based templates for biosensors and cellular traction force detection"
Musiikin maisteri Karoliina Hautala
4000 €
klassisen laulun opintoihin, mestarikusseihin ja nuottimateriaalien hankintaan
Diplomi-insinööri Minna Heikinheimo
13000 €
väitöskirjatyöhön "Digitaalisia teknologioita hyödyntävä myyntistrategia kasvuhakuisissa pk-yrityksissä"
Viulunsoiton opiskelija Lumikki Safira Heikkilä
10000 €
viulunsoiton opintoihin liittyviin kuluihin
Filosofian tohtori Tuomas Heikkilä ja akateemikko Ilkka Niiniluoto
14500 €
humanistisen tutkimuksen arvoa ja arvostusta Suomessa käsittelevän seurantatutkimuksen tekemiseen
Teologian maisteri Antti Heikkonen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kirjallistamispyrkimykset Haminan konsistoripiirissä 1744–1812. Sukupolviteoreettinen tutkimus lukukulttuurin kehityksestä nykyisissä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa."
Filosofian maisteri Elisa Heilmann
26000 €
väitöskirjatyöhön "Järviruo’on (Phragmites australis) ja nevasirppisammalen (Warnstorfia fluitans) mikrobiyhteisöt biopuhdistuksessa"
Valtiotieteiden maisteri Eero Hentula
26000 €
väitöskirjatyöhön ”Tutkimuksia fundamenttihinnan kehityksestä asuntomarkkinoilla”
Yhteiskuntatieteiden maisteri Jarkko Hietala
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kansainvälisen järjestyksen muutokset 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla"
Master of Science (tech) Panu Hildén
26000 €
väitöskirjatyöhön "The shaping of laser radiation by metamaterial structures"
Artenomi videokuvaaja Jouni Hiltunen
4500 €
elokuvan "Merikotkan paluu" leikkaamiseen ja arkistomateriaalin keräämiseen
Taiteen maisteri Maija Hirvanen ja työryhmä
8000 €
taiteellisen työskentelyn Meshwork-näyttämöteoksen parissa ja teoksen kuluihin
Filosofian maisteri Henry Hirvonen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Extracting viscosities of QGP from heavy-ion collisions"
Oikeustieteen maisteri Suvi Hirvonen-Ere
12000 €
väitöskirjatyöhön "Contract and Commercial Management as a Strategy Instrument"
Filosofian maisteri Cecilia Hjerppe
26000 €
väitöskirjatyöhön "Vastuuviestintä muotiteollisuudessa. Vastuullisen organisaation, kuluttajan ja sijoittajan identiteetin rakentuminen"
Master of Science Thomas Josef Hoeger
13000 €
väitöskirjatyöhön "What keeps potential entrepreneurs from putting their ideas into action"
Filosofian maisteri Noora Hoffrén
26000 €
väitöskirjatyöhön "Eläytymällä näyttäminen - tutkimuksia konstruoidusta toiminnasta suomalaisessa viittomakielessä ja suomen kielessä"
Musiikin maisteri Emil Holmström
26000 €
taiteelliseen toimintaan ja tohtorintutkinnon loppuunsaattamiseen
Artenomi Satu Hovi
13000 €
puuhellakirjan kirjoittamiseen
Arkkitehti Joona Hulmi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Ajallisuus nykyarkkitehtuurin kokemisessa"
Teatteritaiteen tohtori Tomi Humalisto ja työryhmä
10000 €
esityssuunnittelun ekologista kestävyyttä tarkastelevan artikkelijulkaisun tekemiseen
Kasvatustieteen maisteri Vuokko Hurme
4000 €
alakouluikäisille suunnatun Juhlakirjan kirjoittamiseen
Filosofian maisteri Antti Hurskainen
15000 €
romaanin "Suntio" kirjoittamiseen
Filosofian tohtori Karoliina Huusko
30000 €
tutkimukseen "Elottoman luonnon monimuotoisuus ja kasviyhteisöt maa- ja juuristomikrobiyhteisöjen määrittäjinä"
Humanististen tieteiden kandidaatti Meri Katariina Hynninen
9500 €
väitöskirjatyöhon "Vocalization as a Medium for Exploring Animal Sentience, Cognition, Thought and Emotion: the Case of Orcinus orca"
Valtiotieteiden maisteri Mirja Hämäläinen
8000 €
tietokirjaan "Ystävyydestä myöhäiskapitalismissa"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Markku Hänninen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Sosiaalisen median sisällöntuottajat yrittäjinä"
Filosofian tohtori Ville Härkönen
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "First-Principles Theory of Superconductivity With Many-Body Green’s Function Approach"
Merkonomi Essi Johanna Ihonen
13000 €
nuorten romaanin kirjoittamiseen
Valtiotieteiden maisteri Mireille Isaro
26000 €
väitöskirjatyöhön "Sotilasetiikkaa tekoälylle"
Diplomi-insinööri Antti Isosalo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Rintasyövän automaattinen havainnointi mammografiakuvista tekoälyn avulla"
Filosofian maisteri Sanna Isto
13000 €
nuorten romaanin kirjoittamiseen
Filosofian tohtori Harri Itkonen, master of sciences Aishwarya Gondane ja master of sciences Satu Pallasaho
50000 €
tutkimukseen ''Transkriptio-koneiston glykosylaatio''
Doctor of Philosophy Vahid Javaheri
8000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Feasibility study of steel pipeline production for the hydrogen storage and delivery in Finland (HyPipe)"
Masters of Art Consumption, Culture, Marketing Hunter Jones
26000 €
väitöskirjatyöhön "Consumer Socio-political Imaginaries: The Politics of Consumption and Consumption of Politics Online"
Master of Science (Technology) Narender Kumar Joon
13000 €
väitöskirjatyöhön "Performance improvement of solid-contact Ion-selective electrodes, for lead analysis in environmental water/solid samples"
Master of Arts (Choreography) Ilona Jäntti
13000 €
taiteelliseen työskentelyyn tanssillisen ilma-akrobatian parissa
Filosofian maisteri Essi Järvelä
26000 €
väitöskirjatyöhön "Mikromuovien haitalliset vaikutukset suolistoon ja istukkaan"
Musiikin maisteri Aapo Järvinen ja musiikin maisteri Fanny Söderström
8000 €
Toivakan kamarimusiikkifestivaalin järjestämiseen 16.-19.6.2022
Tietokirjailija Jani Kaaro ja työryhmä
13000 €
lasten tietokirjaan "Mistä kieli tulee?"
Filosofian tohtori Riikka Kaartinen
13000 €
tietokirjan "Yleisten lajien romahdus – tapaus kiljuhanhi" kirjoittamiseen
Sotatieteiden maisteri Reetta Kallanne
13000 €
väitöskirjatyöhön "Lähiholokausti - Suomen ja Viron rooli Viron keskitysleireillä toisessa maailmansodassa ja nykytulkinnat"
Filosofian maisteri Antti-Jussi Kallio
26000 €
väitöskirjatyöhän "Novel operando methods for studies of electro- and heterogeneous catalysis"
Diplomi-insinööri Aleksi Kamppinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Säteilyn spektrinhallinta aurinkokennojen hyötysuhteen parantamiseksi ja eliniän pidentämiseksi"
Filosofian maisteri Andrea Kanerva
26000 €
väitöskirjatyöhön "American perspectives on Finland's changing international position 1959-1970"
Kauppatieteiden tohtori Jari Kankaanpää
15000 €
tutkimukseen "Kuntaomisteisten ja yksityisesti omistettujen yhtiöiden tehokkuus, kannattavuus ja rahoitusrakenne: Vertaileva analyysi palvelualoista"
Musiikin kandidaatti Lauri Johannes Kankkunen
15000 €
sellonjousen hankintaan
Kuvataiteilija Maijariitta Karhulahti ja työryhmä
8000 €
teoksen "Sivuutetut - liikekuvia ihmiskaupasta" valmistamiseen ja kiertueen toteutukseen
Bachelor of Fine Arts in Dance Performance Tiia Kasurinen ja työryhmä
6000 €
"ONSTAGE - The Dance Concert"-tanssiteoksen toteuttamiseen
Filosofian tohtori Laura Kauppi, filosofian tohtori Tiina Salo ja filosofian tohtori Camilla Gustafsson
13000 €
tutkimukseen "Lisääkö toiminnallinen monimuotoisuus kasvillisuuden peittämien pohjahabitaattien sietokykyä?"
Tanssitaiteilija Mathilda Kauppila
6000 €
taiteelliseen työskentelyyn
Master of Science Dominik Keiner
26000 €
väitöskirjatyöhön "Design options for a global net negative GHG energy system limiting global warming to 1.0°C until 2100"
Lääketieteen tohtori Virve Kekkonen ja työryhmä
10000 €
Nuoret ja Alkoholi -projektin seurantatutkimukseen
Tanssitaiteilija Annamari Keskinen, bachelor of fine arts in dance and choreography Ryan Mason ja musiikin maisteri Kaj Mäki-Ullakko
8000 €
"Eternal Return"-hankkeeseen
Filosofian tohtori Tuuli Keskinen
30000 €
tutkimukseen "Vammaisten ihmisten digitaalinen ja teknologinen osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa: Subjektiivisia kokemuksia"
Kauppatieteiden maisteri Taru Kesävuori
13000 €
väitöskirjatyöhön "Science commercialization and market shaping in neuro-innovation ecosystem"
Tanssitaiteen maisteri Unna Marleena Kitti ja työryhmä
5000 €
teatteria ja tanssia yhdistävän LEHMÄ!-teoksen navettakiertueen kuluihin
Diplomi-insinööri Sami Kivistö
26000 €
väitöskirjatyöhön "Automaattisen kuvan ja datan tulkinnan kehittäminen tähtitieteessä ja muissa sovelluskohteissa"
Filosofian tohtori Riku Klén ja filosofian tohtori Mikko Venäläinen
30000 €
tutkimushankkeeseen "Tomografiakuvien analysointi syväoppimisen avulla"
Oikeustieteen tohtori Esa Tapio Kolehmainen
10000 €
oikeusteorian tutkimushankkeeseen "Myytit, kielipelit ja tulkintatieto"
Valtiotieteiden maisteri Seppo Konttinen
9500 €
elämäkertakirjan "Kurjuudesta kultaa - kullankaivaja Risto Mäläskän vaellus" tekemiseen
Teologian maisteri Selja Koponen
26000 €
väitöskirjatyöhön “Koulumaailmasta maailmaan. Yläkoulun oppilaiden osallisuutta vahvistamalla kohti sosiaalisesti kestävää kehitystä.”
Filosofian maisteri Anna Kormu
25000 €
väitöskirjatyöhön "Gravitational waves from strong first order phase transitions"
Elintarviketieteiden maisteri Anni Kortekangas
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kasvipohjaiset sivuvirrat osana tulevaisuuden ruokaturvaa"
Filosofian maisteri Katleena Kortesuo
13000 €
tietokirjaan "Journalismin kuolema?"
Filosofian tohtori Janne Koskimäki
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Havupuiden sisällä elävät metaania hyödyntävät endofyyttiset bakteeriyhteisöt"
Humanististen tieteiden kandidaatti Atte Koskinen
8000 €
runoteoksen "Silmittömyys" kirjoittamiseen ja viimeistelyyn
Master’s Degree in Chemistry Hafiza Sajida Kousar
24000 €
väitöskirjatyöhön "Systematic search for new sustainable thermoelectric materials among pararammelsbergite-structured MXY compounds"
Kirjailija Mari Kujanpää
13000 €
ulkonäköpaineista kertovan nuortenkirjan kirjoittamiseen
Akateemikko Markku Kulmala ja työryhmä
135000 €
tutkimukseen "Air pollution cocktail in Gigacity"
Musiikin maisteri Petri Kumela
26000 €
taiteelliseen työskentelyyn
Valtiotieteiden maisteri Kaja Kunnas ja bachelor of arts Marjo Näkki
12000 €
reportaasikirjaan Itämeren alueen turvallisuustilanteesta
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Sini Kuosmanen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Plant-based diets, legume consumption and the practices of eating - A practice-theoretical approach to advancing sustainable diets"
Filosofian maisteri Crista Kuuramo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Muistiedustukset ja unohtaminen visuaalisessa työmuistissa"
Musiikin tohtori Tuire Kuusi, doctor of philosophy Ivan Jimenez ja filosofian tohtori Juha Ojala
15000 €
tutkimukseen "Äänten keston, voimakkuuden ja äänenvärin vaikutukset kuulijan havaintoon soinnun tyypistä ja sävelasettelusta"
Kasvatustieteen tohtori Hanna Kuusisaari
30000 €
tutkimukseen "Arjen kestävyyskasvatus kotitalousopetuksessa"
Tanssitaiteen kandidaatti Lotta Kuusisto ja teatteritaiteen maisteri Paavo Kerosuo
6000 €
videotarinasarjan toteuttamiseen kansallisista kaupunkipuistoista
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Hennariikka Laaksola
6000 €
hankkeen "Amanda" käsikirjoitustyöhön
Psykologian maisteri Petra Laamanen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Tunteiden tunnistuskyvyn kehitys lapsuusiän sosiaalisissa suhteissa ja sen vaikutukset mielenterveyteen"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Tamás Lahdelma
26000 €
väitöskirjatyöhön "Local labour mobility networks and firm productivity"
Filosofian tohtori Toni Lahtinen ja työryhmä
5000 €
kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirjan Joutsen / Svanen julkaisemiseen
Teatteritaiteen maisteri Riitta-Leea (Vespa) Laine ja työryhmä
8000 €
teoksen "Ikebana –Plant Series VII" toteuttamiseen
Filosofian maisteri J.P. Laitinen
13000 €
toisen romaanin kirjoittamiseen
Musiikin tohtori Martti Laitinen
4000 €
Ilmari Krohnin varhaisiin elämänvaiheisiin ja sävellystuotantoon liittyvään tutkimustyöhön vierailijana Oxfordin yliopistossa
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tuomas Laitinen
26000 €
taiteelliseen väitöstutkimukseen esityksen yleisöstä ja sen merkityksestä pandemian jälkeisenä aikana
Nukketeatteritaiteilija Elina Lajunen ja teatteritaiteen maisteri Tuuli Kyttälä
6000 €
kirjailija Virginia Woolfin ja arkkitehti Wivi Lönnin taiteeseen ja ajatteluun perustuvan sooloteoksen "Oma huone" toteuttamiseen
Tanssitaiteen kandidaatti Veera Lamberg ja työryhmä
8000 €
monitaiteellisen Tulevaisuuslaboratorio (työnimi) -teoksen toteuttamiseen
Artenomi amk Pia Lasonen
6000 €
pukusuunnittelijan taiteelliseen työskentelyyn
Filosofian maisteri Kaisa Lassinaro
26000 €
väitöskirjatyöhön "Poliittinen estetiikka ja paikallisten feminismien ilmentymät"
Proviisori Satu Latonen
20000 €
väitöskirjatyöhön "Kriisijohtaminen lääkehuoltoketjussa COVID-19 pandemian aikana"
Taiteen maisteri Riikka Latva-Somppi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Laboratory of Presence: Crafting Ecological Sensitivity"
Filosofian tohtori Petri Laukka ja valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen
35000 €
tietokirjaan ja tutkimukseen "Paha meri, hyvä meri – Itämeren ihmeellinen historia ja vaikutus Eurooppaan"
Diplomi-insinööri Pekka Laurikainen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Kuitu-matriisi rajapinnan karakterisointi kuitulujitteisissa polymeerikomposiiteissa: mikroskaalan testauksen validointi ja rajapinnan kemia"
Filosofian maisteri Jouni Lavikainen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Salaisista avoimiksi ammattilaisiksi – suomalaisen huippu-urheilijan ammattilaistuminen 1960–1990"
Filosofian maisteri Jussi Lehmusvesi
6000 €
lapsille ja nuorille suunnatun Arianan aikamatkat -sarjan osien 2 ja 3 kirjoittamiseen
Diplomi-insinööri Mikko Lehtimäki
15000 €
tutkimukseen "Neurotieteen matemaattisten mallien soveltaminen tekoälyssä"
Oikeustieteen maisteri Helen Lehto
13000 €
väitöskirjatyöhön "Valtion suvereniteetti ja välimiesmenettely - valtioiden välisten riitojen ratkaiseminen välimiesmenettelyllä"
Musiikin maisteri Kukka Lehto
14000 €
työskentelyyn "Kuulet olemattomia"-arkistonauhahankkeessa
Hallintotieteiden maisteri Anna Leppänen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Policing Cybercrime"
Musiikin kandidaatti Julia Leskinen
3000 €
käyrätorven hankintaan
Kasvatustieteen maisteri Outi Lietzén
13000 €
väitöskirjatyöhön "Yhdistelmätutkinto toisen asteen koulutusvalintana"
Elokuvataiteen maisteri Sanna Liinamaa
6000 €
dokumentaarisen tanssi-animaatioelokuvan "Luurankotanssi" leikkaamiseen, päähenkilönä butotanssija Ken Mai
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Mimosa Lindahl
13000 €
taiteelliseen työskentelyyn ja teosten toteutukseen
Trubaduuri Jouko Lindfors, varaston esimies Matti Natri ja lähihoitaja Sami Natri
5000 €
Iloa ikäihmisille -kiertueeseen vanhusten palvelutaloihin ja laitoksiin
Doctoral Degree Yong Liu ja doctor degree in economics Tuunainen Virpi
20000 €
tutkimukseen "Service Robots Deployment for Finnish Economy and Society"
Filosofian maisteri Teemu Loippo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Korkean resoluution ionisuihkujyrsintämenetelmät nanoskaalan fononi-ja fotonikidetutkimuksessa"
Filosofian tohtori Kai Krister Loo
50000 €
neutriinofysiikan tutkimukseen
Doctor of Psychology Guadalupe López Íñiguez
30000 €
tutkimukseen "Expanding Reflexivity of Professional Education in Music in Times of Crises"
Musiikinopiskelija Kukka Lukkarinen
10000 €
klassisen kitaran hankintaan
Teatteritaiteen maisteri Louna-Tuuli Luukka ja työryhmä
13000 €
Voima-lehden verkkosivulle perustetun Taiteen paikka -taidemedian toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen
Teatteritaiteen maisteri Minea Lång
5000 €
Epäpyhät-teoksen taustatutkimukseen, konseptointiin ja ensimmäiseen aukikirjoitettuun versioon
Kirjailija Kai Maksimainen ja kirjailija Seppo Kirjavainen
5000 €
vankien kirjoitustyöpajahankkeeseen
Master of Business Administration Venkata Maruti Marella
8000 €
julkaisuun "Rebuilding Trust in Cryptocurrency Exchanges after Cyber-attacks" Journal of Information Technologyssä
Doctor of Philosophy in Philosophy Oberto Marrama
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Margaret Cavendish (1623-1673) on consciousness and non-human mentality"
Musiikkipedagogi AMK Eevalotta Matikainen
5500 €
tapahtuman "Kokkola Sea Jazz" järjestämiseen
Teatteritaiteen maisteri Laura Mattila
13000 €
kotimaisen kantaesityksen "Se skottinäytelmä" (työnimi) kirjoittamiseen
Musiikin maisteri Anna Maria McElwain
10000 €
kymmenennen Nordic Historical Keyboard Festivalin järjestämiseen Kuopiossa toukokuussa 2022
Arkkitehti Sanna Meriläinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Hyvää asumista? Asuntojen tilaratkaisujen muutokset urbaanissa suomalaisessa asuntorakentamisessa vuosina 2000–2020"
Master of Science Sughra Mohamed
26000 €
väitöskirjatyöhön "Light-matter interactions in photonic crystal systems utilizing bound states in continuum for sensing application"
M.Sc in Economics & Business Administration Omar Mohammed
26000 €
väitöskirjatyöhön "Consumer Engagement in the Circular Business Model Innovation Post-Pandemic"
Musiikin tohtori Elina Mustonen, teatteritaiteen maisteri Johanna Freundlich ja pianisti Olli Mustonen
12000 €
"Ljubimaja Olga" - näyttämötaiteilija Olga Knipperistä ja Anton Tšehovista kertovan musiikkiteatteriteoksen valmistamiseen
Filosofian maisteri Maria Mustranta
13000 €
nuortenromaanin kirjoittamiseen
Diplomi-insinööri Mikael Myllymäki
26000 €
väitöskirjatyöhön "Top quark mass and jet energy scale at CMS experiment"
Filosofian tohtori Joni Mäkinen ja työryhmä
50000 €
tutkimukseen "Mannerjäätikön alaisten sulamisvesireittien ja murtoo-maaperämuodostumien luontotyyppi, hyödyntämismahdollisuudet ja suojelutarve"
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Miia Mänttäri
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kaupunkipuut, monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut"
Master of science Bahareh Nasiri
26000 €
väitöskirjatyöhön "Efficient use of wood from building demolition"
Master of Science in Biology Santa Neimane
26000 €
väitöskirjatyöhön "How light conditions affect plant canopies under climate change"
Master of Science Nga Nguyen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Omics’ approaches for understanding fruit development and ripening of wild bilberry (Vaccinium myrtillus)"
Musiikinopiskelija Siiri Nieminen
9000 €
sellon hankintaan
Elintarviketieteiden maisteri Riikka Niskanen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Nutrition interventions among community-dwelling older adults: screening, effectiveness, and feasibility"
Doctor of Philosophy Heli Nissilä
7000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Environmental jolts and temporal adaptation in a local solar energy movement"
Kauppatieteen maisteri Niilo Noponen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Digitally Shared Leadership or Taylorism on Steroids? The Dual Possibilities of Algorithmic Management"
Filosofian tohtori Petteri Norring
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "The Free Peasant and the Nordic Historiography 1800-2000"
Tanssitaiteen maisteri Maija Nurmio
13000 €
taiteelliseen työskentelyyn tanssin vapaalla kentällä
Kasvatustieteen maisteri Tuula Nygård
13000 €
väitöskirjatyön "Monilukutaitojen edistäminen terveystiedon opetuksessa. Opettaja luotettavien tiedonlähteiden valinnan ohjaajana" loppuunsaattamiseen
Filosofian maisteri Visa Nykänen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Data Mining Personal Choices and Practices Concerning Physical Activity"
Oopperalaulaja Tom Nyman
5000 €
Tom Nyman 60v -juhlakonserttikiertueen järjestämiseen
Kauppatieteiden maisteri Roosa Oinasmaa
13000 €
väitöskirjatyöhön "The Rise, the Decline, and the Re-Emergence of Grand Strategy: Corporate—Government Interlock in the Making of Grand Strategy in the Finnish Forest Industry"
Musiikin maisteri Kalle Oittinen
5000 €
sopraanosaksofonin hankintaan
Filosofian maisteri Riikka Oittinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Oppilaiden eriytyvät todellisuudet - Etnografinen väitöskirjatutkimus kaupunkikoulun oppilaiden arkitodellisuuksien eriytymisestä segregaatioulottuvuuksien tasolla"
Filosofian tohtori Eljas Oksanen ja filosofian maisteri Heikki Rantala
50000 €
tutkimukseen "DigiNUMA: Digital Solutions for Complex Numismatic and Archaeological Data"
Doctoral degree Ama Botwewa Opoku Acquah
13000 €
väitöskirjatyöhön "The Fiduciary State Shareholder in the Sub-Saharan African Petroleum Industry and Fundamental Rights of Citizens"
Musiikin tohtori Riitta Paakki
13000 €
sävellystyöhön
Diplomi-insinööri Ville Paananen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Digitizing Spatial Experience for Fostering Empathy"
Filosofian maisteri Sofia Paasikivi ja filosofian maisteri Heli Etu-Sihvola
30000 €
Taudit ja terveys 1700-luvulla - Seilin saaren kirkkovainajien bioarkeologiseen tutkimukseen
Kauppatieteiden maisteri Petra Paasonen
13000 €
väitöskirjatyöhön "The impact of aspirational social influence on sustainable consumer behavior change"
Kuvataiteen maisteri Kukka Paavilainen
26000 €
kuvataiteen tohtorin opinnäytteen toisen artikkelin ja johdantoluvun kirjoittamiseen "Teoksen äärellä harjaantunut katse – Maalaus tutkimuksena"
Filosofian tohtori Marko Paavilainen
30000 €
Matti Virkkusen elämäkerran kirjoittamiseen
Taiteen maisteri Hanna Pajala-Assefa
13000 €
väitöskirjatutkimukseen "Extended Human Embodiment: Enhancing diverse bodily experience in a technologically mediated choreographic environment"
Kauppatieteen maisteri Tuomas Pakarinen
13000 €
väitöskirjatyöhön Nokia-yhtiön tekninen suuntautuminen tarkasteltuna historiallisen organisaatiotutkimuksen menetelmin
Musiikin maisteri Hanna Leena Pakkala
13000 €
taiteelliseen työskentelyyn - keskiössä J.S. Bachin soolosellosarjojen levyttäminen barokkialttoviululla
Musiikinopiskelija Pauli Pappinen
12000 €
kontrabasson ostoon ja kunnostukseen
Filosofian maisteri Harri Parkkinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Quantum transport theory with nonlocal coherence and it’s applications"
Phd in Economics and Business Administration Victor Perez
30000 €
tutkimukseen "Cracking the Code of Entrepreneurial Learning: Gauging the effect of Cognitive and Neuro-feedback Training on University Student Entrepreneurs"
Diplomi-insinööri Erika Perttunen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Resilienssin ja mindfulnessin kautta uusia arvonluonnin mahdollisuuksia"
Liikuntatieteiden maisteri Emilia Pesonen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Eating and physical activity behaviors in women with PCOS: associations with body image, temperament, and psychological wellbeing"
Valtiotieteiden tohtori Jukka Pesu
30000 €
tutkimukseen "Suojeluvastuu, suvereniteetti ja Suomi: Konfliktien hallinnan ja suomalaisen rauhanrakennuksen murrokset kylmän sodan jälkeisessä maailmanjärjestyksessä"
Master in Management Aleksandra Petrova
26000 €
väitöskirjatyöhön "High-performance teams in eSports"
Teatteritaiteen maisteri Akse Pettersson
13000 €
esityksen "Ornithogonia" käsikirjoittamiseen
Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Laura Aliina Pietikäinen
25500 €
väitöskirjatyöhön "Kasvien mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen ilmiasun joustavuuden ja evolutiivisen muutoksen keinoin"
Valtiotieteen maisteri Marko Pihl
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kiinalaisten kansalaisjärjestöjen rooli julkisessa diplomatiassa"
Luonnontieteiden kandidaatti Aleksi Piispa
24000 €
väitöskirjatyöhön "Probing QCD using holography"
Master of Science in Engineering Giovanna Andrea Pinilla De La Cruz
26000 €
väitöskirjatyöhön "Public-private partnerships for energy infrastructure development"
Filosofian maisteri Nea Pirttinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Crowdsourcing in computer science education"
Valtiotieteiden maisteri Ari-Joonas Pitkänen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Performing the Pacific Island: Spatial De-Sinification and Re-territorialisation in Taiwan"
Kauppatieteiden maisteri Jatta Pitkänen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Leadership as a catalyst in the transition towards sustainable circular economy"
Humanististen tieteiden kandidaatti Maj-Lis Pitkänen
3000 €
romaaniin taiteilija Kalervo Palsan elämästä
Filosofian maisteri Raisa Porrasmaa
7000 €
Miri Yuun teoksen JR Ueno-eki kooen guchi -teoksen suomentamiseen
Filosofian maisteri Anna Puganen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Kauran lipidien ja haihtuvien yhdisteiden yhteydet kauran laatuun"
Musiikin maisteri Pekko Pulakka ja työryhmä
12000 €
MOTIV-jousikvartetin taiteelliseen toimintaan
Filosofian maisteri Maiju Putkonen
4000 €
tietokirjan "Lapsuus yli rajojen - muistoissa inkerinsuomalaisten monipaikkainen menneisyys" (työnimi) kirjoittamiseen
Teatteritaiteen maisteri Antti Puumalainen ja työryhmä
8000 €
A Couple of humans -teoksen valmistamiseen
Kauppatieteiden maisteri Daniela Pyhäjärvi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Sensemaking in an era of bewilderment- An ethnographic study of management practices in a public hospital"
Diplomi-insinööri Ville Pyykkönen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Epätasapainotilan kuljetusilmiöt vuorovaikuttavissa litteän energiavyön systeemeissä: suprajohtavuus ja täysin optinen kytkentä"
Filosofian maisteri Joonas Pörsti
26000 €
väitöskirjatyöhön "Islaminvastaisen narratiivin nousu. Retorinen analyysi maahanmuuton uhkakuvasta Ranskassa, Ruotsissa ja Suomessa 1980–2019."
Master of Science in Biology of Environmental Change Tawfiqur Rahman
26000 €
väitöskirjatyöhön "Impact of climate change on the top-down effect of a dominant mesopredator in the Baltic Sea and the ecological consequences"
Doctor of Philosophy (Music Psychology) William Randall
30000 €
tutkimukseen "Connecting music listening and mental health: An experience sampling study of everyday listening across cultures"
Tanssitaiteen maisteri Maarit Rankanen
26000 €
tanssitaiteen alan väitöstutkimuksen tekemiseen ja sen toisen taiteellisen osan "Ningen" valmistamiseen sekä sen toisen esitystilan, Tanssin Talon, kustannuksiin
Kasvatustieteen maisteri Pauliina Rantavuori
26000 €
väitöskirjatyöhön "The potential of school in adolescent students' search for significance"
Doctor of Philosophy Muniba Rauf
13000 €
väitöskirjatyöhön "Towards the digitization of loyalty programs & its effectiveness in sports sector Finland"
Filosofian maisteri Ilkka Rautiainen
17000 €
väitöskirjatyöhön "Methods of predictive modeling for prevention, rehabilitation and hypothesis generation in healthcare"
Doctor of Philosophy Sheikh Feroze Rehan
15000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Resource-based drivers of innovation performance in Finnish firms"
Filosofian maisteri Fanny-Johanna Reinikka
26000 €
väitöskirjatyöhön "Miespalvelijoiden Helsinki - ammattikunnan väheneminen ja häviäminen 1890–1930"
Valtiotieteen tohtori Kimmo Rentola
12500 €
osallistumiseen kansainväliseen tutkimushankkeeseen Neuvostoliiton suhtautumisesta Euroopan puolueettomiin valtioihin
Filosofian maisteri Merja Repo ja työryhmä
10000 €
näyttämöteoksen "Puutarhakirjeitä" valmistamiseen
Humanististen tieteiden kandidaatti Eleonoora Riihinen
13000 €
esseekokoelman kirjoittamiseen
Tanssitaiteen maisteri Satu Rinnetmäki ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Eino Saari
8000 €
Siipi – taiteilija kylässä -taidekasvatusprojektin Itä-Lapin kiertueen toteuttamiseen
Filosofian maisteri Veli-Matti Rissanen
12000 €
Marcus Tullius Ciceron kirjeiden toisen niteen suomentamiseen
Teatteritaiteen maisteri Annina Rokka ja työryhmä
13000 €
yhteisöllisen teatteriteoksen Miriam valmistamiseen
Terveystieteiden maisteri Johanna Roponen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Motivoiva ja voimavarakeskeinen ryhmämuotoinen ravitsemusinterventio osana masennuksen hoitoa"
Kauppatieteiden maisteri Joona Ruissalo
13000 €
väitöskirjatyöhön "Ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutus tietotyössä: Pitkittäistutkimus muuttuvista tarpeista toimintatavoissa, taidoissa ja osaamisessa"
Teologian maisteri Tapani Ruokanen
10000 €
omaelämäkerrallisen teoksen "Silminnäkijä - skuuppeja seitsemällä vuosikymmenellä. Median muutos ja toimittajan työ Gutenbergin maailmasta digiaikaan" loppuunsaattamiseen
Kasvatustieteiden maisteri Minna Maarit Ruolanto
13000 €
väitöskirjatyöhön "Ei-teknisten taitojen ilmentyminen työssä kriisi- ja konfliktialueilla. Monialainen näkökulma suomalaiseen asiantuntijuuteen."
Master's of Science Malith Prasanna Rupasingha Arachchige
13000 €
väitöskirjatyöhön "Ice block breakage model for DEM simulations"
Filosofian tohtori Henrik Rydenfelt, filosofian tohtori Tuija Takala ja bachelor of arts Jooseppi Räikkönen
80000 €
tutkimushankkeeseen "Oikeudenmukaisuus kriisissä"
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Teija Ryhtä ja teatteriohjaaja Paula Sillman
4000 €
läheisyysohjaajan (myös intiimiohjaaja/intiimikoreografi) työn kehittämiseen sukupuolisensitiivisyyden ja sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta
Filosofian maisteri Jenni Räinä
13000 €
romaanin kirjoittamiseen
Musiikin maisteri Mika Rännäli
13000 €
taiteelliseen työskentelyyn pianistina ja säveltäjänä
Antti Rönkä
15000 €
romaanin kirjoittamiseen
Filosofian tohtori Juhana Saarelainen
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Ylirajainen Kalevala. Elias Lönnrotin teoreettinen työskentely ja Kalevalan transkulttuuriset merkitykset"
Agronomi Samica Sadik
26000 €
väitöskirjatyöhön "Ecologically efficient agri-food systems for development of advanced textiles supply chain - Production of nettle (Urtica dioica) for regenerative fashion"
Sirkustaiteilija Haidi Sadonkorpi ja työryhmä
6000 €
nykysirkusteokseen "Fragile"
Master of Science Félicia Saiah
26000 €
väitöskirjatyöhön "Process Modularity in Long-Term Humanitarian Supply Chain"
Master of Arts Elina Anna Maria Sairanen
26000 €
väitöskirjatyöhön "New paradigm in the history of modern art museums in the MENA region: Analysing the Jordan National Gallery of Fine Arts"
Filosofian tohtori Tapio Salminen
29000 €
Tallinnan kaupunginarkistossa olevien aiemmin tuntemattomien Suomen keskiaikaa koskevien asiakirjojen julkaisemiseen
Kauppatieteiden maisteri Esko Salo
13000 €
väitöskirjatyöhön "Biohiilimarkkinan tulevaisuus vuoteen 2040: Delfoi-tutkimus"
Arkkitehti Hanne Savolainen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Matalahierarkkinen johtaminen monikansallisessa luovassa työssä"
Filosofian maisteri Hanna-Reetta Schreck
13000 €
väitöskirjatyöhön "Elämäntanssi – Ellen Thesleffin eletty ruumis 1890-1920"
Musiikin maisteri Lauri Schreck
13000 €
taiteelliseen työskentelyyn, musikaalin sävellystyöhön ja soolouraan
Musiikin maisteri Iris Seesjärvi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Hermeneuttis-narratiivinen tutkimus häpeästä ja häpeänsietokyvystä klassisessa laulussa"
Kauppatieteiden maisteri Henriikka Seittu
26000 €
väitöskirjatyöhön "Co-creation of wellbeing during service system transformation – case studies on online therapy and genomic data innovations"
Filosofian maisteri Otto Selenius
26000 €
väitöskirjatyöhön "Hyönteissyönnin mahdollisuudet sydän- ja verisuonitautien ehkäisemisessä, sekä vaikutus terveen suolistomikrobiotan koostumukseen"
Master of Science Amir Sepehr
13000 €
väitöskirjatyöhön "Integration of Renewable Energy Sources into Weak Grids by Employing Machine Learning-Based Control of Grid-Connected Converters"
Filosofian maisteri Laura Seppälä
13000 €
väitöskirjatyöhön "Affective-emotional Structures of Enmity and National Identity in Contemporary Finnish War Film, 2000-2018"
Dosentti Liisa Seppänen ja työryhmä
30000 €
Sipoon keskiaikaisen kivikirkon arkeologisiin kaivauksiin sekä aineiston analyyseihin ja tutkimuksiin
Masters of Science Pragya Shrestha
26000 €
väitöskirjatyöhön "Spectroscopic biomarkers for joint diseases diagnostics"
Musiikin kandidaatti Tuomas Siddall
10000 €
marimban hankintaan
Sirkustaiteilija-pedagogi Fanni Silmunen, sirkustaiteilija-pedagogi Marianne Vaalimaa ja muusikko Markus Kettinen
5000 €
sirkuskiertueeseen lastensuojelun yksiköihin Varsinais-Suomessa
Oikeustieteen tohtori Katariina Simonen
8000 €
hankkeeseen "Itämeri keskimatkan ohjuksista vapaana vyöhykkeenä"
Master of Science Katia Sirna
26000 €
väitöskirjatyöhön "Design and synthesis of bicyclic pyridine derivatives as allosteric modulators of protein kinase C"
Terveystieteiden maisteri Hannamari Eveliina Skog
26000 €
väitöskirjatyöhön "Lasten ja nuorten fyysisen kunnon, elintapojen ja motoristen taitojen yhteydet nuoruuden aivoterveyteen"
Master of Science Hana Slabá
26000 €
väitöskirjatyöhön "Impact of diet on the genotoxicity of faecal water, a putative risk marker for colorectal cancer"
Liikuntatieteiden maisteri Riikka Smolander-Slotte
14000 €
tietokirjan "Awak Kuierin tarina" kirjoittamiseen
Tanssitaiteen maisteri Kauri Sorvari ja työryhmä
8000 €
Voimat-teoksen toteutukseen ja taiteelliseen työstöön
Musiikin maisteri Sanna Kaisa Sundström, musiikin maisteri Reetta Kuisma ja musiikin maisteri Riku Kantola
20000 €
monitaiteellisen ja -kulttuurisen lastenmusiikin ja musiikkiohjelmien tuottamiseen
Filosofian tohtori Susanna Suomela
9000 €
kertovan tietokirjan "Väsyneet: kertomuksia heikkouden kulttuurihistoriasta" kirjoittamiseen
Musiikin maisteri Lauri Supponen
26000 €
sävellystyöhön
Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla Suulamo
26000 €
väitöskirjatyöhön "Sosioekonomisten kuolleisuuserojen pitkän aikavälin muutokset Suomessa"
Diplomi-insinööri Sofia Suutarinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Long-term radio monitoring of Active Galactic Nuclei: Characteristic timescales and improved analysis methods"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Jussi Systä
26000 €
väitöskirjatyöhön "Talouspolitiikan arviointineuvosto ja talouspoliittinen hegemonia"
Filosofian maisteri Joonas Säntti
26000 €
väitöskirjatyöhön "Rajoja ylittävät äänet: queer-narratologia ja nykykirjallisuuden sukupuolisesti haastavat kertojat"
Filosofian maisteri Antti Tapani Taipale
26000 €
väitöskirjatyöhön "Liikuttava teatteri. Kehollinen empatia teatterikokemuksen keskiössä"
Musiikin maisteri Samuli Takkula
7000 €
koelauluihin osallistumiseen sekä taiteelliseen työskentelyyn
Taiteen maisteri Heli Tamminen ja työryhmä
26000 €
SOTILAS-elokuvan käsikirjoituksen työstämiseen yhdessä näyttelijäryhmän ja ohjaajan kanssa Meisner-tekniikkaa hyödyntäen
Filosofian maisteri Jani Tanskanen
13000 €
väitöskirjatyön "Kulttuurin diagnostisoituminen kotimaisessa mediassa ja kirjallisuudessa 2000-luvulla" loppuunsaattamiseen
Kauppatieteiden tohtori Suvituulia Taponen
6000 €
tutkimukseen "Profiling the social and health care delivery options of Finnish joint municipal authorities"
Musiikin kandidaatti Tiia Toivanen
3000 €
äänentoiston ja kuljetuslaukkujen hankintaan
Filosofian maisteri Maija Toppila
13000 €
väitöskirjatyöhön "Mitofagia ja sen säätely verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluissa"
Doctor of Philosophy Sammy Toyoki
15000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Consumer Behaviour in the Finnish Retail Landscape: Rising to the Challenges Posed by Covid-19"
M.Sc. in Business and Economics Toan Tran
24000 €
väitöskirjatyöhön "Three Essays on Supplier Sustainability Risks"
Teologian tohtori Miika Tucker
30000 €
tutkimukseen "The Text of Jeremiah for the 21st Century"
Musiikin maisteri Ida Tunkkari
8000 €
viulun jousen hankintaan
Filosofian maisteri Teemu Tuomainen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Mikroskooppisen magneettikuvauksen kasvibiologian sovelluskohteet"
Master of Art Murat Mustafa Turkmen
13000 €
väitöskirjatyöhön "Ecocritical Art: Negotiating Between Politics and The Autonomy of Art"
Filosofian tohtori Johanna Tuukkanen
30000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Kansainvälinen tapaustutkimus uuden julkisen taiteen ja live art -taiteen kuratoriaalisten käytänteiden muutoksista globaalin pandemian ja ilmastokriisin aikakaudella"
Valtiotieteiden kandidaatti Elsa Tölli
8000 €
lavarunoteoksen käsikirjoituksen viimeistelyyn
Kauppatieteiden maisteri Laura Urrila
13000 €
väitöskirjatyöhön "Impact of mindfulness on leadership and leader development"
Valtiotieteiden tohtori Marjo Uutela
15000 €
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Pohjoismaista turvallisuutta eurooppalaistamassa? Pohjoismaat, Saksa ja Länsi-Euroopan unioni 1991–1995"
Musiikin maisteri Maiju Vaahtoluoto
7000 €
taiteelliseen työskentelyyn sekä koelauluihin osallistumiseen
Filosofian maisteri Ville Vaara
13000 €
väitöskirjatyön "Kirjan historia verkostoina. Julkaisijoiden väliset yhteydet ja intertekstuaalisuus 1600- ja 1700-lukujen englanninkielisessä maailmassa." viimeistelyyn
Musiikin maisteri Janne Valkeajoki
9000 €
sävellystilaukseen Sebastian Hilliltä ja levytyskuluihin
Filosofian tohtori Leena Elina Valkeapää
15000 €
tutkimukseen "Menneisyys ja uutta luova tuotanto – Vanha kotimainen taide taideteollisuuteen painottuneissa näyttelyissä vuosina 1881, 1894, 1900 ja 1903"
Kauppatieteiden maisteri Mira Valkjärvi
26000 €
väitöskirjatyöhön "Circular Economy in Nordic Pioneering Companies"
Diplomi-insinööri Jaakko Vallinoja
26000 €
väitöskirjatyöhön "Functional connectivity of the sensorimotor system in children and adolescents in healthy and diseased brain"
Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla-Marja Valovesi
26000 €
väitöskirjatyöhön "The Cultured Landscape of Finnish Rock Art"
Filosofian maisteri Joonas Vanhala
26000 €
väitöskirjatyöhön "From Stereotypes to Insults: Contextualizing Popular Invective in Martial and Pompeian Graffiti"
Kauppatieteiden maisteri Tuuli Vanhapelto
26000 €
väitöskirjatutkimukseen asuntomarkkinan alueellisista eroista Suomessa
Bachelor of Arts Enni Vanhatapio
13000 €
kolmannen romaanin kirjoittamiseen
Master of Science in Interactive Technology Deepa Vasara
26000 €
väitöskirjatyöhön "Haptic Responses to Emotional Stimulation"
Humanististen tieteiden kandidaatti Kalle Veirto
13000 €
kolmen urheiluaiheisen nuortenkirjan kirjoittamiseen
Teologian maisteri Kirsi Vikman
13000 €
väitöskirjatyöhön "With a clear conscience or not? Everyday life and ecclesiastical morality in the 13th to 15th centuries Europe"
Hallintotieteiden maisteri Saanareetta Virikko
12000 €
väitöskirjatyön "Luottamuspula kunnanjohtajan irtisanomisperusteena" loppuunsaattamiseen
Ohjaaja Tommi E. Virtanen ja leikkaaja Antti Tuomikoski
5000 €
Melodian mestari -dokumentin loppuunsaattamiseen
Filosofian tohtori Kalle Virtapohja
13000 €
tietokirjan työnimellä ”Tuntematon Paavo Nurmi. Kansallissankarin myytin taakse kätkeytyi uuttera Helsingin rakentaja.” kirjoittamiseen
Musiikin maisteri Aura Visala
12000 €
cembalon hankintaan
Filosofian maisteri Tia Viskari
13000 €
väitöskirjatyöhön "Fyysisen aktiivisuuden edistäminen kouluissa lasten mielenterveyden tukena"
Musiikin maisteri Malla Vivolin, musiikin maisteri Minna Leinonen ja maisteri, visuaalinen journalismi Touko Hujanen
8000 €
visualisoidun sävelteoksen valmistamiseen huilulle ja elektroniikalle
Yhteiskuntatieteiden maisteri Ilkka Vuorinen
26000 €
väitöskirjatyöhön "Addiktio, elämänhallinta ja ihmissuhteet kulutusyhteiskunnassa"
Kirjailija Minna Vuorinen
13000 €
historiallisen romaanin "Raudastataotut" kirjoittamiseen
Humanististen tieteiden kandidaatti Aino Vähäpesola
13000 €
romaanin kirjoittamiseen
Valtiotieteiden maisteri Anita Välikangas
13000 €
väitöskirjatyöhön "Research, policy and relevance: How extra-academic impact changes science"
Filosofian maisteri Mikko Välimäki
26000 €
väitöskirjatyöhön "Dekadenssista Suomen kuvataiteessa ja kulttuurissa"
Oikeustieteen maisteri Tommy Carl Zakaria Walkila
26000 €
väitöskirjatyöhön "Privacy in Focus - Convergence and Divergence in the Jurisprudence of the CJEU and the ECtHR"
Psykologian maisteri Tarja Weckström
13000 €
väitöskirjatyöhön "Koulumenestys myöhemmän mielenterveyden määrittäjänä: Suomalainen rekisteritutkimus"
Bachelor of Science Paula Weller
26000 €
väitöskirjatyöhön "Developing an adaptable robust optimization framework for improved preparedness and resilience in emergency response"
Musiikin kandidaatti Charlotta Westerback
10000 €
uuden alttoviulun hankintaan ja alttoviulunjouseen
Valtiotieteiden maisteri Juho Wilska
26000 €
väitöskirjatyöhön "Valkoisen Suomen kasvatusjärjestöjen lasten- ja nuortenlehdet ja valkoinen perintö 1938–1947"
Kauppatieteiden maisteri Pia Wäistö
13000 €
väitöskirjatyöhön "Fyysisten tilojen merkitys organisaation strategian ja tavoitteiden toteutumiselle"
Master in Management Xiaoshi Xu
13000 €
väitöskirjatyöhön "Management practices and innovation: the role of cultural and institutional context"
Master degree Xukai Zhang
26000 €
väitöskirjatyöhön "Social evaluation and interaction: behavioral and brain response studies"
MSc in Business Administration Julia Zhigulina
26000 €
väitöskirjatyöhön "Experimental study in cognitive ergonomics on human perception of a large amount of visual information"
Master of Science Junhua Zhu
26000 €
väitöskirjatyöhön "The Ethics of AI in China: Concerns and Preferred Solutions"
Bachelor of circus arts Jeromy Zwick ja työryhmä
6000 €
"Colorsphere"-nykysirkusesitykseen lapsille
4H-säätiö
35000 €
digitaalisen Helppi-työpalvelutoiminnan kehittämiseen, nuorten omaehtoisiin projekteihin, stipendeiksi ja apurahoiksi nuorille sekä 4H-kerhokilpailun ja 4H-yrityskilpailun toteuttamiseen
Aalto Entrepreneurship Society ry (Aaltoes)
20000 €
innovaatio-ohjelman "Series" järjestämiseen
Aalto-yliopisto, Teknillisen fysiikan laitos
5000 €
Fysiikan Päivien järjestämiseen Otaniemessä maaliskuussa 2022
AIESEC Suomi Ry
7000 €
kotimaiseen koulutukseen, 18-30-vuotiaiden nuorten johtajuusominaisuuksien kehittämiseen ja nuorten tavoitettavuuden lisäämiseen
Ajatuspaja Libera
15000 €
"Laki ja liberaali demokratia"-hankkeeseen
Aseman Lapset ry
50000 €
nuorten päihteiden käytön, rikollisuuden ja väkivallan ehkäisyyn ja hoitoon Walkers-toiminnan avulla ja erityisesti Walkers Helsingin uuden nuorisokahvilan ja valtakunnallisen vapaaehtoistoimintapankin edelleen kehittämiseen
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry
20000 €
opettajille ja kasvattajille tarkoitettujen, ympäristötunteisiin ja niiden käsittelyyn liittyvien vertaisryhmien suunnitteluun ja toteuttamiseen
CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation
30000 €
CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundationin historiikin kirjoittamiseen
DocPoint-elokuvatapahtumat ry
20000 €
valtakunnallisen DOKKINO lasten ja nuorten dokumenttielokuvakiertueen järjestämiseen oppimateriaaleineen vuonna 2022
E2 Tutkimus / VTT Niemi Mari K. ja työryhmä
40000 €
Suomessa työskentelevien ulkomaisten tutkijoiden yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, viestinnän ja osallisuuden vahvistamiseen koulutuksin ja tapahtumin sekä valtakunnallisen koulutusmallin luomiseen
Elisabeth Rehn - Bank of Ideas ry
20000 €
Pohjoismaiden ja Baltian maiden turvallisuusyhteistyötä edistävän kokonaisturvallisuus -tapahtuman järjestämiseen ja tutkimushankkeen toteuttamiseen
Eloa ry
20000 €
vuoden 2022 toimintaan
Etelä-Karjalan Musiikkiyhdistys ry
20000 €
Benjamin Brittenin The Turn of the Screw -oopperaproduktion toteuttamiseen
European Youth Parliament Finland - EYP Finland ry
6000 €
Euroopan nuorten parlamentin kansallisen istunnon järjestämiseen 2022
FinnAgoran Säätiö
5000 €
suomalaisen elokuvan päivien, Finn Filmnapokin, järjestämiseen Budapestissa helmikuussa 2022
Gutsy Go ry
100000 €
nuorten syrjäytymistä ja polarisaatiota ehkäisevän Gutsy Go -toiminnan valtakunnallistamiseen
Haapavesi Folk ry
20000 €
tapahtuman Haapavesi Folk Music Festival 2022 järjestämiseen
Hejac ry
8000 €
vedenalaisdronen, viistokaikuluotaimen, vedenalaisen metallinpaljastimen ja lentävän dronen hankintaan kadonneiden henkilöiden etsimistä varten
Helsingin kamarikuoron kannatusyhdistys ry
20000 €
Kaija Saariahon kuorotuotannon esittämiseen ja levyttämiseen
Helsingin kansainvälinen balettikilpailu -yhdistys ry
40000 €
Helsingin kansainvälisen balettikilpailun järjestämiseen Suomen kansallisoopperassa ja -baletissa 30.5.-6.6.2022 sekä yhdistyksen toiminnan kehittämiseen
Helsingin yliopisto
80000 €
kaikille avoimeen esi- ja peruskouluopetukseen soveltuvaan Tekoäly & lapset -oppimiskokonaisuushankkeeseen
Helsinki Poetry Connection
20000 €
lavarunotapahtumien tuottamiseen ja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen
Hymnologian ja liturgiikan seura ry
4500 €
latinalais-suomalaisen hymnikirjan julkaisemiseen
Institutum Romanum Finlandiae sr
28000 €
työskentelyapurahoihin Villa Lanten taiteilijaresidenssin kuvataiteilijoille
Institutum Romanum Finlandiae sr
26000 €
Wihurin stipendiin nuoren suomalaisen tutkijan työn tukemiseksi Suomen Rooman-instituutissa
Jalkaväkimuseon säätiö sr/Jalkaväkikeskus
15000 €
uuden Jalkaväkikeskuksen toimintakokonaisuuden luomiseen
John Nurmisen Säätiö
10000 €
suomalaisen merentutkimuksen historiaa käsittelevän kirjan toimitustyöhön sekä kirjasta suunniteltavan digimuseo-näyttelyn rakentamiseen
Kaamospelit-yhdistys ry
3000 €
Kaamospelit-Vantaan kansanmusiikkiviikon järjestämiseen 2021
Kadettikunta ry
30000 €
valtakunnalliseen maanpuolustusaatteelliseen tiedotus- ja koulutustoimintaan ensisijaisesti koulunuorison, opettajien ja naisten keskuudessa sekä "Suomi kylmässä sodassa"-tietopankin tekniseen uudistamiseen
Kamarikuoro Key Ensemble ry
20000 €
Kamarikuoro Key Ensemblen vierailujohtajien konserttisarjan järjestämiseen
Kansainvälisen politiikan yhdistys
3000 €
tapahtuman "Nordic Convention on International Affairs 2021" järjestämiseen
Kansallisoopperan ja -baletin balettioppilaitos
10000 €
hankkeeseen "Kansallisoopperan ja -baletin Balettioppilaitoksen juhlakirja; 100 vuotta baletinopetusta"
KATAJA - Kauppatieteiden valtakunnallinen tohtorikoulutusohjelma
15000 €
KATAJAn opetusohjelmaan
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
10000 €
Tutki-Kokeile-Kehitä -tiede- ja teknologiakilpailun oppilasstipendeihin
Keski-Suomen Tanssin Keskus ry
10000 €
Kunnan tanssitaiteilija -hankkeeseen Keski-Suomessa
Kotkaniemi-säätiö
15000 €
"Oikeusvaltion puolustus - Mäntsälän kapinasta 90 vuotta"-museonäyttelyn toteuttamiseen presidentti P. E. Svinhufvudin kotimuseossa Kotkaniemessä
Koulukinoyhdistys - Skolbioförening ry
12000 €
Elokuvaelämys ei pääty lopputeksteihin -hankkeeseen
Koululiikuntaliitto KLL ry
50000 €
koululaisten vesillä liikkumisen taitoja edistävään Vesisankarit-hankkeeseen sekä Vesisankarit-tapahtumien järjestämiseen
Koulutus Elämään Säätiö sr
10000 €
terveyskasvatusohjelman monipuolista oppimista tukevien lisätyn todellisuuden (AR) opetusvälineiden hankintaan
Kulkuset ry
4000 €
Sekakuoro Kulkusten yhtyelauluprojektiin "Prenikka-proggis"
Kustavin Talonpoikaispurjehtijat ry
17000 €
nuorison purjehdusleiri (NuPu)-projektiin ja saariston talonpoikaiskulttuurin edistämishankkeeseen
Lapin kamariorkesteri - Rovaniemen kaupunginorkesteri
40000 €
maakunnalliseen orkesteritoimintaan Lapissa
Lapin taiteilijaseura
13000 €
kahden eri taidemuodon kohtaamisen ja kokemisen kautta voimaantumista ja hyvinvointia edistävien lappilaisten tarinatyöpajojen järjestämiseen ja niistä syntyvien monologien esittämiseen kiertueella
Lapin yliopisto
30000 €
historiateokseen Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnasta 1990-2050 sekä historiallisella että futurologisella näkökulmalla
Lapland Entrepreneurship Society ry
6000 €
opiskelijalähtöisen yrittäjyysyhteisön toimintaan
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry
3000 €
dokumentin tekemiseen yhdistyksen toiminnasta lasten ja nuorten puutarhakulttuurin edistämiseksi
Luotsiliitto ry - Luotsikirjasto
10000 €
perinteisen kirjastotoiminnan ylläpitoon Suomen saaristossa ja maatoimipisteissä sekä meri- ja luotsaushistoriallisten julkaisujen tekemiseen
LUT-yliopisto
20000 €
tutkimukseen "Advisory boardin arvonluonti yritykselle – keinot ja edellytykset"
Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry
10000 €
Mahdollisuuksien Labyrintti - vastavalmistuneiden ja alueelle muuttavien tanssitaiteilijoiden integroimiseen tanssitaiteen kentälle kohti omia urapolkuja poikkeuksellisissa olosuhteissa
Maanpuolustuksen Tuki ry
100000 €
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen
Mannerheim-ristin ritarien säätiö
3000 €
toiminnan tukemiseen
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
30000 €
Hyvä alku koulutielle- ja Hyvä alku yläkouluun -kampanjoiden toteuttamiseen vanhemmuuden tukemiseksi
Matematiikkalehti Solmu
12000 €
Matematiikkalehti Solmun julkaisemiseen, kehittämiseen, koti- ja ulkomaiseen yhteistyöhön matematiikan opetuksen alalla sekä matematiikkadiplomitoimintaan
Meripuolustussäätiö sr
10000 €
vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseen
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry
90000 €
merenkulun logististen järjestelmien professuurin jatkamiseen
Minimalia Helsinki ry
6000 €
Minimalia-konserttisarjan järjestämiseen
Mothers in Business MiB ry
8000 €
hankkeeseen "Yrittäjyyshautomo vauhdittamaan äitien yrittäjyyttä"
Musiikki- ja Kulttuurikeskus VERSO ry
6000 €
soitinsatukonserttien järjestämiseen
Musiikkitalon Urut Soimaan ry
74000 €
Kansainvälisen Kaija Saariaho -urkusävellyskilpailun palkintoihin
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry
10000 €
Tasa-arvolla taantumusta vastaan EU:ssa -hankkeeseen
Non Fighting Generation ry
50000 €
"Hyvässä jengissä"-hankkeeseen nuorten jengiytymisestä johtuvan väkivallan vähentämiseksi
Nuori Yrittäjyys ry
50000 €
nuorten yrittäjyyden oppimistapahtumaan Uskalla Yrittää ja nuorten yrittäjyysfestareihin
Nurmeksen Kesäakatemian kannatusyhdistys ry
15000 €
Nurmeksen Kesäakatemia & Kesäkonsertit -festivaalin konserttisarjan järjestämiseen
Orkesterinjohdon akatemia Kapukoulu ry
40000 €
Panula-Akatemian kapellimestarikurssien järjestämiseen
Osuuskunta Visia (Visia GameFactory)
7500 €
My2050-ilmastonmuutospelin levittämiseen kouluille ympäri Suomea
Oulun vanha musiikki ry
20000 €
G. F. Händelin Messias-oratoriokiertueen järjestämiseen Perämerenkaaren alueella toteuttajina Oulun barokkiorkesteri, Erik Westberg Vokalensemble sekä solistit
Pitäjänmäen kyläkirkko ry
10000 €
Pitäjänmäen kyläkirkon Lied-päivien järjestämiseen 6.–9.1.2022
Pro Avanti! ry
40000 €
Kamariorkesteri Avantin taiteelliseen toimintaan
Pro Kaustinen ry
20000 €
Kestävä Kaustinen / Sustainable Futures Kaustinen -hankkeeseen
Pääkaupunkiseudun Etsintä ry
5000 €
kumiveneen varusteluun ja vedenalaisen etsintäkaluston päivitykseen
Renessanssimusiikkia Paavalinkirkossa ry
6000 €
IX Aurore - Helsingin renessanssimusiikkijuhlien järjestämiseen tammikuussa 2022
Ritarikatu ry
5000 €
Kamarikesä-festivaalin järjestämiseen Helsingin Ritarihuoneella
Rovaniemen taidemuseo
40000 €
museon kokoelmahallinnan parantamiseen "Huipputaiteen hyväksi – kokoelmat kuntoon!"
Rovaniemen taidemuseon ystävät ry
6000 €
kulttuuripalveluiden järjestämiseen teemalla Iloa, elämyksiä ja kuplivaa yhteisöllisyyttä - positiivista nostetta pandemian jälkeen
Saaristomeren merivartiokilta ry
5000 €
veneiden ylläpitoon liittyen turvallisen veneilyn koulutukseen
Sairaalaklovnit ry
10000 €
sairaalaklovnityöhön yliopistollisten sairaaloiden lastenosastoilla
Sámedáidaga doarjjasearvi rs, Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry
10000 €
Skábmagovat (Kaamoksen kuvia) alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin järjestämiseen Inarissa sekä digitaalisesti verkossa
Savonlinnan kv luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdistys ry
6000 €
Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin 2022 järjestämiseen
Savonlinnan Musiikkiakatemian kannatusyhdistys ry
8000 €
Savonlinnan Lied- ja kamarimusiikkifestivaalin toteuttamiseen kesä-elokuussa 2022 sekä ainutlaatuisen pohjoismaisen muusikkouskilpailun valmisteluun 2021-2022
Sibelius-Akatemian konsertti- ja mestarikurssiyhdistys ry.
15000 €
mestarikurssien järjestämiseen Sibelius-Akatemiassa vuonna 2022
Sibelius-Seura
40000 €
JSW-edition (Sibeliuksen kootut teokset) toimitustyön jatkamiseen
Sirkusyhdistys Varpaat ilmassa ry
10000 €
nykysirkusesityksen valmistamiseen
Sodankylän elokuvafestivaali ry
15000 €
Sodankylän elokuvajuhlien toteuttamiseen 15.-19.6.2022
Suomalaisen kamarioopperan kannattajayhdistys ry
15000 €
Taikasaari-kamarioopperan toteuttamiseen
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry
20000 €
Kansallispuku kaikille -hankkeeseen
Suomen Icehearts ry
30000 €
Icehearts-toiminnan tukemiseen
Suomen Ilmailumuseosäätiö sr
10000 €
”Taivas aukeaa”-päänäyttelyn luonnossuunnitelman päivittämiseen uuden tilaratkaisun mukaiseksi osana Uusi Ilmailumuseo -hankkeen konseptisuunnittelua
Suomen Johanniittain apu ry
10000 €
maksuttoman hätäensiapukoulutuksen tarjoamiseen peruskouluille sekä toisen asteen kouluille
Suomen Liikemies-Yhdistys r.y.
5000 €
vuosikirjan kokoamiseen ja toimittamiseen
Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry
5000 €
koululaisvierailujen järjestämiseen Suomen Marsalkka Mannerheimin metsästysmajan museoalueelle
Suomen Merimieskirkko ry
160000 €
merenkulkijoiden parissa tehtävään työhön
Suomen Meripelastusseura ry
160000 €
vapaaehtoisen meripelastustoiminnan tukemiseen ja toimintaan
Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto Fimu ry
15000 €
Punainen Kortti Rasismille -hankkeen kestävän kehityksen kampanjaan
Suomen Musiikkilääketieteen Yhdistys ry
20000 €
muusikoiden psyykkisen hyvinvoinnin edistämishankkeeseen
Suomen Nuorisopurjehtijat ry
20000 €
merelliseen nuorisotyöhön Suomessa ja kansainvälisillä vesillä
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
30000 €
partion koulutustoiminnan laadun ja saavutettavuuden kehittämiseen
Suomen Saksan Instituutin Säätiö
10000 €
Together Alone -hybridifestivaalin järjestämiseen Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kohdemaissa sekä digitaalisissa kanavissa
Suomen Sukututkimusseura ry
5000 €
valtakunnallisten sukututkimuspäivien järjestämiseen vuonna 2022 Kuopiossa
Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry
10000 €
Taide on kaikkien juttu -hankkeeseen
Suomen vanhan musiikin liitto ry
10000 €
Suomen vanhan musiikin alan historiikit -teoksen kirjoittamiseen ja julkaisuun
Suomen Viron-instituutin säätiö sr
20000 €
kansainvälisen TelepART-tiede ja TelepART-taide matkatukijärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen
Suomen Yrittäjänaiset
8000 €
verkossa tapahtuvien koulutusten järjestämiseen
Taideyliopisto
75000 €
hankkeeseen "Health, Narrative and the Arts – Narratiivisen kompetenssin vahvistaminen taiteessa ja terveydenhuollossa"
Taistelukoulun Perinneyhdistys ry
5000 €
itsenäisyyden ajan upseerikoulutusta, Suojeluskuntain Päällystökoulun toimintaa ja Taistelukoulun historiaa Tuusulan Rantatiellä esittelevän verkkomuseon toteuttamiseen
Talous ja nuoret TAT
50000 €
peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten työelämä-, talous ja yrittäjyystaitojen parantamiseen Yrityskylä-oppimiskokonaisuudessa
Taloustieteellinen Yhdistys ry
5000 €
seminaari- ja julkaisutoimintaan
Tammenlehvän Perinneliitto ry
50000 €
tutkimushankkeeseen "Veteraanit ja suomalainen yhteiskunta"
Tampereen Ammattikorkeakoulu oy
20000 €
Muusikon hyvinvointi -tutkimushankkeeseen
Tanssin Voima ry
10000 €
taiteelliseen suunnittelutyöhön lasten tanssiteatteriteoksessa "Risto Räppääjä"
Teatro Productions
20000 €
Universumin kaiut -dokumenttielokuvaan säveltäjä Kaija Saariahosta
Tiedekeskussäätiö sr
50000 €
Tutkimisen leikkikenttä -monitieteiseen elinikäisen oppimisen hankkeeseen
Tuglas-seura
10000 €
40-vuotisjuhlaohjeman toteutukseen
Turun Soitannollinen Seura
20000 €
nuorille sellisteille suunnatun tapahtuman "Turun XIV Sellokilpailu 2022" järjestämiseen
Turun yliopisto, kansanterveystiede
100000 €
vaikuttavan potilasviestinnän opetus- ja tutkimustoiminnan perustamiseen Turun yliopistoon ja osaamiskeskuksen luomiseen
Turun yliopisto, Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio
200000 €
matalien lämpötilojen perustutkimukseen Wihurin fysiikantutkimuslaboratoriossa ja siihen liittyvään jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen
Tutkimusyhdistys Suoni ry
2500 €
uudistetun englanninkielisen painoksen tekemiseen kirjasta "Musiikki muutosvoimana: Aktivistisen musiikintutkimuksen manifesti"
Työväen Näyttämöiden Liitto ry
20000 €
kolmen nuortennäytelmän kirjoittamiseen nuorten esitettäviksi, katsottaviksi ja luettavaksi
Vihreä Keidas ry
70000 €
matalan kynnyksen kohtaamispaikan toimintaan, mielenterveys-,päihde- ja vapaaehtoistyöhön, vertaistukeen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä tukeen asiakkaiden arjen hallinnassa
Vojakkalan Nuorisoseura ry
13000 €
kyläläisiltä kerättyyn taustamateriaaliin ja perimätietoon pohjautuvan Joppaus Miljoonaranthaan -näytelmään
Åbo Svenska teaterföreningen r.f
15000 €
Cavalleria rusticana & Pajazzo -oopperaparin tuottamiseen

Other grants

Kansallisgalleria
200 000 €
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmanäyttelyyn Kiasmassa 2022–2023, myönnetty 9.10.2021
Erätaukosäätiö sr
200 000 €
toimintaan "Jotta Suomesta tulisi maailman parhaiten keskusteleva kansa", myönnetty 9.10.2021
Tutkimusprofessori Merja Penttilä ja Synbio-tutkimusyhteisö
387 000 €
Centre for Young Synbio Scientists -hankkeeseen, myönnetty 9.10.2021
Taide- ja museokeskus Sinkka, Kerava
100 000 €
myöhemmin julkistettavan hankkeen toteuttamiseen osana Wihurin rahaston kuvataiteen alueellista kummitoimintaa
Poikilo-museot, Kouvola
75 000 €
myöhemmin julkistettavan hankkeen toteuttamiseen osana Wihurin rahaston kuvataiteen alueellista kummitoimintaa