uutinen

1.6.2023

Kevään 2023 apurahahaku päättyi – vastaanotimme yli 5600 hakemusta

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahahaku päättyi 31.5.2023 klo 24.00. Vastaanotimme hakuaikana reilut 5 600 (+27 %) hakemusta. Apurahaa haettiin yhteensä noin 135 (+29 %) miljoonan euron edestä.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto järjesti toukokuussa perinteiseen tapaansa yleisen apurahahaun. Apurahaa saattoi hakea laajasti erilaisiin hankkeisiin tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla. Hakemuksia voivat lähettää yksityishenkilöt, yksityishenkilöistä koostuvat työryhmät ja yhteisöt.

Säätiö vastaanotti reilut kolme viikkoa kestäneen haun aikana hieman yli 5 600 hakemusta. Hakemusten määrä nousi merkittävästi vuodesta 2022, jolloin rahaston apurahahakemuksissa nähtiin selkeä notkahdus. Yleisesti ottaen apurahahakemusten trendi on ollut viime vuosina laskeva erityisesti tieteen aloilla.

”On tietysti hienoa, että apurahahakumme on saavuttanut yleisönsä ja sille on selvästi tarve. Toisaalta isompi hakijajoukko tarkoittaa myös kilpailun kiristymistä. Valitettavaa on, kun suuri joukko hyviä hakemuksia jää aina ilman rahoitusta”, toteaa Wihurin rahaston asiamies Arto Mäenmaa.

Hakualat ja hakijat tilastoissa

Tieteen puolella säätiö vastaanotti eniten hakemuksia sosiaalitieteiden, kauppatieteiden, luonnontieteiden ja biologian, historian ja arkeologian sekä teknisten tieteiden aloilta. Taiteessa hakemuksia tuli eniten musiikin eri aloilta. Apurahoja haettiin eniten väitöskirjatutkimukseen ja taiteelliseen työskentelyyn.

Apurahansaajat ovat tavallisesti 25–50-vuotiaita. Suurin ikäryhmä oli tänäkin vuonna 30–40-vuotiaiden hakijoiden ryhmä. Ikähaitari on kuitenkin laaja – nuorin hakija oli tänä vuonna alle 10-vuotias, vanhin taas päälle 90-vuotias.

Noin 86 prosenttia hakijoista oli Suomen kansalaisia. Heidän lisäkseen hakijoina oli runsaasti esimerkiksi Italian, Espanjan, Saksan, Venäjän, Iranin, Kiinan ja Intian kansalaisia.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Hakuajan päätyttyä säätiöllä tarkistetaan, että hakemus on luokiteltu oikeaan kategoriaan. Näin pyritään varmistamaan, että hakemus päätyy juuri sille sopivimman alan asiantuntijan arvioitavaksi. Hakemukset lähetetään edelleen asiantuntijoille, jotka arvioivat apurahahakemuksen taiteellista, tieteellistä tai yhteiskunnallista arvoa.

Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään vertaisarviointimenetelmää. Säätiön käyttämillä arvioijilla on hallituksen näkemyksen mukaan riittävää asiantuntemusta ja kokemusta hakemusten arvioimiseksi. Arvioijien henkilöllisyyksiä ei paljasteta julkisuuteen, millä pyritään säilyttämään heille työrauha.

Arvioitsijat tekevät ehdotuksensa apurahansaajista säätiön hallituksen asettaman määrärahan puitteissa. He lähettävät ehdotuksensa säätiön asiamiehelle, joka esittelee vuoden apurahakokonaisuuden säätiön hallitukselle.

Hallitus kokoontuu syksyllä kaksi kertaa arvioimaan esityksiä ja tekemään lopullisia päätöksiä apurahansaajista. Säätiön hallitus, henkilökunta sekä asiantuntijat noudattavat rahaston esteellisyyssääntöjä tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi.

Sähköpostiosoitteensa antaneille hakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksestä syys-lokakuun vaihteessa. Apurahansaajat saavat lisäksi myöntökirjeen syyskuun loppupuolella.

Rahaston apurahat myönnetään virallisesti säätiön perustajan, merenkulkuneuvos Antti Wihurin 140-vuotissyntymäpäivänä 9. lokakuuta 2023. Sen jälkeen lista apurahansaajista on nähtävissä säätiön verkkosivuilla.

READ MORE