uutinen

1.6.2021

Apurahahaku päättyi – vastaanotimme yli 5100 hakemusta

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahahaku päättyi maanantain ja tiistain välisenä yönä. Vastaanotimme yli 51oo hakemusta (-9 %). Tieteen puolella eniten hakemuksia jätettiin valtio- ja yhteiskuntatieteiden sekä luonnontieteiden aloilla. Taiteessa apurahaa haettiin eniten musiikin alan hankkeisiin.

Säätiön tavoitteena on, että käytettävissä olevista arvioijista hakemuksen lukee sellainen henkilö (tai henkilöt), jolla on parhaat edellytykset tehtävään. Seuraavien viikkojen aikana säätiön toimistolla käydään läpi hakemukset ja varmistetaan niiden ohjautuminen säätiön näkemyksen mukaan oikealle arvioijalle.

Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään vertaisarviointimenetelmää. Säätiön käyttämillä arvioijilla on riittävää tieteen ja taiteen alan asiantuntemusta ja kokemusta hakemusten arvioimiseksi. Arvioijille on annettu alakohtainen määräraha, jonka puitteissa heidän tulee tehdä ehdotuksensa apurahansaajista.

Hakemuksen ja liitteenä olevien ansioluettelon ja muiden dokumenttien pohjalta arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi. Työ- tai tutkimussuunnitelman arvioinnissa kiinnitetään huomiota suunnitellun hankkeen tieteelliseen tai taiteelliseen ansiokkuuteen, toteutettavuuteen, ajankohtaisuuteen sekä uusiin näkökulmiin. Hakemuksia arvioidaan myös suhteessa toisiinsa, joten kokonaisarvioon vaikuttaa myös se, millaisen kokonaisuuden kunkin alan hakemukset muodostavat.

Arvioijien henkilöllisyyksiä ei paljasteta julkisuuteen, millä pyritään varmistamaan työrauhan säilyminen.

Päätöksensä tehtyään arvioijat lähettävät ehdotuksensa apurahansaajista säätiön asiamiehelle, joka esittelee apurahakokonaisuuden hallitukselle. Hallitus kokoontuu kaksi kertaa syksyllä arvioimaan esityksiä ja tekemään lopullisia päätöksiä apurahansaajista. Sähköpostiosoitteensa antaneille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä syys-lokakuun vaihteessa. Apurahat myönnetään virallisesti 9. lokakuuta 2021, jolloin myös lista apurahansaajista julkistetaan säätiön kotisivuilla. Jenny ja Antti Wihurin rahasto ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.

READ MORE