uutinen

20.6.2019

Itä-Suomen yliopistolle rahoitus vesiympäristön strategiseen tutkimukseen

Kolmen säätiön myöntämä 2,6 miljoonan euron rahoitus mahdollistaa Itä-Suomen yliopiston olemassa olevan tutkimuksen vaikuttavuuden kasvun.

Ilmastonmuutos aiheuttaa suomalaisille vesistöille painetta: yhtäältä ne voivat olla osa ratkaisua esimerkiksi tuottamalla kestävämpää ruokavaliota, toisaalta ilmastonmuutoksen seuraukset tekevät puhtaasta vedestä kansainvälisesti niukan resurssin. Vesiympäristö on herkkä indikaattori luonnon tilalle ja luonnonvarojen käytölle – kaikki mitä luonnossa tapahtuu, päätyy lopulta veteen. Vesistöjen hyvinvointi on elintärkeää myös luonnon käyttöön perustuvissa elinkeinoissa, kuten maa- ja metsätaloudessa, matkailussa ja mineraalitaloudessa.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt yhdessä Olvi-säätiön ja Saastamoisen säätiön kanssa yhteensä 2,6 miljoonan euron rahoituksen Itä-Suomen yliopistolle vesiympäristön strategiseen tutkimukseen. Kolmelle vuodelle jakautuvan rahoituksen on tarkoitus lisätä yliopiston olemassa olevan tutkimuksen vaikuttavuutta.

Tutkimusohjelma tarkastelee vesiympäristöä kestävyyden, yksilöiden hyvinvoinnin, liiketoiminnan mahdollisuuksien ja vesistöjen hyödyntämistä edistävien sekä haittoja ennaltaehkäisevien ohjauskeinojen näkökulmista. Tutkimuksesta tulee paremmin koordinoitua siten, että veteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan samaan aikaan sekä luonnontieteiden että yhteiskuntatieteiden näkökulmasta.

Vesiympäristö Itä-Suomen vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä -hankkeen tavoitteena on koota yliopiston Kuopion ja Joensuun kampusten, sekä julkisten ja yksityisten yhteistyötahojen osaaminen yhteistoiminnaksi vesialan innovaatioekosysteemin myötä.

“Tässä tutkimushankkeessa monitieteisyys ei rajoitu siihen, että vesiympäristöä tarkastellaan vain useasta näkökulmasta. Sen sijaan ympäristön hyvinvointi ja talous nähdään toisiinsa erottamattomasti liittyvinä asioina. Tämänkaltainen systeeminen lähestymistapa on säätiöiden näkökulmasta innostavaa ajattelua”, sanoo Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamies Arto Mäenmaa.

Hankkeessa tunnistetaan vesiin vaikuttavat negatiiviset tekijät, sovitetaan yhteen vesiin vaikuttavat toiminnot ja vesiympäristöjen hyödyntäminen, ja mahdollistetaan näin luonnon kestävään käyttöön perustuvan hyvinvoinnin ja liiketoiminnan kehittyminen Itä-Suomen alueella.

 

Kiinnostuitko?

Asiamies Arto Mäenmaa
09 4542 4010
arto.maenmaa@wihurinrahasto.fi

READ MORE