uutinen

27.11.2020

Kymmenvuotiaasta Post doc -poolista apurahaa 31 tohtorille ulkomailla tehtävään tutkimukseen

Pooliin kuuluvat säätiöt myönsivät tänä syksynä yli 1,5 miljoonaa euroa tutkijoiden kansainvälistymiseen. Kymmenvuotias Post doc -pooli on ollut säätiöiden yhteinen voimanponnistus, joka on vakiinnuttanut paikkansa tiederahoituksen kentällä.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi kolmelle tutkijalle apurahaa poolin kautta.

Kasvatustieteen tohtori Erkki Lassila sai jatkoapurahan (63 000 euroa) Japanissa Ehimen yliopistossa tehtävään tutkimukseen. Lassila tarkastelee tutkimuksessaan lahjakkuutta tiede- ja taidetaideaineissa sosio-materiaalisesta näkökulmasta.

Tekniikan tohtori Jukka-Pekka Humaloja (42 500 €) sai apurahan osittaisdifferentiaaliyhtälöiden optimaalista säätöä koskevaan tutkimukseen. Apuraha myönnettiin matematiikan alalta, ja tutkimusta tehdään Albertan yliopistossa Kanadassa.

Biokemian alalta hiljattain väitellyt Prasanthi Medarametla lähtee Cambridgen yliopistoon Englantiin. Medarametlan tutkimus käsittelee allosteerista sääntelyä TCA-syklin haarautumispisteessä. Tutkimustuloksia toivotaan voitavan hyödyntää uusien antibioottien kehittämisessä. Medarametlan saaman apurahan suuruus on 70 000 euroa.

Post doc -pooli täyttää tutkijoiden moninaisia rahoitustarpeita

Säätiöiden post doc -pooli syntyi syksyllä 2009 kahdeksan apurahasäätiön kolmevuotisena (2010–2012) yhteishankkeena. Kaiken kaikkiaan poolin kautta on myönnetty lähes 700 apurahaa. Jenny ja Antti Wihurin rahasto on ollut mukana poolissa sen perustamisesta lähtien.

Poolin tavoitteena on edistää tutkijoiden kansainvälistymistä rahoittamalla vastavalmistuneiden tohtorien väitöskirjan jälkeistä tutkimusta ulkomailla. Apurahansaajat suuntaavat tyypillisesti oman tutkimusalansa tai -aiheensa kannalta erinomaiseen tutkimusympäristöön, jossa voivat viedä Suomessa aloittamaansa tutkimusta eteenpäin ja omaksua paljon uutta.

Ulkomaille lähtevien post doc -tutkijoiden rahoitustarpeet vaihtelevat matkakulujen kattamisesta aina kokonaisrahoitukseen. Varsinaisten muuttokulujen lisäksi ulkomaiset tutkimusjaksot aiheuttavat tohtoreille muun muassa ylimääräisiä vakuutus- ja lukukausimaksuja ja perheellisillä lasten koulumaksuja. Suurissa apurahasäätiöissä hakemukset voivat hukkua helposti yleishakuihin ja ne nähdään räätälöityä myöntöpäätöstä vaativina erikoistapauksina.

Post doc -poolissa on pyritty ratkaisemaan näitä haasteita: Apurahat ovat vapaamääräisiä ja niiden kuluosuus määrittyy hakijan laatiman kustannusarvion pohjalta. Työskentelyosuus on mitoitettu maakohtaisen kustannustason mukaisesti. Hakuprosessi on pyritty luomaan helpoksi ja joustavaksi hakijoille.

Hae rahoitusta ulkomailla tehtävään väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen

Post doc -poolin seuraavat hakukierrokset ovat keväällä ja syksyllä 2021. Tutustu hakuohjeisiin.

Säätiöiden post doc -poolin neljännellä kolmivuotiskaudella (2019–2021) mukana ovat Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö sijoittaen pooliin yhteensä 3 200 000 euroa vuosittain.

READ MORE