1.3.2016

PoDoCo apurahojen keväthaku

PoDoCo apurahat haettavina 1.3.-15.4.2016

Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu PoDoCo(Post Docs in Companies)-yhteistyöohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti ja kunnianhimoisesti.

PoDoCo projektin kokonaispituus on 1-2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6-12 kuukauden osaan. Aluksi on säätiörahoitteinen tutkimusvaihe ja sitä seuraa saman pituinen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. PoDoCoa voi hyödyntää toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja siihen voi ilmoittautua kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö.

PoDoCo ohjelman myöntämät apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovan tutkimukseen aiheesta, joka on elinkeinoelämän kannalta potentiaalisesti relevantti. Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani voivat yhdessä ideoida tutkimushankkeen, johon voi hakea rahoitusta mukana olevilta säätiöiltä. Säätiöt myöntävät ohjelmaan valituille työskentelyapurahan vuodeksi tai puoleksi vuodeksi. Vuosiapurahan suuruus on 28.000€.

PoDoCo ohjelman apurahat ovat haettavina 1.3.–15.4.2016. Haun tulokset julkaistaan viimeistään kesäkuussa 2016.

PoDoCo ohjelma järjestää vuosittain kaksi hakukierrosta, jossa kussakin jaetaan noin 10 apurahaa. Syksyn 2016 apurahahaku järjestetään 1.9.-15.10.2016. Seitsemän säätiötä ovat sijoittaneet PoDoCo ohjelmaan 530 000 euroa vuodelle 2016. Ohjelmaan rahoittajasäätiöt ovat Jenny ja Antti Wihurin rahaston lisäksi Nesslingin Säätiö, Kaute-säätiö, Liikesivistysrahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Tekniikan Edistämissäätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Ohjelman toteutuksesta vastaa FIMECC Oy.

Lisätietoa ohjelmasta ja apurahahausta saa PoDoCo ohjelman kotisivuilta, http://www.podoco.fi sekä ohjelman koordinaattori Essi Hutulta, essi.huttu(at)fimecc.com, puh. +358 40 840 9259

 

READ MORE