uutinen

28.11.2018

Post Doc -poolin syyshaun apurahansaajat julki

Yksi syksyn post doc -apurahoista meni tähtitieteen alalle. 33 tohtorille apurahaa

Jenny ja Antti Wihurin rahaston post doc -apurahansaajat työskentelevät muun muassa tähtitieteen ja nanotieteen aloilla.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja kaksitoista muuta Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvaa säätiötä jakoivat 28. marraskuuta 2018 kaikkiaan 33 tohtorille apurahoina yhteensä 1,52 miljoonaa euroa ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston post doc -apurahat kattavat neljän tutkijan työskentelyn ulkomailla. Apurahoja myönnettiin tähtitieteen, nanotieteen, fysiikan ja kemian alan tutkijoille Euroopassa ja Yhdysvalloissa tehtävään tutkimukseen.

Rahaston apurahalla tutkimusta tekevät:

Tekniikan tohtori Emilia Järvelä
Yhdysvallat
”Narrow-line Seyfert 1 -galaksit ja nuorten aktiivisten galaksiydinten yhtenäismalli”

Tekniikan tohtori Mikko Nisula
Belgia
”Redox-kontrolloidun muistivastusilmiön hyödyntäminen orgaanis-epäorgaanisissa hybridiohukalvoissa”

Tekniikan tohtori Anna Vaskuri
Yhdysvallat
“Carbon Nanotube Based Bolometer – A New Primary Standard in CW Laser Power Measurements”

Tekniikan tohtori Timo Weckman
Alankomaat
“Dispersiovuorovaikutus puhtaassa tiheysfunktionaaliteoriassa vahvan vuorovaikutuksen rajalla”

Post Doc -pooli lähettää hiljattain väitelleitä tutkijoita ulkomaille

Säätiöiden post doc -poolista myönnettävät apurahat on tarkoitettu Suomesta ulkomaille lähteville hiljattain väitelleille tutkijoille vähintään yhden lukuvuoden ajaksi.

Poolin perusidea on tarjota tohtoreille, jotka lähtevät väitöskirjan jälkeen tekemään tutkimustyötä ulkomaille, kerralla kokonaisrahoitus, joka kattaa tarpeen mukaan mm. tutkijan perheelle aiheutuvat kustannukset. Poolista myönnetään arviolta 70–80 apurahaa vuodessa.

Poolia hallinnoi johtoryhmä, johon kukin mukana oleva säätiö on nimennyt edustajan. Pooli järjestää hakemusten asiantuntija-arvioinnin ja valmistelun, minkä jälkeen mukana olevat säätiöt tekevät varsinaiset myöntöpäätökset.

Poolin seuraava hakukierros järjestetään 15.12.2018-15.1.2019.

LUE LISÄÄ