uutinen

1.6.2020

Vastaanotimme yli 5600 hakemusta kevään 2020 apurahahaussa

Vuoden 2020 apurahahaku päättyi 31.5.2020 klo 24.00! Vastaanotimme yli 5600 (+7%) hakemusta ja apurahaa haettiin yli 134 miljoonan euron (+14%) edestä. Tieteen puolella saimme eniten hakemuksia luonnontieteiden ja valtio- ja yhteiskuntatieteiden aloilta. Taiteessa hakemuksia tuli eniten musiikin eri aloilta.

Seuraavien viikkojen aikana säätiöllä käydään läpi jokainen hakemus ja varmistetaan, että hakemukset on luokiteltu oikein ja että ne päätyvät oikealle arvioijalle. Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään vertaisarviointimenetelmää. Säätiön käyttämillä arvioitsijoilla on riittävää tieteen ja taiteen alan asiantuntemusta ja kokemusta hakemusten arvioimiseksi. Arvioitsijoille on annettu alakohtainen määräraha, jonka puitteissa heidän tulee tehdä ehdotuksensa apurahansaajista. Arvioijien henkilöllisyyksiä ei paljasteta julkisuuteen, millä pyritään varmistamaan työrauhan säilyminen.

Päätöksensä tehtyään arvioijat lähettävät ehdotuksensa säätiön asiamiehelle, joka esittelee vuoden apurahakokonaisuuden hallitukselle. Hallitus kokoontuu kaksi kertaa syksyllä arvioimaan esityksiä ja tekemään lopullisia päätöksiä apurahansaajista. Sähköpostiosoitteensa antaneille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä syys-lokakuun vaihteessa. Apurahat myönnetään virallisesti 9. lokakuuta 2020, jolloin lista apurahansaajista julkaistaan säätiön kotisivuilla. Jenny ja Antti Wihurin rahasto ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.

LUE LISÄÄ