uutinen

2.4.2019

Wihurin rahasto mahdollistamassa uuden talous- ja datatieteen professuurin perustamista

Jenny ja Antti Wihurin rahasto osallistuu 1,25 miljoonalla eurolla Helsinki Graduate School of Economicsin uuden taloustiedettä ja datatiedettä yhdistävän professuurin perustamiseen. Saastamoisen säätiö tukee professuurin perustamista vastaavalla summalla.

Kiihtyvä digitalisaatio kasvattaa datan määrää yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Data muuttuu kuitenkin arvokkaaksi vasta kun sitä järjestellään ja analysoidaan. Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun sijoittuva uusi talous- ja datatieteen professuuri vahvistaa suomalaista huipputason datatieteen ja koneoppimisen tutkimuskenttää tuottamalla uudenlaista ymmärrystä kuluttajien ja yritysten taloudellisen käyttäytymisen teoreettisesta ja empiirisestä mallintamisesta.

Tilastollisen analyysin yhdistäminen päätöksenteon taloustieteelliseen mallintamiseen voi tuoda hyötyjä esimerkiksi teknologia- ja peliteollisuuden ansaintalogiikan analysoinnissa, vähittäiskaupan asiakaskokemuksen parantamisessa ja julkisen sektorin kustannusten analysoinnissa.

Uusi professuuri tulee osaksi Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Svenska handelshögskolanin yhteistä taloustieteen tutkimus- ja opetusyksikkö Helsinki Graduate School of Economicsia.

Keväällä 2018 perustettu Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) on kolmen korkeakoulun yhteinen hanke, jonka tehtävä on nostaa taloustieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen määrää ja laatua Suomessa sekä edistää yhteistyötä taloustieteen ja muiden tieteiden välillä. Helsinki GSE:n tohtoriohjelma ja jatko-opintoihin valmistava Research Master -ohjelma alkoivat syksyllä 2018.

Professuurin tuoma osaaminen syventää Helsinki GSE:n kykyä tarjota eturintamatason opetusta taloustieteen empiirisissä menetelmissä ja parantaa soveltavien tutkijoiden mahdollisuuksia maksimoida tutkimuksellinen hyöty omissa aineistoissaan.

Suomi mukaan hyödyntämään datatalouden mahdollisuuksia

”Datasta on tulossa maailman arvokkain resurssi. Jotta Suomi pääsee mukaan datatalouden hyödyntämiseen, meillä täytyy olla huipputason osaamista”, sanoo Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamies Arto Mäenmaa.

Helsinki GSE on lisäksi hankkeena vetoava.

”Uskomme, että korkealaatuinen tiede on yksi hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksistä ja yhteenliittymät usein erinomaisia tapoja parantaa vaikuttavuutta. Helsinki GSE:ssä yhdistyvät molemmat”, hän sanoo.

Yliopistoille ja kauppakorkeakoululle talous- ja datatieteiden professuuri luo tiedekunta- ja koulurajat ylittäviä mahdollisuuksia.

”Haluan kiittää Saastamoisen säätiötä ja Jenny ja Antti Wihurin rahastoa pitkäaikaisesta tuesta Aalto-yliopistolle ja kauppakorkeakoululle sekä tästä huomattavasta lahjoituksesta. Professuuri vahvistaa entisestään Helsinki GSE:n kykyä tuottaa ensiluokkaista tutkimusta ja koulutusta”, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.

Säätiöiden yhteislahjoitus on arvoltaan 2,5 miljoonaa euroa.

LUE LISÄÄ