Anin Dmytro kehittää keinotekoisen viljan siemeniä.

uutinen

28.12.2018

Wihurin rahasto myönsi neljälle PoDoCo-tutkijalle apurahaa syksyn haussa

PoDoCo-tutkijat tekevät tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa

PoDoCo (Post Docs in Companies) -ohjelmassa mukana olevat säätiöt myönsivät syksyn hakukierroksella kaikkiaan 17 tohtorille apurahoina yhteensä 448 000 euroa tohtoreiden ja yritysten yhteistutkimushankkeisiin.

Wihurin rahasto myönsi syksyn hakukierroksella neljälle PoDoCo-tutkijalle 28 000 euron apurahan vuoden työskentelyyn.

Olli Lahdenoja tutkii data-analytiikan soveltamista ikääntyvän ihmisen hoitoprosessin tukemisessa. Lahdenoja tekee tutkimuksessaan yhteistyötä Everon Oy:n kanssa.

Riaz Mondal tutkii, kuinka tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvia algoritmeja voitaisiin hyödyntää satelliittiverkkojen kehityksessä, optimoinnissa ja hallinnassa. Mondalin tutkimuksen yhteistyöyritys on Magister Solutions Oy.

Dmytro Aninin tutkimuksen tavoitteena on kehittää prototyyppi keinotekoisista viljan siemenistä, joiden optiset ominaisuudet lähi-infrapuna-alueella ovat samat kuin oikeiden viljan siementen. Dmytro tekee tutkimuksen yhteistyössä GrainSense Oy:n kanssa.

Juho Karhu tekee kemian alan tutkimusta yhteistyössä Gasera Oy:n kanssa.

Mikä PoDoCo?

PoDoCo-yhteistyöohjelmantavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti.

PoDoCo-projektin kokonaispituus on 1-2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6-12 kuukauden osaan. Säätiörahoitteista tutkimusvaihetta seuraa samanpituinen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. PoDoCoa voi hyödyntää toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja siihen voi ilmoittautua kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikoina väittelevä henkilö.

PoDoCo-ohjelman myöntämät apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovaan tutkimukseen, jolla voi olla merkitystä elinkeinoelämän kannalta. Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani voivat yhdessä ideoida tutkimushankkeen, johon voi hakea rahoitusta mukana olevilta säätiöiltä. Säätiöt myöntävät ohjelmaan valituille työskentelyapurahan vuodeksi tai puoleksi vuodeksi.

 

Kymmenen säätiötä ja lähes miljoona euroa

PoDoCo-ohjelmaa rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahaston kanssa Suomen Kulttuurirahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Paulon säätiö. Säätiöt rahoittavat ohjelmaa vuosittain lähes miljoonalla euroa.

 

Kuva: Abri Le Roux, Creative Commons Licence

LUE LISÄÄ