Esitystaiteilija Teo Ala-Ruonan teos käsittelee ympäristösaasteiden vaikutuksia ihmisruumiiseen. Kuva: Miikka Pirinen

uutinen

9.10.2022

Wihurin rahastolta 14 miljoonaa euroa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloille

Vuonna 2022 Wihurin rahasto tukee tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa 14 miljoonalla eurolla. 80-vuotisjuhlavuottaan viettävä säätiö on jakanut historiansa aikana nykyrahassa lähes 380 miljoonaa euroa. Tämän vuoden apurahansaajat pohtivat muun muassa Venäjän turvallisuuspolitiikkaa, laulavat Kalevalan runoja, pohtivat rakkautta Kustavin kallioilla ja tutkivat, miten julkinen ja yksityinen sektori voivat tehdä yhteistyötä energiatransition toteuttamiseksi.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto varaa tänä vuonna ennätyssummansa 14 miljoonaa euroa tieteen (65 %), taiteen (18 %) ja yhteiskunnallisen toiminnan (17 %) aloille apurahoina, palkintoina ja muuna tukena. Apurahaa myönnettiin 348 yksityishenkilölle tai työryhmälle ja 107 yhteisölle, eli yhteensä apurahansaajia on 455.

Tuesta suurin osa, 10 miljoonaa euroa, myönnettiin toukokuussa 2022 järjestetyn yleisen apurahahaun kautta. Säätiö vastaanotti keväällä yli 4400 hakemusta ja apurahaa haettiin yli 105 miljoonaa euroa. Hakemusmäärä laski edellisvuodesta vajaat 13 %, ja hakijoista lähes 10,5 %:lle myönnettiin apurahaa.

Katso yleisen apurahahaun kautta myönnetyt apurahat täältä.

Kalevala oli alun perin tarkoitettu laulettavaksi. Mari Pääkkönen (toinen vasemmalta) on koollekutsujana projektissa, jossa eepoksen 52 runoa lauletaan äänikirjaksi. Kuva: Miikka Pirinen

Tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa

Jakosumma sisältää 194 väitöskirja- tai post doc -apurahaa. Kokopäiväisiä apurahoja väitöskirjatyöhön, post doc -tutkimukseen tai taiteellisen työskentelyyn myönnettiin 140 apurahansaajalle. Tieteen apurahat kattavat laajasti muun muassa kauppatieteellisen, teknisen, maa- ja metsätaloustieteellisen, yhteiskuntatieteellisen ja humanististen alojen tutkimuksen. Neljälle Suomeen palanneelle tutkijalle myönnettiin homing-apurahaa oman ryhmän perustamiseen.

Helsingin yliopisto sai 80 000 euroa Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimukseen ja Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusryhdistys ry 90 000 euroa merenkulun logististen järjestelmien professuurin jatkamiseen Turun yliopistossa. Itä-Suomen yliopisto sai 338 000 euroa tutkimusohjelman “Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä” jatkamiseen. Baltic Sea Action Group puolestaan toteuttaa 200 000 euron apurahan turvin uudistavaan viljelyyn keskittyneen verkkokurssin kansalaisille, asiantuntijoille, sekä päättäjille yrityksissä ja yhteiskunnassa.

Apurahoja myönnettiin monipuolisesti myös taiteen eri aloille: soittimien hankintaan, esitysten valmistelu- ja toteutuskuluihin sekä taiteelliseen työskentelyyn musiikin, kirjallisuuden, teatteri- ja tanssitaiteen aloilla. Esitystaiteilija Teo Ala-Ruona työryhmineen sai 14 000 euroa esitykseen, joka käsittelee ihmisruumiin ja saasteiden suhdetta. Liila Jokelin sai 10 000 euroa esikoisromaaninsa kirjoittamisen. Musiikissa Orkesterinjohdon akatemia Kapukoulu ry:lle myönnettiin 40 000 euroa Panula-Akatemian kapellimestarikurssien järjestämiseen.

Yhteiskunnallisen toiminnan puolella tuettiin muun muassa vapaaehtoista maanpuolustusta, nuorisotyötä sekä museotoimintaa. Maanpuolustuksen Tuki ry ja Sodan ja rauhan keskus Muisti saivat kummatkin 100 000 euroa.

Lue lisää: Runolaulantaa, aivostimulointia ja mahdollisuuksien maailmoja esitystaiteessa – esittelyssä viisi apurahaa saanutta hanketta.

Apurahansaajat tilastoissa

Jenny ja Antti Wihurin rahasto kerää hakuvaiheessa apurahanhakijoilta tietoa saadakseen paremman kuvan tuen jakautumisesta. Apurahaa saaneista yksityishenkilöistä ja työryhmän vetäjistä 54 % on naisia, 45 % miehiä ja 1 % ilmoitti sukupuolekseen “muu”. Heistä 56 % on 25–39-vuotiaita. Nuorin apurahansaajista on syntynyt vuonna 2005 ja vanhin vuonna 1945.

Maantieteellisesti apurahansaajat painottuvat etenkin yliopistokaupunkeihin, kuten Helsinkiin, Espooseen, Turkuun ja Tampereelle. Apurahaa saaneista yksityishenkilöistä ja työryhmän vetäjistä vajaa 16 % oli merkinnyt kansallisuudekseen muun kuin Suomen.

Väitöskirjatutkija Tawfiqur Rahman tutkii Itämeressä yleisesti tavattua kalaa, kolmipiikkiä, ja sen yhteyttä muuhun meren ekosysteemiin. Kuva: Miikka Pirinen

80-vuotisjuhlavuottaan viettävä Wihurin rahasto jakoi ennätyssummansa

Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle kasvaa tänä vuonna 800 000 eurolla verrattuna edellisvuoteen (13,2 milj. euroa). 14 miljoonan euron kokonaisuuteen kuuluu myös aiemmin myönnettyjen apurahojen jatkorahoitusta, säätiön omien toimintojen, kuten kuvataidehankintojen ja taiteilijaresidenssien (400 000 euroa) sekä biolääketieteen tutkimusta tekevän Wihurin tutkimuslaitoksen toiminnan rahoittaminen (2 000 000 euroa). Historiansa aikana säätiö on jakanut nykyrahassa lähes 380 miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Arto Mäenmaa
Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamies
+358 50 2536
arto.maenmaa@wihurinrahasto.fi

READ MORE