puheenvuoro

23.5.2019

Ymmärrys on paras lääke pelkoon

Yksi Jenny ja Antti Wihurin rahaston tavoitteista on vauhdittaa keskustelua kunkin ajan yhteiskunnallisten aiheiden äärellä. Ei ole yhdentekevää, millaista keskustelu on ja kuka siihen osallistuu. Siksi olemme mukana perustamassa Erätauko-säätiötä, kirjoittaa asiamies Arto Mäenmaa.

Kun Jenny ja Antti Wihurin rahaston säädekirjaa kirjoitettiin vuonna 1942 sodan keskellä liittyivät suurimmat yhteiskunnalliset kysymykset evakoiden asuttamiseen, kaupungistumiseen ja siirtymiseen agraariyhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan.

Tulevaisuus oli epävarma, ehkä pelottavakin, mutta suomalaisten suunta jälleenrakennuksen hengessä yhteinen.

Vuonna 2019 elämme maailmassa, jonka haasteet liittyvät muun muassa työn murrokseen, yhteiskunnan eriarvoistumiseen ja ilmastonmuutokseen.

Tällä kertaa yhteistä suuntaa ei ole niin selvästi nähtävissä.

Yhtenäiskulttuuri on heikentynyt, todellisuudet ja mielipiteet pirstaloituneet.

Silti jotkin asiat eivät muutu –  kuten se, että uusi ja tuntematon pelottaa. Pohdimme kysymyksiä kuten ”Miten ilmastonmuutoksen torjunta vaikuttaa juuri minun arkeeni?” ja ”Täytyykö minunkin tulevaisuudessa ehkä kouluttautua uudelleen?”.

Pelko yhdistettynä vaikeisiin valintoihin aiheuttaa tunteen meistä ja teistä.


Pelko yhdistettynä vaikeisiin valintoihin aiheuttaa tunteen meistä ja teistä.

Tunne meistä ja teistä on paljon huolestuttavampi asia kuin se, että suomalaisten arjet ovat moninaisempia kuin ennen.

Myös näkemykset siitä, miten yhteiskunnallisia haasteita tulisi ratkaista vaihtelevat. Näkökulmien yhteensovittaminen on toki itsessään haastavaa, mutta erityisen vaikeaa siitä tekee tulehtunut, puolustusasemista ja aggressiosta voimansa vetävä keskustelukulttuuri, joka laukkaa villinä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Tunne meistä ja teistä nimittäin aiheuttaa sen, ettei toista pysty avoimesti kohtaamaan.

Pahimmillaan osa ihmisistä vetäytyy yhteiskunnallisesta keskustelusta kyllästyneenä sen vastakkainasetteluihin.

Siihen meillä ei ole varaa.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamies Arto Mäenmaa

Ymmärrys ennen konsensusta

Maailma ei odota ja suomalaisilta vaaditaan ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ennen yhteistä näkemystä tarvitaan kuitenkin ymmärrystä.

Siksi Jenny ja Antti Wihurin rahasto on perustanut yhdessä Sitran, Suomen kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin kanssa uuden Erätauko-säätiön. Sitran kehittämän Erätauko-toimintamallin ympärille syntyneen säätiön tavoite on muuttaa suomalainen keskustelukulttuuri rakentavampaan suuntaan, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa.

Erätauko-säätiö opettaa dialogitaitoja suomalaisille ja pyrkii tuomaan yhteen sellaisia ihmisiä, jotka eivät muuten kohtaisi. Dialogin perimmäisenä tavoitteena on syventää ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta, omista ja muiden näkökulmista – ei niinkään yhteiseen lopputulokseen pääseminen.

Yksi Jenny ja Antti Wihurin rahaston tavoitteista on ollut vauhdittaa keskustelua erilaisten yhteiskunnallisten kysymysten äärellä. Olemme esimerkiksi rahoittaneet ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvää tutkimusta ja pyrkineet luomaan areenoita keskustelulle tukemalla kansalaisjärjestöjä.

Tällä kertaa voisi sanoa, että luomme edellytyksiä yhteiskunnallisen keskustelun toteutumiselle – ilman dialogitaitoja tai ihmisten monipuolista osallistumista keskustelua ei synny tai se ei ole rakentavaa.

On aika kuunnella ja kertoa.

 

Haluatko tietää enemmän?

Asiamies Arto Mäenmaa
09 4542 4010
arto.maenmaa@wihurinrahasto.fi

Mikä Erätauko-säätiö?

Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska Kulturfonden ovat perustaneet uuden Erätauko-säätiön rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun edistämiseksi Suomessa. Erätauko on toimintamalli, joka on kehitetty Sitrassa vuosina 2016-2018.

Säätiön tarkoituksena on yhdessä muiden dialogitoimijoiden kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

Dialogin avulla voidaan käydä tasavertaista, kunnioittavaa ja rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua mielipiteitä jakavista aiheista.

Uusi säätiö jatkaa ja kehittää eteenpäin Sitran tekemää työtä sekä yhdistää dialogin parissa Suomessa jo toimivia organisaatioita, jotta dialogiosaaminen leviäisi mahdollisimman laajalle.

READ MORE