01.05. — 15.05.

Haku kuvataiteen kummimuseotoiminnan ohjelmaan

Kuvataiteen kummimuseotoiminnassa taidemuseot pääsevät suunnittelemaan unelmiensa museoprojekteja. Vuonna 2023 museot voivat hakea ensimmäistä kertaa itse mukaan ohjelmaan.

Kuvataiteen kummimuseotoiminta on Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuonna 2017 aloittama kuvataiteen tukimuoto. Ohjelman tarkoituksena on elävöittää kuvataidetoimintaa eri puolilla Suomea tarjoamalla museoille mahdollisuus uusiin kokeiluihin niukkojen määrärahojen ulkopuolella.

Aiemmin ohjelma on toiminut kutsuperiaatteella, mutta vuonna 2023 museot voivat ensimmäistä kertaa hakea itse mukaan ohjelmaan. Hakuaika toimintaan on 1.5.–15.5.2023.

Kummimuseotoiminnan jo toteutuneisiin hankkeisiin voi tutustua verkkosivuillamme.

Kenelle ja millaisiin hankkeisiin?

Taidemuseot voivat hakea ohjelman puitteissa rahoitusta erilaisiin nykytaiteen hankkeisiin. Rahoituksen tarkoitus on tukea pieniä/keskisuuria museoita, ja rahoitusta voi hakea myös useamman museon yhteishankkeeseen. Museo voi hakea rahoitusta

– kokonaan uudelle hankkeelle tai
– jo suunnitteilla olevan hankkeen syventämiselle.

Hanke voi liittyä esimerkiksi taiteilijoiden ja museon väliseen yhteistyöhön, yleisötyön uusiin muotoihin, uusiin näyttelykokonaisuuksiin tai tapahtumiin.

Rahoitusta ei voi käyttää museon toiminnan ylläpitämiseen, vakituisen henkilökunnan palkkakuluihin tai museotilojen peruskorjaamiseen.

Rahoitusta voidaan myöntää 75 000–100 000 euroa riippuen hankkeesta. Hankkeen tulee toteutua viimeistään kolmen vuoden sisällä tuen myöntämisestä. Rahoitus voidaan myöntää kahdelle museolle.

Miten haku etenee?

Museolta toivotaan hakemus, jossa kuvataan hankkeen sisältö, tavoitteet, aikataulu ja alustava budjetti. Ensimmäisessä vaiheessa etsitään ennen kaikkea innostavia ideoita, jotka mahtuvat rahoituksen raameihin. Hakemusten perusteella Jenny ja Antti Wihurin rahaston kuvataidelautakunta valitsee kaksi museota, joiden kanssa jatketaan keskusteluja ja edetään mahdollisiin rahoituspäätöksiin.

Aikataulu

Toukokuu: 1.5.–15.5.2023 haku avoinna rahaston apurahojen verkkopalvelun kautta.
Kesäkuu: Kutsu kahdelle museolle
Elokuun loppu: Tapaamiset Jenny ja Antti Wihurin rahaston kuvataidelautakunnan kanssa
Lokakuu: Päätökset rahoituksesta

Lisätiedot:

Hakuun liittyviin kysymyksiin vastaa Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamies Arto Mäenmaa tiistaina 7.3. klo 9.30–11 ja torstaina 9.3. klo 15.30–17 numerossa 09 454 240 10.

(Tarvittaessa tiedustelut myös sähköpostitse: sari.ulfstedt@wihurinrahasto.fi)

Kuva: Kuvataiteen kummimuseotoiminnan pilottiversiossa vuonna 2017 Rauman taidemuseo sai 50 000 euroa Rauma Triennalen toteuttamiseen. Kuvassa Sari Palosaaren teos It’s a silent agent doing its thing. Kuvaaja Titus Verhe