15.09. — 31.10.

Post Docs in Companies -ohjelman haku

Post Docs in Companies -ohjelmassa tohtorit tekevät tutkimusta yhteistyöyritysten kanssa. Tutkimuksen ensimmäisen vuoden rahoittaa säätiö ja seuraavan vuoden yritys.

PoDoCo-ohjelman tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti.

PoDoCo-projektin kokonaispituus on 1-2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6-12 kuukauden osaan. Säätiörahoitteista tutkimusvaihetta seuraa samanpituinen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. PoDoCoa voi hyödyntää toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja siihen voi ilmoittautua kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikoina väittelevä henkilö.

PoDoCo-ohjelman myöntämät apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovaan tutkimukseen, jolla voi olla merkitystä elinkeinoelämän kannalta. Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani voivat yhdessä ideoida tutkimushankkeen, johon voi hakea rahoitusta mukana olevilta säätiöiltä. Säätiöt myöntävät ohjelmaan valituille työskentelyapurahan vuodeksi tai puoleksi vuodeksi.

PoDoCo-ohjelmassa on mukana Jenny ja Antti Wihurin rahaston lisäksi Suomen Kulttuurirahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Paulon säätiö. Säätiöt rahoittavat ohjelmaa vuosittain lähes miljoonalla euroa.

Löydät hakuohjeet ja lisätietoja PoDoCosta täältä.