Aineen taidemuseo on satsannut erilaisille erityisryhmille räätälöityyn yleisötyöhön.

uutinen

17.12.2019

Alueellisen kummitoiminnan uudet museot on valittu

Lappeenrannan taidemuseo ja Aineen taidemuseo Torniossa suunnittelevat unelmiensa museoprojekteja.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston alueellisen kummitoiminnan kohteiksi on valittu kaksi museota, jotka sijaitsevat molemmat rajan läheisyydessä.

Torniossa Suomen ja Ruotsin rajalla sijaitseva Aineen taidemuseo ja Venäjän läheisyydessä sijaitseva Lappeenrannan taidemuseo pääsevät suunnittelemaan unelmiensa museoprojekteja toteutettavaksi tulevan kahden vuoden aikana.

Perustehtäviensä kuten näyttely- ja yleisötoiminnan lisäksi kummallakin museoista on omat erityispiirteensä.

Aineen taidemuseo on osallistunut vahvasti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kiinnittänyt yleisötyössä ja taidekasvatuksessa huomiota erityisesti kulttuuriseen moninaisuuteen ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin

“Tiedonvälityksen lisäksi tavoitteena on olla mukana yhteisössä vaikuttamassa sen asenteisiin ja arvoihin”, sanoo museonjohtaja Katriina Pietilä-Juntura.

Lappeenrannan taidemuseo on puolestaan hyödyntänyt maantieteellistä sijaintiaan ja tehnyt jo vuosikymmeniä yhteistyötä venäläisten museoiden kanssa. Viipurissa ja Pietarissa sijaitsevien museoiden kanssa on tehty muun muassa näyttelyvaihtoja, asiantuntija- ja pedagogista yhteistyötä ja ammattilaisvaihtoja. Yhteistyö ei kuitenkaan rajoitu vain lähimuseoihin – viimeisin näyttely tuli Hanti-Mansiasta, Siperiasta.

Lapin kullanmurut nostaa esiin nuoria taiteilijoita

Aineen taidemuseolla halutaan haastaa perinteistä ajatusta lineaarisesta taiteen tuottamisprosessista, jossa taiteilija ensin synnyttää taiteen, jonka taiteen välittäjä, kuten museo, vie yleisölle. Todenmukaisempi kuvaus taidemaailman, taiteen tekijän ja yleisön suhteesta on verkosto, jossa taiteilija, muu taidemaailma ja yleisö ovat vuorovaikutuksessa keskenään.


Todenmukaisempi kuvaus taidemaailman, taiteen tekijän ja yleisön suhteesta on verkosto, jossa taiteilija, muu taidemaailma ja yleisö ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Aineen taidemuseo aikoo edistää tämän kaltaista vuorovaikutusta alueellisen kummitoiminnan Lapin kullanmurut -hankkeessaan. Vuosille 2020-2021 sijoittuvassa hankkeessa museo tuo vaikutuspiiriinsä nuoria lappilaisia kuvataiteilijoita, jotka kukin vuorollaan saavat asua ja työskennellä Torniossa olevassa Viippolan residenssissä, joka sijaitsee Aineen taidemuseon ”kainalossa”. Residenssin aikana nuori taiteilija  tutustuu taidemuseotyöhön ja sen käytäntöihin. Vuorovaikutuksen toivotaan heijastuvan pitkällä juoksulla taiteilijan työskentelyyn.

Lapin kullanmurut levittäytyy myös museoseinien ulkopuolelle, sillä taiteilijoille tarjotaan mahdollisuus näyttelyn järjestämiseen epätyypillisissä tiloissa ympäri Tornion kaupunkia.

“Kyse on myös kaupunkiaktivismista”, museonjohtaja Pietilä-Juntura sanoo.

Näyttelypaikkana saattaa toimia esimerkiksi kauppakeskuksen tyhjä liikehuoneisto, vesilaitoksen hylätty mittariasema, osuuspankintalossa oleva tyhjä kahvilatila tai vanhan rautatieaseman alakerta. Lopulliset kohteet valitaan yhdessä Tornion kaupunginarkkitehdin kanssa.

VIDS21-videotaidefestivaali levittäytyy Lappeenrannan historialliselle linnoitusalueelle. Kuva: Lappeenrannan taidemuseo

Videotaidefestivaali herättää historiallisen linnoituksen eloon

Lappeenrannan taidemuseo suunnittelee alueellisen kummitoiminnan hankkeena viikon kestävää videotaidefestivaalia. Festivaali järjestetään Lappeenrannan historiallisella linnoitusalueella syyskuussa 2021, kun illat ovat riittävän pimeitä ulkotiloissa järjestettäville videoprojisoinneille.

Museotoimenjohtaja Leena Rädyn mukaan alueellisen kummitoiminnan resursseilla haluttaan toteuttaa jotakin muuta kuin perinteinen näyttely museon tiloissa. Video- ja mediataide valikoitui taidemuodoksi, sillä Lappeenrannassa ja laajemmin Etelä-Karjalassa ei ole aiemmin esitelty vastaavanlaista taidetta kovin paljoa.

Lappeenrannan taidemuseolla pohditaan parhaillaan, keitä alueen toimijoita voisi osallistaa VIDS21-videofestivaalin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ainakin ammattikorkeakoulu LABin Lappeenrannassa sijaitsevan kuvataideyksikön opiskelijoiden kanssa on suunnitteilla jonkinasteista yhteistyötä. Näin kummitoiminnan rahoitukselle saadaan mahdollisimman korkea vaikuttavuus.

Mikä alueellinen kummitoiminta?

Kuvataiteen alueellinen kummitoiminta on Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuonna 2017 aloittama kuvataiteen tukimuoto. Sen tarkoitus on elävöittää kuvataidetoimintaa eri puolilla Suomea tarjoamalla museoille mahdollisuus uusiin kokeiluihin niukkojen määrärahojen ulkopuolella.

Alueelliseen kummitoimintaan ei voi hakea, vaan säätiö lähestyy itse museoita. Säätiö käy läpi museon sekä alueen tarpeita ja toiveita avoimen ideoinnin kautta.

Aineen taidemuseo ja Lappeenrannan taidemuseo saivat kumpikin 75 000 euroa hankkeiden toteuttamiseen.

READ MORE