uutinen

3.10.2022

Etsimme johtajaa Wihurin tutkimuslaitokselle

Haemme Wihurin tutkimuslaitokselle johtajaa akateemikko Kari Alitalon seuraajaksi vuoden 2023 aikana. Jenny ja Antti Wihurin rahaston tarjoama rahoitus perustuu johtajan esittämiin suunnitelmiin ja voi yltää yhteensä 10 miljoonaan euroon ensimmäisen viiden vuoden aikana.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuonna 1944 perustaman Wihurin tutkimuslaitoksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä lahjakkaille tutkijoille kehittää saavutuksiaan mahdollisimman pitkälle siten, että he vapaina muista tehtävistä voivat omistautua tutkimukselle pyrkimyksenä uusi tieto, joka hyödyttää ihmiskuntaa. Nykyisin Wihurin tutkimuslaitoksen painopisteinä on sydän-, verisuoni- ja kantasolututkimus. Tutkimuslaitoksen tilat ovat Biomedicum Helsingissä ja Meilahden kampusalue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet yhteistyölle klinikasta perustutkimukseen ja myös nuorten tutkijoiden rekrytoimiseen.

Haemme Wihurin tutkimuslaitokselle johtajaa akateemikko Kari Alitalon seuraajaksi vuoden 2023 aikana. Uuden johtajan odotetaan omaavan soveltuvan ensisijaisesti biolääketieteellinen tutkinnon ja menestyksellisen tutkijatohtorikauden käynnistämää näyttöä kyvystä korkeatasoiseen itsenäiseen tutkimustyöhön laitoksen painopistealueilta. Johtajan myös odotetaan olevan tunnustettu ja aktiivinen toimija kansainvälisessä tiedeyhteisössä ja hänellä on vahva näkemys tulevista tutkimustavoitteista, joissa hyödynnetään tutkimuslaitoksen vahvuuksia, resursseja ja tutkimusmalleja. Johtajalle katsotaan eduksi uusien teknologioiden tuntemus esim. liittyen tautimalleihin, geenimuokkaukseen, kuvantamiseen, kantasoluihin ja datatieteisiin sekä kokemus kliinisestä tutkimuksesta ja potilasmateriaalin hyödyntämisestä.

Wihurin tutkimuslaitoksen johtaja vastaa tutkimuslaitoksen toiminnasta, joten hakijoilta odotetaan vahvaa näkemystä tutkimustavoitteista. Rahoitus perustuu johtajan esittämiin suunnitelmiin ja voi yltää yhteensä 10 miljoonaan euroon ensimmäisen viiden vuoden aikana. Tutkimuslaitoksen johtajan toimi voi hakijan ansioiden ja uravaiheen mukaan olla joko 3-5 vuoden uusittavissa oleva määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.

  • Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Helsingin yliopisto ovat sopineet yhteistoimen perustamisesta (joint position) siten, että valinta Wihurin tutkimuslaitoksen johtajan toimeen ja HY:n apulaisprofessorin/professorin osa-aikaiseen tehtävään tehdään samanaikaisesti molemmissa organisaatioissa oman hakuprosessinsa mukaisesti. Wihurin tutkimuslaitoksen johtajan tointa hakevien tulee hakea erikseen Helsingin yliopiston translationaalisen lääketieteen osa-aikaista (35 %) apulaisprofessorin / professorin tehtävää HY:n hakuohjeiden mukaisesti.

Kiinnostuneilta hakijoilta toivotaan aiehakemusta Wihurin tutkimuslaitoksen johtajan tehtävään yhtenä pdf-tiedostona 31.10.2022 mennessä osoitteeseen jukka.lehmusvirta@wihurinrahasto.fi

Aiehakemuksen tulee sisältää:

  • Selvitys motivaatiostasi hakea tehtävää ja soveltuvuudestasi tehtävään (enintään 1 sivu);
  • Henkilötiedot ja CV (enintään 2 sivua);
  • Linkki julkaisuluetteloon (esim. Science citation index, Google Scholar tai vastaava) ja luettelo enintään 10 tehtävän kannalta tärkeimmästä julkaisusta mukaan lukien lyhyt kuvaus roolistasi kussakin julkaisussa (enintään 2 sivua);
  • Seuraavan viiden vuoden tutkimussuunitelma sisältäen näkemyksen miten tutkimus soveltuisi Wihurin tutkimuslaitoksessa toteutettavaksi (enintään 4 sivua).

Tutkimuslaitoksen johtajan valitsee Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus tieteellisen neuvottelukunnan esityksestä. Tiedustelut ja lisätiedot: tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Tomi Mäkelä (+358-50-528 6128, tomi.makela@helsinki.fi) ja muut jäsenet: Christer Betsholtz, Sirpa Jalkanen, Timo Strandberg, ja Seppo Ylä-Herttuala.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus

LUE LISÄÄ