uutinen

1.6.2022

Kevään 2022 apurahahaku päättyi – vastaanotimme reilut 4400 hakemusta

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahahaku päättyi 31.5.2022 klo 24.00. Vastaanotimme kolme viikkoa kestäneen haun aikana reilut 4400 (-13 %) hakemusta. Apurahaa haettiin yhteensä noin 105 miljoonan euron edestä (-7 %).

Jenny ja Antti Wihurin rahasto järjesti toukokuussa perinteiseen tapaansa yleisen apurahahaun. Apurahaa saattoi hakea erilaisiin hankkeisiin tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla.

Säätiö vastaanotti reilut 4400 hakemusta. Hakemusten määrä putosi selvästi viime vuodesta niin euro- kuin kappalemääräisesti laskettuna. Trendi on ollut laskeva viime vuosina useilla säätiöillä.

”Osasimme odottaa, että hakemusten määrä putoaa jonkin verran, mutta emme aavistaneet näin suurta pudotusta. Määriä olennaisempaa on, että saamme huolellisesti laadittuja ja meille sopivia hakemuksia”, toteaa Wihurin rahaston asiamies Arto Mäenmaa.

Mäenmaan mukaan kappalemääräinen pudotus on kuitenkin niin huomattava, että taustalla saattaa olla yhteiskunnallisia muutoksia, joita olisi hyvä ymmärtää.

”Toisaalta yksittäisen hakijan kannalta kyseessä on ihan hyvä uutinen, sillä todennäköisyys saada apurahaa periaatteessa kasvaa.”

Hankkeet ja hakijat tilastoissa

Tieteen puolella säätiö vastaanotti eniten hakemuksia kauppatieteiden, valtio- ja yhteiskuntatieteiden, luonnontieteiden ja teknisten tieteiden aloilta. Taiteessa hakemuksia tuli eniten musiikin eri aloilta. Apurahoja haettiin eniten väitöskirjatutkimukseen.

Apurahansaajat ovat tavallisesti 25–50-vuotiaita. Suurin ikäryhmä oli tänäkin vuonna 30–35-vuotiaiden ryhmä (19 %). Hakijoiden sukupuolijakauma oli seuraavanlainen: Nainen (55,2 %), Mies (41,5 %), Muu (1,6 %), En halua kertoa (1,6 %).

Mitä tapahtuu hakuajan päättymisen jälkeen?

Hakuajan päätyttyä säätiöllä tarkistetaan, että hakemus on luokiteltu oikeaan kategoriaan. Tällä pyritään varmistamaan, että hakemus päätyy oikean alan asiantuntijan arvioitavaksi. Hakemukset lähetetään edelleen kunkin alan asiantuntijalle, jotka arvioivat apurahahakemuksen taiteellista, tieteellistä tai yhteiskunnallista arvoa.

Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään vertaisarviointimenetelmää. Säätiön käyttämillä arvioijilla on hallituksen näkemyksen mukaan riittävää tieteen ja taiteen alan asiantuntemusta ja kokemusta hakemusten arvioimiseksi. Arvioijien henkilöllisyyksiä ei paljasteta julkisuuteen, millä pyritään säilyttämään heille työrauha.

Arvioitsijoille on annettu alakohtainen määräraha, jonka puitteissa heidän tulee tehdä ehdotuksensa apurahansaajista. Päätöksensä tehtyään arvioijat lähettävät ehdotuksensa säätiön asiamiehelle, joka esittelee vuoden apurahakokonaisuuden hallitukselle. Hallitus kokoontuu kaksi kertaa syksyllä arvioimaan esityksiä ja tekemään lopullisia päätöksiä apurahansaajista. Säätiön hallitus, henkilökunta sekä asiantuntijat noudattavat rahaston esteellisyyssääntöjä tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi.

Sähköpostiosoitteensa antaneille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä syys-lokakuun vaihteessa. Apurahansaajat saavat lisäksi myöntökirjeen lokakuussa. Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahat myönnetään virallisesti 9. lokakuuta, minkä jälkeen lista apurahansaajista on nähtävissä säätiön verkkosivuilla.

LUE LISÄÄ