uutinen

8.2.2021

Omistajuuden lahjoitusprofessuuri Aalto-yliopistoon

Lahjoitusvaroin perustettavan professuurin avulla edistetään laadukasta akateemista tutkimusta ja opetusta sekä kasvatetaan suomalaista omistajaosaamista ja omistajuuden kulttuuria. Wihurin rahasto lahjoittaa 300 000 euroa uuden professuurin perustamiseen.

Aalto-yliopistoon perustetaan ainutlaatuinen omistajuuden professuuri. Lahjoitusvaroin perustettava professuuri sijoittuu Kauppakorkeakouluun. Uusi professuuri liittää omistajuuden kiinteäksi osaksi akateemista tutkimusta ja opetusta, vahvistaa suomalaista omistajaosaamista ja omistajuuden kulttuuria sekä tuottaa laadukasta tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätösten tueksi.

Uusi professuuri perustetaan useilta järjestöiltä, säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä saaduilla lahjoituksilla. Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee professuurin perustamista 300 000 euron lahjoituksella. Professuurin perustamista ovat tähän asti tukeneet Wihurin rahaston lisäksi muun muassa Saastamoisen säätiö, Pörssisäätiö, Perheyritysten liitto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Oras Invest, Ensto Invest ja Yksityisyrittäjäin säätiö. Myös yksityishenkilöillä on mahdollisuus tukea omistajuuden professuuria tekemällä omistajuuden professuuriin suunnatun lahjoituksen Kauppakorkeakoululle.

Suomeen tarvitaan laajempaa ymmärrystä omistajuudesta

Omistajuus vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä yrityksissä tehdään, miten tehokkaasti pääoma liikkuu, kuinka kannattavia yritykset ovat ja minne työpaikkoja syntyy. Yrityksiä voivat omistaa yksityisesti esimerkiksi pääomasijoittajat, osakesijoittajat, eläkesijoittajat, säätiöt, perheyrittäjät tai tavalliset piensijoittajat. Omistajilla voi olla erilaisia intressejä yrityksen suhteen: Siinä missä ulkomainen sijoittaja on mahdollisesti kiinnostunut parantamaan yrityksen tunnuslukuja lyhyellä tähtäimellä suunnittelee esimerkiksi kotimainen perheomistaja yrityksen toimintaa katse kauempana tulevaisuudessa. Myös Jenny ja Antti Wihurin rahaston kaltaisilla säätiöillä on omat erityispiirteensä yritysten omistajina.

”Meistä jokaisen arkielämään on vaikutusta sillä, ketkä omistavat yrityksiä. Yrittäjätaustaisena ja yhteiskunnan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostuneena säätiönä ajattelemme, että omistajuuden yhteiskunnallisen merkityksen laajempi ymmärtäminen on erittäin tärkeää”, sanoo Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamies Arto Mäenmaa.

Omistajuuden professuuri on kokoaikainen, ja lahjoitusten avulla sen perusrahoitus turvataan 20 vuodeksi. Professorin rekrytointiprosessi on jo käynnistetty, ja tavoitteena on, että uusi professori voisi aloittaa tehtävässään viimeistään vuoden 2022 alussa.

Lisätiedot

Dekaani Timo Korkeamäki, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
timo.korkeamaki@aalto.fi
040 483 4060

Asiamies Arto Mäenmaa, Jenny ja Antti Wihurin rahasto
arto.maenmaa@wihurinrahasto.fi
09 4542 4010

Kuva: Unto Rautio, Aalto-yliopisto

LUE LISÄÄ