uutinen

5.4.2022

Wihurin rahasto lahjoittaa 100 000 euroa kiertotalouden kemian professuuriin

Helsingin yliopisto perustaa yhdessä kumppaneiden kanssa uuden kiertotalouden kemian professuurin. Jenny ja Antti Wihurin rahaston lisäksi professuuriin ovat lahjoittaneet Neste, UPM sekä Borealis Polymers.

”Yliopisto on todella kiitollinen Wihurin rahastolle tästä merkittävästä lahjoituksesta. Säätiö on yliopiston pitkäaikainen kumppani, ja on hienoa, että kumppanuutemme vahvistuu nyt edelleen tämän uusimman yhteisen hankkeen myötä”, kansleri Kaarle Hämeri sanoo.

Professorin rekrytointi on jo käynnissä ja uuden professorin toivotaan aloittavan vuoden 2023 alussa.

”Yhteiskunnalla on kiire löytää ratkaisuja, jotka jouduttavat siirtymää lineaarisen talouden mallista kohti kiertotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä”, Wihurin rahaston asiamies Arto Mäenmaa toteaa.

Yhteistyöllä kaikki kiertämään

Kiertotalouden periaatteisiin kuuluu, että materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Tämä puolestaan säästää luonnonvaroja, vähentää päästöjä ja jätettä sekä parantaa ihmisen ja luonnon hyvinvointia.

”Jos haluamme oikeasti saada kaiken materiaalin kiertämään, tarvitsemme kemiaa ja sen syvällistä perustutkimusta. Me Helsingin yliopistossa näimme tässä osaamisaukon, joka nyt tulee paikattua. Uuden professorin tutkimusalaa tulevat olemaan biomassojen ja polymeerien kemiallinen kierrätys ja erilaiset sivuvirrat”, iloitsee epäorgaanisen kemian professori emeritus Markku Leskelä.

Asiamies Arto Mäenmaa muistuttaa, että kiertotalous on laaja-alainen teema, joka vaatii tieteenalojen ja sektoreiden välistä yhteistyötä:

”Olemme ilahtuneita siitä, että Helsingin yliopisto tekee yhteistyötä muiden yliopistojen ja yritysten kanssa. On tärkeää saada siirrettyä osaaminen eteenpäin eli tuoda tietotaito tutkimuksesta käytäntöön.”

Uudelta professorilta toivotaankin yhteistyökykyä ja kokemusta. Kiertotalouden kemian opiskelijat puolestaan tulevat saamaan monitieteistä opetusta Kestävyystieteen instituutti HELSUS:n kautta.

Lue lisää kiertotalouden kemian professuurista.

LUE LISÄÄ