uutinen

7.6.2019

Wihurin rahasto myönsi apurahaa kahdelle tutkijalle kevään PoDoCo-haussa

Post Docs in Companies -ohjelmassa tohtorit tekevät tutkimusta yhteistyöyritysten kanssa. Tutkimuksen ensimmäisen vuoden rahoittaa säätiö ja seuraavan vuoden yritys.

Post Docs in Companies -ohjelmassa mukana olevat säätiöt myönsivät jälleen apurahoja tohtoreiden ja yritysten yhteistutkimushankkeisiin.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi kevään hakukierroksella kahdelle tutkijalle apurahaa.

Elokuussa apurahakautensa aloittava FT Shiqi Wang tekee tutkimusta lääketieteellisen biotekniikan alalla yhteistyössä Capsamedix Oy:n kanssa. Wangin tutkimus liittyy lääkkeenkantajiin, joiden avulla kehitetään keinoja allergioiden siedättämiseen. Pitkällä tähtäimellä tutkimuksen tavoite on parantaa allergioita.

Toinen apuraha myönnettiin FT Julio Cesar Hernandez Pavonille, jonka tutkimuksen tavoitteena on korvata mammografia lämpökuvauksella varhaisen vaiheen rintasyövän tunnistamisessa. Apuraha myönnettiin fysiikan alalta. Pavon aloittaa apurahakautensa lokakuussa Imaqen ltd.:ssä.

Apurahan suuruus on 28 000 euroa ja se kattaa vuoden työskentelyn. Tutkimuksen seuraavan vaiheen rahoittaa yhteistyöyritys.

PoDoCo-ohjelma yhdistää tohtorit ja yritykset

PoDoCo-ohjelman tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti.

PoDoCo-projektin kokonaispituus on 1-2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6-12 kuukauden osaan. Säätiörahoitteista tutkimusvaihetta seuraa samanpituinen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. PoDoCoa voi hyödyntää toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja siihen voi ilmoittautua kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikoina väittelevä henkilö.

PoDoCo-ohjelman myöntämät apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovaan tutkimukseen, jolla voi olla merkitystä elinkeinoelämän kannalta. Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani voivat yhdessä ideoida tutkimushankkeen, johon voi hakea rahoitusta mukana olevilta säätiöiltä. Säätiöt myöntävät ohjelmaan valituille työskentelyapurahan vuodeksi tai puoleksi vuodeksi.

Kymmenen säätiötä ja lähes miljoona euroa

PoDoCo-ohjelmassa on mukana Jenny ja Antti Wihurin rahaston lisäksi Suomen Kulttuurirahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Paulon säätiö. Säätiöt rahoittavat ohjelmaa vuosittain lähes miljoonalla euroa.

Kuva: Drew Hays on UnsplashCopy

READ MORE