Apurahansaaja Otto Saikkonen selvittää kestävämpiä metsänkasvatuksen tapoja. Kuva: Miikka Pirinen

uutinen

9.10.2023

Wihurin rahastolta 14,7 miljoonaa tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle

Vuonna 2023 Wihurin rahasto jakaa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseksi ennätyssummansa. Vuonna 1942 perustettu säätiö on jakanut historiansa aikana nykyrahassa reilut 420 miljoonaa euroa.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto myöntää tänä vuonna ennätyssummansa 14,7 miljoonaa euroa tieteen (66 %), taiteen (19 %) ja yhteiskunnallisen toiminnan (15 %) aloille apurahoina sekä muuna tukena ja varauksina.

Tuesta suurin osa, vajaat 11 miljoonaa euroa, myönnettiin toukokuussa 2023 järjestetyn yleisen apurahahaun kautta. Säätiö vastaanotti keväällä reilut 5600 hakemusta ja apurahoja haettiin yli 135 miljoonan euron edestä. Hakemusmäärä nousi edellisvuodesta hieman yli neljänneksen, ja hakijoista noin 8 %:lle myönnettiin apurahaa.

Apurahaa myönnettiin 332 yksityishenkilölle tai työryhmälle ja 119 yhteisölle, eli yhteensä apurahansaajia on 451.

Katso yleisen apurahahaun kautta myönnetyt apurahat.

Tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa

Tämän vuoden apurahansaajat muun muassa tuottavat uutta tutkimustietoa kestävästä metsänkasvatuksesta, selvittävät synteettisen biologian käyttömahdollisuuksia, kehittävät lasten verkkoturvallisuutta ja luovat uudenlaisia esittävien taiteiden yhteisöjä.

”Saimme tänä vuonna erittäin korkealaatuisia hakemuksia. Ajankohtaiset ilmiöt ja haasteet, kuten teknologian hyödyntäminen taiteessa, Ukrainan sota sekä ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset näkyvät vahvasti rahoitetuissa hankkeissa”, sanoo Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamies Arto Mäenmaa.

Kokopäiväisiä apurahoja väitöskirjatyöhön, post doc -tutkimukseen tai taiteellisen työskentelyyn myönnettiin 143 apurahansaajalle.

Suurin osa apurahansaajista tekee apurahalla tieteellistä tutkimusta. Tieteen apurahat kattavat laajasti muun muassa kauppatieteellisen, teknisen, luonnontieteellisen, yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen tutkimuksen. Apurahojen jakosumma sisältää 160 väitöskirja-apurahaa ja 25 post doc -apurahaa. Kahdelle Suomeen palanneelle tutkijalle myönnettiin homing-apurahaa oman ryhmän perustamiseen.

Säätiö rahoittaa myös pitkäkestoisempia tutkimushankkeita. Aalto-yliopisto saa seuraavan kolmen vuoden aikana yhteensä 750 000 euroa nelivuotiseen, kestävän energiajärjestelmän monitieteiseen tutkimushankkeeseen. Myös Helsingin yliopiston Oikeusvaltiokeskus saa kolmen vuoden aikana yhteensä 300 000 euron rahoituksen neljän vuoden hankkeeseen, jossa kehitetään uudenlaista tutkimusta globaalin oikeusvaltiokehityksen vahvistamiseksi.

Apurahoja myönnettiin monipuolisesti taiteen eri aloille: soittimien hankintaan, esitysten valmistelu- ja toteutuskuluihin sekä taiteelliseen työskentelyyn musiikin, kirjallisuuden, teatteri- ja tanssitaiteen aloilla. Kansallisteatteri sai 200 000 euroa uusien näyttämötilojen esitysvalaistuksen hankintaan.

Yhteiskunnallisen toiminnan puolella tuettiin muun muassa vapaaehtoista maanpuolustusta, museotoimintaa ja kulttuurihankkeita. Etenkin lapsille ja nuorille suunnatut hankkeet ovat vahvasti edustettuina. Nuorten Tiedeakatemia sai 110 000 euroa kehittääkseen suosittua Tutkija tavattavissa -palveluaan, jonka kautta opettajat eri puolilla Suomea voivat tilata oppitunneille teemaan sopivia tutkijoita. Aseman Lapset ry:lle myönnettiin 100 000 euroa nuorten hyvinvointia vahvistavan Walkers-toiminnan toteuttamiseen.

Lue lisää: Apurahansaajat esittäytyvät

Apurahansaajat tilastoissa

Jenny ja Antti Wihurin rahasto kerää hakuvaiheessa apurahanhakijoilta tietoa saadakseen paremman kuvan tuen jakautumisesta.

Noin 59 % yksityishenkilöistä ja työryhmien vetäjistä on 25–39-vuotiaita. Nuorin apurahansaajista on syntynyt vuonna 2014 ja vanhin vuonna 1931.

Tutkimusta tekeviä apurahansaajia on lukumääräisesti eniten Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa.

Yksityishenkilöistä ja työryhmien vetäjistä 19 %:a oli merkinnyt kansalaisuudekseen muun kuin Suomen, ja yhteensä apurahansaajat edustavat 28 eri kansallisuutta.

Wihurin rahasto jakoi ennätyssummansa

Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle kasvaa tänä vuonna 500 000 eurolla verrattuna edellisvuoteen (14,2 milj. euroa).

Kokonaisuuteen kuuluu myös aiemmin myönnettyjen apurahojen jatkorahoitusta ja säätiöiden yhteisten apurahaohjelmien varauksia. Lisäksi summaan sisältyy säätiön oman toiminnan, kuten biolääketieteen tutkimusta tekevän Wihurin tutkimuslaitoksen, kuvataidehankintojen, taiteilijaresidenssien sekä kuvataiteen kummimuseotoiminnan rahoittaminen. Säätiön uusiksi kummimuseoiksi valittiin vuonna 2023 Imatran taidemuseo ja Raumalla sijaitseva Lönnströmin taidemuseo, joille kummallekin myönnettiin 100 000 euron rahoitus vuosien 2024–2025 aikana toteutuviin näyttely- ja yleisötyöhankkeisiin.

Vuonna 1942 perustettu Jenny ja Antti Wihurin rahasto on jakanut historiansa aikana nykyrahassa reilut 420 miljoonaa euroa.

Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto jakoi 150 000 euron Wihurin Sibelius-palkinnon ja 150 000 euron Wihurin kansainvälisen palkinnon. Wihurin rahastojen yhteenlaskettu myöntösumma vuonna 2023 nousee siis 15 miljoonaan euroon.

Lisätiedot:

Arto Mäenmaa
Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamies
+358 50 2536
arto.maenmaa@wihurinrahasto.fi

LUE LISÄÄ