01.11. — 29.11.

Haku Wihurin stipendiaatiksi Villa Lanteen

Wihurin stipendi jaetaan vuosittain Suomen Rooman-instituutin keskeisten tutkimusalojen tohtorikoulutettavalle. Stipendikausi kestää vuoden ja siihen sisältyy asumisoikeus Villa Lantessa Roomassa.

Wihurin stipendi on tarkoitettu vuoden työskentelyyn Villa Lantessa Roomassa jollakin instituutin keskeisellä alalla tutkimusta tekevälle tohtorikoulutettavalle. Näitä aloja ovat erityisesti arkeologia, historia, klassillinen filologia, italian kielen ja kulttuurin tutkimus sekä taidehistoria.

Stipendi on suuruudeltaan 24 000 euroa ja sen rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Stipendiin kuuluu asumisoikeus Villa Lantessa. Haussa oleva stipendi on tarkoitettu ajalle 1.8.2020–31.7.2021.

Stipendiaatin valitsee Säätiö Institutum Romanum Finlandiae. Apuraha voidaan jakaa myös useamman hakijan kesken.

Mikä Villa Lante?

Suomen Rooman-instituutti sijaitsee Villa Lantessa Roomassa. Villa Lante on yksi Rooman parhaimmin säilyneistä renessanssihuviloista. Instituutti ja sen asuntola tarjoavat vuosittain yli sadallekahdellekymmenelle tutkijalle ja taiteilijalle mahdollisuuden asua ja työskennellä Roomassa. Wihurin stipendiaatti pääsee siten osaksi tieteellistä ja taiteellista vuorovaikutusta Villa Lanten muiden asukkaiden ja stipendiaattien kesken.

Miten hakea?

Stipendiä haetaan toimitamalla sähköpostitse hakemus (yhtenä pdf-tiedostona) Säätiö Institutum Romanum Finlandiaen asiamiehelle Eeva Talvitielle 29. marraskuuta 2019 klo 16 mennessä osoitteeseen asiamies@irfrome.org.

Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma (enintään viisi sivua) ja curriculum vitae, johon sisältyy tiivistelmä opintosuorituksista ja tieteellisestä toiminnasta. Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi tutkimushankkeen vaihe, kokonaiskesto ja se, miten hanke kokonaisuudessaan on tarkoitus rahoittaa. Hakijan tulee perustella, mikä on Roomassa työskentelyn merkitys tutkimushankkeelle.

Lisätietoja Suomen Rooman-Instituutista, Villa Lantesta ja aiemmista stipendiaateista löydät täältä.