Raisa Raekallio & Misha del Val, The Ball, 2021

uutinen

16.5.2023

Kadonneet muotokuvat ja 47 muuta teoslahjoitusta Rovaniemelle

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on jälleen lahjoittanut Rovaniemen kaupungille suomalaista huipputason nykytaidetta. Lahjoitetut teokset tulevat osaksi säätiön nimeä kantavaa nykytaidekokoelmaa.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on lahjoittanut yhteensä 48 uutta teosta ja teoskokonaisuutta Rovaniemen taidemuseolle. Teokset ovat ostohinnoiltaan noin 240 000 euroa.

Vuonna 1983 Rovaniemen taidemuseolle lahjoitettu Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma on yksi Suomen suurimmista nykytaidekokoelmista. Nykyään yli 3500 teosta käsittävä kokoelma kattaa aikajänteen 1940-luvulta nykypäivään ja sisältää maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, valokuvia, installaatioita ja videoita. Kokoelmaa täydennetään vuosittain.

Nyt lahjoitetut taideteokset ovat kaikki tuoreita, vuoden 2022 aikana tehtyjä hankintoja suomalaisilta tai Suomessa työskenteleviltä kuvataiteilijoilta.

Johanna Etelävirta, Kadonneet muotokuvat, 2019 (1/3 teossarjasta)

Kuvataidelautakunta vastaa teoshankinnoista

Kokoelmaan uutta taidetta ostaa Wihurin rahaston kuvataidelautakunta.  Taidekokoelmassa näkyy vahvasti kuvataidelautakunnan vaihtuvien asiantuntijajäsenten kädenjälki.

Perinteisesti taidehistorioitsijasta ja kuvataiteilijasta muodostuva asiantuntijakaksikko vastaa varsin itsenäisesti siitä, millaista kuvataidetta kokoelmaan hankitaan rahaston hallituksen asettaman määrärahan puitteissa. Tällä hetkellä asiantuntijajäseninä toimivat filosofian tohtori Patrik Nyberg ja kuvataiteilija Marja Kanervo.

Kanervon ja Nybergin lisäksi kuvataidelautakuntaan kuuluvat säätiön hallituksen jäsen, dosentti Leena Svinhufvud, säätiön asiamies Arto Mäenmaa ja puheenjohtajana ekonomi Harri Tilli. Taideostojen lisäksi kuvataidelautakunta tekee säätiön hallitukselle ehdotukset taiteilijavalinnoista residensseihin sekä kuvataiteen kummimuseotoiminnan kohteista.

Lue Patrik Nybergin ja Marja Kanervon haastattelu.

Lahjoituksessa mukana teoksia 29 taiteilijalta

Nyt lahjoitetut teokset löytävät tiensä yleisön nähtäville Rovaniemen taidemuseon vaihtuvissa kokoelmanäyttelyissä ja teoslainoina eri puolille Suomea sekä ulkomaille.

Liisa Karintaus, Poika, 2022

Uudessa lahjoituksessa on mukana teoksia yhteensä 29 taiteilijalta. He ovat:

Aho Timo, Alaräihä Päivikki, Avdeikov Jesse, Bell Inka, Court John, Eskola Jenni, Etelävirta Johanna, Hamberg Hannah, Hirvelä Markku, Karhu Mika, Karintaus Liisa, Korkeila Jukka, Koskinen Anne, Kuokkanen Essi, Kurkinen Sinikka, Lautu Jussi, Merenmies Elina, Mäkilä Jarmo, Oikarinen Antti, Raekallio Raisa & del Val Misha, Rantatorikka Pirkko, Räbinä Paavo, Saksa Perttu, Tanner Emilia, Tiisala Eeva, Toivonen Toni R, Vehosalo Kari ja Yamanoi Risako.

 

Kuvat: Arto Liiti ja Anna Autio

READ MORE