juttu

19.3.2020

Säätiöiltä ja ministeriöltä yhteensä 1,5 miljoonan hätäapu kulttuurikentän ahdinkoon

Suuret suomalaiset säätiöt, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Taiteen edistämiskeskus myöntävät yhdessä nopeaa tukea koronaepidemian takia ahdinkoon joutuneille taiteen ja kulttuurin ammattilaisille. Noin 1,5 miljoonan euron rahoitus jaetaan huhtikuun aikana taiteen edistämiskeskus Taiken kautta.

Joukko taidetta ja kulttuuria tukevia säätiöitä on yhdistänyt voimansa Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kootakseen hätätukipaketin taide- ja kulttuurialan toimijoille, joiden toimeentuloa ja toimintaedellytyksiä koronavirusepidemia on heikentänyt merkittävästi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa Taikelle 500 000 euroa lisärahoitusta. Taike on jo aiemmin ilmoittanut siirtävänsä koronakriisin lievittämiseen noin 100 000 euroa. Säätiöistä Suomen Kulttuurirahasto osoittaa Taikelle saman summan kuin ministeriö, 500 000 euroa. Jane ja Aatos Erkon säätiö, Saastamoisen Säätiö, Svenska kulturfonden sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto kanavoivat hätäapua Taiken kautta kukin 100 000 euroa. Säätiöiden ja valtion yhteinen tuki on näin ollen noin 1,5 miljoonaa euroa.

”Hankkeen onnistuminen ja yhteensä 1,5 miljoonan euron tukipaketin kokoaminen vain parissa päivässä kertoo suomalaisen yhteiskunnan yhteisvastuusta sekä yhteistyökyvystä julkisen ja yksityisen puolen toimijoiden välillä. Säätiöt ovat lähteneet poikkeuksellisella tavalla mukaan auttamaan taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisia tässä poikkeustilanteessa. Arvostan sitä todella paljon”, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Taike avaa apurahahaun huhtikuun alussa ja päätökset apurahoista tehdään kuun lopussa. Tuki kohdistetaan jaettavaksi ensi sijassa lyhyinä apurahoina freelance-taiteilijoille, joiden työtilanteeseen koronaepidemia on konkreettisesti vaikuttanut. Haun tarkemmat kriteerit julkistetaan myöhemmin. Apurahojen määrä tulee olemaan arviolta ainakin 500.

Poikkeusolot vaativat joustavuutta

Jenny ja Antti Wihurin rahaston jakaa vuosittain liki kolme miljoonaa euroa taide- ja kulttuuritoimintaan. Päätös lähteä mukaan syntyi Jenny ja Antti Wihurin rahastolla nopeasti.

“Olen ylpeä siitä reagointinopeudesta ja joustavuudesta, jota säätiöt osoittivat tässä poikkeuksellisessa tilanteessa”, sanoo Wihurin rahaston asiamies Arto Mäenmaa.

Säätiön apurahansaajina on iso joukko esitystaiteilijoita, muusikkoja ja muita tapahtumia järjestäviä tahoja. Epidemian hillitsemiseksi vaaditut toimet osuvat täten säätiön apurahansaajiin, kun esityksiä ja tapahtumia perutaan.

”Meistä jokaisella on tällä hetkellä velvollisuus ajatella ja toimia uusilla tavoilla. Tämä tukipaketti kohdistuu kriisin alkuhetkiin eikä luonnollisestikaan ratkaise koko vyyhtiä. Se on kuitenkin hyvä alku”, Mäenmaa toteaa.

Lisätiedot

Arto Mäenmaa
asiamies
+358 50 2536

LUE LISÄÄ