uutinen

3.6.2024

Vastaanotimme kevään apurahahaussa lähes 5 500 hakemusta

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahahaku päättyi 31.5.2024 klo 16.00. Kaikki hakuaikana vastaanotetut hakemukset käydään läpi ja lähetetään eri alojen asiantuntijoiden arvioitaviksi.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto järjesti toukokuussa perinteiseen tapaansa yleisen apurahahaun, jossa apurahaa saattoi hakea laajasti erilaisiin hankkeisiin tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla. Apurahahakemuksia voivat lähettää yksityishenkilöt, yksityishenkilöistä koostuvat työryhmät ja yhteisöt.

Säätiö vastaanotti noin kolme viikkoa (9.5.–31.5.2024) kestäneen haun aikana 5 485 hakemusta, mikä oli hieman vähemmän (–3 %) kuin edellisenä vuonna. Haettujen apurahojen euromäärä kuitenkin nousi vuodesta 2023: apurahaa haettiin yhteensä noin 144 miljoonan euron (+7 %) edestä.

Eniten apurahoja haettiin väitöskirjatutkimukseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Hakijoista 4 588 on yksityishenkilöitä ja 897 erilaisia rekisteröityjä yhteisöjä.

Tieteen puolella säätiö vastaanotti hakemuksia eniten kauppatieteiden, luonnontieteiden, sosiaalitieteiden, teknisten tieteiden sekä historian ja arkeologian aloilla. Eniten tieteen alojen hakemuksia lähetettiin Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja Turun yliopistosta. Taiteessa apurahaa haettiin eniten musiikin ja kirjallisuuden aloille.

Apurahansaajat ovat tavallisesti 25–50-vuotiaita. Suurin ikäryhmä hakijoissa oli tänäkin vuonna 30–40-vuotiaat henkilöt.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Seuraavien viikkojen aikana säätiön toimistolla käydään läpi kaikki hakemukset ja tarkistetaan, että ne on luokiteltu oikeaan kategoriaan. Näin pyritään varmistamaan, että hakemus päätyy juuri sille sopivimman alan asiantuntijan arvioitavaksi. Hakemukset lähetetään edelleen asiantuntijoille, jotka tekevät kesän aikana ehdotuksensa apurahansaajista säätiön hallituksen asettaman määrärahan puitteissa.

Rahaston hallitus kokoontuu syksyllä kaksi kertaa arvioimaan esityksiä ja tekemään lopullisia päätöksiä apurahansaajista. Säätiön hallitus, henkilökunta sekä asiantuntijat noudattavat rahaston esteellisyyssääntöjä tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi.

Sähköpostiosoitteensa antaneille hakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksestä syyskuun loppupuolella. Apurahansaajat saavat lisäksi myöntökirjeen lokakuun alussa.

Rahaston apurahat myönnetään virallisesti säätiön perustajan, merenkulkuneuvos Antti Wihurin syntymäpäivänä 9. lokakuuta 2024. Sen jälkeen lista apurahansaajista on nähtävissä säätiön verkkosivuilla.

Hakemusten arviointi

Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään vertaisarviointimenetelmää. Säätiön käyttämillä arvioijilla on hallituksen näkemyksen mukaan riittävää asiantuntemusta ja kokemusta hakemusten arvioimiseksi. Arvioijien henkilöllisyyksiä ei paljasteta julkisuuteen, millä pyritään säilyttämään heille työrauha.

Hakemuksia lukevat asiantuntijat arvioivat apurahahakemuksen taiteellista, tieteellistä tai yhteiskunnallista arvoa. Hakemuksen ja liitteenä olevien ansioluettelon ja muiden dokumenttien pohjalta arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi. Työ- tai tutkimussuunnitelman arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa suunnitellun hankkeen tieteelliseen tai taiteelliseen ansiokkuuteen, yhteiskunnalliseen merkitykseen, toteutettavuuteen, ajankohtaisuuteen sekä uusiin näkökulmiin.

Hakemuksia arvioidaan myös suhteessa toisiinsa. Kokonaisarvioon vaikuttaa myös se, millaisen kokonaisuuden kunkin alan hakemukset tänä vuonna muodostavat.

READ MORE