uutinen

9.10.2022

Wihurin rahasto jakoi palkintoja – Anu Kantola, Jukka Puotila, Jari Kantanen ja Nuori yrittäjyys ry palkittiin

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi tänä vuonna neljä palkintoa tunnustuksina saajien ansioista ja huomionosoituksina heidän edustamilleen aloille.

Anu Kantola – Tunnustuspalkinto

30 000 euroa

Politiikan ja median tutkija Anu Kantola (s. 1964) toimii viestinnän professorina Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Journalistina 1990-luvulla uransa aloittanut Kantola kirjoitti kymmenen vuoden ajan eri joukkoviestimiin politiikasta, taloudesta ja mediasta.

Kantola tarttui kipeisiin aiheisiin jo väitöskirjassaan tutkiessaan 1990-luvun alun lamaa. Sittemmin Kantola tutkinut muun muassa sitä, saako poliittiseen päätökseen osallistuva rahalla ja lobbauksella äänensä paremmin kuuluviin. Hän on kysynyt, millainen on Suomen taloudellisen eliitin suhde yhteiskuntaan. Kantolan suurennuslasin alla ovat olleet myös poliittiset tunteet: miten eri ryhmittymät kokevat toisensa ja miten tunteet vaikuttavat kansalaisten poliittiseen osallistumiseen. Tällä hetkellä Kantola vetää tutkimusprojektia nimeltä Kansalaisuuden kuilut ja kuplat, jossa tutkitaan kansalaisuuden muutoksia.

Kantola on paketoinut tutkimustaan suurelle yleisölle ymmärrettävään muotoon. Esimerkiksi Hanna Kuuselan kanssa toteutettu tietokirja Huipputuloiset, Suomen rikkain promille (2019) nosti esille globaalin markkinatalouden luoman ilmiön ja antoi sille suomalaiset kasvot.

Kantola tunnetaan aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana: hän on mediasta tuttu kommentaattori valtaan ja julkisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja kirjoittaa muun muassa kolumneja Helsingin Sanomiin.

Tutkijana Kantola yrittää katsoa päivänpolttavien tapahtumien taakse ja ymmärtää ilmiöitä pintatasoa syvemmältä.

Kantola palkitaan 30 000 euron tunnustuspalkinnolla laaja-alaisesta ja rohkeasta tutkimustyöstä sekä yhteiskunnallisten muutosten terävästä sanoittamisesta.

Tutkija Anu Kantola. Kuva: Sakari Piippo

Jukka Puotila – Tunnustuspalkinto

30 000 euroa

Näyttelijä Jukka Puotilasta (s. 1955) on muodostunut lähes neljänkymmenen vuoden uransa aikana yksi suomalaisen teatteritaiteen suurista ikoneista. Teatterikorkeakoulussa 1980-luvulla opiskellut Puotila kiinnitettiin Kansallisteatterin näyttelijäkuntaan vuonna 1984. Puotila näytteli Kansallisteatterissa 34 vuotta, kunnes jäi sieltä eläkkeelle vuonna 2018. Hän on keskittynyt eläkkeellä viihde-, elokuva- ja TV-sarjarooleihin. Tänä vuonna Kansallisteatterin täyttäessä 150 vuotta Jukka Puotila on kuitenkin palannut näyttämölle.

Uransa aikana Puotila on näytellyt Kansallisteatterin työn ohella kymmenissä TV-sarjoissa ja elokuvissa sekä viihdyttänyt suomalaista yleisöä sadoissa tilaisuuksissa harjannostajaisista firman juhliin. Puotilan erityinen kyky on ollut yhdistää vaivattomasti ja ristiriidattomasti huipputason teatteritaide ja stand up-koomikon rooli jo silloin, kun stand up ei terminä ollut edes tunnettu.

Puotila palkitaan 30 000 euron tunnustuspalkinnolla pitkäjänteisestä ja monipuolisesta näyttelijäntyöstä sekä elämyksien tarjoamisesta yleisöille läpi vuosikymmenien.

Näyttelijä Jukka Puotila. Kuva: Sakari Piippo

Jari Kantanen – Kädentaitopalkinto

15 000 euroa

Taiteen maisteri Jari Kantanen (s. 1958) on tehnyt pitkän uran näyttelymestarina. Työnkuvaan kuuluu teosten ripustamista, taiteen käsittelyä, taiteilijoiden teosten toteutuksen ja näyttelyarkkitehtuurin suunnittelua. Näyttelymestarin osaamisella on olennainen rooli taiteilijan työn onnistuneessa esittämisessä ja toimivan yleisökokemuksen luomisessa. Taideteollisesta korkeakoulusta taiteen maisteriksi valmistunut Kantanen työskenteli vuodet 1988–1998 Suomen rakennustaiteen museossa. Nykytaiteen museon, sittemmin Kiasman, näyttelymestarina Kantanen työskenteli vuodesta 1998 aina eläköitymiseensä kesällä 2022 saakka.

Kantanen on alallaan legenda, joka on kansainvälisiä taiteen kuuluisuuksia myöten auttanut suunnittelemaan ja toteuttamaan nykytaiteen vaativia teoksia: ehdottanut ratkaisuja tilasidonnaisille teoksille, hitsannut ja puurtanut puutyöpajassa, aina ymmärtäen taiteilijoiden näkemyksiä ja toiveita. Kantasen ehdottamat ratkaisut ovat usein hienovaraisia ja huomaamattomia, ja ne ovat perustuneet taiteilijoiden ja työtovereiden kuuntelemiseen. Kantanen tunnetaan sitoutuneena ja tinkimättömänä tekijänä sekä kuuntelevana ja kunnioittavana työtoverina, joka menee aina taide edellä.

Kantanen palkitaan 15 000 euron kädentaitopalkinnolla pitkäjänteisestä ja arvokkaasta työstä suomalaisen kuvataiteen hyväksi.

Taiteen maisteri Jari Kantanen. Kuva: Sakari Piippo

Nuori yrittäjyys ry – Yhteisöpalkinto

250 000 euroa

Nuori yrittäjyys ry on vuonna 2002 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, joka opettaa lapsille ja nuorille yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja. Svenska Handelshögskolanin kyljessä vuonna 1995 alkanut toiminta on kasvanut yli 30 henkilöä työllistäväksi kansalliseksi organisaatioksi, jonka ohjelmissa opiskelee 60 000 lasta ja nuorta kaikilla kouluasteilla, kattaen suuren osan Suomen kunnista ja kaupungeista.

Järjestön tavoitteena on, että kaikki lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden oppia tärkeitä tulevaisuuden taitoja tasavertaisesti ympäri Suomea. Järjestön tavoitteena on itseensä uskovat ja osaavat nuoret, jotka osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnan rakentamiseen, työllistävät itsensä ja muita sekä huolehtivat vastuullisesti omasta taloudestaan.

Järjestön toimintaa on muun muassa Pikkuyrittäjät-ohjelma, jossa 4.–6. luokkalaiset ideoivat ja toteuttavat oman pikkuyrityksensä. Toisen asteen opiskelijoille suunnatussa Oma talous haltuun -ohjelmassa opitaan oman talouden suunnittelua ja raha-asioihin liittyvien riskien arviointia. Vuosi yrittäjänä on oikealla rahalla toimiva toisen ja korkeamman asteen opiskelijoilla tarkoitettu yrittäjyysohjelma. Innovaatioleireillä 5.–9. luokkalaiset sekä toiseen ja korkeamman asteen opiskelijat kokeilevat ja harjoittelevat luovuutta, ryhmätyötaitoja ja yrittäjyyttä.

Järjestö palkitaan 250 000 euron yhteisöpalkinnolla pitkäjänteisestä ja arvokkaasta työstä lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen oppimisen mahdollistajana ja innostajana.

Nuori yrittäjyys ry:n jäsenet alueverkoston päällikkö Riikka Lehtinen, pedagoginen päällikkö Mari Rakkolainen, tapahtumatuottaja Nikita Gavrilenko, talous- ja hallintopäällikkö Tanja-Maria Hyppänen ja toiminnanjohtaja Sami Suomela. Kuva: Sakari Piippo

LUE LISÄÄ